Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.3. Оперативний контролінг

Оперативний контролінг припускає створення і підтримку рівня ефективності системою досягнення поточної локальної мети фірми, управління ефективністю підприємства.

Оперативний контролінг має свої особливості в системі контролінгу. По-перше, він орієнтований на оперативне (поточне) планування. По-друге, оперативний контролінг є основою успіху стратегічного контролінгу і стратегічного планування.

Загальне уявлення про оперативний контролінг можна представити на основі спеціальної схеми регулювання оперативного контролінгу.

Оперативний контролінг вирішує більш локальні задачі ніж в стратегічному контролінгу. В контролінгу стратегічно важливо оцінювати ефективність управління фірмою. Зазвичай тут використовуються методи порівняльного аналізу, відхилень, індексний аналіз, адитивні моделі. З цією метою можна використовувати систему показників (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Система опорних показників оперативного контролінгу

Показник

Алгоритм розрахунку

1

2

Економічна ефективність (Еп)

Співвідношення результату і затрат:

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Де В – виручка; С/с – собівартість;

ПВ – повні витрати

Рентабельність капіталу Rk

Де П – прибуток; К – капітал

Виробничість В

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Де V – об’єм виробничої продукції;

Сс – середньостатистична чисельність робочих;

TO – відпрацьовані людино-години

РОІ (див. рис. 1.2.)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Рентабельність від власного капіталу (РОЕ)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Рентабельність сукупного капіталу (РВК)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Кеш-флоу: показує суму, якою розпоряджається підприємство для фінансування інвестицій

Балансовий прибуток + знос + проценти по власному капіталу + інші списання

Квота Кеш-флоу

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Продовження табл. 2.4

1

Рентабельність продукції Rn

Матеріаломісткість продукції (Мп)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Де МЗ – матеріальні затрати

Ефективність використання персоналу ЕВП

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Затрати можуть бути включені основна додаткова заробітна плата, премії, відрахування в позабюджетні фонди, соціальні виплати, додаткові страховки

Ціль платежу

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Оборотність складських запасів

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Показує як часто обертається запас складу в одиницю часу

Ефективність діяльності представництва (дистриб’ютора)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Норма (відходів)

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Рентабельність закупок

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Рентабельність активів

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Показник замовлень і обороту

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Покриття витрат

Виручка – змінні витрати

Ступінь заборгованості

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Ступінь ліквідності

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Регулювання діяльності контролінгу зображено на рис. 2.6.

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Рис. 2.6. Регулювання оперативного контролінгу

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Рис. 2.7. Структура показника ROI

Ще однією особливістю оперативного контролінгу є принциповий підхід до розкладання окремих показників на складові. Нижче наведений приклад розкладання показника ROI. Такий підхід дозволяє детально вивчити не тільки рівень і динаміку показника, але і визначити вплив чинників на нього. Зі схеми ми виведемо, що це дозволяє не тільки аналізувати, але і управляти зонами оптимізації витрат, зонами оптимізації структури капіталу і зонами оптимізації обороту і мети. Таким чином, ми можемо констатувати про можливість в контролінгу управління показниками і цілими процесами (рис. 2.7).

2.4. Взаємозв’язок стратегічного і оперативного контролінгу

На практиці існує тісний взаємозв’язок оперативного і стратегічного контролінгу. Про це в Європі написано немало статей. Найбільш чітко представити взаємозв’язок і відмінність оперативного і стратегічного контролінгу можна на основі табл. 2.5.

Найважливішою задачею оперативного контролінгу є забезпечення існування підприємства. Оперативний контролінг охоплює задачі планування, аналізу і управління, залежно від поставленої мети.

Оперативний контролінг робить спроби за допомогою оперативного планування реалізувати загальне планування фірми. На відміну від традиційної звітності, з її орієнтацією на минуле, оперативний контролінг орієнтований на майбутнє. Дуже добре показаний взаємозв’язок оперативного і стратегічного контролінгу в книзі Р. Манна і Е. Майєра.

Стратегічний контролінг відрізняється від оперативного по наступним позиціям:

– тимчасовий проміжок планування не має обмежень;

– стратегічний контролінг працює з орієнтовними величинами;

– стратегічний контролінг посилений в зовнішньому напрямі і приймає до уваги навколишні зміни різного характеру (наприклад, зміна поведінки клімату, політична і економічна зміни);

– в протилежність переважно ретроспективним підходам оперативного контролінгу, тут досліджуються можливі впливи стратегій на діяльність підприємства в перспективі. Направлені на майбутнє підходи стратегічного контролінгу дозволяють своєчасно розпізнавати шанси і уникнути ризиків;

– облік і систематизація впливу всіх зовнішніх чинників, що мають значення для підприємства, його слабких і сильних місць і систематичне спостереження за їх розвитком;

– оцінка витікаючих з цього шансів і ризиків з урахуванням тих, що є ресурсами (капітал, співробітники, машинний парк);

– здійснення запланованих стратегій і об’єднання планів в оперативний контроль.

Таблиця 2.5

Взаємозв’язок стратегічного і оперативного контролінгу

Ознаки

Рівні

Стратегічний контролінг

Оперативний контролінг

Орієнтація бізнесу

Навколишнє середовище і підприємство: адаптація

Підприємство: екологічність виробничих процесів; економічна ефективність

Етапи планування

Стратегічне планування. Сильні/ слабкі сторони

Оперативне планування, складання кошторису і бюджету, управління показниками

Розмірність

Сильні/слабкі сторони; шанси, ризик

Виручка/витрати. Виробіток/витрати

Масштаби, цілі

Забезпечення існування, потенціал успіху

Ліквідність

Економічність

Кеш-флоу

Прибуток

Рентабельність

Економічна ефективність

Контролінг процесів господарської діяльності  Ільїна С. Б.  2.3. Оперативний контролінг

Рис. 2.8. Відмінність між оперативним і стратегічним контролінгом за часом


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.3. Оперативний контролінг