Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – ВСТУП

Історія грошей – дивовижний і захоплюючий науковий та навчальний предмет. В останні роки до цієї теми зростає інтерес науковців і практиків, зокрема в Галичині.1 На початку літа 2000 р. в ЛНУ ім. Івана Франка

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Тема 1. ВИНИКНЕННЯ Й СУТЬ ГРОШЕЙ ТА БАНКІВ

Один невідомий філософ так висловився про гроші: “Справді, це найзагадковіший інструмент із усіх винайдених людиною. Немає нічого простішого, ніж користуватися ним, і нічого складнішого, ніж зрозуміти, як він діє. Ніхто не може гарантувати, то

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 1.1. Перші згадки про гроші та банки

Один невідомий філософ так висловився про гроші: “Справді, це найзагадковіший інструмент із усіх винайдених людиною. Немає нічого простішого, ніж користуватися ним, і нічого складнішого, ніж зрозуміти, як він діє. Ніхто не може гарантувати, то

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 1.2. Класифікація грошей

Аби глибше вивчити і збагнути природу грошей, необхідно провести їх класифікацію, що дозволить усебічно розглянути різновиди грошей залежно від мети й завдань, задля яких вони використовуються. Схематично класифікацію грошей подано на рис. 1.2.1. Як

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 1.3. Умови виникнення і форми банківництва

Основними умовами виникнення банківництва в усі часи та в усіх народів були розвиток обміну, торгівлі, а також поділ праці. Безперечно, що банківництво виникло одночасно з виникненням грошей та видозмінювало свої форми залежно від рівня

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 1.4. Особливості розвитку грошей та банківництва на українських землях в епоху античності

Історія грошового обігу та банківництва на українських землях відображає загальні закономірності виникнення і розвитку грошового господарства епохи античності, насамперед стародавніх Греції та Риму. Одначе, разом із загальними тенденціями, їй характерні свої особливості, зумовлені такими

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Тема 2. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

У розвитку світової цивілізації особливе місце посідає давньогрецька культура. І хоча період існування цієї культури відносно невеликий, але й за цей час Стародавня Греція створила дивний сплав філософії, науки і мистецтва на базі демократичного

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 2.1. Виникнення та розвиток грошової системи

У розвитку світової цивілізації особливе місце посідає давньогрецька культура. І хоча період існування цієї культури відносно невеликий, але й за цей час Стародавня Греція створила дивний сплав філософії, науки і мистецтва на базі демократичного

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 2.2. Монетні системи Стародавньої Греції

В основу грошово-монетних одиниць було покладено спільні майже для всіх грецьких міст вагові одиниці та їх назви: талант, міна, статер, драхма, обол. Один талант дорівнював 60 мінам; І міна дорівнювала 50 статерам або 100

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 2.3. Виникнення банків

Власні монети у Стародавній Греції випускали 1136 полісів. Через це виникали значні труднощі у фінансовому і торговельному обігу. Торгівцям, та й не лише їм, які приїхали в інший поліс, необхідно було обмінювати свої монети

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 2.4. Банківські операції у Стародавній Греції

Сьогодні існує чимало гіпотез про характер операцій банків. Окремі з них пов’язані з модернізацією та екстраполяцією в сучасну банківську справу або в наступні за Стародавньою Грецією епохи – елліністичну і римську. Принижувати значення трапез

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Тема 3. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

У своїй історії Рим проминув стадії царської влади (VII-VI ст. до н. е.), республіки (з VI ст. до н. е. до І ст. н. е.), імперії (І ст. н. е. до 476 р. н.

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 3.1. Основні етапи розвитку грошової системи у Стародавньому Римі та їх характеристика

У своїй історії Рим проминув стадії царської влади (VII-VI ст. до н. е.), республіки (з VI ст. до н. е. до І ст. н. е.), імперії (І ст. н. е. до 476 р. н.

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 3.2. Класифікація грошей у Стародавньому Римі

Особливістю римської монетної системи було те, що в ній важливу й самостійну роль відігравали мідні (бронзові) монети. У Середній Італії міді споконвіку відводилася роль грошового металу. У праісторичних похованнях біля руки померлого було знайдено

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 3.3. Банківництво Стародавнього Риму

Розвиток монетного обігу лежав в основі створення та еволюції банківської справи. Крім того, значний вплив мало римське право, яке забезпечувало правове регулювання діяльності банків. Римське право – одне з найбільших досягнень античності. У Римі

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 3.4. Давньоримські монети у грошовому обігу на українських землях

Знахідки римських монет на позаримських землях свідчать про зв’язки римлян із багатьма країнами. У слов’ян римські монети були поширені лише в межах лісостепової смуги. Цілком зрозуміло, що вони потрапили сюди, маючи практичне використання. Тому

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Тема 4. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї

На VIII-VI ст. до н. е. припав період масової колонізації греками узбереж Чорного та Азовського морів. Розпросторюючи сюди свої сфери впливу, в пошуках сировини (металів і лісу), хлібу, а також рабів і ринків збуту

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 4.1. Виникнення і формування грошових систем в Українському Причорномор’ї

На VIII-VI ст. до н. е. припав період масової колонізації греками узбереж Чорного та Азовського морів. Розпросторюючи сюди свої сфери впливу, в пошуках сировини (металів і лісу), хлібу, а також рабів і ринків збуту

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 4.2. Грошове господарство Боспорського царства

Боспорську державу було утворено на початку V ст. до н. е. Це був союз міст Східного Криму та Північного Кавказу. Згодом вона перетворилася на найбільше державне утворення в Північному Причорномор’ї з центром держави у

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 4.3. Гроші та банківництво в Ольвії

На зламі VII-VI ст. до н. е. на території сучасного селища Парутине мілетці заснували Ольвію. Протягом століття вона стала не тільки типовим грецьким полісом, а й вагомим виробничим і торговельним центром. Ольвія швидко поширила

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 4.4. Гроші Херсонеса

Наприкінці V ст. до н. е. (422-421 рр. до н. е.) на березі Карантинної бухти нинішнього Севастополя вихідці з Гераклеї Понтій-ської заснували містечко, яке назвали Херсонесом,- типовий грецький поліс, заняттями жителів якого були торгівля,

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Тема 5. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ

Падіння Західної Римської імперії (476 р.), знищеної навалою варварів, ознаменувало початок нової сторінки в історії Європи – епохи середньовіччя. Нові політичні реалії стали можливими завдяки суттєвим змінам в економічному житті Західної Європи. Впродовж другої

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 5.1. Варварські наслідування римських монет у Європі

Падіння Західної Римської імперії (476 р.), знищеної навалою варварів, ознаменувало початок нової сторінки в історії Європи – епохи середньовіччя. Нові політичні реалії стали можливими завдяки суттєвим змінам в економічному житті Західної Європи. Впродовж другої

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Вандали

Правителі королівства вандалів започаткували власне монетне виробництво наприкінці V ст. Король Гунтамунд (484-496 pp.) вперше відкарбував срібну силікву з власним зображенням та іменем. Випускалися також половина і чверть силікви. На цих монетах вміщено позначення

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Свеви

Правителі королівства вандалів започаткували власне монетне виробництво наприкінці V ст. Король Гунтамунд (484-496 pp.) вперше відкарбував срібну силікву з власним зображенням та іменем. Випускалися також половина і чверть силікви. На цих монетах вміщено позначення

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Бургунди

Правителі королівства вандалів започаткували власне монетне виробництво наприкінці V ст. Король Гунтамунд (484-496 pp.) вперше відкарбував срібну силікву з власним зображенням та іменем. Випускалися також половина і чверть силікви. На цих монетах вміщено позначення

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Лангобарди

Початки монетного карбування у королівстві ланго-бардів не відрізняються від аналогічних процесів в інших варварських королівствах. Емісію монет було зосереджено на монетних дворах у містах Павія та Лукка. Згодом кількість монетарень суттєво збільшилася. Вони були

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Франки

Початки монетного карбування у королівстві ланго-бардів не відрізняються від аналогічних процесів в інших варварських королівствах. Емісію монет було зосереджено на монетних дворах у містах Павія та Лукка. Згодом кількість монетарень суттєво збільшилася. Вони були

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Англо-сакси

Початки монетного карбування у королівстві ланго-бардів не відрізняються від аналогічних процесів в інших варварських королівствах. Емісію монет було зосереджено на монетних дворах у містах Павія та Лукка. Згодом кількість монетарень суттєво збільшилася. Вони були

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 5.2. Епоха феодального денарія

У VIII ст. в економічному житті феодальних західноєвропейських держав сталися певні зміни, що виражалось у зміцненні міст, розвиткові ремесел і сільського господарства. Це спричинило формування локального ринку, появу ярмарків і щотижневих торгів у містах

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 5.3. Період гроша і флорина, поява талерів

У XII ст. спостерігалися суттєві зміни у політичному та соціально-економічному житті країн Європи. Одним із найважливіших чинників, що спричиняв розвиток товарно-грошових відносин, були хрестові походи. З одного боку, для їх проведення акумулювалися значні грошові

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Італія

У XII ст. спостерігалися суттєві зміни у політичному та соціально-економічному житті країн Європи. Одним із найважливіших чинників, що спричиняв розвиток товарно-грошових відносин, були хрестові походи. З одного боку, для їх проведення акумулювалися значні грошові

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Франція

На території Франції монета грошового типу була запроваджена 1266 р. емісією турських грошів – гро турнуа, що дорівнювали 12 турським денаріям. Вага цих монет складала близько 4,22 г високопробного срібла (проба 958/1000). Вони були

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Англія

На території Франції монета грошового типу була запроваджена 1266 р. емісією турських грошів – гро турнуа, що дорівнювали 12 турським денаріям. Вага цих монет складала близько 4,22 г високопробного срібла (проба 958/1000). Вони були

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Німеччина

Політична роздробленість Німеччини, децентралізація її монетної системи, слабкість економічних зв’язків між окремими регіонами та інші причини не сприяли проведенню тут реформ, спрямованих на оздоровлення товарно-грошових відносин. Першими монетами грошового типу на території німецьких держав

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 5.4. Розвиток банківництва в середньовічній Європі

В епоху раннього середньовіччя банківська справа переживала занепад. Лише з розвитком торгівлі, ремесел і сільського господарства, починаючи з IX ст., в північноіталійських містах спостерігалося економічне відродження. Одним із найбільш розвинених міст Італії була Флоренція,

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Тема 6. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Київська Русь – перша українська держава. Про це свідчить величезна кількість історичних, археологічних, лінгвістичних, етнографічних, антропологічних даних. Розвиток і функціонування держави великою мірою визначалися товарно-грошовими відносинами, станом внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Це, своєю чергою,

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 6.1. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Давньоруській державі

Київська Русь – перша українська держава. Про це свідчить величезна кількість історичних, археологічних, лінгвістичних, етнографічних, антропологічних даних. Розвиток і функціонування держави великою мірою визначалися товарно-грошовими відносинами, станом внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Це, своєю чергою,

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 6.2. Виникнення та еволюція гривні

В основі грошової системи Київської Русі лежала гривня. її назва, як гадають дослідники, походить від прикраси із золота чи срібла у вигляді обруча, яку носили на шиї (на загривку). За іншою версією, гривня спершу

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 6.3. Карбування монет руськими князями

Виникненню національної грошової одиниці в Давній Україні сприяли два моменти: по-перше, виснаження родовищ срібла в арабських країнах, що вплинуло на зменшення можливостей випуску монет та їх відповідне знецінення, по-друге, глибокі економічні, політичні та культурні

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 6.4. Зародження кредитно-банківських відносин у Київській Русі

Виникнення банківництва і кредитних відносин пов’язане зі зрілістю товарного виробництва, обміну, грошового обігу, монетної справи. З попередньо викладеного випливає те, що в Київській Русі монетарно-грошові відносини сягнули досить високого ступеня розвитку, бо сам факт

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ ГРОШЕЙ ТА БАНКІВНИЦТВА В ПЕРІОД ІСНУВАННЯ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

У XIV ст. на українські терени, що перебували під м он голо-татарським пануванням, почали звертати погляди сильніші сусіди: литовці та поляки. У 1349 р. польський король Казимир Великий захопив Галичину і частину Волині. У

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 7.1. Основні риси грошового обігу в Україні в XIV – першій половині XVII ст

У XIV ст. на українські терени, що перебували під м он голо-татарським пануванням, почали звертати погляди сильніші сусіди: литовці та поляки. У 1349 р. польський король Казимир Великий захопив Галичину і частину Волині. У

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 7.2. Руські гроші, карбовані у Львові

Менше ніж по 100 роках після заснування князем Данилом Галицьким Львів розвинувся у величезний на той час торговельний центр. Завдяки вигідному географічному положенню місто стало монополістом у посередництві між Сходом і країнами Східної та

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 7.3. Монети Володимира Ольгердовича

Випуск власної монети у Києві пов’язується з ім’ям князя Володимира Ольгердовича (1362-1394 рр.), який сів на київський стіл після перемоги свого батька над татарами у битві на Синіх Водах. Сучасною історіографією його політика розглядається

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – Тема 8. ГРОШОВЕ ГОСПОДАРСТВО КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ

Козацько-гетьманська доба охопила період, що почався з 1551- 1554 pp. і закінчився знищенням Катериною II Запорізької Січі на початку червня 1775 р. Того страшного року царський генерал Текеля (походженням серб) підступно, коли більшість запорізьких

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 8.1. Грошовий обігу середовищі українського козацтва

Козацько-гетьманська доба охопила період, що почався з 1551- 1554 pp. і закінчився знищенням Катериною II Запорізької Січі на початку червня 1775 р. Того страшного року царський генерал Текеля (походженням серб) підступно, коли більшість запорізьких

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 8.2. Проблема власної грошової одиниці для козацького війська

Названі вище грошові одиниці, що перебували в обігу в Україні по обох берегах Дніпра, випускалися в метрополіях, що володіли теренами розтерзаної держави. На початку XX ст. почалися запеклі дискусії щодо того, чи карбував Б.

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 8.3. Грошовий обіг в Україні після союзу з Московією

Грошова система Росії була заснована на рублі, назва якого походила від новгородської гривні, яка була в обігу до XV ст. З цього зливка срібла карбували 200 денг. Вага цих монет постійно зменшувалася, що спричинило

Історія грошей і банківництва – Скоморович І. Г. – 8.4. Грошовий обіг та банківські інституції в Західній Україні

У часи правління Яна Казимира (1649-1668 рр.) у грошовому господарстві Речі Посполитої сталося багато змін. Передовсім цей король відновив карбування малих номіналів (срібних ортів, шостаків, трояків, двогрошів, грошів і мідних шелягів). У 1650 р.