Історія економічних вчень – Золотих І. Б

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Передмова

Сучасна економічна наука грунтується на економічних знаннях, накопичених людством за багато тисячоліть. Розвиток економічної думки нерозривно пов’язаний з її історією. Протягом століть люди намагалися зрозуміти закономірності розвитку економічної діяльності. Цілеспрямовано й послідовно мислителі, учені

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Частина I. Економічні вчення епохи до ринкової економіки

Сучасна економічна наука грунтується на економічних знаннях, накопичених людством за багато тисячоліть. Розвиток економічної думки нерозривно пов’язаний з її історією. Протягом століть люди намагалися зрозуміти закономірності розвитку економічної діяльності. Цілеспрямовано й послідовно мислителі, учені

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Розділ 1. Економічна думка епохи Стародавнього світу і Середньовіччя

Сучасна економічна наука грунтується на економічних знаннях, накопичених людством за багато тисячоліть. Розвиток економічної думки нерозривно пов’язаний з її історією. Протягом століть люди намагалися зрозуміти закономірності розвитку економічної діяльності. Цілеспрямовано й послідовно мислителі, учені

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 1. Економічна думка Стародавнього Сходу

Сучасна економічна наука грунтується на економічних знаннях, накопичених людством за багато тисячоліть. Розвиток економічної думки нерозривно пов’язаний з її історією. Протягом століть люди намагалися зрозуміти закономірності розвитку економічної діяльності. Цілеспрямовано й послідовно мислителі, учені

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Економічна думка Стародавнього Вавилону

Сучасна економічна наука грунтується на економічних знаннях, накопичених людством за багато тисячоліть. Розвиток економічної думки нерозривно пов’язаний з її історією. Протягом століть люди намагалися зрозуміти закономірності розвитку економічної діяльності. Цілеспрямовано й послідовно мислителі, учені

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Давня Індія

Сучасна економічна наука грунтується на економічних знаннях, накопичених людством за багато тисячоліть. Розвиток економічної думки нерозривно пов’язаний з її історією. Протягом століть люди намагалися зрозуміти закономірності розвитку економічної діяльності. Цілеспрямовано й послідовно мислителі, учені

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Стародавній Китай

Сучасна економічна наука грунтується на економічних знаннях, накопичених людством за багато тисячоліть. Розвиток економічної думки нерозривно пов’язаний з її історією. Протягом століть люди намагалися зрозуміти закономірності розвитку економічної діяльності. Цілеспрямовано й послідовно мислителі, учені

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 2. Економічна думка античного світу

Стародавня Греція Дійсно у творах Ксенофонта, Платона й особливо Арістотеля було зроблено перші спроби теоретично осмислити економічний устрій грецького суспільства. Ксенофонт (430-354 рр. до н. е.) Назвав свій трактат “Економіка”. Саме він став першою

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Стародавня Греція

Стародавня Греція Дійсно у творах Ксенофонта, Платона й особливо Арістотеля було зроблено перші спроби теоретично осмислити економічний устрій грецького суспільства. Ксенофонт (430-354 рр. до н. е.) Назвав свій трактат “Економіка”. Саме він став першою

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 3. Економічні погляди в епоху раннього і пізнього християнства

Економічні погляди Середньовіччя (феодального суспільства) мають яскраво виражений богословський характер. Наукова спадщина духовних ідеологів цієї епохи, у тому числі в галузі господарської політики, переповнена схоластикою (теоретичне виправдовування догм церкви або знання, відірвані від життя).

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Середньовічна економічна думка в східних країнах

Економічні погляди Середньовіччя (феодального суспільства) мають яскраво виражений богословський характер. Наукова спадщина духовних ідеологів цієї епохи, у тому числі в галузі господарської політики, переповнена схоластикою (теоретичне виправдовування догм церкви або знання, відірвані від життя).

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Середньовічна економічна думка в західноєвропейських країнах

Економічні погляди Середньовіччя (феодального суспільства) мають яскраво виражений богословський характер. Наукова спадщина духовних ідеологів цієї епохи, у тому числі в галузі господарської політики, переповнена схоластикою (теоретичне виправдовування догм церкви або знання, відірвані від життя).

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 4. Меркантилізм

У XIV столітті феодалізм у країнах Західної Європи вступає в стадію розпаду. Натуральне господарство поступово витісняється товарно-грошовими відносинами. Товарний обмін стає основною умовою господарського життя. Внаслідок цього нормальний перебіг і розвиток господарського життя суспільства

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Історичне значеним меркантилізму

У XIV столітті феодалізм у країнах Західної Європи вступає в стадію розпаду. Натуральне господарство поступово витісняється товарно-грошовими відносинами. Товарний обмін стає основною умовою господарського життя. Внаслідок цього нормальний перебіг і розвиток господарського життя суспільства

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Частина II. Класичний напрям політекономії

Розділ 2. Класична школа політекономії 1. Історичні умови виникнення й загальна характеристика політекономії Наприкінці XVII століття меркантилізм поступово втрачає свою актуальність і популярність в силу об’єктивних обставин. На зміну йому приходить новий напрям економічної

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Розділ 2. Класична школа політекономії

Розділ 2. Класична школа політекономії 1. Історичні умови виникнення й загальна характеристика політекономії Наприкінці XVII століття меркантилізм поступово втрачає свою актуальність і популярність в силу об’єктивних обставин. На зміну йому приходить новий напрям економічної

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 1. Історичні умови виникнення й загальна характеристика політекономії

Розділ 2. Класична школа політекономії 1. Історичні умови виникнення й загальна характеристика політекономії Наприкінці XVII століття меркантилізм поступово втрачає свою актуальність і популярність в силу об’єктивних обставин. На зміну йому приходить новий напрям економічної

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 2. Економічні погляди основоположників класичної школи в Англії й у Франції

Розділ 2. Класична школа політекономії 1. Історичні умови виникнення й загальна характеристика політекономії Наприкінці XVII століття меркантилізм поступово втрачає свою актуальність і популярність в силу об’єктивних обставин. На зміну йому приходить новий напрям економічної

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 3. Фізіократизм – специфічний напрям класичної політекономії

Франція у XVIII столітті була сільською (аграрною) країною, вела численні війни, у яких втратила майже всі свої заморські володіння, ослабли її позиції в Європі. Меркантилістська політика Кольбера призвела до розорення селянства. Розкіш і марнотратство

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 4. Розквіт класичної політекономії у працях А. Сміта і Д. Рікардо

А. Сміт (1723-1790 рр.) – видатний англійський економіст мануфактурного періоду. У його працях і роботах його послідовника Д. Рікардо класична політекономія досягла свого найвищого розквіту. А. Сміт за національністю був шотландцем. Народився в місті

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія грошей

А. Сміт (1723-1790 рр.) – видатний англійський економіст мануфактурного періоду. У його працях і роботах його послідовника Д. Рікардо класична політекономія досягла свого найвищого розквіту. А. Сміт за національністю був шотландцем. Народився в місті

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія доходів

З теорії вартості А. Сміта випливає і його теорія розподілу суспільного продукту. Вона також подвійна, як і його теорія вартості. З одного боку, якщо остаточною підставою вартості вважати працю, то весь продукт праці повинен

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія міжнародної торгівлі

З теорії вартості А. Сміта випливає і його теорія розподілу суспільного продукту. Вона також подвійна, як і його теорія вартості. З одного боку, якщо остаточною підставою вартості вважати працю, то весь продукт праці повинен

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія про зовнішню торгівлю

З теорії вартості А. Сміта випливає і його теорія розподілу суспільного продукту. Вона також подвійна, як і його теорія вартості. З одного боку, якщо остаточною підставою вартості вважати працю, то весь продукт праці повинен

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Продукт Португалія Англія

З теорії вартості А. Сміта випливає і його теорія розподілу суспільного продукту. Вона також подвійна, як і його теорія вартості. З одного боку, якщо остаточною підставою вартості вважати працю, то весь продукт праці повинен

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Розділ 3. Еволюція класичної політекономії в XIX столітті: послідовники і опоненти

1. Передумови трансформації політекономії наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Політекономія Ж.-Б. Сея Книга А. Сміта “Дослідження природи і причин багатства народів” представила економічну науку як цілісну, логічну систему і надихнула подальші покоління

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 1. Передумови трансформації політекономії наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Політекономія Ж.-Б. Сея

1. Передумови трансформації політекономії наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Політекономія Ж.-Б. Сея Книга А. Сміта “Дослідження природи і причин багатства народів” представила економічну науку як цілісну, логічну систему і надихнула подальші покоління

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Принципи методології

1. Передумови трансформації політекономії наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Політекономія Ж.-Б. Сея Книга А. Сміта “Дослідження природи і причин багатства народів” представила економічну науку як цілісну, логічну систему і надихнула подальші покоління

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія вартості (цінності)

1. Передумови трансформації політекономії наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Політекономія Ж.-Б. Сея Книга А. Сміта “Дослідження природи і причин багатства народів” представила економічну науку як цілісну, логічну систему і надихнула подальші покоління

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія трьох факторів виробництва (теорія розподілу доходів)

1. Передумови трансформації політекономії наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Політекономія Ж.-Б. Сея Книга А. Сміта “Дослідження природи і причин багатства народів” представила економічну науку як цілісну, логічну систему і надихнула подальші покоління

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Закон Сея (теорія відтворення)

1. Передумови трансформації політекономії наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Політекономія Ж.-Б. Сея Книга А. Сміта “Дослідження природи і причин багатства народів” представила економічну науку як цілісну, логічну систему і надихнула подальші покоління

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 2. Економічний лібералізм Ф. Бастіа. Теорія обміну і факторів виробництва

Теорія чинників виробництва одержала подальший розвиток у вченні французького економіста і політичного діяча Фредеріка Бастіа (1801-1850). У своїх творах “Економічні софізми” (1847 р.) й “Економічні гармонії” Бастіа перевершив своїх сучасників в захисті вільного ринку

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 3. Томас Роберт Мальтус (1766-1834 рр.) і його економічні погляди

Теорія чинників виробництва одержала подальший розвиток у вченні французького економіста і політичного діяча Фредеріка Бастіа (1801-1850). У своїх творах “Економічні софізми” (1847 р.) й “Економічні гармонії” Бастіа перевершив своїх сучасників в захисті вільного ринку

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія народонаселення

Теорія чинників виробництва одержала подальший розвиток у вченні французького економіста і політичного діяча Фредеріка Бастіа (1801-1850). У своїх творах “Економічні софізми” (1847 р.) й “Економічні гармонії” Бастіа перевершив своїх сучасників в захисті вільного ринку

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 4. Особливості політичної економії в США Р. Ч. Кері

Генрі Чарльз Кері (1793-1879) – американський економіст, син видатного книговидавця. Почавши свою кар’єру у галузі комерції, Кері швидко розбагатів, став крупним фабрикантом і зайнявся вивченням економічних проблем. Найважливішими його роботами є “Підстави соціальної науки”

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Розділ 4. Завершателі класичної політекономії

1. Економічні погляди Джона Стюарта Мілля (18061873 рр.) Джон Стюарт Мілль (1806-1873 рр.) – відомий англійський учений, якого ще називають завершувачем класичної політекономії. Його батько Джеймс Мілль також відомий учений, найближчий друг Д. Рікардо,

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 1. Економічні погляди Джона Стюарта Мілля (18061873 рр.)

1. Економічні погляди Джона Стюарта Мілля (18061873 рр.) Джон Стюарт Мілль (1806-1873 рр.) – відомий англійський учений, якого ще називають завершувачем класичної політекономії. Його батько Джеймс Мілль також відомий учений, найближчий друг Д. Рікардо,

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія реформ

1. Економічні погляди Джона Стюарта Мілля (18061873 рр.) Джон Стюарт Мілль (1806-1873 рр.) – відомий англійський учений, якого ще називають завершувачем класичної політекономії. Його батько Джеймс Мілль також відомий учений, найближчий друг Д. Рікардо,

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 2. Економічне вчення К. Маркса

1. Економічні погляди Джона Стюарта Мілля (18061873 рр.) Джон Стюарт Мілль (1806-1873 рр.) – відомий англійський учений, якого ще називають завершувачем класичної політекономії. Його батько Джеймс Мілль також відомий учений, найближчий друг Д. Рікардо,

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Методологія Маркса

Як учений Маркс методологічно спирався на три наукові джерела: – англійська політекономія А. Сміта і Д. Рікардо (у них він позичив концепцію трудової теорії вартості, положення закону тенденції норми в прибутку до пониження, теорію

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія класів

Як учений Маркс методологічно спирався на три наукові джерела: – англійська політекономія А. Сміта і Д. Рікардо (у них він позичив концепцію трудової теорії вартості, положення закону тенденції норми в прибутку до пониження, теорію

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія капіталу

Як учений Маркс методологічно спирався на три наукові джерела: – англійська політекономія А. Сміта і Д. Рікардо (у них він позичив концепцію трудової теорії вартості, положення закону тенденції норми в прибутку до пониження, теорію

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія вартості

Як учений Маркс методологічно спирався на три наукові джерела: – англійська політекономія А. Сміта і Д. Рікардо (у них він позичив концепцію трудової теорії вартості, положення закону тенденції норми в прибутку до пониження, теорію

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Теорія відтворення

Як учений Маркс методологічно спирався на три наукові джерела: – англійська політекономія А. Сміта і Д. Рікардо (у них він позичив концепцію трудової теорії вартості, положення закону тенденції норми в прибутку до пониження, теорію

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Розділ 5. Економічні погляди опонентів класиків

Класична школа тривалий час утримувала провідні позиції в економічній науці, але це не виключало можливості існування інших ідей і поглядів. Початок XIX століття був не тільки періодом подальшого розвитку класичної політекономії, але ще й

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 1. Дрібнобуржуазна економічна думка (економічний романтизм)

Класична школа тривалий час утримувала провідні позиції в економічній науці, але це не виключало можливості існування інших ідей і поглядів. Початок XIX століття був не тільки періодом подальшого розвитку класичної політекономії, але ще й

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 2. Представники утопічного соціалізму

Виникнення утопічного соціалізму У пізнє Середньовіччя (ХVІ-ХVІІ ст.) в економічній думці західної Європи відбуваються значні зміни, спричинені глибоким процесом розвитку мануфактурного виробництва. Великі географічні відкриття, пограбування колоній прискорили процес нагромадження капіталу. У цей період

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – 3. Німецька історична школа

Загальна характеристика німецької історичної школи. Поряд із дрібнобуржуазною економічною думкою й утопічним соціалізмом до критичних напрямів класичної політекономії відносять Історичну школу Німеччини. Представники цієї течії звернули увагу на Надмірну абстрактність і необгрунтований універсалізм класичної

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Частина III. Суб’єктивістський напрям в економічній науці

Розділ 6. Суб’єктивно-психологічний напрям в економічній теорії: маржиналізм 1. Виникнення суб’єктивно-психологічного напряму в економічній теорії Багато економічних явищ і процесів мають кількісний характер, тобто між економічними величинами існують кількісні зв’язки: якщо змінюється одна із

Історія економічних вчень – Золотих І. Б. – Розділ 6. Суб’єктивно-психологічний напрям в економічній теорії: маржиналізм

Розділ 6. Суб’єктивно-психологічний напрям в економічній теорії: маржиналізм 1. Виникнення суб’єктивно-психологічного напряму в економічній теорії Багато економічних явищ і процесів мають кількісний характер, тобто між економічними величинами існують кількісні зв’язки: якщо змінюється одна із