Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.6. Резюме

В сучасній економічній літературі приводиться достатньо багато різноманітних дефініцій контролінгу. Контролінг виконує найважливішу функцію підтримки системи менеджменту і займається: плануванням і постановкою мети (глобальних і локальних стратегій); збором, аналізом внутрішньої і зовнішньої інформації; цілеспрямованим управлінням; координацією і контролем.

Метою контролінгу с реалізація глобальної (стратегічної) і локальної (оперативної) мети підприємства. При цьому, основною метою підприємства залишається збереження стабільності і успішний розвиток підприємства. З вищесказаного можна зробити висновок, що мета контролінгу – це похідна функція від мети самого підприємства.

Основні задачі контролінгу можна згрупувати таким чином: інформаційне забезпечення процесів бухгалтерського обліку, планування і прогнозування; координація і контроль виробничих і фінансових аспектів діяльності підприємства; інтеграція, системна організація підприємства; планування (поточне, середньострокове, довгострокове); контроль (порівняння заданих і фактичних показників, аналіз взаємовідносин, аналіз пріоритетів і недоладностей); управління (проведення заходів щодо підготовки, коректування стратегій і задач); мотивація персоналу щодо виконання поставлених перед ними задач в частині фінансового планування, наприклад, через систему преміювання.

В економічній літературі виділяють дві основні концепції контролінгу: німецьку і американську. Згідно з німецькою концепцією, центральні задачі контролінгу включають вирішення проблем внутрішнього обліку у всіх формах, як от: документальній; плановій; контрольній.

На відміну від німецької, американська концепція включає ще і задачі фінансового обліку, аналіз і оцінки.

Під системою контролінгу на підприємстві слід розуміти сукупність вироблених на основі генеральної мети функціонування підприємства – мети і задач, інструментів і методів контролінгу, організаційної системи служби контролінгу.

У виробничій практиці зустрічаються три основних варіанти організації служби контролінгу: поєднання контролінгу з іншим відділом, наприклад, “Фінанси і контролінг” або “Планування і контролінг”; служба контролінгу прямо підпорядковується керівнику фірми і є особливою ієрархією; служба контролінгу набуває вигляду самостійного відділу, підлагодженого лінійній функції управління.

Інструментарій контролінгу має свою специфіку і міняється залежно від конкретної концепції служби контролінгу.

Семінарське заняття № 1

Обговоріть наступні питання:

1. Дайте характеристику терміну “контролінг”.

2. Визначте поштовхи, що викликали інтерес до контролінгу.

3. Які передумови формування й розвитку контролінгу як інтегрованої системи ви можете назвати?

4. Чи правомірне ототожнення понять “управлінський облік”, “контролінг”, “внутрішньогосподарський облік”?

5. Яка сутність завдань контролінгу?

6. Висловіть власну думку про проблему розподілу функцій контролінгу на сучасному підприємстві.

7. У чому подібність і розходження інформації фінансового й управлінського характеру в системі бухгалтерського обліку?

8. У чому проявляється трансформація завдань керування?

9. Розкрити суть поняття “концепція контролінгу”, перелічити основні її елементи.

10. Яке значення контролінгу в інтегрованій системі управління бізнесом?

11. Дати визначення контролінгу, розкрити його мету й завдання функціонування.

12. Перелічити функції контролінгу. У чому проявляється специфічна функція контролінгу?

Семінарське заняття № 2

Обговоріть наступні питання:

1. Наведіть та охарактеризуйте основні стадії управлінського циклу.

2. Обговоріть місце й роль контролінгу в системі керування підприємством.

3. Обговоріть, чому контролінг неможливо визначити як обліково-аналітичну підсистему в системі управління підприємством?

4. Визначте взаємозв’язки контролінгу з функціями управління.

5. Визначте необхідність і можливість використання інформації фінансового й нефінансового характеру в рамках контролінгу, хто є основними користувачами інформації відділу контролінгу.

6. Назвіть етапи формування контролінгової інформації в розрізі основних функцій управління.

7. Назвіть й охарактеризуйте етапи циклу прийняття управлінських рішень.

8. Яка роль контролінгу в прийнятті управлінських рішень?

9. Перелічіть основні типи управлінських рішень, прийнятих за допомогою контролінгової інформації.

10. Які елементи інструментарію в контролінгу ви знаєте? Перелічіть та охарактеризуйте їх.

11. Яка доцільність використання методу мозкового штурму при прийнятті рішень в контролінгу.

Зміст самостійної роботи студентів

1. Скласти посадову інструкцію бухгалтера-аналітика (контролера).

2. Скласти Положення про службу контролінгу на підприємстві.

Навчальний кейс

Переділ: фінансовий директор vs. головний бухгалтер

Фінансовий директор ВАТ “Супер” Катерина Червона вважає, що бухгалтерія повинна входити до складу її департаменту. Головний бухгалтер Христина Новокрещенова проти цієї ідеї. Гендиректор Володимир Чудаков поки не прийняв чию-небудь сторону. Між Катериною та Христиною розгорається боротьба.

– Ну, помолімось та почнемо!

Володимир Чудаков енергійно хлопнув в долоні і жестом запросив підлеглих сідати. Це була улюблена приказка Володимира, якою він незмінно починав кожну нараду. Місцеві дотепники влучно охрестили п’ятничні зустрічі у директора молебнем, а його самого, у минулому кадрового офіцера, позаочі називали не інакше як батечком.

Ton-менеджери стали по черзі доповідати про стан справ. Мовчазний Чудаков, як завжди, одягнений в бездоганний костюм, зрідка задавав короткі питання і, задовольнившись відповідями, викликав наступного доповідача. Головному бухгалтеру Христині Новокрещеновій виступати доводилося нечасто, і тому слухала Володимира вона неуважно. Всіх, окрім одного – фінансового директора Катерини Червоної, з якою вони вже давно були на ножах. Те, що цим молодим, активним, амбітним жінками, та ще і з складними характерами, доводилося працювати в тісному контакті, тільки ускладнювало становище. Іншими словами, причин для конфлікту було більш ніж достатньо.

Зараз голова Христини була зайнята сторонніми думками: вона згадувала рецепт дієти, про яку їй вчора розказала подруга Галка. Нарешті непристойно бадьорий з ранку директор по маркетингу Брегадзе відзвітував про успіхи. Це означало, що підійшла черга Червоної. Новокрещенова перевела погляд на Катерину і з незадоволенням відзначила, що та сьогодні відмінно виглядає: підтягнута, бадьора, у витонченому костюмі. “і як вона досягає такого?! – мимовільно захопилася Христина. – Втім, і я виглядаю не гірше, ось тільки б скинути пару кілограмів”. Тим часом Червона почала:

– Володимире Сергійовичу, прошу пробачити, але сьогодні мій виступ буде трохи довшим, ніж зазвичай. Багато хто з вас не раз помічав, що фінансовий департамент працює недостатньо розторопно, і я, на жаль, вимушена з цим погодитися. Втім, у мене є проект по його реорганізації. – На цьому місці Катерина, ледве помітно посміхнувшись кутами рота, зробила багатозначну паузу.

Ефекту було досягнуто, менеджери були явно заінтриговані. “Щось буде”, – у Новокрещенової з’явилося нехороше передчуття, зрадницьки похололо всередині.

– Так от, я зрозуміла, чому ми працюємо з зупинками. Фінансовий департамент і бухгалтерія у нас частково дублюють один одного і втрачають купу часу, роблячи, по суті, одну і ту ж роботу.

– І що ж ви, Катерино Євгенівно, пропонуєте? – здивовано запитав Чудаков.

– Все просто. Якщо ми хочемо оптимізувати систему, треба ввести бухгалтерію до складу департаменту фінансів, а головний бухгалтер має стати підзвітний фінансовому директору. Тут – докладне обгрунтування. – Червона протягнула Чудакову папери, попутно кинувши торжествуючий погляд на Новокрещенову.

Дуель

В наступні півгодини між головним бухгалтером і фінансовим директором розгорівся реальний “бій”. Учасники наради встигали лише переводити погляди з Катерини на Христину і на Чудакова.

Критикувати план Червоної було складно – формально вона мала рацію. Дійсно, функції департаментів частково перетиналися. “Це у нас, в “Супер” так, і в цьому винен ти!” – вертілося на язиці у Християн. Стримавшись, вона процідила крізь зуби:

– Щось ніколи не чула, щоб в великих компаніях бухгалтерія входила до складу фінансового департаменту.

– Приклад підприємств з абсолютно іншою, ніж у нас, “кухнею” і структурою – сумнівний аргумент, – посміхнулася Катерина.

– Бухгалтерія – особлива, “інтимна” ділянка, і головбух повинен вирішувати питання з керівником підприємства особисто, а не через фіндиректора. До того ж є відповідний закон ” Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, і ви це чудово знаєте, – не здавалася Новокрещенова.

– Ви, здається, мені не довіряєте, Христино Олександрівно? – роблено образилася Червона. – Не хвилюйтеся, у мене теж корпоративних таємниць вистачає – однією більше, однією менше. А що стосується закону, так в ньому про фінансового директора і його функції взагалі ні слова немає. Отже давайте не будемо тут займатись формальностями.

– Крім того, існує ділова етика. Ну а як, по вашому плану, розподілятиметься кримінальна відповідальність? – Цей момент Новокрещенова спочатку навіть випустила з уваги.

– Так само, як і раніше. – Голос Червоної нарешті неначе затремтів.

– Тобто керувати і вирішувати все будете ви, зарплата і обов’язки у мене, та сяду, раптом що, я одна?! – злетіла Христина.

– Так, брейк! – Чудаков, весь цей час уважно спостерігаючий за перестрілкою, зробив характерний рух рукою. – Катерино, залиште мені проект, я все обдумаю: зопалу такі речі не розв’язуються. Здорове зерно тут є, але в цілому все це досить спірно. А зараз всі вільні.

Час від часу не легше

Чи треба говорити, що весь день Христини Новокрещенової пройшов в сутичках з фінансовим директором. А ближче до вечора вибухнув справжній скандал.

Хоча Новокрещенова як головбух безпосередньо підпорядковувалась особисто генеральному директору, деякі моменти їй все ж таки доводилося погоджувати з Червоною. Це були незначні питання, на які керівництво не бажало витрачати свій дорогоцінний час. Чудаков у будь-який час приймав Христину, якщо йшлося про важливі документи або рахунки. Але варто було Новокрещеновій лише почати мову про те, що їй, мовляв, потрібно розширити відділ, директор відмахувався: “Не вішайте на мене дрібних грошей – улагодьте це питання з фінансовим”.

За пару днів до наради Новокрещеновій в черговий раз довелося просити Червону дозволити їй узяти ще одного бухгалтера. Та, пославшись на зайнятість, запропонувала відкласти цю розмову до кінця тижня.

І ось, коли невдалий для Христини день вже наближався до кінця, телефон на її столі пронизливо заверещав. Новокрещенова зняла трубку. Це була Червона.

– Христина, пробачте, через всю цю суєту трохи не забула про ваше прохання. Я про нового бухгалтера. Думаю, зараз не час. Переживемо реорганізацію, тоді і поговоримо. О’кей?

Цього Христина вже не могла винести – її понесло: – Я до вас вже місяць ходжу із цього приводу, і все без толку. Що я вам – дівчинка? І, помітьте, ви мені не начальник! Мені ваші візи не потрібні – в понеділок вирішу це питання з Чудаковим! І ось ще що: щодо реорганізації я б на вашому місці не спокушалася. Вся ця ідея – несусвітня нісенітниця!

– Вибирайте вирази! – обсмикнула її Червона. Христина в серцях шпурнула трубку.

Перехитрити “Распутіна”

Вечірня пробка тільки ще більше зіпсувала Христині і без того огидний настрій. Відстоявши “встановлені сорок хвилин”, вона, нарешті, дісталася до будинку. Припаркувавшися, побачила біля під’їзду машину чоловіка Саші. “Щось рано він сьогодні, – незадоволено подумала Новокрещенова. – А удома І їсти нічого. Сподіваюся, здогадався пельмені зварити. Хоча навряд чи”.

Увійшовши до квартири, Христина із здивуванням побачила, що вся сім’я в зборі – це о сьомій годині! Чоловік за звичаєм дивився телевізор, а син, восьмикласник Альоша, грав на комп’ютері. Поспішно приготувавши вечерю, вона покликала обох на кухню. Зараз Христині як ніколи була потрібна підтримка, і хто, як не близькі, могли їй допомогти.

– Уявляєш, сьогодні Червона спробувала остаточно добити мене, – почала вона.

– Знову посварились, чи що? Все вам кортить, час вже звикнути один до одного. – Обличчя чоловіка не виражало особливої зацікавленості.

– Та ні, тут все серйозно. Вона хоче, щоб бухгалтерія перейшла в її безпосереднє підпорядкування.

– Та ну? Хіба це можливо?

Саша ось вже років п’ятнадцять був одноосібним власником і директором маленької хлібопекарні. Головбухом там працював його колишній однокласник, а посади фінансового директора взагалі не було. Про проблеми великого підприємства і підкилимову боротьбу він знав тільки з розповідей Христини і все ніяк не міг зрозуміти причини конфлікту його дружини з Червоною. Для нього взагалі було загадкою, як можна не ужитися з його “дивною Христинкою”. Саша узяв її в дружини буквально із студентської лави, і не помітив, як тиха відмінниця Христина Новокрещенова перетворилася на жорстку і вольову бізнесвумен. Втім, зовні Христина з тих часів не дуже змінилася, тільки дещо поповніла.

– У принципі, зазвичай, ні, але на “Супер” – запросто. їй завжди хотілося рулювати всіма фінансовими потоками. Тепер і мотив знайшла: чи бачите, дублюємо функції один одного! Так сама ж і відрубала собі їх із самого початку! Я, як тільки прийшла, все у Чудакова цікавилася, чому фінансовий департамент займається суто бухгалтерськими питаннями. З’ясовуйте, говорить, це з Червоною.

– Ну заспокойся. Це ж дурість все, навряд чи ваш Чудаков на це погодиться. Все-таки ви – серед найбільших виробників хлібобулочних виробів в регіоні, серйозна компанія. Навряд чи через сварки він стане міняти структуру цілого департаменту.

– На те і сподіваюся. Хоча, відчуваю, є у нього до Червової якесь особливе відношення. Не зрозумію, правда, в чому справа.

– А може, вона, як цей, як його, Распутін? – несподівано втрутився Льошка. – Ми тут на історії проходили. Цар Распутіна тому і не міг звільнити, що той його сина лікував. Ось і Червона твоя узяла чимось директора вашого.

– Що за вирази?! І взагалі, не говори дурниць, – обсмикнула сина Новокрещенова. Але, як не дивно, ця думка занозою засіла в її голові. І правда ж! Багато їх солідних клієнтів, наскільки вона знала, було пов’язано особисто з фінансовим директором. “Ось наш бравий майор Чудаков і на гачку”.

– Гаразд, не журись, мати. Ти фахівець відмінний, з роботою справляєшся, ніхто тебе не звільнить. Чи не все одно, хто у тебе начальником буде? – Чоловік занурився в читання газети.

Не звільнять, зазвичай. Але на якій підставі я повинна працювати під цим Распутіним в спідниці? Та і на роботі це позначиться не кращим чином. І так на підприємстві суцільний совок, бюрократія. До директора зроду не проб’єшся, а якщо ще одного засідателя посадять наді мною, взагалі тижнями чекатиму, коли підпис на рахунку поставлять. 1 буду я прислугою при Червоній”, – роздумувала Христина, миючи посуд.

Вже знаходячись в ліжку, вона вирішила форсувати події. “Час працює проти мене. Якщо затягнути, ця лисиця свій план допрацює, все обгрунтує так, що я ще крайньою вийду. Все, в понеділок з ранку йду до Чудакова. Поки проект сирий, я ще можу його переконати. А вже якщо він рішення ухвалить, то назад не піде”.

Зрозумівши, як потрібно діяти, вона заспокоїлася і заснула. По стелі бігали химерні тіні від проїжджаючих під вікном машин.

Людина припускає

В неділю, рівно о сьомій тишу затишної квартири Катерини Червоної порушив дзвін будильника. Господиня миттєво схопилася з ліжка і стала наспівувати щось життєстверджуюче. Чоловік покосився на будильник, пробурчав: “Попало ж одружуватися на божевільній”, – і, перекинувшись на інший бік, знову заснув. Катерина засміялася, поцілувала його в розпатлану потилицю і стала тихенько збиратися. Погодувавши і вигулявши улюбленого бассета Кузю і поглянувши “на успіх” в дзеркало, вона вийшла з дому. Часу залишалося мало: через півтори години їм з подругою потрібно бути на аеродромі. Стрибки з парашутом були новим захопленням Катерини. “Адреналіну не вистачає”, – пояснювала вона друзям. Сьогодні їй належав п’ятий стрибок, і Катерина вже відчувала приємне тремтіння. Захопивши по дорозі подругу Леру, яка і приохотила її до парашутного спорту, вона стрімко вилетіла на неприродно безлюдне шосе.

– Як справи на роботі? – включаючи магнітолу, запитала Лера. В колонках солодко заспівав Сінатра.

– Все відмінно. Вчора закинула Чудакову вудку щодо реорганізації.

– Навіщо тобі це треба? Макіавеллі начиталася?

– Так набридла вже ця бюрократія! Питання тижнями розв’язуються. Я так не можу. Якщо бухгалтерія буде мені підкорятися, головного болю у мене буде удвічі менше.

– Все одно твій бухгалтер стане руками і ногами упиратися. Більше часу втратиш.

– Ну, знаєш, воно того варте. Взагалі, я не розумію, чому Новокрещенова роздратувалась. Що одним начальником більше стане? Ну так це, як мовиться, бізнес, нічого особистого. Але в понеділок треба буде поговорити з Чудаковим тет-а-тет. А то і ці папери на два тижні в стіл ляжуть, – засміялася Катерина.

– А що говорить? Ти ж план представила вже, всі свята з ним просиділа.

– Тут необхідні додаткові способи дії. Я, зазвичай, обгрунтувала, навіщо нам це злиття потрібне: і що штат зможемо оптимізувати, і що операції дублюватися не будуть, швидкість роботи підвищиться. Але все водно на серці у мене неспокійно.

– І що ж ти скажеш пану Чудакову?

– Так нічого, просто натякну, що через всю цю рутину не можу повноцінно займатися мережею магазинів “Дельта”, і в результаті все це негативно позначиться на фінансових результатах компанії.

– Кало, а тобі хто-небудь говорив, що ти найзвичайніша шантажистка? – Лера дивилася на неї майже із захопленням.

– Чого не зробиш ради загального блага! Врешті-решт, я не для себе особисто стараюся. Ну принаймні, не тільки для себе.

Нарешті вони дісталися до аеродрому. Пройшовши інструктаж, подруги забралися в крихітний “АН”. Літачок швидко набрав висоту, і в ілюмінаторі клаптевою ковдрою поплила земля. Лера стрибнула першою. Спочатку серце забилося так, що здавалося, воно ось-ось вистрибне з грудей, а потім, як завжди, охопила ейфорія. Благополучно приземлившись, вона стала спостерігати за Катею. Та якось ніяково виставила вперед ногу і зі страшною силою звалилася на землю. Лера закричала і, трохи не заплутавшись в стропах власного парашута, кинулася до місця падіння.

До нерухомого тіла збігалися люди, здалеку мчала в їх сторону машина “швидкої допомоги”.

Фініта?

В понеділок вранці Христина Новокрещенова у всеозброєнні з’явилася до Чудакова. Директор був не дуже зайнятий – проглядав ранкову пресу. В кабінеті генерального, обставленому в кращих імперських традиціях, як завжди, панував зразковий порядок: газети і журнали лежали рівною стопкою на крага столу, відполіровані, немов із сторінок глянцевого журналу, меблі, ні порошинки на столі. “Чистоплюй, – подумала Христина. – Напевно, навіть книги в алфавітному порядку розставляє”.

– Володимире Львовичу, нам потрібно поговорити. Про реорганізацію.

Чудаков поволі відклав убік газету, ставно відкинувся в кріслі і приготувався слухати. Надихнувшись, Новокрещенова продовжила:

– Мені здається, Катерина Євгенівна трохи поквапилася. Бухгалтерія – абсолютно окремий підрозділ, і було невірно б переподкувати його фінансовому директору. Це безглуздо, я б навіть сказала, безграмотно.

Христина перевела дихання і вже було приготувалася висловити свої аргументи, але тут Чудаков перебив її:

– Христино Олександрівно, мені здається, було правильно б запросити Червону, хай і вона візьме участь в цій розмові. Згодні? – не дочекавшись відповіді, він став набирати номер. – Катерино Євгенівно? Хто це? А де Червона?

В трубці почувся жіночий голос. Обличчя директора витягнулося. Поклавши трубку, він почухав в потилиці і, відкашлявшись, розгублено подивився на нічого не розуміючу Новокрещенову.

– Тут така справа. Катерина стрибала з парашутом і невдало приземлилася. Не лякайтеся, нічого страшного: вивих кісточки, легкі удари. Але тиждень Зі доведеться посидіти удома. Отже давайте почекаємо, коли вона видужає. Тоді і повернемося до проблеми.

Яке рішення слід прийняти Володимиру Чудакову?

(Бізнес-кейс від HBR. За матеріалами сайту www. executive. ru)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.6. Резюме