Конституційне право України – Шаптала Н. К. – 10.2. Президент України: поняття, ознаки і його місце в системі органів державної влади

10.1. Поняття і юридичні форми глави держави

Глава держави – це офіційна особа або державний орган, що займає, як правило, найвищий щабель в ієрархічній системі органів державної влади і здійснює верховне представництво держави як у межах її кордонів, так і у відносинах з іншими державами.

Інститут глави держави є невід’ємним елементом механізму держави. У всіх державах незалежно від форми державного правління такий інститут існує, проте конституційно-правовий статус його різний. Наприклад, главою держави у республіках є президент, у монархіях – монарх. Уперше інститут президентства виник у США. Пост Президента введено Конституцією США 1787 року, у якій було визначено його правовий статус. Джордж Вашингтон став першим президентом США, який вступив на цю посаду 30 квітня 1789 року. Першим президентом на європейському континенті став Луї Наполеон Бонапарт 20 грудня 1848 року у Франції. Нині посада президента є у більшості країн світу, в тому числі у всіх республіках СНД. У різних країнах світу обсяг повноважень президента неоднаковий, що зумовлено специфікою форми державного правління. Король Іспанії згідно зі ст. 56 Конституції Іспанії є главою держави, символом єдності й постійності, арбітром і примирителем у постійній діяльності установ держави, здійснює найвище представництво Іспанської держави в міжнародних відносинах. У Конституції Швеції зазначено: “Главою держави є Король чи Королева”.

Крім звичних юридичних форм глави держави – президент, монарх, існують і нетипові, зокрема колегіальний орган, хунта, вождь племені, глава держави за сумісництвом.

Нетиповим є виконання функцій глави держави колегіальним органом. Так, Союзна (Федеральна) Рада (далі – Рада) згідно зі ст. 174 Конституції Швейцарії від 18 квітня 1999 року є верховною розпорядчою і виконавчою владою. До складу Ради входить сім осіб. Головує у Раді Президент і його заступник віце-президент, які призначаються парламентом зі складу Ради строком на один рік без права переобрання. Отже, глава держави в Швейцарії не є класичним главою держави.

Хунта (з іспан. junta, що означає збори, об’єднання) – це одноособовий або колегіальний глава держави, який приходить до влади незаконно, найчастіше через військовий переворот. Такі перевороти відбувалися в ХГХ – XX сторіччях у країнах Латинської Америки, зокрема в Чилі у 1973 році хунтою був повалений легітимний уряд Народної єдності. Сьогодні Чилі – республіка. Сомалі та Ліберія були жертвою жорстокої боротьби хунти за владу.

Вождь племені – найоригінальніший легітимний глава держави в Західному Самоа (острівна країна Океанії). Вождь, підтриманий народом своєї країни і визнаний іншими державами, уповноважений виконувати функції глави держави довічно. Ім’я вождя – Маметоа Танумафілі II.

У конституційно-правовій практиці існує інститут глави держави за сумісництвом. Так, Федеральний канцлер у ФРН є главою держави за сумісництвом у федеральних землях.

Отже, інститут глави держави має різні юридичні форми, що зумовлено формою державного правління, характером політико-державного режиму, менталітетом народу, національними традиціями.

10.2. Президент України: поняття, ознаки і його місце в системі органів державної влади

Главою Української держави згідно з ч. 1 ст. 102 Конституції України є Президент України. Президент (лат. praesidens – той, хто сидить попереду) – це глава держави або глава держави і виконавчої влади.

Правовою основою започаткування інституту президентства в Україні стала Декларація про державний суверенітет України. Інститут президентства на території сучасної України встановлений Законами Української PCP “Про заснування поста Президента Української PCP і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української PCP”, “Про Президента Української PCP” і “Про вибори Президента Української PCP” від 5 липня 1991 року.1 Примітно, що інститут президентства був започаткований в Українській PCP, проте дістав своє практичне втілення в незалежній Україні. Першим Президентом України став Леонід Макарович Кравчук, який був обраний на цей пост 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі.

Правовий статус Президента України відповідно до вищезазначених Законів Української PCP визначався як найвища посадова особа Української держави та глава виконавчої влади2.

Президент України згідно з Конституційним договором від 8 червня 1995 року був главою держави і главою державної виконавчої влади. Такі повноваження Президент України здійснював через Кабінет Міністрів України, який він очолював, а також систему центральних і місцевих органів державної виконавчої влади.

Президент України – це загальнодержавний, представницький, виборний, одноособовий, постійно діючий орган державної влади, який визнається главою держави.

Ознаки інституту Президента України:

* загальнодержавність означає, що його компетенція поширюється на всю територію України;

O представницькість означає, що він офіційно уповноважений представляти інтереси України;

* виборність вказує на те, що зайняти пост Президента України можна виключно на підставі прямих, загальних, рівних виборів шляхом таємного голосування;

Одноособовість означає, що інститут Президента України представлений однією особою, яка наділена державно-владними повноваженнями, тобто правом приймати нормативно-правові акти;

* постійна дія означає, що він виконує свої повноваження на постійній основі, тобто отримує матеріальну винагороду за здійснення наданих йому Конституцією та законами України повноважень. Крім того, дія інституту президентства в Україні не обмежена часовими рамками.

Конституційно-правовий статус Президента України за Конституцією України від 28 червня 1996 року визначається як глава держави і глава виконавчої влади. Інститут Президента України належить до виконавчої гілки влади. Конституція України у ст. 102 визначила правовий статус Президента України як глави держави, який виступає від її імені. Досить важливими є повноваження Президента України як глави держави – виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції України, прав і свобод громадян України (ч. 2 ст. 102 Конституції України).

Отже, Президент України як орган державної влади є важливим елементом у механізмі державного управління.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Конституційне право України – Шаптала Н. К. – 10.2. Президент України: поняття, ознаки і його місце в системі органів державної влади