Історія держави і права зарубіжних країн – Маймескулов Л. М. – 1. Античний світ

Глава 6. Егейська цивілізація. Мінойська держава
1. Античний світ

Слово “античний” означає “стародавній”. Так називали історію Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, коли ще не було відкрито історію Єгипту, Вавилона та інших, набагато більш стародавніх, а отже, набагато більш “античних” держав. Починаючи з кінця XVIII століття (багато в чому завдяки експедиції Наполеона до Єгипту), було виявлено та потім прочитано історію більш стародавню, але термін “антична” вже було “окуповано” Грецією і Римом та за ними й залишився. Однак поняття “античний” означає набагато більше, ніж просто Греція і Рим. Античний світ – це особливий тип історії, який складається в умовах розвиненого громадянського суспільства, коли воно домінує над державою. Якщо в “азійському” типі суспільство є простим продовженням держави, то в античному держава є продовженням суспільства.

Глибокою основою античної цивілізації є господарський порядок, заснований на приватногосподарських відносинах. В античному типі держава не є монополістом господарських відносин, як це було в “азійських” цивілізаціях. Тут суспільство, а отже, й особистість мають економічний та політичний суверенітет, особистість володіє великими ступенями свободи, є історично більш активною і тому створює більш високу гуманістичну культуру. Якщо “азійське” суспільство звернене до “порядку”, то античне – до людини.

Звичайно, це найзагальніші, “контурні” характеристики двох типів історії та цивілізації. Зсередини вони не такі “прості” і мають набагато глибший та багатіший зміст. (Зазначимо, що рецидиви “азіатчини” можуть зустрічатися і в античному типі, а вкраплення “античного духу” – в “азійських” культурах.): антична історія, антична культура, антична держава і право – основа європейської історії та європейської цивілізації. Для сучасного європейця античність – його “батьківський дім”. Тут ми вчилися читати і писати, міркувати про початки світобудови, осягали ази історії, світ мистецтва, вчилися життєрадісному погляду на світ і людину; скільки існує світ, люди вивчатимуть античну філософію; імена великих “антиків” Гомера, Арістотеля, Платона, Геродота, Олександра та Цезаря вже ніколи не зітруться з пам’яті людства. Для нас, правників, античний світ – це школа політики, державності, школа демократії та тиранії, школа права. Проходячи колами античної історії, ми подібно до великого Дайте прозріваємо людський світ; тут з “Капітолійського пагорба” спостерігаємо, як зароджуються демократії, як і чому вони перетворюються на гігантські імперії та згодом руйнуються під тягарем власних суперечностей. Підступаючи до Брами Античності, ми мусимо, як і великий Флорентієць, сказати собі: “Тут треба, щоб душа була твердою, тут страх не має давати пораду”.

Античний Світ – це перш за все світ Середземномор’я. Починаючи вивчення історії будь-якої держави, корисно попередньо ознайомитися з її географією. Інакше політична історія постає як абстрактна схема, де присутні тільки одні намальовані на дощечках імена (“Англія”, “Франція” і т. д.), подібно до того, як це мало місце в театрі Шекспіра, де замість декорацій на сцені виставлялися таблички з написами “ліс”, “ріка”, “гори” та ін. Особливо це стосується політичної історії Стародавньої Греції, де географія прямо диктує форми організації суспільства.

Отже, ми вирушаємо до Античного світу. Якщо попливемо Чорним морем на захід, увійдемо біля берегів Туреччини через пролив Босфор (“перевезення биків”) до крихітного Мармурового моря (“Пропонтида”), потім через пролив Дарданелли (тут колися правив легендарний цар Дардан) увійдемо до Егейського моря (володіння легендарного царя Егея – батька Тесея), повернемо на південь, огинаючи лівим бортом знамениту Трою, то перед нами відкриється ув’язнена між Бал ханським півостровом із заходу та узбережжям Малої Азії зі сходу морська країна Егеїда – вигадливо порізані береги південного краю Ватіканського півострова (Пелопоннес), сотні великих та малих островів, серед яких виділятимуться з півночі на південь Лесбос, Хіос, Самое, Родос, група Кікладських островів з найбільшим із них – Санторіном, і, нарешті, – найбільший острів Крит. Пройшовши на захід між Критом та Пелопоннесом, ми увійдемо до Іонічного моря, тут натрапимо на Апеннінський півострів (Італія) і, огинаючи його та ідучи на захід, досягнемо східного берега Африки з його таким ненависним для римлян Карфагеном. Все, що входить до басейну Середземного моря між східним узбережжям Африки та західним узбережжям Малої Азії, і є Античним світом. Егеїда – світ Стародавньої Греції, Апенніни – володіння Стародавнього Риму, який з часом поглинув усе Середземномор’я й оточуючі його країни та народи.

З першого погляду на світ Середземномор’я видно, що тут зовсім інші природні умови розвитку людського суспільства, ніж на неозорих рівнинах Євразійського континенту або в долинах Нілу, Тигру та Євфрату, Янцзи та Хуанхе. Тут немає умов для “гідравлічних” аграрно-общинних деспотій, просто немає місця, де могли б зібратися в одних кордонах 50 мільйонів людей, як було, наприклад, у Стародавньому Китаї; тут немає умов для укорінення та просування цивілізації за допомогою плуга та сокири, як на рівнинних просторах Росії, тут головні ландшафти – морські й головні комунікації – морські. Сотні островів, порізаність та важкопрохідність прибережних територій ускладнюють консолідацію окремих “народів” в одну велику державу (як, наприклад, у Єгипті чи Вавилоні), тому тут державність представлена багатьма окремими містами-державами (Арістотель налічував 158 держав-полісів). Лише зрідка та й ненадовго тут виникають (для ведення спільних військових дій) об’єднання міст – полісів (Афінський морський союз). Невеликі розміри міст-держав полегшують розв’язання проблем управління: народні збори та ради старійшин у змозі безпосередньо бачити власну державу та управляти всім життям суспільства без посередництва численної бюрократії, як це було в гігантських державах Азії. Держави тут спочатку успадковують свої форми від родового ладу: народ – народні збори – рада старійшин – виборні вожді – нечисленна виборна адміністрація. Щоправда, зміст цих форм буде зовсім іншим, ніж той, про який писав Л. Морган як про “свободу, рівність та братерство прадавніх родів”. Найважливіша риса Античного світу – слабкий розвиток державної власності та господарювання, приватного володіння та приватної власності, які у свою чергу визначають потребу в ринкових відносинах.

Тривалий час вважалося, що політична історія Східного Середземномор’я розпочинається з “гомерівських” часів, тобто з XII-IX століть до н. е. Однак починаючи з XIX століття тут було відкрито цивілізацію явно “державну”, яка є старшою за власне “грецьку”, щонайменше, на дві тисячі років. (Ситуація, схожа на відкриття на початку XX століття цивілізації Мохенджо Даро та Хараппи в Індії.) Аби була зрозумілою політична історія Античного світу, слід торкнутися його географічної та етнічної історії. Колись ще до появи людини нинішня Егеїда була частиною материка, що поєднував Балкани з Малою Азією. Під цією територією проходить тектонічний розлам земної кори. Тектонічні процеси ще до появи людини призвели до опускання суші, на місці якої утворилися численні острови та гористі порізані береги Егеїди. Біля південного краю сьогоднішнього Пелопоннесу близько 25 тис. років до н. е. на місці нинішніх Кікладських островів унаслідок вулканічних процесів утворився острів Стронгеле (“Круглий”), який пізніше назвали Санторін (“Свята Ірина”). Південніше за Санторін, у 120 кілометрах від нього, утворився великий острів Крит. У такому вигляді застали Егеїду поселенці, що з’явилися тут.

Етнічна історія Егеїди тісно пов’язана з Балканами. Основними учасниками етногенезу, а отже, й утворення державної історії в Егеїді та материковій Греції були чотири етноси: 1) невідомі нам за мовною належністю поселенці острову Крит, які, за припущенням, прийшли з Малої Азії або Балкан та утворили тут у 111-II тисячоліттях до н. е. блискучу Мінойську цивілізацію та Мінойську державу. Вони не були індоєвропейцями. їх писемність та мову (лінійний “лист А”, “фестський диск”) і досі не прочитано; 2) не були греками і найдавніші етноси материкової Греції, – це були здебільшого пелаги, що в період ахейської (грецької) експансії частково винищені, частково асимільовані ахейцями; 3) на рубежі XIII XII століть до н. е. до материкової Греції вторгаються, як вважають, з Придунав’я через Балкани племена ахейців; 4) у XI1 IX століттях до н. е. до материкової Греції вторгаються знову ж таки з Придунав’я дикі племена дорійців, розтрощуючи на своєму шляху блискучу Крито-Мікенську цивілізацію. Названі чотири групи етносів, частково винищуючи один одного, частково асимілюючись, утворили народ, який ми сьогодні називаємо греками, а самі вони іменують себе еллінами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Історія держави і права зарубіжних країн – Маймескулов Л. М. – 1. Античний світ