Інвестування – Мойсеєнко І. П

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – ВСТУП

Розвиток будь-якої держави пов’язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим. інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення. Тому будь-які

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності Поняття інвестицій Поняття інвестицій є надзвичайно широким і його зміст має свої особливості в різних розділах економічної науки та галузях практичної діяльності. Термін “Інвестиція” походить від лат. “інвест”,

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності Поняття інвестицій Поняття інвестицій є надзвичайно широким і його зміст має свої особливості в різних розділах економічної науки та галузях практичної діяльності. Термін “Інвестиція” походить від лат. “інвест”,

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Поняття інвестицій

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності Поняття інвестицій Поняття інвестицій є надзвичайно широким і його зміст має свої особливості в різних розділах економічної науки та галузях практичної діяльності. Термін “Інвестиція” походить від лат. “інвест”,

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Напрямки інвестування

За економічною суттю та цілями інвестиції поділяються на реальні, фінансові та інтелектуальні. Реальні інвестиції здійснюють організації та інші суб’єкти господарювання, придбавши землю, засоби виробництва, нематеріальні та інші активи. Фінансові інвестиції – це купівля суб’єктами

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємств

За економічною суттю та цілями інвестиції поділяються на реальні, фінансові та інтелектуальні. Реальні інвестиції здійснюють організації та інші суб’єкти господарювання, придбавши землю, засоби виробництва, нематеріальні та інші активи. Фінансові інвестиції – це купівля суб’єктами

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Види інвестицій та інвестиційний процес

Інвестування як процес (інвестиційний процес) – це складний комплекс робіт, який включає такі основні фази: визначення об’єкта інвестування, залучення фінансових коштів, здійснення контролю за їх використанням. Зазвичай, з цим процесом пов’язані три основні чинники:

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 1.2. Основи та проблеми функціонування інвестиційного ринку

Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою здійснюється з дотриманням таких принципів: 1) об’єктивної необхідності визнання довго – і середньострокових циклів інвестиційної активності; 2) взаємодії локальних, галузевих, регіональних і народногосподарських циклів інвестиційної активності; 3)

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Основні напрями інвестиційної політики в Україні

Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою здійснюється з дотриманням таких принципів: 1) об’єктивної необхідності визнання довго – і середньострокових циклів інвестиційної активності; 2) взаємодії локальних, галузевих, регіональних і народногосподарських циклів інвестиційної активності; 3)

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Інвестиційний ринок та його інфраструктура

Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою здійснюється з дотриманням таких принципів: 1) об’єктивної необхідності визнання довго – і середньострокових циклів інвестиційної активності; 2) взаємодії локальних, галузевих, регіональних і народногосподарських циклів інвестиційної активності; 3)

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Інвестиційний клімат держави

Інвестиційний клімат – це сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціально-культурних, організаційно-правових і географічних факторів, які притаманні певній країні і визначають її привабливість для іноземного інвестора. Щодо загальної оцінки інвестиційного клімату в Україні на макроекономічному рівні,

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Шляхи активізації інвестування

Інвестиційний клімат – це сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціально-культурних, організаційно-правових і географічних факторів, які притаманні певній країні і визначають її привабливість для іноземного інвестора. Щодо загальної оцінки інвестиційного клімату в Україні на макроекономічному рівні,

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 1.3. Учасники інвестиційного процесу: суб’єкти та об’єкти інвестування

Суб’єкти інвестування Відповідно до українського законодавства, суб’єктами інвестиційної діяльності (інвесторами та учасниками) можуть бути юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, а також держави в особі їх урядів. Інвестори – це суб’єкти інвестиційної

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Суб’єкти інвестування

Суб’єкти інвестування Відповідно до українського законодавства, суб’єктами інвестиційної діяльності (інвесторами та учасниками) можуть бути юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, а також держави в особі їх урядів. Інвестори – це суб’єкти інвестиційної

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Держава як учасник інвестиційного процесу

Суб’єкти інвестування Відповідно до українського законодавства, суб’єктами інвестиційної діяльності (інвесторами та учасниками) можуть бути юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, а також держави в особі їх урядів. Інвестори – це суб’єкти інвестиційної

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Емітенти як учасники інвестування

Емітентами є юридичні особи, що здійснюють випуск цінних паперів. Кожен емітент, залежно від функцій, які він виконує в інвестиційному процесі, може бути як інвестором, так і учасником цього процесу. Залежно від видів діяльності емітенти

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Особливі учасники інвестування

Емітентами є юридичні особи, що здійснюють випуск цінних паперів. Кожен емітент, залежно від функцій, які він виконує в інвестиційному процесі, може бути як інвестором, так і учасником цього процесу. Залежно від видів діяльності емітенти

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Функціональні учасники інвестиційного процесу

Емітентами є юридичні особи, що здійснюють випуск цінних паперів. Кожен емітент, залежно від функцій, які він виконує в інвестиційному процесі, може бути як інвестором, так і учасником цього процесу. Залежно від видів діяльності емітенти

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Об’єкти інвестування

Визначені в ЗУ “Про інвестиційну діяльність” об’єкти інвестування можуть бути поділені на такі групи: матеріальні цінності, цінні папери та майнові права, інтелектуальні цінності. Визначені види об’єктів інвестування можуть бути як об’єктами, в які вкладаються

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 1.4. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту

Інвестиційний менеджмент – це процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва. Основна мета інвестиційного менеджменту – забезпечити найефективнішу реалізацію інвестиційної стратегії суб’єктів підприємницької діяльності. Для цього необхідно розв’язати такі основні завдання: – забезпечити

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ

2.1. Основи типології напрямків інвестування Класифікаційні ознаки поділу інвестицій Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку). Той, хто має капітал і вкладає його у ту або

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 2.1. Основи типології напрямків інвестування

2.1. Основи типології напрямків інвестування Класифікаційні ознаки поділу інвестицій Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку). Той, хто має капітал і вкладає його у ту або

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Класифікаційні ознаки поділу інвестицій

2.1. Основи типології напрямків інвестування Класифікаційні ознаки поділу інвестицій Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку). Той, хто має капітал і вкладає його у ту або

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Класифікація інвестицій

Види інвестицій прийнято поділяти на: – кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; – рухоме і нерухоме майно; – майнові права, пов’язані з авторським правом, досвідом та іншими видами інтелектуальних цінностей;

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 2.2. Види фондових інструментів

Загальні положення про цінні папери Товариство може залучати необхідні фінансові ресурси шляхом випуску та реалізації цінних паперів на фондовому ринку. Цінні папери є грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Загальні положення про цінні папери

Загальні положення про цінні папери Товариство може залучати необхідні фінансові ресурси шляхом випуску та реалізації цінних паперів на фондовому ринку. Цінні папери є грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Характеристики цінних паперів

Загальні положення про цінні папери Товариство може залучати необхідні фінансові ресурси шляхом випуску та реалізації цінних паперів на фондовому ринку. Цінні папери є грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Основні цінні папери

Основні види цінних паперів визначені в Законі України “Про цінні папери та фондову біржу”. Акція – цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує часткову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Похідні цінні папери

Основні види цінних паперів визначені в Законі України “Про цінні папери та фондову біржу”. Акція – цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує часткову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Приватизаційні цінні папери

Приватизаційні папери – це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна підприємств державного та земельного фонду. Приватизаційні папери поділяються, відповідно до вказаного визначення, на

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 2.3. Цінні папери акціонерного товариства

Акції як пайові цінні папери До цінних паперів акціонерного товариства належать акції, облігації та інші цінні папери. Акція – цінний папір, що засвідчує часткову участь у статутному фонді товариства і надає її власнику певні

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Акції як пайові цінні папери

Акції як пайові цінні папери До цінних паперів акціонерного товариства належать акції, облігації та інші цінні папери. Акція – цінний папір, що засвідчує часткову участь у статутному фонді товариства і надає її власнику певні

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Облігації як боргові цінні папери

Облігації – це термінові цінні папери, тобто вони мають термін погашення, тому повернення їх номінальної вартості завжди гарантується. Крім цього, власник відсоткової облігації може сподіватися ще на два джерела доходу: відсотки (за фіксованою відсотковою

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Переваги та недоліки випуску акцій та облігацій

Облігації – це термінові цінні папери, тобто вони мають термін погашення, тому повернення їх номінальної вартості завжди гарантується. Крім цього, власник відсоткової облігації може сподіватися ще на два джерела доходу: відсотки (за фіксованою відсотковою

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 2.4. Особливості реального інвестування

Значення реальних інвестицій у діяльності підприємства Основу інвестиційної діяльності підприємства складає реальне інвестування. На більшості підприємств це інвестування в єдиним напрямком інвестиційної діяльності в сучасних умовах. Це визначає високу роль управління реальними інвестиціями в

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Значення реальних інвестицій у діяльності підприємства

Значення реальних інвестицій у діяльності підприємства Основу інвестиційної діяльності підприємства складає реальне інвестування. На більшості підприємств це інвестування в єдиним напрямком інвестиційної діяльності в сучасних умовах. Це визначає високу роль управління реальними інвестиціями в

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Форми реального інвестування

Значення реальних інвестицій у діяльності підприємства Основу інвестиційної діяльності підприємства складає реальне інвестування. На більшості підприємств це інвестування в єдиним напрямком інвестиційної діяльності в сучасних умовах. Це визначає високу роль управління реальними інвестиціями в

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Класифікація інвестиційних проектів підприємства

За цілями інвестування: – інвестиційні проекти, що забезпечують приріст об’єму випуску продукції; – інвестиційні проекти, що забезпечують розширення (оновлення) асортименту продукції; – інвестиційні проекти, що забезпечують підвищення якості продукції; – інвестиційні проекти, що забезпечують

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Характеристики інвестиційних проектів

За цілями інвестування: – інвестиційні проекти, що забезпечують приріст об’єму випуску продукції; – інвестиційні проекти, що забезпечують розширення (оновлення) асортименту продукції; – інвестиційні проекти, що забезпечують підвищення якості продукції; – інвестиційні проекти, що забезпечують

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Фінансування інвестиційного проекту

При розробці схеми фінансування інвестиційного проекту розглядаються, зазвичай, п’ять основних її варіантів: 1. Повне самофінансування передбачає фінансування інвестиційного проекту виключно за рахунок власних фінансових ресурсів, сформованих з внутрішніх джерел. Цей метод фінансування використовується, в

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів

При розробці схеми фінансування інвестиційного проекту розглядаються, зазвичай, п’ять основних її варіантів: 1. Повне самофінансування передбачає фінансування інвестиційного проекту виключно за рахунок власних фінансових ресурсів, сформованих з внутрішніх джерел. Цей метод фінансування використовується, в

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 2.5. Інтелектуальні інвестиції

Інтелектуальна власність Одним з об’єктів інвестування, а також форм інвестування, виступає інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність – це результат творчої діяльності людини: винаходи у всіх галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність Одним з об’єктів інвестування, а також форм інвестування, виступає інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність – це результат творчої діяльності людини: винаходи у всіх галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Види інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність Одним з об’єктів інвестування, а також форм інвестування, виступає інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність – це результат творчої діяльності людини: винаходи у всіх галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Вкладення в інтелектуальну власність

Вкладення в інтелектуальну власність називаються інтелектуальними інвестиціями. Інтелектуальні інвестиції здійснюються у вигляді придбання: – виключних прав власності через купівлю патентів, ліцензій, промислових зразків, товарних знаків; – інформаційних послуг: разових (консультування, експертиза, рекомендації тощо) та

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Договірна основа використання та захист інновацій

Вкладення в інтелектуальну власність називаються інтелектуальними інвестиціями. Інтелектуальні інвестиції здійснюються у вигляді придбання: – виключних прав власності через купівлю патентів, ліцензій, промислових зразків, товарних знаків; – інформаційних послуг: разових (консультування, експертиза, рекомендації тощо) та

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННaЯ

3.1. Іноземні інвестиції в Україні Характеристика проблеми іноземних інвестицій в Україні Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення найважливішого завдання – радикальних змін у системі управління економікою як на макрорівні, так і

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – 3.1. Іноземні інвестиції в Україні

3.1. Іноземні інвестиції в Україні Характеристика проблеми іноземних інвестицій в Україні Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення найважливішого завдання – радикальних змін у системі управління економікою як на макрорівні, так і

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Характеристика проблеми іноземних інвестицій в Україні

3.1. Іноземні інвестиції в Україні Характеристика проблеми іноземних інвестицій в Україні Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення найважливішого завдання – радикальних змін у системі управління економікою як на макрорівні, так і

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Поняття та особливості іноземного інвестування

3.1. Іноземні інвестиції в Україні Характеристика проблеми іноземних інвестицій в Україні Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення найважливішого завдання – радикальних змін у системі управління економікою як на макрорівні, так і