Історія економічних вчень – Тарасевич В. М

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Передмова

Інколи здається, що знайомство з історією це не більше, ніж задоволення певної власної цікавості. Така “цікавість” не має нічого спільного з “практичністю” або “прагматичністю”. Така цікавість не пов’язана з тим, “що може згодитися в

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Тема 1. Предмет i метод історії економічних вчень

1.1. Етапи еволюції та предмет історії економічних вчень В загальному сенсі Історія економічних вчень – це наука про історію економічної думки. Як і будь-яка інша наука, вона має початок і не має кінця, оскільки

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 1.1. Етапи еволюції та предмет історії економічних вчень

1.1. Етапи еволюції та предмет історії економічних вчень В загальному сенсі Історія економічних вчень – це наука про історію економічної думки. Як і будь-яка інша наука, вона має початок і не має кінця, оскільки

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 1.2. Методологія історії економічних вчень

1.1. Етапи еволюції та предмет історії економічних вчень В загальному сенсі Історія економічних вчень – це наука про історію економічної думки. Як і будь-яка інша наука, вона має початок і не має кінця, оскільки

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 1.3. Функції та цілі історії економічних вчень

1.1. Етапи еволюції та предмет історії економічних вчень В загальному сенсі Історія економічних вчень – це наука про історію економічної думки. Як і будь-яка інша наука, вона має початок і не має кінця, оскільки

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Тема 2. Ранні економічні погляди

Економічні погляди та твори мислителів Стародавнього Сходу, Античного світу та середньовіччя не можуть вважатися науковими. Суттєво відрізняючись між собою предметом дослідження, вони містять описи конкретного досвіду ведення економічної діяльності у відокремленому господарстві або в

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 2.1. Економічна думка Стародавнього Світу

Економічні погляди та твори мислителів Стародавнього Сходу, Античного світу та середньовіччя не можуть вважатися науковими. Суттєво відрізняючись між собою предметом дослідження, вони містять описи конкретного досвіду ведення економічної діяльності у відокремленому господарстві або в

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Стародавній Єгипет

Економічні погляди та твори мислителів Стародавнього Сходу, Античного світу та середньовіччя не можуть вважатися науковими. Суттєво відрізняючись між собою предметом дослідження, вони містять описи конкретного досвіду ведення економічної діяльності у відокремленому господарстві або в

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Стародавній Вавилон

Найбільш відомими пам’ятками Вавилона, країни, яка розташовувалася у межиріччі Тигру і Євфрату, були кодекси законів царя Ешнунни (XX ст. до н. е.), царя Ліпіт-Іштара (ХХ-ХІХ с. до н. е.) і царя Хаммурапі (XVIII ст.

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Стародавня Індія

Найбільш відомими пам’ятками Вавилона, країни, яка розташовувалася у межиріччі Тигру і Євфрату, були кодекси законів царя Ешнунни (XX ст. до н. е.), царя Ліпіт-Іштара (ХХ-ХІХ с. до н. е.) і царя Хаммурапі (XVIII ст.

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Стародавній Китай

Економічна думка Стародавнього Китаю виникла і розвивалася в межах таких загальних філософських і політичних учень, як конфуціанство, даосизм, легізм і моїзм. Пануючим вченням було конфуціанство. Його засновником є Кун-Цзи або Конфуцій (551-479 рр. до

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Економічні вчення античної Греції

Природно-географічні особливості Стародавньої Греції (численні маленькі острови, роз’єднані гірськими хребтами прибережні родючі землі на материках, безліч бухт і гаваней) зумовлювали певну відособленість грецьких общин одна від одної. їх розвиток відбувається у формі міст-держав (полісів).

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Економічні погляди Стародавнього Риму

Результатом численних війн стало об’єднання в одній Римській державі величезних територій, поневолення багатьох племен та народів. Війни потребували постійного поповнення війська, що здійснювалося за рахунок залучення на службу селян, в результаті чого їх невеликі

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 2.2. Економічні погляди епохи середньовіччя

В епоху середньовіччя відбуваються суттєві зміни в економічному та ідеологічному устрої суспільства. Більш складна техніка і нові прийоми виробництва потребували від безпосередніх товаровиробників вищої професійної підготовки і виробничого вміння. Раби в силу свого положення

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Економічні погляди каноністів

В середні віки католицька церква посилює свою могутність і часто втручається в законодавчу діяльність та економічну політику держав. Так, Віденський собор католицької церкви в 1311 р. оголосив всяке світське законодавство, яке не відповідає постановам

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Арабське середньовіччя

Економічні погляди арабів в період виникнення ранньофеодальної держави відображає Коран, Який містить проповіді пророка Мухамеда. В Корані велика увага приділяється торгівлі, при здійсненні якої необхідно суворо дотримуватися мір та ваг. бути точним при оплаті

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Соціальні утопії пізнього середньовіччя

Економічні погляди арабів в період виникнення ранньофеодальної держави відображає Коран, Який містить проповіді пророка Мухамеда. В Корані велика увага приділяється торгівлі, при здійсненні якої необхідно суворо дотримуватися мір та ваг. бути точним при оплаті

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 2.3. Економічна теорія меркантилізму

Починаючи з XIV ст. в економіці провідних країн Західної Європи поступово відбуваються значні зміни, пов’язані зі зростанням продуктивних сил та перебудовою структури і характеру виробництва. У сільському господарстві більш широкого використання набули залізний плуг,

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Тема 3. Класична політична економія

3.1. Історичні умови виникнення і особливості класичної політекономії Класична політекономія відкриває науковий етап розвитку економічної думки. Вона виникає у період становлення і розвитку мануфактурного виробництва, зростання його товарності, розширення та поглиблення товарно-грошових відносин. Класична

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 3.1. Історичні умови виникнення і особливості класичної політекономії

3.1. Історичні умови виникнення і особливості класичної політекономії Класична політекономія відкриває науковий етап розвитку економічної думки. Вона виникає у період становлення і розвитку мануфактурного виробництва, зростання його товарності, розширення та поглиблення товарно-грошових відносин. Класична

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 3.2. Рання класична політекономія: англійська та французька доктрини

Класична політична економія виникає в Англії у XVII ст. Це пов’язано з тим, що саме дана країна першою вступила на шлях мануфактурного виробництва. Швидкі темпи первісного нагромадження капіталу та буржуазна революція створили передумови бурхливого

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Вільям Петті (1623-1687)

Класична політична економія виникає в Англії у XVII ст. Це пов’язано з тим, що саме дана країна першою вступила на шлях мануфактурного виробництва. Швидкі темпи первісного нагромадження капіталу та буржуазна революція створили передумови бурхливого

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Франсуа Кене (1694-1774)

Виходець з небагатого селянства, лікар, медик Людовика XV Основний твір – “Економічна таблиця” (1758) Методологія. В основі теоретичних досліджень фізіократів знаходиться вчення про “природний порядок” як цілком логічне продовження раціоналістичного підходу до аналізу економічної

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Анн Робер Жак Тюрго (1727-1781)

Міністр фінансів Франції за часів Людовика XVI, філософ, філолог, географ і економіст Основний твір – “Роздуми про створення і розподіл багатств” (1766). Методологія. Застосовуючи у своїх дослідженнях метод дедукції, Тюрго рухається від абстрактного до

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 3.3. Зріла класична політекономія

У XVIII ст. в Англії швидкими темпами розвивається промисловість, сільське господарство, торгівля. Поглиблюється суспільний поділ праці, розширюються товарно-грошові відносини, активно формуються основні класи суспільства. Господарські зміни давали багатий матеріал для економічних досліджень і стали

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Адам Сміт (1723-1790)

У XVIII ст. в Англії швидкими темпами розвивається промисловість, сільське господарство, торгівля. Поглиблюється суспільний поділ праці, розширюються товарно-грошові відносини, активно формуються основні класи суспільства. Господарські зміни давали багатий матеріал для економічних досліджень і стали

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Давид Рікардо (1772-1823)

Біржовик, одна з найбільш крупних фігур Лондонського фінансового світу, з 1819 р. – член Британського парламенту Основний твір – “Започаткування політичної економії та оподаткування” (1817) Методологія. Історичні умови, в яких формувалась економічна теорія Рікардо,

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 3.4. Пізня класична політекономія

Завдяки геніальним винаходам другої половини XVIII ст. – парова машина, механічна прядка, механічний ткацький верстат, “водяне колесо”, розробка технології виробництва чавуну тощо, – було здійснено технічний переворот в економіці європейських країн. Наприклад, у 1807

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Жан Шарль Леонард де Сісмонді (1773-1842)

Завдяки геніальним винаходам другої половини XVIII ст. – парова машина, механічна прядка, механічний ткацький верстат, “водяне колесо”, розробка технології виробництва чавуну тощо, – було здійснено технічний переворот в економіці європейських країн. Наприклад, у 1807

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – П’єр Жозеф Прудон (1809-1865)

Французький публіцист, економіст і соціолог, родоначальник анархізму Основні твори – “Що таке власність” (1840), “Система економічних протиріч, або Філософія убогості” (1846) Методологія. Прудон вважається першим економістом, який застосував в економічних дослідженнях Діалектику Гегеля. Категорії

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Джон Стюарт Мілль (1806-1873)

Син англійського економіста-рікардіанця Джеймса Мілля, філософ і економіст, член палати громад Англії Основні твори – “Нариси по деяким невирішеним проблемам політичної економії” (1844), “Принципи політичної економії з деякими аспектами її застосування до соціальної філософії”

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Томас Роберт Мальтус (1766-1834)

Дворянин за походженням, випускник Кембриджу і згодом священик, а з 1805 р. – професор сучасної історії і політекономії коледжу Ост-Індської компанії Основні твори – “Досвід про закон народонаселення” (1798), “Дослідження про природу і зростання

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Жан Батіст Сей (1767-1832)

Виходець з купецького середовища, що став згодом великим фабрикантом Основні твори – “Трактат політичної економії” (1803), “Катехізис політичної економії” (1817), “Курс політичної економії” (1828-1830) Методологія. Під політичною економією Сей розуміє “знання дійсної природи багатства,

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Тема 4. Марксистський напрямок економічної думки

4.1. Історичні умови виникнення марксизму та його ідейні джерела Економічні ідеї марксизму починають формуватися в 40-х рр. XIX ст. у період завершення промислового перевороту. Розвиток фабрично-заводської індустрії на власній основі значно підвищував продуктивність суспільної

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 4.1. Історичні умови виникнення марксизму та його ідейні джерела

4.1. Історичні умови виникнення марксизму та його ідейні джерела Економічні ідеї марксизму починають формуватися в 40-х рр. XIX ст. у період завершення промислового перевороту. Розвиток фабрично-заводської індустрії на власній основі значно підвищував продуктивність суспільної

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 4.2. Економічні ідеї К. Маркса

4.1. Історичні умови виникнення марксизму та його ідейні джерела Економічні ідеї марксизму починають формуватися в 40-х рр. XIX ст. у період завершення промислового перевороту. Розвиток фабрично-заводської індустрії на власній основі значно підвищував продуктивність суспільної

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Карл Маркс (1818-1883)

Німецький юрист, філософ, економіст активний учасник робітничого революційного руху Основний твір – “Капітал” І том (1867), II том (1885) і III том (1894) – оформлення й видання Ф. Енгельса. Методологія. У передмові до першого

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 4.3. Розвиток ідей марксизму наприкінці XIX – початку XX ст

В останній третині XIX ст. в економіці розвинутих країн відбуваються кардинальні зрушення. Прогресивні перетворення у техніці й технології виробництва і, перш за все, зміна його енергетичної складової, створюють умови для швидкої концентрації й централізації

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Едуард Бернштейн (1850-1932)

В останній третині XIX ст. в економіці розвинутих країн відбуваються кардинальні зрушення. Прогресивні перетворення у техніці й технології виробництва і, перш за все, зміна його енергетичної складової, створюють умови для швидкої концентрації й централізації

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Карл Каутський (1854-1938)

Видатний діяч німецької соціал-демократії, один із керівників II Інтернаціоналу Основні твори – “Економічне вчення Карла Маркса” (1886), “Соціальна революція” (1902), “Шлях до влади” (1909) Методологія. Каутський не є поборником Економічного детермінізму І визнає вплив

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Рудольф Гільфердінг (1877-1941)

Видатний діяч німецької соціал-демократії, один із керівників II Інтернаціоналу Основні твори – “Економічне вчення Карла Маркса” (1886), “Соціальна революція” (1902), “Шлях до влади” (1909) Методологія. Каутський не є поборником Економічного детермінізму І визнає вплив

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 4.4. Марксистська політична економія в Радянській Росії та СРСР

Після здійсненої в Росії більшовистської революції стало очевидним, що теоретичного надбання К. Маркса, Ф. Енгельса та їх західних послідовників було недостатньо для пояснення багатопланової дійсності та практики побудови соціалізму. В Радянській Росії, яка першою

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Володимир Ульянов (Ленін) (1870-1924)

Після здійсненої в Росії більшовистської революції стало очевидним, що теоретичного надбання К. Маркса, Ф. Енгельса та їх західних послідовників було недостатньо для пояснення багатопланової дійсності та практики побудови соціалізму. В Радянській Росії, яка першою

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 4.5. Соціал-демократична теорія та радикальна політекономія як головні напрямки еволюції марксизму у XX ст

З огляду на науково-технічну революцію, постіндустріальний розвиток провідних країн та відповідні зміни соціально-економічних відносин капіталістичного суспільства в економічній науці відбувається перехід до досліджень широкого спектру соціально-економічних проблем. Найбільшого розповсюдження набувають теорії, пов’язані з: O

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Поль Берен (1909-1964)

Професор економіки Стенфордського університету, член редколегії ліворадикального журналу “Monthly Review” Основні твори – “Політекономія зростання” (1956), “Монополістичний капітал” (1966) – у співавторстві з П. Суїзі Методологія. Берен вважає себе послідовником марксистської методології, про що

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Тема 5. Неокласична економічна теорія

5.1. Історична обумовленість та загальна характеристика неокласицизму Неокласична економічна теорія сформувалась на протязі останньої третини XIX і перших десятиріч XX ст., які характеризувались значними соціально-економічними змінами у розвитку більшості країн континентальної Європи і США.

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 5.1. Історична обумовленість та загальна характеристика неокласицизму

5.1. Історична обумовленість та загальна характеристика неокласицизму Неокласична економічна теорія сформувалась на протязі останньої третини XIX і перших десятиріч XX ст., які характеризувались значними соціально-економічними змінами у розвитку більшості країн континентальної Європи і США.

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 5.2. Витоки неокласики: австрійська і американська школи

Карл Менгер (1840-1921) Професор політекономії Віденського університету. Основний твір – “Основи політичної економії” (1871) Методологія. Основним завданням економічної науки Менгер вважає вивчення процесу виникнення, розвитку і задоволення потреб людини. Так як саме потреби кожного

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Карл Менгер (1840-1921)

Карл Менгер (1840-1921) Професор політекономії Віденського університету. Основний твір – “Основи політичної економії” (1871) Методологія. Основним завданням економічної науки Менгер вважає вивчення процесу виникнення, розвитку і задоволення потреб людини. Так як саме потреби кожного

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Фрідріх фон Візер (1851-1926)

Професор політекономії Віденського університету Основний твір – “Витоки і основні закони господарської цінності” (1884) Методологія. Серед представників австрійської школи Візер виділяється, в першу чергу, тим, що вперше здійснює спробу Пов’язати між собою теорії витрат