Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.3.3. Розвиток банкоматної мережі в Україні

Швидкі темпи зростання емісії платіжних карток потребують від банків відповідних зусиль щодо збільшення пунктів їх приймання та розширення сфери їх застосування. Проте інфраструктура приймання платіжних карток розвивається значно повільніше, ніж їх емісія. Тому всі свої зусилля та інвестиції банки мають спрямувати на забезпечення інфраструктури для організації видачі готівкових коштів держателям карток, для забезпечення можливості масових безготівкових розрахунків за товари і послуги. Кількість банкоматів у розрахунку на мільйон осіб населення України протягом 2006 року збільшилася на 75 одиниць (77%) і станом на 1 січня 2007-го року становила 310 одиниць. Цей показник в Україні утричі менший, аніж у середньому в країнах Західної Європи, і майже удвічі нижчий, аніж у середньому у світі. Кількість платіжних терміналів у розрахунку на 1 млн населення України на 1 січня 2006 року становила 903 одиниці” з них 604 – торговельні термінали. Цей показник порівняно з країнами Європейського Союзу також значно менший. Мережа банкоматів в Україні на початок 2006 року нараховувала 11 325 банкоматів та 42 361 платіжний термінал, а на початок 2007-го, відповідно, – 14 718 банкоматів і 62 045 терміналів.

Розвиток банкоматної мережі в Україні визначається, перш за все, станом ринку платіжних карток.

Станом на 1 жовтня 2007 року на території України нараховувалося:

– банків (усього) – 174;

– банків – членів карткових платіжних систем – 124;

– кількість карток – 38,188 млн;

– банкоматів – 19 003 од.;

– платіжних терміналів – 84 042 од.

Інфраструктуру приймання карток у розрізі платіжних систем наве-

Дено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Інфраструктура приймання карток у розрізі платіжних систем (одиниць)

Платіжні карткові системи

Банкомати

Платіжні термінали

01.01.2006

01.01.2007

Приріст, %

01.01.2006

01.01.2007

Приріст, %

НСМЕП

367

557

52

1798

2196

22

УкрКарт

778

1049

35

1229

1880

53

Одно-1 емітенті

1837

2236

22

5635

7563

34

MasterCard

9879

13484

36

38983

57411

47

Visa

9289

12236

32

37243

54721

47

Інші

J 515

321

-38

На рис. 8.33, і 8.34 представлено динаміку банкоматної мережі та мережі платіжних терміналів в Україні за останні роки, яка свідчить про неухильне їх зростання.

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   8.3.3. Розвиток банкоматної мережі в Україні

Рис. 8.33. Динаміка кількості банкоматів в Україні (одиниць)

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   8.3.3. Розвиток банкоматної мережі в Україні

Рис. 8.34. Динаміка кількості платіжних терміналів в Україні (одиниць)

Розглянемо розвиток банкоматної мережі в розрізі українських банків. Лідерами за кількістю банкоматів і POS-терміналів в Україні на початок 2007 року стали: ПриватБанк – 3 429 банкоматів і 26 961 POS-термінал у торговельній мережі; Райффайзен Банк Аваль – 1 819 і 6 494 POS-терміналів відповідно; банк “Надра” – 735 і 4 061; Промінвестбанк – 1 380 і 2 380; Укрексімбанк – 411 і 580; Правекс-банк – 219 і 842; ПУМБ – 472 і 1 605; Ощадбанк – 565 і 2 491; Укргазбанк – 480 і 658; УкрСиббанк – 612 і 1415; Укрсоцбанк – 675 і 967; банк “Фінанси та Кредит” – 257 і 2 089 відповідно.

За чисельністю встановлених банкоматів лідерами серед банків залишаються ПриватБанк (3 429 од.), Райффайзен Банк Аваль (1 819 од.) та Промінвестбанк (1380 од.), які разом встановили понад 45% усіх банкоматів в Україні Темпи приросту кількості банкоматів у цих банках 2006 року становили, відповідно, 16,9% (495 од.), 28,9% (408 од.) і 17,4% (205 од.).

За кількістю встановлених платіжних терміналів на ринку еквайрин-гу залишається ПриватБанк (8 700 од. протягом 2006 p.). Його частка на ринку становила 43%.

Окрім ПриватБанку, найбільший приріст порівняно з попереднім роком здійснили: Райффайзен Банк Аваль (1 851 од.), банк “Надра” (1112 од.) та Промінвестбанк (739 од.).

Дотепер для українських банків було характерним використання незалежних власних мереж обслуговування.

Останнім часом банки для підвищення економічності використання банківських автоматів почали об’єднувати свої мережі і давати можливість клієнтам користуватися автоматами інших банків.

Так, об’єднана банкомата мережа Укрсоцбанку та його банків-партнерів перевищує 3,5 тис. банкоматів і є другою за величиною в Україні. Кількість банків – партнерів Укрсоцбанку нараховує понад 40, а об’єднана мережа банкоматів перевищила 5,5 тис. одиниць.

Банками – партерами Укрсоцбанку є: АКБ Правекс-банк, ПУМБ, АБ “Ікар-Банк”, КБ “Кредит-Дніпро”, АБ “Укргазбанк”, Кредобанк, ПроКредит Банк, АКБ “ТАС-Комерцбанк”, банк “Фінанси та Кредит”, “Інноваційно-промисловий банк”, АКБ “Європейський” та ін.

Таким чином, клієнта – держателі платіжних карток Укрсоцбанку отримали можливість обслуговування у більш ніж 3,5 тис. банкоматів на території всієї України за тарифами Укрсоцбанку.

Таку ж можливість отримали держателі карток банків-партнерів.

У межах Національної системи масових електронних масових платежів (НСМЕП) основні показники на 1 грудня 2007 року такі:

– кількість учасників (із власним процесингом) – 39;

– емітовано платіжних карт – 1 704 745;

– кількість терміналів та ATM – 2 234;

– фінансові обороти загалом – 49 423 млн гри;

– міжбанківські обороти за 2007 рік – 733,3 млн грн. Зростання кількості терміналів НСМЕП наведено на рис. 8.35.

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   8.3.3. Розвиток банкоматної мережі в Україні

Рис. 8.35. Динаміка терміналів НСМЕП (одиниць)

Отже, розвиток інфраструктури обслуговування карток є неодмінною умовою подальшого розвитку карткових програм банків та отримання ними прибутку від карткового бізнесу і вимагає систематичного вдосконалення.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення банківського автомата.

2. Які переваги банкомати забезпечують для клієнта?

3. Які переваги банкомати забезпечують для банку?

4. Які вимоги висуваються для банкоматів як пристроїв самообслуговування?

5. Виконання яких фінансових операцій забезпечують сучасні банківські автомати?

6. Які фірми є світовими лідерами з виробництва банкоматів?

7. Які переваги забезпечує модульний принцип побудови банкомата?

8. Охарактеризуйте базовий набір пристроїв банкомата.

9. Дайте порівняльну характеристику вакуумних та фрикційних диспенсерів.

10. Яке функціональне призначення засобів управління банкомата?

11. Дайте характеристику технологічних етапів роботи банкомата під час видавання готівки.

12. Дайте характеристику технологічних етапів роботи банкомата під час депонування готівки.

13. За якими класифікаційними ознаками банкомати поділяються на групи?

14. Назвіть універсальні та спеціалізовані банкомати і дайте їм характеристику.

15. Дайте порівняльну характеристику режимів роботи банкоматів.

16. На які групи поділяються банкомати за типом депозитарного модуля? Охарактеризуйте їхні особливості.

17. Які способи встановлення банкоматів вам відомі?

18. Які моделі сучасних банкоматів та їхні характерні риси ви можете назвати?

19. Які умови навколишнього середовища потрібні для забезпечення ефективної роботи банкоматів?

20. Яке функціональне призначення електронних банківських автоматів – касирів?

21. Яке функціональне призначення та сфери застосування сервісного термінала клієнта (GST)?

22. Охарактеризуйте функціональні можливості інформаційного термінала Prolnfo*

23. Які сфери застосування платіжного термінала?

24. Дайте визначення банкоматної мережі.

25. Охарактеризуйте мережі банкоматів за їх типами.

26. У чому переваги безкоштовних мереж банкоматів?

27. Які показники застосовують для оцінки якості роботи банкоматної мережі?

28. Якими методами забезпечується якість роботи мережі банкоматів?

29. Які основні компоненти автоматизованих систем застосовують як засоби забезпечення якості роботи мережі банкоматів?

30. Визначте основні завдання системи моніторингу мережі банкоматів.

31. Яке основне фукціональне призначення системи сервісного обслуговування банкоматної мережі?

32. Виконання яких основних функцій забезпечує аналітична система щодо забезпечення якості роботи мережі банкоматів?

33. Які основні етапи передбачає процедура інкасації банкоматів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.3.3. Розвиток банкоматної мережі в Україні