Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 9.1. Суть і призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності

9.1. Суть і призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності

Прагнучи до вдосконалення виробничо-експлуатаційних характеристик виробів, що розробляються і випускаються, скорочення часу їх створення та підвищення конкурентоспроможності, промислові підприємства, НДІ, проектно-конструкторські організації зацікавлені в отриманні новітніх видів сучасної наукової апаратури, устаткування, приладів, комплектуючих виробів і матеріалів. Проте вони часто не мають у своєму розпорядженні необхідної інформації про виробництво такої продукції. Інформація, яку вони одержують, недостатньо повна і невчасна.

У каталоги, проспекти, прейскуранти, замовлені відомості тощо потрапляє інформація про продукцію, вже освоєну виробництвом. Тому основним джерелом інформації про нове устаткування для наукових організацій є періодичні технічні видання. Популяризацією технічних новин внутрішньогалузевого характеру займаються галузеві інститути інформації, хоч і в їх виданнях питанням розробки й освоєння нових матеріалів і видань приділяється недостатньо уваги. Гірша справа з інформацією про вироби міжгалузевого застосування.

Аналіз різних видів рекламної інформації показує, що каталоги містять якнайповнішу техніко-економічну характеристику продукції, але включають уже освоєні, найчастіше промислові види, що випускаються серійно.

Замовлені відомості – більш оперативний вид рекламної продукції, в них включаються вироби, що вперше випускаються. Проте для вирішення питання про доцільність їх замовлення і використання споживачі повинні мати в своєму розпорядженні додаткову інформацію про техніко-експлуатаційні якості та інші властивості продукції, що замовляється.

Як свідчить досвід, найбільш сучасну інформацію про вироблювану продукцію можуть мати в своєму розпорядженні посередницькі фірми. В процесі надання інформаційних і організаційно-комерційних послуг посередницька фірма відповідно до одержаних замовлень забезпечує обслуговувані підприємства й організації комерційною інформацією, що містить відомості, необхідні для організації закупівель і збуту продукції, перш за все;

– інформацією про потенційних виробників необхідних товарів, їх виробничі потужності;

– про ціну товарів;

– про способи доставки вантажів.

Великий попит має маркетингова інформація, що включає:

– результати та прогнози кон’юнктури ринку даного виду товару;

– ціни;

– необхідні обсяги товарів, їх асортимент;

– рівень конкуренції і багато інших показників стану ринкового механізму.

Для надання комерційних послуг посередницькі організації вимушені створювати банки даних, формувати засоби міжрегіональної комерційної інформації й оперативного обміну нею, а також сучасні засоби зв’язку та комп’ютеризації.

Основними видами інформаційних та організаційно-комерційних послуг є:

1) виконання термінових замовлень – терміновий продаж;

2) продаж продукції на комісійних началах і відновлених видів продукції;

3) посередництво в перерозподілі зайвої і невживаної продукції;

4) збут некондиційної (нестандартної) продукції;

5) розміщення замовлень на виготовлення нестандартних деталей і технологічних заготовок;

6) інформація про новий вид продукції, що освоюється промисловістю; продукцію, випуск якої припинений; заміну матеріалів; кон’юнктуру забезпечення продукцією окремих галузей виробництва; якість та інші характеристики;

7) різні види консультацій та ін.

Як приклад, розглянемо розвиток організаційно-комерційних послуг в Японії. Високий рівень розвитку організаційно-комерційних послуг пов’язаний з традиційною роллю в економіці спеціалізованих і універсальних компаній оптової торгівлі. Вони контролюють більше половини зовнішньоторговельного обороту й основної частки внутрішньої торгівлі країни. Номенклатура товарів, що реалізовуються такими компаніями, становить понад 25 тис. позицій. По кожному товару вивчається кон’юнктура попиту і пропозиції, ціни, можливі модифікації для різних ринків. Уся ця інформація передається виробникам, розрахунки за неї окремо не ведуться – вони входять у загальну суму комісійних, що одержуються оптовою компанією.

Для своєчасного отримання, передачі й аналізу комерційної інформації великі оптові компанії Японії створили розгалужену мережу представництв. Усі ці служби організовують вивчення ринків за товарними групами, ведуть стратегію і тактику впровадження на ринок і його захоплення, роботу з реклами та збуту продукції. За кожною групою товарів вивчаються моделі конкуруючих виробів і компанії-конкуренти. Ведеться також збір комерційної й економічної інформації за найширшим колом даних, які можуть виявитися корисними для оперативних дій і вироблення стратегії.

Особливо цінною вважається інформація про брак на місцевих ринках тієї чи іншої продукції, різкі зміни у цінах на товари, появу нових конкурентоспроможних виробів місцевого виробництва.

Для найоперативнішої передачі подібної інформації у штаб-квартиру торговельної компанії та виробникам створені інформаційні системи, що охоплюють численні філіали й представництва в усьому світі.

Оперативність системи дуже висока – передача повідомлень зі штаб-квартири в усі філіали і представництва (незалежно від того, знаходяться вони за кордоном чи в Японії) займає 2 хв. За 5 хв. встановлюється зв’язок між будь-якими двома підрозділами незалежно від відстані між ними.

Окрім ринків товарів, вивчаються ринки різних типів технологій, у тому числі і ресурсозберігаючих, що представляють інтерес для японських виробників. Вивчається попит на технології, які японські корпорації розробили або розробляють.

Торговельні компанії надають промисловим фірмам посередницькі послуги – інформують про зарубіжні ринки, закупівлю технологій і “ноу-хау”, їх продаж.

Інший вид організаційно-комерційних послуг, здійснюваних посередницькими компаніями, – це підбір і комплектування великих замовлень з устаткування та інших виробів. Тут компанія оптової торгівлі виступає постачальником, привертаючи численних виробників-субпідрядників, стежачи за виконанням замовлень у точно обумовлені терміни і комплектно.

Наступний ступінь розвитку послуг з постачання і комплектації – зведення об’єктів за принципом “під ключ”. Такого роду діяльність у торговельних компаніях організовується на основі програмно-цільового управління. Виділяються тимчасові програмні керівники зі своїм невеликим штатом, що наділені правом розпоряджатися ресурсами і взаємодіють зі всіма учасниками інвестиційно-будівельного циклу.

Для найбільш великих об’єктів, що передбачають як побудову підприємств “під ключ”, так і подальшу участь у їх експлуатації, створюються великі постійно діючі експлуатаційні одиниці.

Організаційно-комерційні послуги, пов’язані із спорудженням “під ключ”, звичайно надають спеціалізованими відділеннями і філіалами торговельних компаній.

Таким чином, особливості сучасного ринку вимагають від компанії оптової торгівлі максимальної гнучкості й оперативності дій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 9.1. Суть і призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності