Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 7.4. СТАН І СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ INTERNET-BANKING

7.4.1. Світовий досвід застосування Internet – технологій у банківському бізнесі

Сьогодні на Заході банківський Internet-сервіс є одним із найдинамічніших сегментів електронного бізнесу. Кількість користувачів Internet у середньому зросла до 45% населення розвинутих західних країн: Норвегія, США, Швеція, Канада, Фінляндія, Данія, Великобританія (за даними на 01.10.2006 року – qualisteam. com) (рис. 7.20).

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   7.4. СТАН І СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ INTERNET BANKING

Рис 7.20. Кількість користувачів мережі Internet (% від загальної чисельності населення країни)

Водночас зі збільшенням Internet-користувачів зростає і кількість клієнтів, що здійснюють банківські операції через Internet, а отже, їхня частка в загальній кількості індивідуальних клієнтів банків. Нині в розвинутих країнах ринок фінансових Internet-послуг практично вже відбувся. Лідерство поділили між собою Америка і Європа. Для Америки характерним є активніше використання брокерських послуг, а для європейців – банківських.

Internet-banking найбільш популярний у США, де практично кожний великий банк і безліч середніх та дрібних банків надають своїм клієнтам послуги з дистанційного керування рахунком через Internet. За даними маркетингової служби Qualisteam, розподіл Internet-банків за регіонами такий: Африка – 23, Північна Америка (Канада – 32, США – 532), Латинська Америка -258, Азія – 174, Європа – 1 205 (Німеччина – 355, Франція – 172, Італія – 228, інші європейські країни – 450), Азійсько-Тихоокеанський регіон – 32. Усього, за власними оцінками Qualisteam, тут охоплено близько 95% Internet-банків у світі (рис. 7.21).

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   7.4. СТАН І СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ INTERNET BANKING

Рис. 7.21. Розподіл Internet-банків за регіонами

За звітом відомої рейтингової і аналітичної компанії Fitch ІВСА, частка клієнтів найбільших європейських банків, що користуються Internet-banking, перевищує 12%, чи 600 тис. чоловік (за даними на початок 2006 року): SE Banken (Швеція) – 380 тис. клієнтів (25% від загального числа клієнтів – максимальна частка), MeritaNorbanken (Фінляндія/Швеція) – 1 030 тис. клієнтів (15%), Deutsche Bank (Німеччина) – 650 тис. клієнтів (8%), Barclays (Великобританія) – 540 тис. клієнтів (4%), BSCH (Іспанія) – 500 тис. клієнтів (2%).

Важливий показник розвитку ринку – кількість банків, що розвивають Internet-banking. Цей показник також зростає. Так, влітку 2006 року вже 82 із 100 найбільших банків США надавали своїм клієнтам /ліеглес-сервіс, у тому числі – 9 із 10-ти найбільших, серед яких флагмани американського банківського бізнесу: Citicorp, Bank of America, Chase, Bank One, First Union, Wells Fargo. Щодо європейських банків, то сьогодні вони перевершують американські банки і за кількістю банків, і за оборотами в цій сфері (дані Cap Gemini/ Ernst &; Young). У Європі 25% усіх банківських операцій відбувається через Internet, а в США – 12%. Усього ж сьогодні у світі нараховується понад 3 200 банків, що мають у своєму арсеналі послуги Internet-banking.

За дослідженнями, проведеними в середині 2006 року компанією Forrester Research, кожен п’ятий європеєць користується послугами Internet-banking. Forrester прогнозує, що цей показник збільшиться удвічі до кінця 2007 року і становитиме 130 млн чоловік. У найближчі п’ять років зростання очікуватиметься на рівні 21% на рік, найменше – у країнах, де ринок банківських Internet-noavfr уже достатньо розвинутий. У середньому кількість клієнтів, що працюють із банком через Internet, у Європі 2006 року становила 18%. Деякі європейські держави сьогодні можуть пишатися тим, що більше ніж половина їхніх банків надають послуги on-line.

У табл. 7.1 наведено стан ринку Internet-banking в Європі і США.

Таблиця 7.1

Стан ринку Internet-banking в Європі (на 01.10.2006)

Країна

Кількість банків,

Що надають Internet-послуги

Кількість банків у країні

Частка банків, що надають

Internet – послуги

Користувачі Internet-banking

Німеччина

285

1042

27,35%

50,5%

Австрія

97

965

10,05%

35%

Великобританія

Н/д

679

Н/д

45%

Ірландія

70

106

66,04%

29,3%

Швеція

45

122

36,89%

57,2%

Данія

15

207

7,25%

44,8%

Норвегія

Н/д

Н/д

Н/д

52,5%

Фінляндія

12

102

11,76%

52,8%

Нідерланди

62

150

41,33%

36,7%

Бельгія

102

235

43,4%

35,3%

Люксембург

152

280

54,29%

38,3%

Франція

143

609

23,48%

42,4%

Італія

32

633

5,06%

30,5%

Іспанія

29

339

8,55%

37,9%

Португалія

44

244

18,03%

27,2%

Греція

35

77

45,45%

17,2%

У середньому в Європі

28,5%

42,6%

Росія

102

1590

6,42%

Н/д

Україна

22

173

12,73%

Н/д

США

1532

7800

19,6%

35%

З наведених даних випливає, що за кількістю (часткою) банків, які надають Internet-послуги, лідерами є Ірландія, Люксембург, Греція, Бельгія. Як видно з таблиці, не завжди цей показник корелює з часткою Internet-користувачів, що працюють із банками через Internet. Наприклад, у Греції 45% банків надають Internet-послуги, а частка користувачів банківських Internet-послуг становить лише 17%, у той час як для Фінляндії ці показники – 12% і 53% відповідно. Ця ситуація частково пояснюється тим, що в деяких країнах є велика кількість спеціалізованих банків, і їхні клієнти не потребують Internet-сервісу.

Щоправда, незважаючи на розвиток банківських Internet-послуг, не всі універсальні європейські банки, що надають такі послуги, констатують значне зростання клієнтів, які працюють з ними виключно через Internet. Сьогодні європейські банки вкладають великі кошти в оновлення та інтеграцію каналів зв’язку взаємодії банку і клієнта, велика їх частка йде на Internet-сервіс.

У перспективі – упровадження новітньої технології мобільних фінансів на основі поєднання можливостей стільникових систем зв’язку та Internet, яка сьогодні завойовує популярність у всьому світі. Перспективність стільникових телефонів як платформи для розвитку Mobil-banking підтверджується аналізом даних щодо динаміки зростання кількості стільникових телефонів, і вже сьогодні частка населення, що користується мобільними телефонами, в Європі становить 25%, а у Фінляндії – понад 70%. Наприкінці 2006 року серед європейців послугами Mobil-banking (m-banking) користувалося близько 23% клієнтів онлайновйх фінансових послуг (у тому числі у країнах Скандинавії – 50%, у Великобританії – 24% , Німеччині – 15%). За прогнозами, частка мобільних банківських сервісів становитиме 23-24% у загальному обсязі ринку мобільних цифрових послуг, а витрати банків на розвиток інфраструктури m-banking зростуть із 344 млн дол. США у 2004 році до 490 – у 2008-му. За оцінками, частка цифрових фінансових послуг у загальному обсязі прибутків Jnferwef-бізнесу становить 21-26%. Це досить стійкий показник для стабільних країн із розвинутою банківською та інвестиційною системами і мережевою або мобільною інфраструктурою.

Окрім того, сьогодні виробники банківських програмних продуктів роблять величезний внесок у розвиток систем Internet-banking. Це розробка програм для ведення особистих фінансів. Інтеграція таких програм, як Microsoft Money і Quicken із вилученим банківським обслуговуванням, робить банківський сервіс завершеним. Клієнт одержує комплексне рішення. Завдяки цим технологіям клієнт може одночасно планувати свої фінанси, робити з ними реальні операції і проводити аналіз.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 7.4. СТАН І СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ INTERNET-BANKING