Конституційне право України – Совгиря О. В. – 5. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим

Відповідно до ч. 1 ст. 135 Конституції України та статей 4,27 Конституції Автономної Республіки Крим, прийнятої Верховною Радою

Автономної Республіки Крим 21.10.1998 р. та затвердженої Законом України від 23.12.1998 р. зі змінами, Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим (більшістю голосів (що становить 51 голос) депутатів від їх загального складу) та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України (тобто для прийняття закону про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим достатньо 225 голосів народних депутатів України, а не 226, як для прийняття всіх інших законів).

Відповідно до Закону України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23.12.1998 р. зміни до Конституції Автономної Республіки Крим приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим і затверджуються Законом України.

Конституція Автономної Республіки Крим та зміни до неї набирають чинності після затвердження їх Верховною Радою України та опублікування.

Конституція Автономної Республіки Крим приймається на основі і відповідно до Конституції України. Норми Конституції Автономної Республіки Крим мають пряму дію.

Структурно Конституція Автономної Республіки Крим виглядає так:

Преамбула

Розділ І. Загальні положення

Глава 1. Конституційні основи статусу та повноважень Автономної Республіки Крим, принципи і гарантії Автономної Республіки Крим

Глава 2. Територія, символи і столиця Автономної Республіки Крим

Глава 3. Забезпечення прав і свобод громадян України, прав національностей в Автономній Республіці Крим

Глава 4. Забезпечення безпечних і здорових умов життя населення. Охорона навколишнього природного середовища

Розділ II. Повноваження Автономної Республіки Крим Глава 5. Основні повноваження Автономної Республіки Крим Розділ III. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Правосуддя і прокуратура в Автономній Республіці Крим

Глава 6. Верховна Рада Автономної Республіки Крим Глава 7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим Глава 8. Правосуддя та органи прокуратури в Автономній Республіці Крим

Розділ IV. Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим Глава 9. Здійснення місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

Розділ V. Гарантії статусу і повноважень Автономної Республіки Крим.

Всього Конституція Автономної Республіки Крим містить 48 статей. Співвідношення Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим визначається тим, що:

1) Конституція України є Основним Законом незалежної суверенної держави, Конституція Автономної Республіки Крим – нормативно-правовим актом адміністративно-територіальної одиниці, яка має особливий правовий статус. Дія Конституції України поширюється на територію всієї держави, а Конституції Автономної Республіки Крим – тільки в межах територіальної автономії;

2) Конституція України має панівне становище в правовій системі України, в тому числі й щодо актів Автономної Республіки Крим. Це передбачено в ч. 2 ст. 135 Конституції України, відповідно до якої нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Отже, Конституція Автономної Республіки Крим є нормативно-правовим актом, що більш детально порівняно з Конституцією та законами України, але в їх межах, закріплює специфіку конституційно-правового статусу цього автономного утворення як складової України та суттєво відрізняється від Конституції України за юридичною силою, предметом правового регулювання, територією дії, порядком прийняття.

Разом із тим, для Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим характерні такі спільні ознаки, як:

1) єдина спрямованість правового регулювання, що є неоднаковою за обсягом;

2) повага до демократичних конституційно-правових цінностей;

3) повага до прав і свобод людини і громадянина;

4) визнання невід’ємних прав націй та народностей, що проживають на території країни та Автономної Республіки Крим;

5) єдині принципи організації та функціонування державного механізму;

6) збереження єдності та територіальної цілісності України1.

Відповідно до ст. 4 Конституції Автономної Республіки Крим її норми є нормами прямої дії. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим або їх положення, які суперечать Конституції Автономної Республіки Крим, не мають юридичної сили.

Згідно зі ст. 5 Конституції Автономної Республіки Крим вирішення питань про відповідність Конституції Автономної Республіки Крим, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України здійснюється відповідно до Конституції України Конституційним Судом України. З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Крім Президента України, до Конституційного Суду України для вирішення питання про відповідність Конституції України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (утому числі і Конституції Автономної Республіки Крим) мають право звернутися: не менш як сорок п’ять народних депутатів України; Верховний Суд України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Верховна Рада Автономної Республіки Крим (ч. 2 ст. 150 Конституції України).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 18, п. 1 ч. 2 ст. 26 Конституції Автономної Республіки Крим контроль за дотриманням Конституції та нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим та роз’яснення порядку їх застосування перебуває у віданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Конституційне право України – Совгиря О. В. – 5. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим