Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.3.2.4. Інкасація банкоматів

Одним із факторів забезпечення якісної роботи мережі банкоматів є ефективна робота відповідних служб щодо своєчасного та ефективного проведення інкасації банкоматів. Важливу роль у здійсненні інкасації відіграє зручність та ефективність засобів автоматизації, що обслуговують процедуру інкасації. Розглянемо один із варіантів програмно-технічного комплексу для обслуговування процедури інкасації банкоматів (на прикладі ЛКБ “Укрсоцбанк”). Процедура інкасації передбачає такі етапи:

1) друк інкасаційних чеків за даними процесингового центру, із використанням сервісної карти та чеків лічильників банкомата;

2) розвантаження/завантаження банкомата касетами з грошима;

3) вилучення з банкомата забутих та вилучених карток;

4) закриття фінансового періоду для банкомата у процесинговому центрі з використанням сервісної картки (або в телефонному режимі з оператором процесингового центру).

Фінансовий період – це інтервал часу між двома інкасаціями. Закриття фінансового періоду для банкомата оператор процесингового центру здійснює вручну на основі повідомлення інкасатором у телефонному режимі процесингового центру про операцію інкасації, що проводиться.

Під час інкасації банкомата потрібно виконати такі дії. 1. Отримати чек про стан лічильників, згідно з даними процесингового центру (рис. 8.29) – операція “АТМ Баланс”. Ця операція виконується для узгодження даних про кількість відбракованих та

Забутих банкнот, що міститься в касеті відбракування, та аналогічними даними, що відображаються в базі даних процесингового центру. Під час виконання цієї операції для опитування лічильників банкомата процесинговий центр тимчасово виводить банкомат із режиму обслуговування.

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   8.3.2.4. Інкасація банкоматів

Рис. 8.29. Memo банкомата для виконання сервісних операцій

Ця операція виконується з використанням сервісної карти.

2. Отримати чек про стан лічильників банкомата. Для цього слід вставити у зчитувальний пристрій банкомата сервісну карту, вибрати в меню банкомата операцію “Інкасація” (Replenishment). У разі виконання операції процесинговий центр виводить банкомат із режиму обслуговування. Під час виконання операції “Інкасація” виконується закриття/відкриття фінансового періоду.

3. Провести інкасацію банкомата (використовуючи інструкції інкасатора для даної моделі банкомата).

4. Перевести банкомат у режим обслуговування.

5. Завантажити касети банкомата. Для цього вставити у зчитувальний пристрій банкомата сервісну карту, вибрати в меню банкомата операцію “Сервіс” (рис. 8.30), ввести кількість завантажених купюр у кожну касету та отримати чек про стан лічильників, згідно з даними процесингового центру:

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   8.3.2.4. Інкасація банкоматів

Рис. 8.30. Меню банкомата для завантаження касет

– після вибору меню банкомата “Сервіс” слід вибрати пункт “Завантаження в 18(2”;

– після введення кількості купюр, завантажених у касету №> 1, натиснути кнопку “правильно”, ввести кількість купюр, завантажених у касету № 2, натиснути кнопку “правильно” (рис. 8.31).

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   8.3.2.4. Інкасація банкоматів

Рис. 8.31. Меню банкомата для завантаження касет 1,2

– аналогічно слід ввести кількість купюр для касет 3 і 4, пункт “Завантаження в 3&;4”.

Закінчивши інкасацію, слід перевірити працездатність банкомата з використанням тестової карти. У процесі перевірки треба пересвідчитися, що банкомат видає гроші кожного завантаженого номіналу та правильнодрукує чек.

За браком сервісної карти або зв’язку між банкоматом і процесинговим центром інкасатор у телефонному режимі має повідомити оператора процесингового центру про операцію інкасації, що проводиться, для коректного закриття фінансового періоду банкомата в базі даних процесингового центру.

Формати чеків банкоматів

Під час виконання операцій із банкоматом використовують кілька різновидів форматів чеків для таких операцій, як:

– зняття готівки;

– баланс (залишок) на рахунку;

– міні-витяг;

– інкасація.

Чек журналу банкомата (журнального принтера) відображає всі операції, що були проведені в банкоматі. Зняття готівки:

– номер банкомата (наприклад: ATM 10021);

– дата і час проведення операції, у форматі: число-місяць-рік (дата), години-хвилини-секунди (час);

– номер карти (наприклад 4..9999);

– код авторизації, у форматі: код авторизації/номер трансакції;

– сума операції;

– доступний баланс (Сума доступних коштів на рахунку – Позитивний залишок на рахунку + Розмір кредитної лінії);

– доступний кредит (сума встановленої кредитної лінії незалежно від розміру її використання);

– телефон служби клієнтської підтримки. Баланс за рахунком:

– номер банкомата (наприклад: ATM 10021);

– дата і час проведення операції, у форматі: число-місяць-рік (дата), години-хвилини-секунди (час);

– номер карти (наприклад 4..9999);

– код авторизації, у форматі: код авторизації/номер трансакції;

– доступний баланс (Сума доступних коштів на рахунку – Позитивний залишок на рахунку + Розмір кредитної лінії);

– доступний кредит (сума встановленої кредитної лінії незалежно від розміру її використання);

– телефон служби клієнтської підтримки. Міні-витяг:

– номер банкомата (наприклад: АТМ10021).

– дата і час проведення операції, у форматі: число-місяць-рік (дата), години-хвилини-секунди (час);

– номер карти (наприклад 4..9999);

– код авторизації, у форматі: код авторизації/номер трансакції;

– суми та валюта останніх десяти проведених операцій;

– доступний баланс (Сума доступних коштів на рахунку – Позитивний залишок на рахунку + Розмір кредитної лінії);

– доступний кредит.(сума встановленої кредитної лінії незалежно від розміру її використання);

– телефон служби клієнтської підтримки. Інкасація:

– номер банкомата (наприклад: ATM 10021);

– дата і час проведення операції, у форматі: число-місяць-рік (дата), години-хвилини-секунди (час);

– номер сервісної карти (наприклад 4..9999);

– унікальний номер операції;

– сума виданих коштів за кожною касетою;

– кількість банкнот завантажених, виданих, виданих, але забутих, відбракованих;

– номер фінансового періоду. Чек журнального принтера:

– номер банкомата (наприклад: ATM 10021);

– дата і час проведення операції, у форматі: число-місяць-рік (дата), години-хвилини-секунди (час);

– код авторизації, у форматі: код авторизації/номер трансакції;

– сума операції;

– кількість виданих банкнот (за кожною касетою).

Також відображається інформація при реакції банкомата на специфічний код процесингового центра (наприклад, “вилучити картку”). Формат чеків журнального принтера:

1. Заголовок:

“- -<тип операції >- – – -“

2. Реквізити трансакції:

“<номер банкомата >-< номер картки >

<дата > <час >

<код авторизації >/<унікальний номер операції >”

3. Результат операції:

3.1. Видавання готівки (Transaction):

“<сума видана > (<сума замовлена >) <валюта > інформація про кількість виданих купюр з кожної касети >

3.2. Продаж передоплачених послуг (Retail):

“<сервісний код >, <сума послуги >

<серійний номер ваучера > <додаткова інформація >”

Сервісний код – визначає надану послугу. Серійний номер ваучера – номер ваучера для наданої послуги.

3.3. Вилучення картки. Залежно від коду процесингового центру на стрічці банкомата буде зафіксована одна з відповідей (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Причини вилучення картки банкоматом

Код відповіді

Напис на стрічці банкомата

Опис

04

PICK-UP

Вилучити картку

07

PICK-UP CARD, SPECIAL CONDITION

Вилучити картку, особливі умови

33

EXPIRED CARD, PICK-UP CARD

Вилучити картку, строк дії картки закінчився

36

RESTRICTED CARD, PICK-UP CARD

Вилучити картку, картка обмежена

37

MERCHANT CALL ACQUIRER SECURITY

Вилучити картку, звернутися в службу цілодобової клієнтської підтримки

38

ALLOWABLE

PIN TRIES EXCEEDED

Вилучити картку, перевищена кількість дозволених спроб введення PIN

41

LOST CARD, PICK-UP CARD

Вилучити картку, картка загублена

43

STOLEN CARD, PICK-UP CARD

Вилучити картку, картка украдена

67

CARD TO BE PICKED-UP AT ATM

Вилучити картку

75

ALLOWABLE NUMBER OF PIN TRIES EXCEEDED

Відмовлення, перевищена кількість дозволених спроб введення PIN

76

WRONG PIN, ALLOWABLE PIN TRIES EXCEEDED

Відмова, неправильний PIN, перевищена кількість дозволених спроб введення PIN

Далі наведено приклади чеків журнального принтера для паперових носіїв (рис. 8.32).

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   8.3.2.4. Інкасація банкоматів

Рис. 8.32. Зразки чеків журнального принтера

Формат чеків журнального принтера описується на процесинговому центрі та може бути змінений залежно від потреби.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.3.2.4. Інкасація банкоматів