Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Договори на постачання газу, нафти, електроенергії, теплової енергії, води

На підставі таких договорів обов’язком постачальної сторони е забезпечення іншої сторони – споживача (абонента) – передбаченими договором ресурсами, а споживач зобов’язується сплатити вартість прийнятих ресурсів.

Постачальна сторона повинна забезпечити подачу ресурсів відповідно до встановлених технічних вимог і умов договору щодо кількості, термінів і якості. Постачальна сторона має право перевіряти систему врахування витрат ресурсів абонентом, технічний стан його устаткування й установок для використання або переробки ресурсів, не втручаючись при цьому в господарську діяльність абонента. Абонент зобов’язаний забезпечити встановлений договором режим споживання енергетичних та інших ресурсів.

Договори на надання господарських послуг і на розрахункове обслуговування банків

За договором про перевезення вантажу транспортна організація (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй відправником вантаж у пункт призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену платню.

Укладення договору перевезення вантажів проводиться в порядку, встановленому транспортними статутами (кодексами).

Однією зі сторін договорі/ складського зберігання є товарний склад, що зобов’язується за винагороду зберігати товари, передані йому товаровласником, і повернути ці товари непошкодженими. При цьому товарним складом визнається організація, що здійснює підприємницьку діяльність у вигляді зберігання товарів і надає послуги, пов’язані зі зберіганням. Предметом такого договору мають бути лише товари. Він оформлюється в письмовій формі.

Між торговельними підприємствами і сервісними організаціями може бути укладено договір на технічне обслуговування торгового устаткування. Оскільки контрольно-касове устаткування є інструментом контролю держави за грошовим обігом, то договір на технічне обслуговування контрольно-касових машин має свою специфіку.

Під час укладення договору про рекламу торговельного підприємства необхідно враховувати, що він має відповідати вимогам законодавства України.

За договором банківського рахунку банк зобов’язується зберігати кошти на рахунку клієнта, зараховувати на цей рахунок суми, що надходять, виконувати розпорядження клієнта про їхнє перерахування, видачу, проведення інших банківських операцій, передбачених законодавчими актами, банківськими правилами і договором.

Банк може використовувати кошти клієнта, гарантуючи їхню наявність при пред’явленні вимог до рахунку. Право клієнта – розпоряджатися цими засобами й одержувати прибутки (відсотки) за ними. При цьому банк не має права визначати і контролювати напрямки використання коштів клієнтом і встановлювати інші, не передбачені законодавчими актами або договором, обмеження його права розпоряджатися коштами на свій розсуд. Без розпорядження клієнта списання коштів, що перебувають на рахунку, допускається лише за рішенням суду чи арбітражу, якщо інше не передбачено законодавчими актами.

Банк гарантує таємницю рахунків клієнта. Надання банком інформації про стан рахунків та операції за ними без згоди клієнта не припускаються, за винятком випадків, передбачених законом.

Договір банківського рахунку припиняється за заявою клієнта і за іншими умовами, передбаченими законодавчими актами. Відсутність операцій за банківським рахунком не спричиняє припинення договору.

За договором банківського вкладу банк зобов’язується зберігати вкладені клієнтом кошти, виплачувати за ними прибуток у вигляді відсотків або в іншій формі, виконувати доручення вкладника з розрахунків із внеску і повернути суму внеску на першу вимогу вкладника на умовах і в порядку, передбачених для внеску такого виду законодавством і договором.

За договором позики (кредитним договором) позикодавець (кредитор) передає позичальнику (боржнику) у власність (повне господарське володіння або оперативне керування) гроші або речі, визначені родовими ознаками, а потім позичальник зобов’язується своєчасно повернути таку саму суму грошей або рівну кількість речей того самого роду та якості.

За кредит, наданий особам, що займаються підприємницькою діяльністю, стягаються відсотки, якщо інше не передбачене договором. Величина відсотків визначається угодою сторін із дотриманням вимог до відсоткових ставок за кредитами, встановленими відповідно до законодавчих актів, а якщо немає такої угоди – за розміром середньої ставки банківського відсотка, наявного в місці перебування кредитора.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Інфраструктура товарного ринку – Шубін О. О. – Договори на постачання газу, нафти, електроенергії, теплової енергії, води