Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.3.1. Функціональне призначення мереж банкоматів. Типи мереж

8.3.1. Функціональне призначення мереж банкоматів. Типи мереж

Результативність програм автоматизації банківських технологій самообслуговування значною мірою залежить від ефективного використання банкоматів. Банк має знати особливості свого оточення, оскільки конкуренція, характер клієнтури, особливості географічного розташування і безліч інших факторів суттєво впливають на економічність використання банківських автоматів і, зокрема, мереж банкоматів, які останнім часом набули широкого застосування.

Банкоматна мережа – це сукупність ATM, установлених у філіях банків, торговельно-сервісних підприємствах або на території корпоративних клієнтів банків, і каналів передані даних, що зв’язують термінальні пристрої з процесинговим центром банків.

Є два шляхи, яких може дотримуватися банк, обираючи стратегію використання банкоматів:

– експлуатація незалежної власної мережі обслуговування;

– участь у спільній мережі обслуговування.

Перевага власної системи в тому, що власник зберігає над нею повний контроль. Крім того, вона забезпечує фінансовій установі престиж і незалежність від загальнонаціональних систем.

Недоліком є те, що створення мережі банківських автоматів-касиріві маркетинг вимагають значних витрат, обсяг її операцій обмежений, оскільки вона здатна обслуговувати лише операції власників карток певного виду, які проходять через цю установу.

Для підвищення економічності використання банківських автоматів банки об’єднують свої мережі і надають можливість клієнтам користуватися автоматами різних банків на великих територіях.

Спільна мережа банкоматів – це спільне підприємство кількох фінансових установ.

Організаційну структуру цього підприємства і специфічні деталі функціонування мережі визначають банки-учасники.

Практика створення телекомунікаційного середовища із застосуванням банкоматів свідчить, що вигіднішою для банків є побудова загальних мереж банкоматів і об’єднання вже побудованих мереж. Результатом цього стає стандартизація кредитних карток, від якої виграють і банк і його клієнти.

Учасники спільної мережі ставлять перед собою такі цілі:

– поділ витрат і ризику між учасниками мережі в разі впровадження нових послуг;

– зменшення вартості операцій для учасників.

Тож і для клієнта є два можливі варіанти використання банківських автоматів для видачі готівкових грошей і здійснення стандартних фінансових операцій. Клієнт за допомогою своєї картки може отримати гроші в автоматі, установленому банком, який його обслуговує. У цьому разі банк несе витрати тільки на обслуговування свого автомата, а з клієнта за цю операцію стягує невелику плату. Або клієнт одержує гроші в автоматі, що належить іншому банку, якщо існують міжбанківські зв’язки в цій сфері; у цьому разі банк, який видав картку, платить комісійний збір за “міжбанківський обмін”, а пізніше стягує цю суму зі свого клієнта.

Уже 1990 року 30% усіх операцій із БА проводились через автомати, що належали іншим банкам. Однак зростання колективних мереж породило і безліч проблем, що пов’язані з розробленням загальних стандартів безпеки, сумісністю обладнання, правилами врегулювання платежів тощо. Окрім того, обслуговування через спільні мережі банківських автоматів є дорожчим, оскільки три чверті всіх банків беруть плату з клієнтів за користування чужими банкоматами (від 0,75 до 2% за операцію і З долари США за операцію через банкомат в іншій країні). Ці кошти використовують для часткового покриття витрат на утримання колективних мереж.

Порівняльна статистика з банківських автоматів, які є в розпорядженні різних країн, дозволяє, зокрема, відзначити велику щільність автоматів у США і Японії та, навпаки, малу їх пильність в Італії, Німеччині та Нідерландах. Окрім того, у США, як і в Японії, парк автоматів дуже подрібнений між “приватними” мережами та мережами незалежних установ.

Щодо експлуатації національних мереж банківських автоматів у різних країнах можна навести такі дані. У США функціонують мережі: Plus і Cirrus, що об’єднують банкомати більшості штатів із кількістю клієнтів понад 60 млн. З 1991 року в мережі банкоматів Cirrus приймаються картки Euro-card!’MasterCard згідно з укладеною угодою між EuroCard International і Cirrus International. У Великобританії конкурують між собою мережі: Visa {Barclays bank) і ACCES (National Westminster Bank і Midlands Bank). Розподіл банкоматів за мережами виглядає так: мережа Barclays (49%) із банками Lloyds, Bank of Scotland і Royal Bank; мережа Natwest (33%) із банком Midland; мережі Building societies (будівельних об’єднань) Link та Matrix.

У Бельгії співіснують дві мережі: Mistercash і Bancontact У Франції всі карткові операції банкоматів обслуговує одна мережа, яка має назву “Банківські картки”.

Банкомати Німеччини обслуговує загальнонаціональна мережа Euro-cheque та спеціалізовані банківські мережі.

В Італії 70% автоматів належать до мережі Bancomat, решта 30% – до інших спеціалізованих банківських мереж.

У Нідерландах використовують міжбанківські мережі автоматичних банківських кас, де застосовується гарантійна чекова картка, та міжбанківські мережі ощадних кас.

В Японії співіснують дев’ять міжбанківських національних мереж та 51 спеціалізована банківська мережа. Одна з найбільших мереж NCS (Nippor cash service) нараховує 53 банки учасники.

Окрім національних угод за картками, укладено міжнародні угоди. Так, 1980 року близько 1 700 ATM, що належали емітентам карток Visa у Великобританії, були підключені до міжнародної мережі, в якій працювало близько 21 700 ATM у 22-х країнах світу. А вже через чверть століття грошовий обіг за картками системи Visa International перевищив суму в 2 трильйони доларів, а кількість точок, де обслуговують Visa, досягла кількості 28 мільйонів. Регіональні підрозділи охоплюють: Центральну і Східну Європу, Близький Схід, Африку, Латинську Америку, Азію і країни Тихого океану, США, Канаду.

Так, банки багатьох західноєвропейських країн створюють мережі банківських автоматів, дозволяючи резидентам інших країн, що мають картку Eurocheque, користуватися послугами автоматів на території будь-якої країни. З 1989 року 45 млн власників зазначених карток могли здійснювати операції через банківські автомати у Великобританії, Німеччині, Австрії, Італії, Данії та в інших країнах. Більшість банків Англії випускають міжнародні чекові картки Eurocheque, які можуть застосовуватись для отримання готівкових грошей через ATM єдиної мережі у понад 20 країнах, що випускають єврочекові чекові картки.

У Великобританії тільки ATM Midland-банку дозволяє здійснювати отримання готівки за допомогою єврочекових карток. Це можливо для карток, що випущені в Бельгії, Німеччині, Ірландії, Люксембурзі” Нідерландах, Португалії і самим Midland-банком. У 1987 році було укладено взаємну угоду між системами Link і Plus (Північна Америка), що дало власникам карток Link. на той час доступ до 11 000 ATM на території Північної Америки і 67 млн власників карток Plus – доступ до ATM Links.

EuroCard та MasterCard, діючи спільно, значно збільшили свої обороти після підписання угоди з компаніями Cirrus та Maestro, результатом якої стало придбання великої мережі банкоматів та електронних платіжних терміналів. У вересні 1992 року було утворено EuroPay International – як результат злиття EuroCard International, Eurocheque International, Eurocheque International Holdings. MasterCard International належать 100% капіталу Cirrus System (мережа банківських автоматів), 50% акціонерного капіталу Maestro International (всесвітня система електронних платіжних терміналів), 12,25% капіталу EuroPay International та 15% капіталу European Payment Systems Services – EPSS (Європейська система платіжних послуг). У свою чергу, EuroPay International володіє 86% капіталу EPSS і 50% капіталу Maestro International

Щодо рентабельності банківських автоматів слід зазначити, що за терміїгу окупності сім років автомати з видачі готівкових грошей можуть бути рентабельними в разі виконання не менше ніж 40 тис. операцій на рік; для банкоматів, розміщених усередині банку, межа становить 75 тис. операцій, поза банком – 126 тисяч. Як свідчить практика експлуатації банкоматів, автомати з видачі готівкових грошей уже всі рентабельні, а універсальні банкомати поки що ні. При цьому спостерігається зниження собівартості автоматів за налагодження їх масового випуску. Окрім того, якщо в деяких країнах видача грошей автоматом свого банку проводиться безкоштовно і лише за отримання грошей в автоматі іншого банку стягується певний комісійний збір за міжбанківський обмін, то в інших країнах, наприклад, у США, за кожне отримання грошей потрібно платити, що значно знижує межу рентабельності, а відповідно, і термін окупності.

Використання банкоматів вимагає великих інвестицій, тому їх використовують переважно великі банки. Показником для оцінки ефективності використання банкоматів можна вважати кількість використовуваних платіжних карток на один банкомат. Для найпопулярніших мереж банкоматів у Великобританії, США цей показник становить 2-4 тисячі карток на банкомат.

“Безкоштовні” мережі банкоматів. Наявність сьогодні розвинутої мережі банкоматів вимагає стратегічного плану подальшого розвитку цього напряму банківської діяльності. Банківський ринок суттєво змінився – сьогодні, окрім банків, кредитні спілки і супермаркети також розвивають власні мережі банкоматів. За прогнозами, уже найближчим часом відбудеться зниження обсягів трансакцій із розрахунку на один банкомат. Отже, надання послуг еквайрингу вже сьогодні не є великою конкурентною перевагою банків.

На противагу переважній кількості банків, які ввели комісійний збір для небанківських клієнтів для компенсації потенційних збитків, можна зіткнутися з принципом розгляду банкомата лише як зручності для клієнта, а не як джерела доходу або конкурентної переваги. Ідеться про “безкоштовні” мережі банкоматів – вигідні як для банків, так і для клієнтів.

Наприклад, клівлендський банк Key Bancorp розробив унікальний метод управління мережею своїх банкоматів без установлення плати за користування ними. Проект банку Agent Bank (агентський банк) – це програма, що передбачає здавання в оренду частини своїх банкоматів невеликим фінансовим установам, які хочуть розширити свою присутність та підвищити конкурентоздатність, водночас надаючи банкові більш суттєву вигоду від своїх каналів.

Споживачі – учасники програми Agent Bank, окрім банкоматів “свого” банку, можуть користуватися будь-яким банкоматом банку Key Bancorp. При цьому комісії не стягується ні після самої операції, ні наприкінці місяця. Ця програма підтверджує, що банки змінюють своє ставлення до комісійних зборів, мереж своїх банкоматів та каналів доставки і можуть отримувати набагато суттєвішу вигоду від своїх каналів. При цьому, як свідчать дані консультаційної компанії”Dove Consulting, кількість фінансових компаній-орен-дарів швидко зростає (приблизно удвічі за рік).

Партнери (банки – агенти) Key Bancorp орендують банкомати і платять одноразову авансову комісію. Окрім цього, банк-агент платить банкові-орендодавцю за кожну трансакцію своїх клієнтів, здійснену банкоматом орендодавця – близько 20-25 центів за кожну операцію. Ця плата призначена для покриття витрат на підтримку мережі.

Сьогодні мережа SUM від нью-йоркської фондової біржі покриває північно-східний регіон США. Фінансова установа, що випускає картки під логотипом біржі, надає частину своїх банкоматів у загальну мережу. Клієнти фінансової установи отримують можливість безоплатного користування будь-яким банкоматом мережі SUM, яка сьогодні нараховує близько 3 000 автоматів, представлених 500 банками.

Конкуренція на цьому ринку зростає. Зокрема, нова мережа безоплатних банкоматів – А ТМ National найближчим часом розпочне діяльність на ринку США. Ця мережа нараховує понад 20 тис. банкоматів (за даними Бена Псилласа – президента А ТМ National).

Отже, якщо банк або кредитна спілка вирішить приєднатись до програм Agent Bank, SUM, ATM National або іншої мережі, – це означає, що він прагне надавати своїм клієнтам більший доступ до банкоматів, проведення операцій з якими не передбачає зняття комісії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.3.1. Функціональне призначення мереж банкоматів. Типи мереж