Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 7.1. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ HOME-BANKING

7.1. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ HOME-BANKING

Історично першою типовою технологією дистанційного банківського обслуговування була технологія з назвою Home-banking (банківське обслуговування вдома) – технологія, яка дозволяє клієнтові, не відвідуючи банківського офісу, отримувати банківські послуги щодо фінансової інформації, а також здійснення з їхньої ініціативи різних банківських операцій із передачею інформації телефонними каналами, двосторонньою системою кабельного телевізійного зв’язку тощо.

(Сьогодні Home-banking – це узагальнене поняття моделі банківської діяльності, яка базується на використанні різних способів віддаленого доступу як засобу оперативної фінансової діяльності з метою підвищення ефективності та забезпечення розвитку нових сегментів ринку фінансових послуг.

Ця технологія з’явилася на початку 80-х років минулого століття і з часу виникнення зазнала істотної еволюції (рис. 7.1).

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   7.1. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ HOME BANKING

Рис. 7.1. Система Home-banking

У розвитку послуг Home-banking можна виділити кілька основних етапів. На початку 1980-х років у Німеччині були впроваджені домашні, або прямі, банківські операції (телетекст). За відсутності комп’ютера була можливість приєднатися до телевізора (btx-TV-set) з обслуговуванням у режимі on-line. На технічній основі телетексту клієнти могли розпоряджатися своїми рахунками і депозитами, не відвідуючи відділення банку.

Наприкінці 80-х років дистанційний банківський сервіс удома доповнено телефонним банківським обслуговуванням, тобто з’явилася можливість здійснювати Home-banking телефоном. Однією з перших систем була американська система telephone bill paing”, упроваджена позиково-ощадними банками США. Платіж телефоном – один із найдешевших видів послуг у системі автоматизованих платежів. Зв’язок надавали безкоштовно або за зниженими тарифами, оскільки фактор міжнародних переговорів має значення для клієнтів.

Система Telebahking – це різновид ДБО, що забезпечує приєднання клієнта до банківського комп’ютера за допомогою телефону.

Дистанційна послуга Telebanking була і є однією з найпривабливіших банківських послуг, оскільки і сьогодні є найдоступнішою, найдешевшою і найпростішою у використанні, унаслідок чого охоплює різних споживачів банківських послуг: підприємців, домогосподарок, менеджерів, компаній різних рівнів, людей, що часто бувають у відрядженні, клієнтів, що на даний момент працюють із банком (депозити, кредити, неторговельні операції) тощо.

Telebanking сьогодні – це банківський сервіс, заснований на використанні можливостей телефонів із тоновим набором номера. Цю форму банківського обслуговування називають ще “phonebanking”. Система дозволяє клієнтові за допомогою кнопок телефонного апарата віддавати розпорядження на здійснення фінансових операцій, замовити та одержати потрібну інформацію про рух коштів на рахунку або про послугу. Для оплати рахунків телефоном клієнт банку користується апаратом, що з’єднаний із банківським комп’ютером, через який він може здійснювати оплату рахунків за товари, електроенергію, медичні послуги тощо. Спочатку клієнт підключається до банківського комп’ютера і за допомогою клавіш уводить: номер рахунку клієнта; персональний ідентифікаційний номер; кодовий номер компанії – одержувача грошей; суму платежу; сигнал закінчення операції. Якщо поточний рахунок одержувача є в тому ж банку, він негайно кредитується, якщо ні – одержувачеві надсилається чек.

За допомогою Telebanking клієнт може здійснювати практично всі повсякденні фінансові операції без відвідування банку. Практика Telebanking показує, що найбільш ефективними послугами є: платежі за комунальні послуги (квартплата), електроенергію, телефон, послуги кабельного телебачення, Internet, мобільний телефон на рахунок оператора мобільного зв’язку, за навчання на рахунки відповідних організацій (інститутів, університетів тощо), оплата рахунків-фактур (за басейн, спортзал тощо), переказ коштів на будь-яку платіжну картку будь-якого банку. Окрім того, клієнт може:

– довідатися про надходження коштів на рахунок (нарахування зарплати, процентів за депозитом тощо);

– поповнити кредитну картку (переказом із поточного рахунку на картковий) та одержати готівку в будь-якому автоматі;.

– перевести тимчасово вільні кошти на депозит;

– проконтролювати операції на рахунку, довідатися про поточний залишок на рахунку тощо.

Усі ці послуги клієнт може отримати з будь-якого телефонного апарата – стаціонарного, мобільного, міського телефону-автомата нового типу, з дискового апарата (через оператора).

Функції працівників банків щодо обслуговування клієнтів Telebanking:

– надання консультацій клієнтові про умови роботи системи Telebanking, про чинні тарифи щодо дистанційного банківського обслуговування і порядок підключення до системи Telebanking;

– оформлення пакета документів на дистанційне обслуговування в системі та прийом від клієнтів, підключених до системи Telebanking, готівкових коштів для зарахування на рахунок;

– видача клієнтові нового PIN-кову на підставі його заяви;

– прийняття від клієнта заяви на внесення змін чи доповнень у доручення на здійснення операцій у системі Telebanking.

Експлуатація Home-banking у діалоговому режимі потребує попереднього встановлення зв’язку з банком і, як правило, внесення абонентської плати. Але для надання послуг можна просто користуватися відеографічним зв’язком (Videotex), який передбачає передавання інформації телефонною мережею та її “прочитання” або на екрані належним чином підключеного телевізора, або на екрані спеціального термінала. В європейських країнах ця система була розроблена управліннями зв’язку, які мають монопольне право на всі види зв’язку. У США, наприклад, – телефонними компаніями – виробниками обладнання і самими банками.

Масове розповсюдження ПК підвищило попит на Home-banking, оскільки власники ПК могли без особливих витрат і труднощів здійснювати доступ до банку та одразу отримувати на екран ПК потрібну інформацію. Для цього були потрібні модем або карта телефонної системи. Так з’явилися послуги дистанційного обслуговування з використанням персонального комп’ютера і модема для прямого підключення до банківських серверів (PC-banking, або класичний Клієнт – Банк) з метою здійснення банківських операцій (не через Internet).

PC-banking – послуга, що дозволяє клієнтові за допомогою комп’ютера зі спеціальним програмним забезпеченням і модема під’єднатись до спеціальної банківської системи типу “Клієнт – Банк” для управління своїм рахунком.

Цей напрям дистанційного банківського обслуговування – Клієнт – Банк для юридичних осіб набув суттєвого розвитку. Однак ця технологія не могла задовольнити всіх потенційних користувачів дистанційного банківського обслуговування: фізичні особи, зокрема, не можуть собі дозволити витрати на його придбання; юридичні особи, що активно співпрацюють з банком, не бачать потреби купувати систему Клієнт – Банк лише для отримання інформації про залишок коштів на рахунках. Тому в сучасних умовах банкам слід поєднувати всі види ДБО для масового задоволення потреб своїх клієнтів.

Зацікавленість банків і клієнтів системами дистанційного банківського обслуговування постійно зростає, оскільки сьогодні за допомогою персонального комп’ютера клієнт може передавати банку розпорядження про оплату рахунків, у будь-який час викликати на екран інформацію про стан свого банківського рахунку з переліком усіх кредитних та дебетових проведень, миттєво перекидати кошти на рахунки контрагентів, давати банку інструкції про автоматичне виконання майбутніх платежів тощо. Ця система є досить зручною для клієнта й різко знижує банківські витрати.

Водночас клієнт може здійснювати всі операції не лише з домашнього комп’ютера, а й на роботі та в інших місцях (у готелі, ресторані, торговельному центрі, на вокзалі, в аеропорту), де можуть бути надані відповідні засоби підключення. Тому поняття “Ноте-bankings сьогодні модифіковано, і його слід розуміти як банківські операції з віддаленим доступом (з дому, офісу тощо) – remotebanking.

Завдяки можливостям сучасних способів дистанційного доступу клієнта до банку сьогодні стали звичними поняття:

– directbanking – прямі банківські операції;

– phonebanking, telebanking – дистанційні операції телефоном;

– handy ipocketbanking) – операції за допомогою мобільного телефону;

– faxbanking – операції факсом;

– PC-banking – операції через ПК.

У середині 1990-х років з’явилися перші банки, що запропонували клієнтам PC-banking якісно нового рівня – мережевий банкінг, що повною мірою зорієнтований на використання комунікаційних та сервісних можливостей Internet – Internet-banking (netbanking, on-line-banking). Оскільки і телефонний, і PC-banking набули досить широкого застосування завдяки високому попиту на дистанційні банківські послуги з боку корпоративних та інших груп клієнтів, Internet-banking потрапив на завчасно підготовлений грунт. Як синоніми Internet-banking використовуються тепер такі поняття, як “interbanking”, “ciberbanking” або “virtualbanking”. Вони також передбачають постійний доступ до банку через ПК, що зв’язаний через Internet із системою банків.

Ще донедавна основні події у сфері ДБО були пов’язані лише з використанням персональних комп’ютерів і банківських операцій, що виконувались через Internet. Сьогодні ж центр тяжіння зміщений у бік ДБО з використанням таких персональних інтелектуальних комунікаційних пристроїв, як мобільний телефон або персональний комунікатор. Поєднання таких властивостей персональних комунікаторів, як носильність і персональність із наявністю екрана й можливості виконання обчислювальних операцій, робить ці інтелектуальні мобільні пристрої ефективною платформою для розвитку нових технологій ДБО – Mobil-banking. Сучасний мобільний телефон фактично є симбіозом телефону і комп’ютера та ідеальною платформою для використання в системах ДБО. Цей вид комунікаційних терміналів найчастіше використовується як мобільний пристрій доступу для проведення банківських операцій. Сьогодні є два основні різновиди Mobil-banking із використанням стільникових телефонів: на базі протоколів WAP (Wireless Access Protokol) і SMS (Short Message Service) – WAP-banking і SMS-banking.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 7.1. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ HOME-BANKING