Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 6.3.2. Система Electronic-banking

Система дистанційного банківського обслуговування у плані комплексності має не лише вирішувати поточні і перспективні завдання банку, а й орієнтувати банк на принципово нові види бізнесу, такі, як електронний банкінг серед клієнтів та контрагентів, що саме починає розвиватись. Як видно з класифікаційного поділу, Electronic-banking є сегментом електронних фінансових послуг, яким відводиться належна ніша на ринку електронних фінансових послуг, перш за все, унаслідок упровадження технологій Internet-banking (див. рис. 6.2). Electronic-banking – найбільш загальне поняття, що характеризує тип доступу до відповідних банківських послуг і належить до сегментів електронного бізнесу В2В та В2С.

Залежно від каналів і засобів доступу клієнта до банку, електронне банківське обслуговування здійснюється різними способами, а саме:

– телефоном/факсом;

– класичними системами Клієнт – Банк із використанням різних каналів зв’язку;

– за допомогою Internet.

Низка доступних банківських послуг у цих трьох напрямах різна, однак частина з них може перетинатися – наприклад, про залишок на рахунку можна дізнатися, користуючись усіма видами дистанційного банківського обслуговування, інші послуги можуть бути притаманні тільки певному напряму обслуговування. Кожен користувач банківських послуг (клієнт банку) відповідно до своїх можливостей і уявлень про зручність обирає для себе той чи інший вид обслуговування (або кілька одночасно).

Система телефон/факс переважно зорієнтована на фізичних осіб (для оплати на фіксовані рахунки – за телефон, пейджер, комунальні та інші послуги, для інформування про залишок та рух коштів на рахунку тощо) і на невеликі фірми – юридичних осіб, яким, наприклад, треба знати залишок на рахунку. Це найдешевший вид дистанційного банківського обслуговування, але й із найменшим спектром послуг. Класична система Клієнт – Банк зорієнтована як на середніх, так і на великих клієнтів – юридичних осіб, які потребують незалежності від стану каналів зв’язку (на відміну від Internet-banking) та найбільшої захищеності – це кореспонденти банку та віддалені підрозділи. Система Internet-banking зорієнтована як на клієнтів із невеликим документообігом, так і на досить потужного клієнта, які мають хороший і дешевий доступ до Internet (через виділені канали). Нині – це вид дистанційного банківського обслуговування, що має можливість надавати весь спектр банківських послуг у режимі on-line, однак при цьому вимагає для свого використання постійного зв’язку з банком через Internet. Водночас, ураховуючи сучасні тенденції швидкого росту мережі Internet, Internet-banking є найбільш перспективним.

Сьогодні від розвитку систем ДБО значною мірою залежить розвиток телемаркетингу (торгівля за каталогами, продаж товарів і послуг телефоном) і електронної комерції (форма обслуговування клієнта, що дозволяє йому замовляти й оплачувати товари і послуги без особистого візиту до магазину). Тому при розробці технології ДБО банки приділяють серйозну увагу операціям, які дозволяють клієнтам використовувати для здійснення платежів платіжні картки, що їх випускають сам банк чи інші українські або закордонні банки. Інтеграція платіжних карток у технологію ДБО суттєво розширює коло пропонованих послуг і розв’язує одну з найсерйозніших проблем, з якими стикаються банки, що впроваджують технології ДБО, а саме проблему зняття готівки з рахунку та доступу до рахунку. В ідеалі система ДБО на основі платіжних карток має забезпечувати такі можливості:

– для карток, емітованих банком, – отримання телефоном, факсом і на екран комп’ютера інформації про залишки на картковому рахунку;

– поповнення карткових рахунків шляхом переказу коштів у банк-емітент або шляхом файлового обміну, якщо карткові рахунки ведуться в банку, де встановлена система ДБО;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 6.3.2. Система Electronic-banking