Історія західних політичних вчень – Романюк А. С

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – ВСТУП

У другій половині XIX ст. одночасно з розвитком політичної науки почала формуватися самостійна політикознавча дисципліна – історія політичних вчень. Спочатку її трактували як аналіз політичних концепцій таких мислителів, як Платон, Арістотель, Н. Макіавеллі, Дж.

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНА ЛОГІСТИКА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ДОКТРИН У XX СТ

1.1. Класифікація політичних доктрин 1.2. Основні етапи розвитку політичних доктрин у XX ст. 1.1. Класифікація політичних доктрин Існує багато підходів щодо класифікації політичних доктрин. Поширеним є поділ відповідно до історичного періоду, коли доктрину створили

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 1.1. Класифікація політичних доктрин

1.1. Класифікація політичних доктрин 1.2. Основні етапи розвитку політичних доктрин у XX ст. 1.1. Класифікація політичних доктрин Існує багато підходів щодо класифікації політичних доктрин. Поширеним є поділ відповідно до історичного періоду, коли доктрину створили

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 1.2. Основні етапи розвитку політичних доктрин у XX ст

Розгляд конкретних політичних доктрин передбачає певний рівень абстрагування від дії низки чинників. У їхній сукупності помітна роль належить контекстовому дискурсу, що твориться політичною наукою. Формують політичні доктрини не лише вчені, теоретики, але й політичні

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 2. ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ЛІБЕРАЛІЗМУ

2.1. Загальні характеристики доктрин лібералізму та етапи їхнього розвитку 2.2. Соціальний лібералізм 2.3. Неолібералізм 2.4. Розвиток лібералізму в 90-х роках XX ст. 2.1. Загальні характеристики доктрин лібералізму та етапи їхнього розвитку Термін “лібералізм” походить

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 2.1. Загальні характеристики доктрин лібералізму та етапи їхнього розвитку

2.1. Загальні характеристики доктрин лібералізму та етапи їхнього розвитку 2.2. Соціальний лібералізм 2.3. Неолібералізм 2.4. Розвиток лібералізму в 90-х роках XX ст. 2.1. Загальні характеристики доктрин лібералізму та етапи їхнього розвитку Термін “лібералізм” походить

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 2.2. Соціальний лібералізм

Боротьба робітничого руху за поліпшення свого економічного та соціального становища, активне поширення концептуальних положень марксизму в другій половині XIX ст. спричинили перетворення соціальних питань на головні питання, на які треба було дати відповідь більшості

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 2.3. Неолібералізм

Концептуальне оформлення положень неолібералізму розпочалося ще до Другої світової війни. Фактологічно його пов’язують з “Колоквіумом Ліпмана”, який відбувся в 1938 р. у Парижі. Колоквіум було присвячено дискусії з приводу виходу в світ праці У.

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 2.4. Розвиток лібералізму в 90-х роках XX ст

Падіння комуністичних режимів у країнах Південної та Східної Європи, в СРСР у 1989-1991 pp. поклало край довготривалій конфронтації на теоретичному та ідеологічному рівнях між доктриною комунізму і лібералізму. Лібералізм став домінуючою політичною доктриною не

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 3. ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА КОНСЕРВАТИЗМУ

3.1. Загальна характеристика доктрини консерватизму та етапи її розвитку 3.2. Консерватизм першої половини XX ст. 3.3. Консерватизм другої половини XX ст. 3.1. Загальна характеристика доктрини консерватизму та етапи її розвитку Поняття “консерватизм” походить від

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 3.1. Загальна характеристика доктрини консерватизму та етапи її розвитку

3.1. Загальна характеристика доктрини консерватизму та етапи її розвитку 3.2. Консерватизм першої половини XX ст. 3.3. Консерватизм другої половини XX ст. 3.1. Загальна характеристика доктрини консерватизму та етапи її розвитку Поняття “консерватизм” походить від

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 3.2. Консерватизм першої половини XX ст

Для більшості європейських країн, у яких діяли політичні сили консервативного спрямування, характерна своєрідна інерція тенденцій і положень, що на концептуальному рівні були властиві аристократичному консерватизму другої половини XIX ст. Загальною ознакою значної частини цих

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 3.3. Консерватизм другої половини XX ст

Закінчення Другої світової війни ознаменувало крах не лише націонал-соціалістичної та фашистської систем, гостру критику реального соціалізму як тоталітарної формації, а й перемогу в більшості країн Європи засад ліберальної демократії. Щодо оцінки подальшого розвитку консерватизму

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 4. ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ НАЦІОНАЛІЗМУ

4.1. Спільні ідеї (положення) націоналізмів 4.2. Плюралізм націоналізмів у першій половині XX ст. 4.3. Політична доктрина сіонізму 4.4. Афроамериканський націоналізм 4.5. Антиколоніальний націоналізм 4.6. Націоналізми етнічних груп Термін “націоналізм” походить від лат. natio –

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 4.1. Спільні ідеї (положення) націоналізмів

4.1. Спільні ідеї (положення) націоналізмів 4.2. Плюралізм націоналізмів у першій половині XX ст. 4.3. Політична доктрина сіонізму 4.4. Афроамериканський націоналізм 4.5. Антиколоніальний націоналізм 4.6. Націоналізми етнічних груп Термін “націоналізм” походить від лат. natio –

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 4.2. Плюралізм націоналізмів у першій половині XX ст

Націоналізм як рух та ідеологія набув значного поширення протягом XIX ст. Процес формування та подальшого розвитку націоналізмів характеризувався тяглістю, тобто безперервністю, і одночасно їм була притаманна риса перманентного розвитку. Якщо впродовж XIX ст. націоналізм

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 4.3. Політична доктрина сіонізму

Націоналізм єврейського народу найповніше виявляється в сіонізмі, який є підставою діяльності міжнародного сіоністського руху та політики Держави Ізраїль. Уперше термін “сіонізм” використав у 1890 р. віденський публіцист Натан Вірнбаум (1864- 1937). Термін походить від

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 4.4. Афроамериканський націоналізм

Незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки стали взірцем політичної нації в теорії та на практиці, це не відкидає того факту, що в них відбуваються процеси розвитку етнокультурної самобутності частини громадян. Значною мірою вони

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 4.5. Антиколоніальний націоналізм

Боротьба всіх без винятку народів колоніально залежних країн за своє визволення набувала рис націоналізму, що поєднував у собі одночасно боротьбу за незалежність і свободу. Однією з перших колоніально залежних країн, у якій розпочався розвиток

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 4.6. Націоналізми етнічних груп

Велика кількість етнічних груп у світі є носіями/представниками різноманітних за рівнем інституціоналізації націоналізмів. Ці групи досить часто асоціюються з національними меншинами, однак не можуть бути прирівняні до них. Позаяк поряд із справді меншинами (курди

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 5. КОНФЕСІЙНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ

5.1. Суспільно-політична доктрина Римо-католицької церкви 5.2. Теологія визволення 5.3. Суспільно-політична доктрина ісламізму Протягом значного періоду, особливо в добу феодалізму, церква та світська влада були тісно пов’язаними, змагалися між собою за першість. У XIX ст.

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 5.1. Суспільно-політична доктрина Римо-католицької церкви

5.1. Суспільно-політична доктрина Римо-католицької церкви 5.2. Теологія визволення 5.3. Суспільно-політична доктрина ісламізму Протягом значного періоду, особливо в добу феодалізму, церква та світська влада були тісно пов’язаними, змагалися між собою за першість. У XIX ст.

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 5.2. Теологія визволення

У 60-70-х роках XX ст. у багатьох країнах Латинської Америки серед священиків Римо-католицької церкви набув поширення рух, який отримав назву “теологія визволення”. Його концептуальні засади були сформульовані на II Конференції єпископів Латинської Америки CELAM*31),

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 5.3. Суспільно-політична доктрина ісламізму

Термін “іслам” у перекладі з арабської означає “віддати себе, підкоритися”. В контексті ісламу як конфесії йдеться про цілісне, безумовне та необмежене впокорення волі Божій. Синонімом слова “іслам” є “мусульманство”, що означає “визнання ісламу”. Іслам

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 6. ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА ФАШИЗМУ ТА НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМУ

6.1. Загальні та особливі характеристики фашизму і націонал-соціалізму 6.2. Політична доктрина італійського фашизму 6.3. Політична доктрина націонал-соціалізму в Німеччині Термін “фашизм” походить від італійського слова fasces (fascio), яке означає в’язку гілок верби з топірцем

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 6.1. Загальні та особливі характеристики фашизму і націонал-соціалізму

Зазначимо, що фашизм не виник на порожньому місці й цілком несподівано. Його поява у міжвоєнний період була цілком логічною, оскільки він продовжив і розвинув теоретичні положення та концепції: націоналізму М. Барреса (1862-1923), Ш. Морраса

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 6.2. Політична доктрина італійського фашизму

Головними ідеологами італійського фашизму були Б. Муссоліні та Дж. Джентіле. Автором концепції фашизму традиційно вважають Беніто Муссоліні (1883-1945), який виклав її у статті “Доктрина фашизму”, що була підготована для “Італійської енциклопедії” й побачила світ

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 6.3. Політична доктрина націонал-соціалізму в Німеччині

Серед багатьох теоретиків націонал-соціалізму найбільший вплив на саму концепцію та рух мали, без сумніву, А. Гітлер та А. Розенберг. Адольф Гітлер (1889-1945) народився ум. Бранау в Австрії. Ходив до технічної школи у Лінці, згодом

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 7. ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ КОМУНІЗМУ

7.1. Ленінський етап розвитку комунізму 7.2. Етап сталінізму 7.3. Процес десталінізації та повернення до ортодоксії 7.4. Стагнація ортодоксального комунізму, розвиток радикалізму та початок декомунізації 7.5. Сучасний стан розвитку міжнародного комунізму Після смерті К. Маркса

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 7.1. Ленінський етап розвитку комунізму

Головні представники цього етапу – В. Ленін і Л. Троцький у Росії та К. Лібкнехт і Р. Люксембург у Німеччині. Ленін (Ульянов ) Володимир Ілліч (1870-1924) – теоретик марксизму, засновник партії більшовиків у Росії,

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 7.2. Етап сталінізму

Сталінізм за багатьма параметрами суттєво відрізнявся від ленінізму. Він став домінуючим напрямом у діяльності Комуністичної партії Радянського Союзу лише після остаточної монополізації Й. Сталіним партійної та державної влади, тобто в 1928-1953 pp. Враховуючи оцінки

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 7.3. Процес десталінізації та повернення до ортодоксії

Реферат Першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова (1894-1971) “Про культ особи та його наслідки”, який він зачитав делегатам XX з’їзду КПРС, став початком третього етапу в розвитку комуністичних доктрин. У ньому було подано розгорнуту

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 7.4. Стагнація ортодоксального комунізму, розвиток радикалізму та початок декомунізації

Внаслідок “палацового перевороту” в 1964 р. Першим секретарем ЦК КПРС (з 1966 р. – Генеральним) став Леонід Ілліч Брежнєв (1906-1982). Уже в 1966 р. з партійних документів усунули твердження про те, що СРСР вступив

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 7.5. Сучасний стан розвитку міжнародного комунізму

Обрання в 1985 р. на посаду Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Сергійовича Горбачова (нар. 1931) призвело до запровадження в СРСР політики/програми перебудови, яка здійснювалася протягом 1985-1991 pp. Головні концептуальні положення М. Горбачов виклав у

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 8. ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ ТА НЕОМАРКСИЗМ

8.1. Розвиток політичної доктрини соціал-демократи у першій половині XX ст. 8.2. Розвиток демократичного соціалізму після Другої світової війни 8.3. Розвиток доктрини соціал-демократії наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX ст. 8.4. Розвиток неомарксизму

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 8.1. Розвиток політичної доктрини соціал-демократії у першій половині XX ст

Найбільший вплив на формування концептуальних засад соціал-демократії у першій половині XX ст. мав Фабіанський рух, погляди Е. Бернштейна та К. Каутського. Фабіанське товариство*50 було створене в Лондоні 1884 року і стало інституційною формою фабіанського

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 8.2. Розвиток демократичного соціалізму після Другої світової війни

Після закінчення Другої світової війни політична сцена більшості європейських країн зазнала суттєвих змін. Політичні партії правого спрямування, які напередодні й під час війни в той чи інший спосіб підтримували засади або дії фашизму та

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 8.3. Розвиток доктрини соціал-демократії наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX ст

Крах “реального соціалізму” в другій половині 80-х – на початку 90-х років у країнах колишнього соціалістичного табору та в СРСР збігся із занепадом (і сприяв цьому) комуністичних партій, коли певна частина їх перейшла на

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 8.4. Розвиток неомарксизму в XX ст

Теоретична спадщина К. Маркса та Ф. Енгельса була надзвичайно масштабною і стосувалась широкого кола суспільних проблем. Тому поряд з ленінізмом і соціал-демократією, які позиціонували революційний та реформістський напрями робітничого руху й інтерпретації марксизму, в

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 9. ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ПОПУЛІЗМУ

9.1. Загальна характеристика доктрини популізму та етапи її розвитку 9.2. Аграрний популізм 9.3. Економічний популізм у країнах Латинської Америки 9.4. Політичний популізм у європейських країнах 9.1. Загальна характеристика доктрини популізму та етапи її розвитку

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 9.2. Аграрний популізм

Виникнення популізму дослідники пов’язують із формуванням і розвитком двох суспільно-політичних рухів: народництва у Росії та фермерського популізму в США наприкінці XIX ст. Попри суттєві конкретно-історичні особливості, в яких відбувалося їхнє зародження та розвиток, вони

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 9.3. Економічний популізм у країнах Латинської Америки

У країнах Латинської Америки популізм набув значного поширення в першій половині XX ст. Алан Кнайт визначив латиноамериканський популізм як “надкласовий політичний рух, який характеризується керівництвом харизматичного лідера, запровадженням моментної (ad hoc) реформістської політики та

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 9.4. Політичний популізм у європейських країнах

На думку Пола Таггарта, в другій половині XX ст. популізм почав активно виявлятись у політичному житті європейських країн. Він виділив чотири головні чинники, які зумовили це явище. По-перше, формування “нового популізму” на “правому боці”

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 10. ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ФЕМІНІЗМУ

10.1. Фемінізм “першої хвилі” 10.2. Фемінізм “другої хвилі” 10.3. Фемінізм “третьої хвилі” Термін “фемінізм” походить від лат. femina – “жінка”. Означає рухи, доктрини й ідеології, які у своїй діяльності зосереджені на питаннях правової, політичної

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 10.1. Фемінізм “першої ХВИЛІ”

10.1. Фемінізм “першої хвилі” 10.2. Фемінізм “другої хвилі” 10.3. Фемінізм “третьої хвилі” Термін “фемінізм” походить від лат. femina – “жінка”. Означає рухи, доктрини й ідеології, які у своїй діяльності зосереджені на питаннях правової, політичної

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 10.2. Фемінізм “другої хвилі”

Відродження фемінізму відбулося в 60-ті роки XX ст. Цей етап вважають “другою хвилею” фемінізму*65, або неофемінізмом. Досить часто можна натрапити на ще одну характеристику – сучасний фемінізм. *65: {Термін “друга хвиля” фемінізму запровадила Марш

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – Глава 11. ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ЕКОЛОГІЗМУ

11.1. Розвиток доктрин екологізму науковцями, експертами 11.2. Міжнародні екологічні конференції 11.3. Партії зелених і екологічні громадські організації та ініціативи Політичні доктрини екологізму, на відміну від інших розглянутих нами доктрин, неоднозначні стосовно назви. Як синонімічні

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 11.1. Розвиток доктрин екологізму науковцями, експертами

Часто ми є свідками поєднання в одній особі науковця, експерта та активіста екологічного руху. Серед постатей, які суттєво вплинули на розвиток екологізму, варто згадати Джеймса Лавлока (нар. 1919). У своїх працях “Гая*68: Новий погляд

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 11.2. Міжнародні екологічні конференції

Проблеми, порушені екологістами, спричинили потужний суспільний резонанс не лише серед громадськості, а й з-поміж політичних акторів. Досить швидко екологічна проблематика стала предметом внутрішньополітичних і міжнародних відносин. Першою конференцією під егідою ООН щодо навколишнього середовища

Історія західних політичних вчень – Романюк А. С. – 11.3. Партії зелених і екологічні громадські організації та ініціативи

Виникнення партій зелених багато дослідників пов’язують із розгортанням нових рухів протягом 60-70-х років минулого століття. Першу партію зелених було створено в 1973 р. у Сполученому Королівстві. В 1994 р. партія зелених виникла у Франції.