Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – ВСТУП

СУттєві зміни зовнішнього середовища вимагають від науковців та практиків пошуку такої моделі управління, яка б відповідала вимогам сьогодення. Одним із шляхів ефективного розв’язання підприємствами проблем, які постали перед ними, є запровадження концептуальної бази контролінгу,

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Модуль 1. ТЕОРІЯ КОНТРОЛІНГУ

Тема 1. Контролінг як функціонально відокремлений напрям економічної діяльності на підприємстві 1.1. Сутнісна характеристика контролінгу Контролінг – це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Тема 1. Контролінг як функціонально відокремлений напрям економічної діяльності на підприємстві

Тема 1. Контролінг як функціонально відокремлений напрям економічної діяльності на підприємстві 1.1. Сутнісна характеристика контролінгу Контролінг – це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 1.1. Сутнісна характеристика контролінгу

Тема 1. Контролінг як функціонально відокремлений напрям економічної діяльності на підприємстві 1.1. Сутнісна характеристика контролінгу Контролінг – це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 1.2. Еволюція розвитку контролінгу та основні концепції контролінгу

Аналізуючи сучасні теоретичні дослідження, можна стверджувати, що на сьогодні відсутній універсальний підхід до обгрунтування сутності поняття “контролінг”. Можна лише констатувати наявність концептуальних підходів, які умовно поділяються на три групи: 1) підхід, що грунтується на

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 1.3. Місце контролінгу в системі управління підприємством

В умовах становлення ринкових відносин будь-яке підприємство поза залежністю від форми власності стає економічно і юридично самостійним. Таке положення підприємства як суб’єкта ринкових відносин визначає об’єктивний процес не тільки зростання ролі і значення таких,

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Тема 2. Роль контролінгу в системі управління підприємством

2.1. Структура контролінгу на підприємстві Структура контролінгу на підприємстві представлені такими розділами (рис 2.1). Рис. 2.1. Структурно-логічна схема контролінгу Встановлення цілей – встановлення якісних та кількісних цілей підприємства і вибір критеріїв, за якими можна

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 2.1. Структура контролінгу на підприємстві

2.1. Структура контролінгу на підприємстві Структура контролінгу на підприємстві представлені такими розділами (рис 2.1). Рис. 2.1. Структурно-логічна схема контролінгу Встановлення цілей – встановлення якісних та кількісних цілей підприємства і вибір критеріїв, за якими можна

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 2.2. Структурно-логічна модель забезпечення якості системи управління підприємством за допомогою процесу контролінгу

2.1. Структура контролінгу на підприємстві Структура контролінгу на підприємстві представлені такими розділами (рис 2.1). Рис. 2.1. Структурно-логічна схема контролінгу Встановлення цілей – встановлення якісних та кількісних цілей підприємства і вибір критеріїв, за якими можна

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 2.3. Принципи організації контролінгу на підприємстві

Виділяють дві групи принципів організації контролінгу на підприємстві: принципи, що характеризують вимоги до формування системи контролінгу конкретної організації, та принципи, що визначають направлення подальшого розвитку цієї системи. Принципи, що характеризують вимоги до формування системи

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 2.4. Адаптаційна модель контролінгу на підприємстві

Виділяють дві групи принципів організації контролінгу на підприємстві: принципи, що характеризують вимоги до формування системи контролінгу конкретної організації, та принципи, що визначають направлення подальшого розвитку цієї системи. Принципи, що характеризують вимоги до формування системи

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Тема 3. Види контролінгу та їх характеристика

3.1. Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу Як було сказано вище, контролінг – це система управління досягненням цілей і невід’ємна частина управління підприємством. Сучасний менеджмент поділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) і

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 3.1. Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу

3.1. Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу Як було сказано вище, контролінг – це система управління досягненням цілей і невід’ємна частина управління підприємством. Сучасний менеджмент поділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) і

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 3.2. Характеристика стратегічного контролінгу

Стратегічний контролінг координує функції стратегічного планування, контролю та системи стратегічного інформаційного забезпечення. Цільове завдання стратегічного планування полягає у забезпеченні тривалого успішного функціонування підприємства. Для цього потрібно формулювати та запроваджувати стратегії пошуку, побудови і збереження

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 3.3. Характеристика оперативного контролінгу

Стратегічний контролінг координує функції стратегічного планування, контролю та системи стратегічного інформаційного забезпечення. Цільове завдання стратегічного планування полягає у забезпеченні тривалого успішного функціонування підприємства. Для цього потрібно формулювати та запроваджувати стратегії пошуку, побудови і збереження

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Тема 4. Центри відповідальності як об’єкти контролінгу

4.1. Концепція обліку відповідальності в контролінгу та поняття про центри відповідальності Кожне підприємство має власну організаційну структуру, яка визначає його підрозділи і порядок взаємодії між ними. Підрозділи підприємства виконують різні функції і мають різні

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 4.1. Концепція обліку відповідальності в контролінгу та поняття про центри відповідальності

4.1. Концепція обліку відповідальності в контролінгу та поняття про центри відповідальності Кожне підприємство має власну організаційну структуру, яка визначає його підрозділи і порядок взаємодії між ними. Підрозділи підприємства виконують різні функції і мають різні

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 4.2. Класифікація центрів відповідальності

Основою обліку за центрами відповідальності є закріплення витрат і доходів за керівниками різних рівнів і систематичний контроль за виконанням ними затверджених бюджетів. У зв’язку з цим першим кроком організації такого обліку є виділення відповідних

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 4.3. Принципи виділення центрів відповідальності на підприємстві та основні вимоги до них

Найчастіше на практиці застосовують такі принципи: функціональний, територіальний, відповідності організаційної структурі й подібності структурних витрат. За функціональним принципом виділяють такі центри відповідальності: Обслуговуючі – роблять послуги іншим центра відповідальності всередині підприємства (електропідстанція, робоча їдальня

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Модуль 2. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОНТРОЛІНГУ

Teмa 5. Оперативний аналіз і методи оперативного контролінгу 5.1. Сутність оперативного аналізу в системі контролінгу Найважливішими цілями підприємства є покращення рентабельності, забезпечення ліквідності і підвищення ефективності роботи. Щоб досягти ці цілі, на підприємстві необхідно

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Teмa 5. Оперативний аналіз і методи оперативного контролінгу

Teмa 5. Оперативний аналіз і методи оперативного контролінгу 5.1. Сутність оперативного аналізу в системі контролінгу Найважливішими цілями підприємства є покращення рентабельності, забезпечення ліквідності і підвищення ефективності роботи. Щоб досягти ці цілі, на підприємстві необхідно

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 5.1. Сутність оперативного аналізу в системі контролінгу

Teмa 5. Оперативний аналіз і методи оперативного контролінгу 5.1. Сутність оперативного аналізу в системі контролінгу Найважливішими цілями підприємства є покращення рентабельності, забезпечення ліквідності і підвищення ефективності роботи. Щоб досягти ці цілі, на підприємстві необхідно

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 5.2. АВС-аналіз

АВС-аналіз є важливим методом, який використовується на підприємстві для визначення ключових моментів і пріоритетів. У контролінгу АВС-аналіз має особливе значення, оскільки дозволяє проводити цілеспрямовані й економічні заходи. Коли виявлені структурні елементи, для важливих процесів

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 5.3. Гуртки якості

Гуртками якості називають типові для японських підприємств робочі гуртки, 3 початку 50-х років майже на всіх японських підприємствах стало звичайною справою кілька разів на місяць після робочого дня всім колективом обговорювати питання підвищення якості

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 5.4. ХYZ – аналіз

Гуртками якості називають типові для японських підприємств робочі гуртки, 3 початку 50-х років майже на всіх японських підприємствах стало звичайною справою кілька разів на місяць після робочого дня всім колективом обговорювати питання підвищення якості

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Тема 6. Стратегічний аналіз і методи стратегічного контролінгу

6.1. Сутність стратегічного аналізу в системі контролінгу У контролінгу розрізняють стратегічну й оперативну сфери рішень. Для кожної з цих сфер можна застосовувати різні методи, які допомагають керівникам в управлінні підприємством. Стратегічні методи використовуються, насамперед,

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 6.1. Сутність стратегічного аналізу в системі контролінгу

6.1. Сутність стратегічного аналізу в системі контролінгу У контролінгу розрізняють стратегічну й оперативну сфери рішень. Для кожної з цих сфер можна застосовувати різні методи, які допомагають керівникам в управлінні підприємством. Стратегічні методи використовуються, насамперед,

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 6.2. Крива досвіду

6.1. Сутність стратегічного аналізу в системі контролінгу У контролінгу розрізняють стратегічну й оперативну сфери рішень. Для кожної з цих сфер можна застосовувати різні методи, які допомагають керівникам в управлінні підприємством. Стратегічні методи використовуються, насамперед,

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 6.3. Логістика

Логістику все частіше згадують, коли мова йде про практику підприємств. При цьому в основному мають на увазі тільки таку її сферу, як “виробництво точно вчасно”. Стратегічне значення логістики часто не беруть до уваги чи

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 6.4. Портфельний аналіз

Портфельний аналіз – новий метод, що дозволяє поліпшити стратегічне планування на підприємстві. Цей метод припускає аналіз стратегій підприємства в довгостроковому плані. На базі результатів портфельного аналізу керівництво підприємства може приймати більш зважені рішення про

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Відносна частка ринку

Як показує крива досвіду, відносна частка ринку має особливе значення. З ростом ринкової частки знижуються потенційні витрати на одиницю продукції і, виходить, росте потенційна частка прибутку. Кожне підприємство повинне намагатися збільшити свою ринкову частку,

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Ріст ринку

Як показує крива досвіду, відносна частка ринку має особливе значення. З ростом ринкової частки знижуються потенційні витрати на одиницю продукції і, виходить, росте потенційна частка прибутку. Кожне підприємство повинне намагатися збільшити свою ринкову частку,

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 6.5. Аналіз потенціалу

Успіх чи не успіх підприємства на ринку залежить від багатьох факторів, які можна вивчити за допомогою аналізу потенціалу. Такий аналіз дозволяє виявити слабкі і сильні сторони підприємства. Підприємства тим більше конкурентоздатні, чим краще вони

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 6.6. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства (АСС) є найважливішим інструментом стратегічного планування. За допомогою нього можна швидко і просто визначити думку менеджерів про власне підприємство. Спільно проведений АСС підсилює розуміння проблеми командою менеджерів. Учасники

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 6.7. Розробка сценаріїв

Багато підприємств приділяють непропорційно велику увагу поточній роботі, оскільки оперативна діяльність завжди на очах і швидко виявляє успіх чи невдачу. Однак підприємці повинні частину своїх зусиль направляти в майбутнє, оскільки тільки на основі перспективного

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Модуль 3. СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Тема 7. Бюджетування як інструмент контролінгу 7.1. Поняття бюджету. Цілі та задачі бюджетування Згідно концепції контролінгу підприємство розглядається як соціально-технічна система; управління ним – як система прийняття рішень; планування і контроль – як центральні

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Тема 7. Бюджетування як інструмент контролінгу

Тема 7. Бюджетування як інструмент контролінгу 7.1. Поняття бюджету. Цілі та задачі бюджетування Згідно концепції контролінгу підприємство розглядається як соціально-технічна система; управління ним – як система прийняття рішень; планування і контроль – як центральні

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 7.1. Поняття бюджету. Цілі та задачі бюджетування

Тема 7. Бюджетування як інструмент контролінгу 7.1. Поняття бюджету. Цілі та задачі бюджетування Згідно концепції контролінгу підприємство розглядається як соціально-технічна система; управління ним – як система прийняття рішень; планування і контроль – як центральні

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 7.2. Структура системи бюджетів на підприємстві

Бюджетування здійснюють у двох основних напрямках (рис. 7.1): O підготовка функціональних бюджетів, тобто бюджетів підрозділів підприємств. Відповідно підрозділ, для якого може бути складений бюджет і здійснений контроль за його виконанням, є бюджетним центром, а

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 7.3. Види бюджетів та їх особливості

Бюджети класифікують за різними ознаками. Зупинимося лише на основних із них. В залежності від періодичності охоплення Вони бувають від одного року (або менше) до десяти і більше років. Багато компаній використовують бюджетування як невід’ємну

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 7.4. Основні підходи до процесу бюджетування на сучасних підприємствах

Необхідно звернути увагу на неоднозначність підходів учених при визначенні етапів розробки бюджетів. Аналіз вивчених точок зору дозволяє виразити своє бачення організаційно-логічної побудови бюджетів і визначити послідовність їхньої розробки. Існує три основні підходи до організації

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 7.5. Переваги та недоліки бюджетування

Необхідно звернути увагу на неоднозначність підходів учених при визначенні етапів розробки бюджетів. Аналіз вивчених точок зору дозволяє виразити своє бачення організаційно-логічної побудови бюджетів і визначити послідовність їхньої розробки. Існує три основні підходи до організації

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Тема 8. Оперативний аналіз відхилень в бюджетуванні

8.1. Відхилення та їх причини. Аналіз відхилень Логічним завершенням процесу бюджетування на підприємстві є аналіз відхилень. Основна мета аналізу відхилень – оцінка ефективності роботи підрозділів та вірності складених бюджетів. Дозволяє своєчасно пере настроїти систему

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 8.1. Відхилення та їх причини. Аналіз відхилень

8.1. Відхилення та їх причини. Аналіз відхилень Логічним завершенням процесу бюджетування на підприємстві є аналіз відхилень. Основна мета аналізу відхилень – оцінка ефективності роботи підрозділів та вірності складених бюджетів. Дозволяє своєчасно пере настроїти систему

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 8.2. Бюджетний контроль: сутність та зміст. Класифікатор причин відхилень

Бюджетний контроль – це процес зіставлення фактичних результатів з бюджетними, аналізу відхилень та внесення відповідних корективів. Бюджетний контроль здійснюється за допомогою звіту про виконання бюджету, який складається бухгалтером-аналітиком і надається менеджерові, котрий відповідає за

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 8.3. Підходи до проведення аналізу відхилень в системі контролінгу

Бюджетний контроль – це процес зіставлення фактичних результатів з бюджетними, аналізу відхилень та внесення відповідних корективів. Бюджетний контроль здійснюється за допомогою звіту про виконання бюджету, який складається бухгалтером-аналітиком і надається менеджерові, котрий відповідає за

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Модуль 4. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

Тема 9. Методи оперативної діагностики підприємства в системі контролінгу 9.1. Оцінка якості системи управління підприємством Якість системи управління проявляється в тому, що всі елементи системи задіяні, функціонують і використаються відповідно до їхнього призначення найбільш

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Тема 9. Методи оперативної діагностики підприємства в системі контролінгу

Тема 9. Методи оперативної діагностики підприємства в системі контролінгу 9.1. Оцінка якості системи управління підприємством Якість системи управління проявляється в тому, що всі елементи системи задіяні, функціонують і використаються відповідно до їхнього призначення найбільш

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 9.1. Оцінка якості системи управління підприємством

Тема 9. Методи оперативної діагностики підприємства в системі контролінгу 9.1. Оцінка якості системи управління підприємством Якість системи управління проявляється в тому, що всі елементи системи задіяні, функціонують і використаються відповідно до їхнього призначення найбільш

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – 9.2. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

Процес контролінгу містить у собі розробку системи координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів. Метою цього є формування системи підконтрольних показників, здатних щонайкраще реагувати на будь-які зміни в діяльності підприємства, його структурних підрозділів