Контролінг – Давидович І. Є

Контролінг – Давидович І. Є. – ВСТУП

Діяльність підприємств і організацій в умовах ринкової економіки вимагає нових підходів до управління: на перший, план висуваються економічні, ринкові критерії ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості управління. Економічне середовище зараз вкрай нестабільне. Науково-технічний прогрес і

Контролінг – Давидович І. Є. – Розділ 1 ПОНЯТТЯ ПРО КОНТРОЛІНГ, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ

1.1. Поняття ПРО КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ Контролінг – це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості

Контролінг – Давидович І. Є. – 1.1. Поняття ПРО КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

1.1. Поняття ПРО КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ Контролінг – це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості

Контролінг – Давидович І. Є. – 1.2. Виникнення і розвиток контролінгу

Контролінг як самостійна наука виник давно. Його необхідність зумовлена логікою розвитку управління. Першим доказом існування контролінгу стала поява ще у XV ст. при королівських дворах спочатку Англії, а відтак і Франції спеціалістів по контролінгу

Контролінг – Давидович І. Є. – 1.3. Предмет і методи контролінгу

Контролінг. на відміну від функціональних дисциплін, є синтетичною дисципліною, яка базується і розвивається на основі даних менеджменту, маркетингу, обліку, планування, аналізу та теорії управління. Цю науку можна розглядати як одну з концепцій конструктивного управління.

Контролінг – Давидович І. Є. – 1.4. Мета і завдання контролінгу

Контролінг можна визначити як систему перевірки того, наскільки успішно підприємство просувається до своєї мети. У випадку відхилень від мети приймаються коригуючі дії. Враховуючи багатогранність системи контролінгу, різні автори по-різному визначають мету контролінгу. Дамо характеристику

Контролінг – Давидович І. Є. – 1.5. Функції служби контролінгу

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні дедалі більшого значення набуває не тільки налагодження ефективного функціонування окремих елементів господарськоекономічної діяльності підприємств, організацій, інших господарюючих суб’єктів, а й координація їх між собою, забезпечення

Контролінг – Давидович І. Є. – 1.6. Місце контролінгу в системі управління підприємством

Для того щоб зрозуміти місце контролінгу в системі управління підприємством, нагадаємо, що остання являє собою формування й організацію всього виробничо-господарського і фінансово-економічного процесу, а також координацію і регулювання рівних елементів системи. Суть системи управління

Контролінг – Давидович І. Є. – 1.7. СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ І СУЧАСНИЙ БІЗНЕС

Бізнес – це діяльність, яка направлена на одержання прибутку шляхом створення і реалізації певної продукції чи послуг. Управління бізнесом (business management) – це управління комерційними господарськими організаціями. Бізнесмен – це той, хто “робить гроші”,

Контролінг – Давидович І. Є. – 1.9. Доцільність та необхідність застосування контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств

Та передумови його запровадження Ринкові умови господарювання вимагають від діяльності підприємств і організацій надзвичайної організованості, віддачі і, у кінцевому підсумку, максимальної ефективності виробничої діяльності. Сучасний ринок – це гостра конкуренція, боротьба за місця збуту