Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – ВСТУП

Впродовж останніх двох десятиліть в нашій державі активно відбуваються процеси формування та розвитку різних сегментів ринку товарів і послуг, що потребує створення адекватної інфраструктури. При цьому особливого значення набуває необхідність системного і багатоаспектного аналізу

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Розділ 1. ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Впродовж останніх двох десятиліть в нашій державі активно відбуваються процеси формування та розвитку різних сегментів ринку товарів і послуг, що потребує створення адекватної інфраструктури. При цьому особливого значення набуває необхідність системного і багатоаспектного аналізу

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 1.1. Сутність інфраструктури товарного ринку

Впродовж останніх двох десятиліть в нашій державі активно відбуваються процеси формування та розвитку різних сегментів ринку товарів і послуг, що потребує створення адекватної інфраструктури. При цьому особливого значення набуває необхідність системного і багатоаспектного аналізу

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 1.2. Характеристика основних елементів інфраструктури сучасного товарного ринку

Щоб ринковий механізм працював без перебоїв, необхідна високоорганізована мережа спеціальних служб і організацій, котрі б забезпечували чіткий розподіл і використання трьох основних чинників ринку – засобів виробництва, грошових коштів і людських ресурсів. Такі організації

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 1.3. Функції елементів інфраструктури та їхні особливості за економічних умов, що сформувалися в Україні

Ринкова інфраструктура за допомогою своїх елементів виконує різноманітні функції. В економічній літературі, зокрема у книзі Е. Н. Ястремської і Д. В. Райко, подано класифікацію за спрямованістю діяльності на окремі складові процесу товарного обігу: –

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 1.4. Інфраструктура товарного обігу у взаємозв’язку з маркетинговою діяльністю підприємств на товарному ринку

Динаміка кон’юнктури та конкуренція на ринках сировини і товарів народного споживання змушують замислитись про стратегічні плани діяльності вітчизняних товаровиробників та роль державної влади в їхньому формуванні. Як показує аналіз, найважливішим інструментом у досягненні міцного

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТОВАРНОГО РИНКУ

2.1. Загальна характеристика економічних відносин, які виникають між партнерами у сфері товарного обігу У період переходу економіки держави до ринкових відносин підприємство є головною фігурою, що як суб’єкт та об’єкт господарювання діє за принципами

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 2.1. Загальна характеристика економічних відносин, які виникають між партнерами у сфері товарного обігу

2.1. Загальна характеристика економічних відносин, які виникають між партнерами у сфері товарного обігу У період переходу економіки держави до ринкових відносин підприємство є головною фігурою, що як суб’єкт та об’єкт господарювання діє за принципами

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Договори, спрямовані на передачу майна у власність

1. Договори, спрямовані на передачу майна у власність, повне господарське володіння або оперативне керування За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов’язується передати річ (товар) у власність іншої (покупця), яка, у свою чергу, зобов’язується прийняти

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Договори на постачання газу, нафти, електроенергії, теплової енергії, води

На підставі таких договорів обов’язком постачальної сторони е забезпечення іншої сторони – споживача (абонента) – передбаченими договором ресурсами, а споживач зобов’язується сплатити вартість прийнятих ресурсів. Постачальна сторона повинна забезпечити подачу ресурсів відповідно до встановлених

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Договори на надання господарських послуг і на розрахункове обслуговування банків

На підставі таких договорів обов’язком постачальної сторони е забезпечення іншої сторони – споживача (абонента) – передбаченими договором ресурсами, а споживач зобов’язується сплатити вартість прийнятих ресурсів. Постачальна сторона повинна забезпечити подачу ресурсів відповідно до встановлених

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Договори на виконання робіт (усі види договорів підряду)

За договором підряду підрядчик зобов’язується на свій ризик виконати визначену роботу за завданням замовника з використанням його або своїх матеріалів, а замовник – прийняти роботу та сплатити її вартість. Замовник має право перевіряти перебіг

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Договори, спрямовані на передачу майна в тимчасове володіння і користування

За договором підряду підрядчик зобов’язується на свій ризик виконати визначену роботу за завданням замовника з використанням його або своїх матеріалів, а замовник – прийняти роботу та сплатити її вартість. Замовник має право перевіряти перебіг

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 2.2. Комерційні посередники в інфраструктурі товарного ринку

Високі темпи розвитку ринкових відносин в усіх галузях господарства і особливо в торгівлі зумовили необхідність конкретизації визначень таких понять, як комерційна і посередницька діяльність. Велика кількість визначень оптової та роздрібної торгівлі, комерційної діяльності та

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Торговельні доми

Серед численних посередницьких структур за кордоном, зокрема у країнах СНД, важливе місце посідають комерційні фірми, що займаються торговельними операціями з обмеженою номенклатурою товарів, і торговельні компанії з універсальним асортиментом товарів. Серед останніх найбільшого розвитку

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Стимулювання кінцевих споживачів

Серед численних посередницьких структур за кордоном, зокрема у країнах СНД, важливе місце посідають комерційні фірми, що займаються торговельними операціями з обмеженою номенклатурою товарів, і торговельні компанії з універсальним асортиментом товарів. Серед останніх найбільшого розвитку

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 2.3. Рекламні посередники в інфраструктурі товарного ринку

Роль рекламних посередників полягає в додаванні цінності продуктам їхніх клієнтів. Це головна суть діяльності агентства. При цьому цінність агентства визначається тим, наскільки чітко воно зможе пояснити своєму клієнтові бажання споживачів, і тільки потім рекламувати

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – BTL-агентства

Поняття “BTL” (below the line, тобто “під рискою”) ввела в обіг компанія Procter&;Gamble. Передісторія виникнення цього напрямку прямої реклами така. Коли компанії знадобилося проаналізувати свій рекламний бюджет, менеджер провів риску, що розбила список витрат

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Агентства з директ-маркетингу

З усіх методів директ-маркетингу найчастіше застосовуються direct mail – пряме поштове розсилання за конкретними адресними списками і безадресне поширення – розкидання листівок по поштових скриньках житлових будинків, роздавання листівок на вулицях міста, поширення рекламних

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – PR-агентства

З усіх методів директ-маркетингу найчастіше застосовуються direct mail – пряме поштове розсилання за конкретними адресними списками і безадресне поширення – розкидання листівок по поштових скриньках житлових будинків, роздавання листівок на вулицях міста, поширення рекламних

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Засоби масової інформації (ЗМІ)

Телебачення – найагресивніший носій рекламного звернення. За даними закордонних досліджень, споживачі телеінформації – це, в основному, діти, домогосподарки і пенсіонери (молодь частіше надає перевагу радіо, серйозні бізнесмени отримують основну інформацію з газет). Слід зазначити,

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Директ-маркетингові агентства

Як direct mail так і безадресне поширення надають можливість певною мірою індивідуалізувати послання, особливо в разі проведення поштового розсилання, за якого діапазон індивідуалізації найширший – від звичайної комерційної пропозиції, що починається стандартною фразою “Шановні

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 2.4. Консалтингові посередники

Консалтинг означає консультування, але консалтингові компанії не лише консультують, але й виконують іншу різноманітну роботу, яку їм доручають замовники. Виникнення і розвиток галузі управлінських консалтингових послуг цілком необхідні для економіки, в якій виробничі відносини

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 2.5. Класифікаційні форми економічного контролю в Україні

Функції економічного контролю поширюються на економічну діяльність всіх сфер народного господарства. За організаційними формами економічний контроль в Україні поділяють на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника. Державні органи, які виконують функції економічного контролю: Рахункова

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Розділ 3. ЛОГІСТИКА У СФЕРІ РОЗПОДІЛУ, ЗБЕРІГАННЯ І ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

3.1. Теоретичні основи логістики Термін “логістика” грецького походження – logos (розум), logismos (розрахунок, роздум, план), logo (думати, міркувати), logistika (мистецтво проведення розрахунків). Військовий розвиток. Історично логістика розвивалася як військова дисципліна. Перші згадки були в

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 3.1. Теоретичні основи логістики

3.1. Теоретичні основи логістики Термін “логістика” грецького походження – logos (розум), logismos (розрахунок, роздум, план), logo (думати, міркувати), logistika (мистецтво проведення розрахунків). Військовий розвиток. Історично логістика розвивалася як військова дисципліна. Перші згадки були в

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 3.2. Стратегія і тактика логістики

Перспективне планування та жорстка система внутрішньогосподарського контролю використовує логістику як важливу складову стратегії та діяльності підприємства, що не лише створює умови для зниження витрат і підвищення ефективності, але і дає змогу одержати додаткові конкурентні

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 3.3. Керування замовленнями в комерційній логістиці

Комерційна логістика – це галузь діяльності, що здобуває все більше практичного значення. Тому державний і приватний сектори виявляють дедалі більшу цікавість до сфери комерційної логістики. Керування замовленнями – одна з найважливіших функцій розподільної логістики.

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 3.4. Закупівельна логістика. Керування постачаннями

Виділення функції закупівлі зумовлюється економічною доцільністю спеціалізації: неможливо знайти компанію або підприємство, для яких було б вигідно виробляти всі матеріальні ресурси, що використовуються потім у власному виробничому процесі. Матеріальні ресурси проходять крізь ланцюг організацій,

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 3.5. Збутова логістика. Вибір каналів розподілу

Збутова логістика, чи логістика розподілу – невід’ємна частина загальної логістичної системи, що забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу виробленої продукції. Вона охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, транспортування, складування тощо. Якщо логістику визначають як науку

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 3.6. Взаємозв’язок концепцій логістики і маркетингу

Дуже важливим для розуміння сутності розподільної логістики є розгляд питання про її взаємозв’язок і розходження з маркетингом. На більшості вітчизняних підприємств сфера маркетингового управління обмежується стратегічними і тактичними рішеннями в товарній політиці, ціні, збуті

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 3.7. Логістичні інформаційні системи

У центрі ефективно керованого матеріального потоку має бути ефективно керований потік інформації. Саме інформація тримає систему матеріального потоку “відкритою” щодо здатності пристосовуватися до нових умов. Для забезпечення гнучкої, орієнтованої на споживача логістичної системи необхідно,

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – 3.8. Перспективи розвитку логістики

Бачення майбутнього в логістиці можна звести до трьох основних напрямків: 1) глобальна логістика; 2) інтеграція організацій України у світову логістичну мережу; 3) логістика “стрункого” виробництва. Перший і третій напрямки мають загальносвітове значення, другий –

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Рушійні сили глобалізації

Бачення майбутнього в логістиці можна звести до трьох основних напрямків: 1) глобальна логістика; 2) інтеграція організацій України у світову логістичну мережу; 3) логістика “стрункого” виробництва. Перший і третій напрямки мають загальносвітове значення, другий –

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Нові передумови розвитку і вимоги

У 1990-х роках глобальна логістика стає найважливішим стратегічним інструментом у забезпеченні конкурентних переваг на світовому ринку збуту продукції. Успіх досягається, насамперед, за рахунок швидкої адаптації товаровиробників до постійно змінюваних умов ринкового середовища і попиту

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Рушійна сила інтеграції

У 1990-х роках глобальна логістика стає найважливішим стратегічним інструментом у забезпеченні конкурентних переваг на світовому ринку збуту продукції. Успіх досягається, насамперед, за рахунок швидкої адаптації товаровиробників до постійно змінюваних умов ринкового середовища і попиту

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамишвили Г. Г. Проблемы международного маркетинга [Текст] / Г. Г. Абрамишвили. – М. : Международные отношения, 1984. – С. 224. 2. Абчук ВА. Коммерция [Текст]: учебник / В. А. Абчук. – СПб.: Изд-во