Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – ПЕРЕДМОВА

Курс “Історія економічних учень” – один із перших, який вивчають майбутні економісти, фінансисти, менеджери. Він формує систему знань про основні етапи і напрями розвитку економічних учень, передумови та закономірності еволюції світової економічної науки, економічні

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОПЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

Курс “Історія економічних учень” – один із перших, який вивчають майбутні економісти, фінансисти, менеджери. Він формує систему знань про основні етапи і напрями розвитку економічних учень, передумови та закономірності еволюції світової економічної науки, економічні

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 1.1. Предмет курсу

Курс “Історія економічних учень” – один із перших, який вивчають майбутні економісти, фінансисти, менеджери. Він формує систему знань про основні етапи і напрями розвитку економічних учень, передумови та закономірності еволюції світової економічної науки, економічні

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 1.2. Завдання і функції курсу

Курс “Історія економічних учень” – один із перших, який вивчають майбутні економісти, фінансисти, менеджери. Він формує систему знань про основні етапи і напрями розвитку економічних учень, передумови та закономірності еволюції світової економічної науки, економічні

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 1.3. Методи наукових економічних досліджень

Методологічно історія економічних учень як особлива система наукових поглядів об’єднує сукупність методів економічного аналізу. До них можна віднести такі методи: діалектичний, наукової абстракції, історичний і логічний методи, системний. Діалектика як метод – метод пізнання,

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 1. У чому полягає зміст предмета “Історія економічних учень”?

Методологічно історія економічних учень як особлива система наукових поглядів об’єднує сукупність методів економічного аналізу. До них можна віднести такі методи: діалектичний, наукової абстракції, історичний і логічний методи, системний. Діалектика як метод – метод пізнання,

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 2. Чому потрібно вивчати курс “Історія економічних учень”?

Методологічно історія економічних учень як особлива система наукових поглядів об’єднує сукупність методів економічного аналізу. До них можна віднести такі методи: діалектичний, наукової абстракції, історичний і логічний методи, системний. Діалектика як метод – метод пізнання,

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 3. Під впливом яких факторів трансформуються погляди і концепції економістів?

Відповідаючи на це і подібні запитання, важливо уникнути двох крайнощів. З одного боку, не можна визнати справедливим проведення прямого і безпосереднього зв’язку між зміною соціально-економічних умов і відображенням цих умов і відповідних інтересів в

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 4. Які періоди охоплює історія економічних учень?

Відповідаючи на це і подібні запитання, важливо уникнути двох крайнощів. З одного боку, не можна визнати справедливим проведення прямого і безпосереднього зв’язку між зміною соціально-економічних умов і відображенням цих умов і відповідних інтересів в

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 5. Основні напрями сучасної економічної теорії

Відповідаючи на це і подібні запитання, важливо уникнути двох крайнощів. З одного боку, не можна визнати справедливим проведення прямого і безпосереднього зв’язку між зміною соціально-економічних умов і відображенням цих умов і відповідних інтересів в

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 6. Функції курсу “Історія економічних учень” і його значення для творчого оволодіння сучасною економічною теорією

Відповідаючи на це і подібні запитання, важливо уникнути двох крайнощів. З одного боку, не можна визнати справедливим проведення прямого і безпосереднього зв’язку між зміною соціально-економічних умов і відображенням цих умов і відповідних інтересів в

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – Тема 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

2.1. Економічна думка Стародавнього Сходу Виразники економічної думки стародавнього світу – великі мислителі (філософи) й окремі правителі рабовласницьких держав – прагнули ідеалізувати і зберегти назавжди рабовласництво і натуральне господарство. Докази ідеологів стародавнього світу грунтувалися

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 2.1. Економічна думка Стародавнього Сходу

2.1. Економічна думка Стародавнього Сходу Виразники економічної думки стародавнього світу – великі мислителі (філософи) й окремі правителі рабовласницьких держав – прагнули ідеалізувати і зберегти назавжди рабовласництво і натуральне господарство. Докази ідеологів стародавнього світу грунтувалися

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 2.2. Економічна думка Стародавньої Греції

2.1. Економічна думка Стародавнього Сходу Виразники економічної думки стародавнього світу – великі мислителі (філософи) й окремі правителі рабовласницьких держав – прагнули ідеалізувати і зберегти назавжди рабовласництво і натуральне господарство. Докази ідеологів стародавнього світу грунтувалися

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 2.3. Економічна думка Середньовіччя

Джерелами економічної думки Середньовіччя стали: O в арабських країнах: Коран (610-632); вчення Ібн-Хальдуна (1332-1406); O у Західній Європі: ідеї Августина Блаженного (354- 430); Фоми Аквінського (Аквіната) (1225-1274); O у Росії та Україні: “Руська правда”

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 2.4. Меркантилізм

Джерелами економічної думки Середньовіччя стали: O в арабських країнах: Коран (610-632); вчення Ібн-Хальдуна (1332-1406); O у Західній Європі: ідеї Августина Блаженного (354- 430); Фоми Аквінського (Аквіната) (1225-1274); O у Росії та Україні: “Руська правда”

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 1. Які найвідоміші писемні пам’ятки економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу ви знаєте?

Стародавній Єгипет: “Повчання гераклеопольського царя своєму синові” (XII ст. до н. е.); “Повчання Ахтоя своєму синові Піопі” (XX ст. до н. е.); “Речення Іпусера” (XVIII ст. до н. е.). Вавилонія: “Кодекс Хаммурапі” (XVIII ст.

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 2. На основі існування якої власності мало примножуватися багатство країни за вченням Конфуція?

Стародавній Єгипет: “Повчання гераклеопольського царя своєму синові” (XII ст. до н. е.); “Повчання Ахтоя своєму синові Піопі” (XX ст. до н. е.); “Речення Іпусера” (XVIII ст. до н. е.). Вавилонія: “Кодекс Хаммурапі” (XVIII ст.

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 3. Яку роль золоту відводили автори трактату “Гуань-Цзи”?

Стародавній Єгипет: “Повчання гераклеопольського царя своєму синові” (XII ст. до н. е.); “Повчання Ахтоя своєму синові Піопі” (XX ст. до н. е.); “Речення Іпусера” (XVIII ст. до н. е.). Вавилонія: “Кодекс Хаммурапі” (XVIII ст.

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 4. Яким чином автор трактату “Артхашастра” рекомендує регламентувати присвоєння торговельного прибутку купцями і торговцями?

Стародавній Єгипет: “Повчання гераклеопольського царя своєму синові” (XII ст. до н. е.); “Повчання Ахтоя своєму синові Піопі” (XX ст. до н. е.); “Речення Іпусера” (XVIII ст. до н. е.). Вавилонія: “Кодекс Хаммурапі” (XVIII ст.

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 5. Які особливості формування економічних поглядів античного світу?

Стародавній Єгипет: “Повчання гераклеопольського царя своєму синові” (XII ст. до н. е.); “Повчання Ахтоя своєму синові Піопі” (XX ст. до н. е.); “Речення Іпусера” (XVIII ст. до н. е.). Вавилонія: “Кодекс Хаммурапі” (XVIII ст.

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 6. У чому полягає сутність економічних поглядів, висловлених у творах стародавніх мислителів Греції: Ксенофонта, Платона, Арістотеля?

Стародавній Єгипет: “Повчання гераклеопольського царя своєму синові” (XII ст. до н. е.); “Повчання Ахтоя своєму синові Піопі” (XX ст. до н. е.); “Речення Іпусера” (XVIII ст. до н. е.). Вавилонія: “Кодекс Хаммурапі” (XVIII ст.

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 7. Які функції грошей виділяв Ксенофонт?

Ксенофонт розглядав гроші як засіб обігу товарів і засіб нагромадження багатства. Справжніми грошима при цьому вважав тільки срібло, яке, на його думку, є грошима за своєю природою і, на відміну від золота, не піддається

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 8. У чому особливості моделей ідеальної держави в працях Платона і Арістотеля?

Ксенофонт розглядав гроші як засіб обігу товарів і засіб нагромадження багатства. Справжніми грошима при цьому вважав тільки срібло, яке, на його думку, є грошима за своєю природою і, на відміну від золота, не піддається

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 9. Розкрийте сутність концепцій Арістотеля про економіку і хрематистику

Ксенофонт розглядав гроші як засіб обігу товарів і засіб нагромадження багатства. Справжніми грошима при цьому вважав тільки срібло, яке, на його думку, є грошима за своєю природою і, на відміну від золота, не піддається

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 10. Як вирішував проблему “справедливого обміну” Арістотель?

Ксенофонт розглядав гроші як засіб обігу товарів і засіб нагромадження багатства. Справжніми грошима при цьому вважав тільки срібло, яке, на його думку, є грошима за своєю природою і, на відміну від золота, не піддається

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 11. Особливості економічної думки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі: спільне і відмінності

Ксенофонт розглядав гроші як засіб обігу товарів і засіб нагромадження багатства. Справжніми грошима при цьому вважав тільки срібло, яке, на його думку, є грошима за своєю природою і, на відміну від золота, не піддається

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 13. У чому вбачав багатство держави і як визначав “вартість товару” Ібн-Хальдун?

Багатство держави він вбачав у наявності вироблених товарів. На його думку, в продуктах міститься “праця, що виявляється як вартість”. Це дало вченому можливість зробити висновок про те, що продукти праці здобуваються “шляхом рівноцінного обміну”.

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 14. Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізму

Багатство держави він вбачав у наявності вироблених товарів. На його думку, в продуктах міститься “праця, що виявляється як вартість”. Це дало вченому можливість зробити висновок про те, що продукти праці здобуваються “шляхом рівноцінного обміну”.

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 15. Що розумів Фома Аквінський під “справедливою ціною”, багатством країни?

Багатство держави він вбачав у наявності вироблених товарів. На його думку, в продуктах міститься “праця, що виявляється як вартість”. Це дало вченому можливість зробити висновок про те, що продукти праці здобуваються “шляхом рівноцінного обміну”.

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 16. Як Фома Аквінський розглядає сутність грошей?

Причиною появи грошей, зазначає Фома Аквінський, стало волевиявлення людей мати “найправильнішу міру” в “торгівлі й обороті”. Виражаючи прихильність до концепції грошей як номіналу, Фома Аквінський визначає, що хоч монети і мають “внутрішню цінність”, держава

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 17. Які найвідоміші писемні джерела економічної думки в Україні у період раннього середньовіччя?

Причиною появи грошей, зазначає Фома Аквінський, стало волевиявлення людей мати “найправильнішу міру” в “торгівлі й обороті”. Виражаючи прихильність до концепції грошей як номіналу, Фома Аквінський визначає, що хоч монети і мають “внутрішню цінність”, держава

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 18. Економічні ідеї Київської Русі

Причиною появи грошей, зазначає Фома Аквінський, стало волевиявлення людей мати “найправильнішу міру” в “торгівлі й обороті”. Виражаючи прихильність до концепції грошей як номіналу, Фома Аквінський визначає, що хоч монети і мають “внутрішню цінність”, держава

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 19. Установлення прав і норм господарських відносин у “Руській правді”

Причиною появи грошей, зазначає Фома Аквінський, стало волевиявлення людей мати “найправильнішу міру” в “торгівлі й обороті”. Виражаючи прихильність до концепції грошей як номіналу, Фома Аквінський визначає, що хоч монети і мають “внутрішню цінність”, держава

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 20. Що таке меркантилізм? Які історичні передумови його виникнення?

Меркантилізм – це перша концепція доринкової економічної теорії, перший вияв політекономії. У Західній Європі меркантилізм зародився на початку XVII ст. Головною умовою його виникнення були розпад феодалізму і зародження капіталізму. Зародження і розвиток капіталістичного

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 21. Яких загальних принципів дотримувались меркантилісти?

Меркантилізм – це перша концепція доринкової економічної теорії, перший вияв політекономії. У Західній Європі меркантилізм зародився на початку XVII ст. Головною умовою його виникнення були розпад феодалізму і зародження капіталізму. Зародження і розвиток капіталістичного

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 22. Етапи розвитку меркантилізму: ранній меркантилізм (монетаризм); зрілий меркантилізм

Меркантилізм – це перша концепція доринкової економічної теорії, перший вияв політекономії. У Західній Європі меркантилізм зародився на початку XVII ст. Головною умовою його виникнення були розпад феодалізму і зародження капіталізму. Зародження і розвиток капіталістичного

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 23. Виявіть характерні риси ранніх меркантилістів

Для досягнення позитивного сальдо в торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне: 1) встановлювати максимально високі ціни на експортовані товари; 2) всебічно обмежувати імпорт товарів; 3) не допускати вивезення з країни золота і срібла. Для

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 24. У чому полягають характерні риси пізніх меркантилістів?

Для досягнення позитивного сальдо в торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне: 1) встановлювати максимально високі ціни на експортовані товари; 2) всебічно обмежувати імпорт товарів; 3) не допускати вивезення з країни золота і срібла. Для

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 25. Назвіть відмітні риси меркантилізму – першої економічної школи

Для досягнення позитивного сальдо в торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне: 1) встановлювати максимально високі ціни на експортовані товари; 2) всебічно обмежувати імпорт товарів; 3) не допускати вивезення з країни золота і срібла. Для

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – Тема 3. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

3.1. Характерні особливості класичної політичної економії Класична політична економія – один із наукових напрямів світової економічної думки другої половини XVII – першої половини XIX ст. Класична політична економія виникла тоді, коли підприємницька діяльність вслід

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 3.1. Характерні особливості класичної політичної економії

3.1. Характерні особливості класичної політичної економії Класична політична економія – один із наукових напрямів світової економічної думки другої половини XVII – першої половини XIX ст. Класична політична економія виникла тоді, коли підприємницька діяльність вслід

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 3.2. Виникнення класичної політичної економії в Англії і Франції

3.1. Характерні особливості класичної політичної економії Класична політична економія – один із наукових напрямів світової економічної думки другої половини XVII – першої половини XIX ст. Класична політична економія виникла тоді, коли підприємницька діяльність вслід

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 3.3. Економічна теорія фізіократів у Франції

Фізіократія (з гр. – “влада природи”) – напрям класичної політичної економії у Франції, який центральну роль в економіці відводив сільськогосподарському виробництву. Фізіократи піддавали критиці меркантилізм, вважаючи, що увага виробництва має бути спрямована не на

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 3.4. Економічне вчення А. Сміта

Адам Сміт (1723-1790) народився в Шотландії в сім’ї чиновника. У 1740 р. закінчив університет у м. Глазго і був направлений для підвищення освіти в Оксфордський університет. У 28 років обраний професором філософії і моралі

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 3.5. Д. Рікардо – економіст епохи промислової революції

Наприкінці XVIII ст. в економіці Англії (і багатьох інших країн) відбувся промисловий переворот. Почався перехід від мануфактури до великого машинного індустріального виробництва (заводів, фабрик), великого землекористування. Промислова революція супроводжувалася такими подіями: O високі темпи

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 1. Чим пояснюється виникнення класичної політичної економії?

У XVII ст. виникла необхідність формування нової економічної ідеології, яка б теоретично узагальнила і пояснила нові економічні процеси. Цю місію виконала класична політична економія, об’єктом дослідження якої стали матеріальне виробництво та об’єктивні закони економічного

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 2. Визначте сутність економічних поглядів У. Петті і П. Буагільбера як засновників класичного напряму політичної економії в Англії і Франції

У XVII ст. виникла необхідність формування нової економічної ідеології, яка б теоретично узагальнила і пояснила нові економічні процеси. Цю місію виконала класична політична економія, об’єктом дослідження якої стали матеріальне виробництво та об’єктивні закони економічного

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 3. У чому полягають антимеркантилістичні погляди У. Петті на суть багатства?

У XVII ст. виникла необхідність формування нової економічної ідеології, яка б теоретично узагальнила і пояснила нові економічні процеси. Цю місію виконала класична політична економія, об’єктом дослідження якої стали матеріальне виробництво та об’єктивні закони економічного

Історія економічних учень у запитаннях і відповідях – Мазурок П. П. – 4. Прокоментуйте афоризм У. Петті “Праця – батько багатства, а земля – його мати”

На відміну від меркантилістів Уїльям Петті (1623-1687) бачив джерело багатства не в грошах, не в зовнішній торгівлі, а в праці. Він вважав, що матеріальною основою багатства слугує земля, природа, а творець багатства – праця