Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 4.3. Зарубіжний досвід організації оптово-посередницької діяльності на товарному ринку

У розвинених країнах збут значної маси товарної продукції проводиться через оптово-посередницькі структури, оскільки виробникам товарів, особливо дрібним і середнім, часто вигідніше користуватися їх послугами, ніж вкладати засоби в створення власних збутових каналів. За останні 20 років частка оптово-посередницьких ланок в реалізації товарів в західних країнах збільшилася з 25 до 40-45%. При цьому, якщо в Англії через оптово-посередницькі ланки проходить близько 25% роздрібного товарообігу, то в США – 50%.

Для розвитку системи посередницьких організацій розвинених країн характерні три обставини:

1. Це відносно швидкий процес формування її в сучасному вигляді, початок якого належить приблизно до середини 70-х років. Ще трохи більше ніж ЗО років тому зарубіжні фахівці з маркетингу передбачали, що оптові фірми повинні зникнути зі сцени суспільного життя. Але всупереч цим прогнозам вони змогли не тільки відстояти своє місце “під сонцем”, але і зміцнити свої позиції настільки, що стали відігравати важливу роль в економіці.

На думку зарубіжних економістів, оптові фірми змогли вижити завдяки тому, що в умовах сучасної науково-технічної революції вони зуміли перебудувати свою діяльність, пристосуватися до нових умов господарювання, взяти на себе функції обслуговування як фірм-виробників, так і роздрібних компаній, “вписатися” в економічний механізм, встановити нові форми зв’язків з промисловістю і роздрібною торгівлею. Тенденція до розширення обсягу послуг, що надаються оптовою торгівлею, істотно посилилася у 80-і роки.

Сьогодні продовжується процес диверсифікації торгових функцій оптової ланки – все більша кількість оптових фірм не обмежують свою діяльність лише основними операціями, а набувають промислових підприємств, створюють у себе виробничі філіали, а також активно вторгаються в роздрібну торгівлю.

2. Система посередницьких організацій складалася в тісному взаємозв’язку із зміною структури комерційних служб промислових фірм.

3. Відродження та швидкий розвиток системи були обумовлені потребами в закупівельно-збутовій діяльності оптово-посередницьких фірм.

Фахівці відзначають високий рівень і тенденцію до подальшої спеціалізації оптово-посередницьких підприємств, яка відбувається за наступними основними напрямами:

1) за функціональними напрямами діяльності (самостійний опт, виробничий збут, оптово-закупівельні організації роздрібної торгівлі тощо);

2) залежно від придбання права власності на товар;

3) за набором виконуваних оптових послуг;

4) за товарною спеціалізацією (широтою асортименту товарів, що реалізуються).

Найбільшою різноманітністю відрізняється організаційна структура оптово-посередницької діяльності в США, де налічується до 20 видів різного роду посередницьких структур, а з урахуванням товарної спеціалізації їх число перевищує декілька тисяч. Кількісно це виглядає таким чином: 300 тис. оптових фірм і близько 70 тис. оптових посередників.

Серед різних видів оптово-посередницьких підприємств можна виділити наступні:

1) самостійні оптові фірми – що набувають права власності на товар;

2) посередницькі фірми – що не набувають права власності на товар;

3) оптові відділення промислових компаній;

4) закупівельні організації й оптові склади роздрібних фірм;

5) оптові заготівники сільськогосподарської продукції;

6) оптові фірми з торгівлі нафтопродуктами.

1. Самостійні оптові фірми, що набувають права власності на товару є домінуючими. Вони зосередили у себе понад 80% складських площ; майже 80% чисельності працівників; близько 50% обсягу продажів. Кількість таких підприємств становить близько 70% від загального числа оптових підприємств.

2. Посередницькі фірми, що не набувають права власності на товар, становлять близько 10% чисельності оптово-посередницьких підприємств і близько 10% обсягу продажів.

3. Оптові відділення промислових компаній становлять близько 10% оптових підприємств і близько 35% обсягу оптових продажів товарів.

4. Закупівельні організації й оптові склади роздрібних фірм знаходяться в сумісному володінні декількох роздрібних фірм і призначені для забезпечення товаропостачання їх магазинів.

5. Оптові заготівники сільськогосподарської продукції купують товари у дрібних сільськогосподарських виробників для подальшого постачання їх на ринок.

6. Оптові фірми з торгівлі нафтопродуктами – це спеціалізовані оптові підприємства, що працюють в тісному контакті з нафтопереробними компаніями, забезпечуючи їх складськими приміщеннями і торговими послугами.

Аналіз товарної структури оптових продажів у США показує, що понад 60% підприємств оптової торгівлі зайнято збутом товарів тривалого користування. На них зайнято 59% загальної кількості працівників і здійснюється 50% всього обсягу оптових продажів. Найбільш помітними за обсягом продажів є такі товарні групи, як машини, устаткування, запасні частини, бакалійні товари, нафта і нафтопродукти.

У США оптово-посередницька ланка дуже розвинена також у торгівлі продовольчими (особливо консервованою продукцією) та текстильними товарами. В цілому, за даними досліджень, окремі джерела товарозабезпечення роздрібної торговельної мережі поділяються таким чином:

– закупівля товарів безпосередньо у виробників – 44%;

– оптові ланки промисловості – 22%;

– оптові фірми – 34%.

Значна частка оптово-посередницьких структур і в економіці Японії. Вони складають близько 80% всіх надходжень товарів в роздрібну торгівлю. Організаційна структура оптово-посередницької діяльності має ступінчасту будову.

“Основні” оптові фірми І ступеня, що мають великі обсяги продажів, виконують функції торгових представників, великих промислових компаній. Вони купують у цих компаній товари, здійснюють їх зберігання і комплектування торгового асортименту, транспортування і реалізацію великим підприємствам роздрібної торгівлі, оптовим фірмам II і III ступенів.

Великі оптовики тільки організовують постачання і одержують комісійну винагороду.

“Другорядні” оптові фірми II або III ступенів купують товари у “основних” оптовиків і забезпечують ними дрібні магазини.

Загальна кількість оптово-посередницьких фірм в Японії перевищує 400 тис, зокрема:

– 33% з них – це “основні” фірми І ступеня;

– 41% – проміжні фірми II ступеня;

– 26% – кінцеві оптові фірми III ступеня.

Найбільш поширені канали розподілу промислової продукції в Японії наведені на рис. 4,1.

В Японії дрібні та середні посередники-оптовики об’єднуються в мікрорайонах в кооперативи. Так, у 174 мікрорайонах налічується до 8000 таких об’єднань оптово-торговельних підприємств. Діють також центри оптової торгівлі, які створюються у великих містах, мають власний парк транспортних засобів і складські приміщення.

Разом з цим, в Японії функціонує 9 найбільших універсальних торгових фірм, що здійснюють свою діяльність на внутрішньому і зовнішніх ринках. У більшості з них сформовані широко відомі системи “точно в строк” (за постачанням клієнту в потрібний час і в необхідній кількості потрібного набору товарів). У цих фірмах одержали широкий розвиток такі види послуг, як:

– оренда;

– інжинірингові послуги;

– впровадження в сферу виробництва новітніх технологій. Торгово-посередницькі формування в КНР представлені

Такими взаємозв’язаними один з одним організаційними елементами, як:

1) торговельні центри;

2) структуровані ринки засобів виробництва, які разом з іншими операціями здійснюють коопераційні операції за рахунок обмінних операцій;

Рис. 4.1. Типові канали розподілу продукції в Японії (а-в)

Інфраструктура товарного ринку   Бєлявцев М. І.   4.3. Зарубіжний досвід організації оптово посередницької діяльності на товарному ринку

3) компанії із освоєння матеріальних ресурсів, що створюють сировинні бази.

Торговельні центри проводять регулярні наради-ярмарки, в яких беруть участь тисячі клієнтів, і надають їм комплекс різноманітних послуг.

Оптова торгівля в Німеччині є одним із найважливіших секторів економіки і займає друге місце після промисловості. Торгові операції оптової торгівлі поділяються на дві групи:

1) операції з сировиною і напівфабрикатами;

2) операції з готовою продукцією (рис. 4.2).

Інфраструктура товарного ринку   Бєлявцев М. І.   4.3. Зарубіжний досвід організації оптово посередницької діяльності на товарному ринку

Рис. 4.2. Структура оптової торгівлі в Німеччині

У Німеччині посередницька діяльність, здійснювана відповідними фірмами на основі договірних відносин з обслуговуваними замовниками, одержала свій широкий розвиток в останні

20-25 років. Вони виявилися особливо ефективними при впровадженні на промислових фірмах новітніх систем управління матеріалопотоками і недостатку в них складських площ. Оптові торгові операції здійснюють

1) самостійні підприємства оптової торгівлі;

2) асоціації купівлі-продажу кооперативних установ;

3) агентства оптової торгівлі;

4) торгові агенти фірм.

Всього в Німеччині налічується 100 тис. оптових фірм. Залежно від шляхів збуту в оптовій торгівлі Німеччини розрізняють торгові зв’язки з роздрібними підприємствами (споживчі товари) і торгові зв’язки з нероздрібними підприємствами (за засобами виробництва).

Функціональною основою у взаємовідносинах промислових фірм і посередницьких підприємств є комплекс послуг, що надаються ними. Вони розміщують замовлення на виробництво, активно беруть участь в рекламуванні вироблюваної продукції, залучають до роботи відділи маркетингу та планування виробництва промислових компаній.

Останніми роками в Німеччині намітилося зростання кількості промислових підприємств, що створюють власну збутову мережу (торгові представництва та філіали). Причини витіснення оптової торгівлі промисловістю наступні:

1) більш економічний збут через відповідні відділення;

2) недостатня професійна підготовка в оптовій торгівлі;

3) забезпечення власними відділеннями збуту більш раціональних і швидких сервісних послуг для клієнтів;

4) доцільність для великих підприємств прямих контактів з клієнтами;

5) забезпечення та збереження якості товарів;

6) унікальність товарів;

7) гнучкіші умови при переговорах про ціни;

8) регіонально обмежена сфера збуту.

При відомих відмінностях у побудові торгово-посередницьких структур в окремих зарубіжних країнах мають місце і загальні особливості, які полягають у такому:

1. Зростання кількості видів посередницьких організацій, поєднання ними різних функцій, універсалізація і спеціалізація.

2. Зростання ролі торгово-посередницьких структур у забезпеченні постачальників і споживачів логістичними послугами зі складської переробки продукції; розукрупнення, сортування та пакування партій продукції.

3. Підвищення ролі закупівельно-збутових служб виробничих споживачів і виробників та поступове згладжування відмінностей у призначенні комерційних підрозділів промислових фірм і незалежних посередницьких організацій, а також посилення їх взаємодії відповідно до інтересів виробників і споживачів. Так, наприклад, японські фірми, що виготовляють автомобілі, стали розвивати регіональну мережу посередників (дистриб’юторів) у складі своїх збутових компаній і філіалів. У США паралельно із збутовими філіалами промислових фірм стала формуватися мережа незалежних підприємств-дистриб’юторів.

4. Розвиток інтеграційних форм функціонування посередницьких структур, які утворюються на договірній або акціонерній основі, що мають короткочасний або тривалий характер і охоплюють окремі або більшість послуг, що надаються посередницькими організаціями. Так, у Швеції утворена єдина багатогалузева спілка оптовиків “Шведська торгівля”.

5. Участь в оптово-посередницькій діяльності посередників і промислових фірм державних органів управління, що виражається у використанні фінансово-кредитних важелів, у централізації координаційних функцій через державні центри й укладенні державних контрактів, пов’язаних з виконанням цільових програм. Розробка таких програм, організація їх реалізації й освоєння ринків збуту покладаються на господарські стратегічні центри, які стали створюватися в США, Японії за останні 15-20 років. Широка мережа державних організацій, що займаються питаннями оптової торгівлі, існує у Франції, зокрема, Генеральна дирекція внутрішньої торгівлі Міністерства промисловості і торгівлі.

Контрольні питання

1. Розкрийте етапи трансформації категорії “оптова торгівля”.

2. В чому полягає суть оптової торгівлі? Охарактеризуйте роль і значення оптової торгівлі в ринковій економіці.

3. Вкажіть об’єктивну необхідність оптової торгівлі й обгрунтуйте причини її розвитку.

4. Перерахуйте функції оптової торгівлі.

5. Назвіть організаційні форми оптової торгівлі.

6. Вкажіть переваги і недоліки прямої форми оптової реалізації товарів.

7. Які комерційні форми реалізації товарів існують в даний час?

8. Хто такі незалежні і залежні посередники?

9. Які особливості функціонування на товарному ринку дилерів і дистриб’юторів?

10. У чому полягає специфіка функціонування комісіонерів і консигнаторів?

11. Які специфічні особливості функціонування агентів і брокерів?

12. Розкрийте особливості розвитку зарубіжної оптової ланки в сучасних умовах.

13. Розкрийте особливості організації оптової торгівлі в США.

14. Якими відмітними ознаками характеризується організація оптової торгівлі в Німеччині?

15. Вкажіть відмітні ознаки організації оптової торгівлі в Японії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 4.3. Зарубіжний досвід організації оптово-посередницької діяльності на товарному ринку