Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.99 р. // Закони України.-К., 2001.

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-ПІ від 07.12.2000 р. // Закони України. – К., 2001.

3. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України N” 2346-Ш від 05.04.2001 р.

4. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України М> 851-ГУ від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003 – N&; 36. – С. 275.

5. Про електронний цифровий підпис: Закон України, Y” 852-IV від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 36. – С. 276.

6. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 05.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 31. – С. 286.

7. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України № 928/2000 від 31 липня 2000 року.

8. Концепція поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів: Схвалено постановою № 753 Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 26 травня 2006 р.

9. План заходів Національного банку України на виконання Указу Президента України від 05.03.2002 р. № 216/2002 “Про Заходи щодо детінізації економіки України на 2002-2004 роки”.

10. План заходів Національного банку України на виконання Указу Президента України від 09.02.2004 р. № 175/2004 “Про Заходи щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції”.

11. Положення про здійснення Національним банком України взаєморозрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток Національної системи масових електронних платежів: Затверджено постановою № 424 Правління Національного банку України від 11.11.2005 р.

12. Правила Національної системи масових електронних платежів: Затверджено постановою № 620 Правління Національного банку України від 10.12.2004 р.

13. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Затверджено постановою № 137 Правління Національного банку України від 19.04.2005 р.

14. Про прискорення впровадження НСМЕП в банківських установах України: Постанова № 177 Правління Національного банку України від 14.05.2002 р.

15. Програма розвитку Національної системи масових електронних платежів на 2006-2008 роки: Затверджено постановою № 121 Правління Національного банку України від 30.03.2006 р.

16. Рекомендації банкам, що надають послуги через мережу Інтернет; Лист Національного банку України українським банкам, Українському кредитно-банківському союзові, Асоціації банків України, No 48-012/29-192 від 10.01.2006 р.

17. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р.

18. Авербух О. Качество работы банкоматной сети: как и чем его измерить? // ПЛАС. Платежи, системы, карточки. – 2004. – № 1.

19. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: Учеб. пособие: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Издательский дом “Вильяме”, 2000.- 1120 с

20. Банковские Информационные Технологии. – 2000-2005.

21. Берегова Г., Братків Л. Класифікація та оцінка ризиків ринку пластикових карток // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 216 – 225.

22. Брукс В. Способы оплаты товара в Интернете // – 2002. – N” 7. – С 40-41.

23. Ілушаков С. В., Ломотько Д. В. Базы данных: Учебный курс / Худож.-оформи-тель А. С. Юхтман. – Харьков: Фолио; М: ООО “Издательство АСТ”, 2002. -504 с

24. Головін В. Карточное мошенничество как промысел // Бизнес. – 2004. – N*> 33.

– С. 32-38.

25. Грачева М. В. Электронные банковские услуги: особенности управлення рисками // Банковские технологии. – 2002. – 6. – С. 20-29.

26. Гриценко Р. Сучасні платіжні технології” та їх використання у соціальній сфері // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 10. – С. 18-20.

27. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 10. – С. 11-13.

28. Електронний Банкінг / А. Господарович (ред.) // ПВЕ. – Варшава, 2005.

29. Интернет в цифрах // – 2004. – № 9. – С. 26-27.

30. Информатика. Базовый курс / С. В. Симонович и др. – СПБ: Изд-во “Питер”, 2000. – 640 с

31*. Кирилюк Д. Правові засади використання електронних розрахункових документів та електронних підписів у банківській діяльності // від 17 травня 2006 року.

32. Лямин Л. В. Электронный банкинг: направления банковского регулирования и надзора // Деньги и кредит. – 2004. – № 6. – С. 56-61.

33. Мартиросян К. Онлайн-банкинг: возможности и перспективы развития // Банковские технологии. – 2006. – N&; 1. – С. 44-45.

34. Матеріали незалежного видання NILSON Report.

35. Махаєва О. Електронні гроші в Європі та Україні // Вісник НБУ. – 2004. – № 9.

– С. 22-24.

36. Махаєва О. Електронні гроші: стан європейського ринку та його регулювання // Вісник НБУ. – 2006. – № 8.

37. Никитин С. Мошенничество в Интернете // Internet. UA. – 2003. – N” 1. – С. 58-61.

38. Никифорова А. О. Вітчизняний та зарубіжний Інтернет-банкінг – стан, проблеми та перспективи розвитку // Матеріали Міжнародної наукової студентської Інтернет-конференції від 29 листопада 2005 року.

39. Савлук М. Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей // Вісник НБУ – 2004. – N> 11. – С. 10-14.

40. Семенов А. Банки в эпоху Интернета // Банковские технологии. – 2002. – № 5.

– С. 32-34.

41. Семенов А. Интернет-банкинг // Банковские технологии. – 2002. – № 2. – С. 17-22.

42. Сенченко Н. Деньги страны Интернет // – 2004. – № 10. – С. 18-21.

43. Феноменология качества услуг Интернет-банкинга / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И. Герасимова. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. – 116 с

44. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у

2003 році // Вісник НБУ. – 2006. – М> 4. – С. 25-29.

45. Шпірко А., Прокопенко А. Впровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, нові можливості, шляхи розвитку // Вісник НБУ. – 2005. – № 3. – С. 36-41.

46. Ющенко В. А., Савченко А. С, Цокол С. Л., Новак І. М., Страхарчук В. П. Платіжні системи. – К.: Вид-во “Либідь”, 1998. – 420 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ