Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 6.3.1. Основні поняття дистанційного банківського обслуговування

6.3.1. Основні поняття дистанційного банківського обслуговування

Традиційна практика обслуговування приватних клієнтів, що склалась історично, передбачає обов’язковий візит клієнта в банк для проведення операції. Це означає, що банк для того, щоб обслужити клієнтів, змушений створити певну розгалужену (філійну) інфраструктуру і вкласти великі кошти, причому термін окупності витрат становить не один рік. Більшість українських банків не можуть дозволити собі заморожувати великі суми у філіях, тому філійна модель неприйнятна для нових операторів на цьому ринку. Цілком логічно, що сьогодні спостерігається поступовий перехід від класичної філійної моделі до моделі дистанційного банківського обслуговування (ДБО).

Дистанційне банківське обслуговування – це технологія, в якій проведення банківських операцій не вимагає візиту в банк. Усе, що не виконується безпосередньо в офісі банку, має здійснювати система дистанційного банківського обслуговування.

Еволюція банківської системи в бік дистанційної моделі банківського обслуговування зумовлена низкою об’єктивних особливостей економічного і соціального середовища, в якому функціонують банки, і, перш за все, – упровадженням нових інформаційних технологій і систем автоматизації банківських операцій. Дистанційне банківське обслуговування передбачає роботу не лише з клієнтами банку, а й з банками-кореспондентами і підрозділами банку – філіями, відділеннями, віддаленими касами, обмінними пунктами тощо. Послуги ДБО охоплюють як найпростіші інформаційні сервіси, скажімо, отримання інформації про залишок коштів на рахунку, до найскладніших форм обслуговування, таких, як отримання кредиту в режимі віддаленого доступу або розміщення заявок брокерові під час операцій на фондовому або валютному ринку. Застосовуючи технологи ДБО, банк проводить платежі або здійснює інші операції з коштами клієнтів на основі дистанційних розпоряджень, що їх передають клієнти в банк різними каналами доступу (телефонні, Internet тощо) за допомогою різних засобів доступу (рис 6.3).

Отже, банк, що дає своїм клієнтам повний набір сервісів ДБО, стає телекомунікаційно-фінансовим центром, до якого різними каналами надходять розпорядження клієнтів. Клієнт такого телекомунікаційного банку може використовувати для проведення операцій будь-які доступні канали або користуватись різними комбінаціями каналів залежно від ситуації

(комп’ютер – на робочому місці в разі управління рахунками з роботи, мобільний телефон – дорогою додому і звичайний телефон або інтерактивний телевізор – удома). Як правило, розпорядження формують і передають клієнти в режимі самообслуговування, хоча в разі потреби клієнт може проводиш операції і за допомогою оператора банківського Ся//-центру.

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   6.3.1. Основні поняття дистанційного банківського обслуговування

Рис 6.3. Засоби дистанційного доступу клієнта до банку

Функціонування системи ДБО базується на таких принципах:

– екстериторіальність і неперервність роботи системи – клієнтові дається можливість управління коштами незалежно від його місцезнаходження і часу доби;

– загальнодоступність – засоби доступу клієнта до системи мають бути достатньо поширені і прийнятні за ціною;

– множинність каналів доступу – у системі має бути передбачена можливість використання різних каналів і в будь-якому поєднанні;

– інтерактивність обслуговування – система має забезпечувати можливість проведення операцій у режимі самообслуговування, водночас клієнт повинен мати можливість вибору між проведенням операцій в інтерактивному режимі і через оператора;

– проведення операцій у режимі реального часу в тих випадках, коли це можливо;

– мінімізація ручної обробки операцій – технологія ДБО має максимально виключати або скорочувати стадії, що вимагають ручної обробки. В ідеалі операції, що їх проводять клієнти в режимі самообслуговування, мають оброблятись від їх ініціалізації до закінчення в автоматичному режимі.

Процесинг дистанційних розпоряджень виконується банком за допомогою відповідного програмно-апаратного комплексу – системи ДБО, завданням якої є організація взаємодії з клієнтами, реєстрація та обробка дистанційних розпоряджень, зазпечення інформаційної безпеки та інші функції.

Типова система ДБО заснована на використанні автоматизованої комп’ютерної системи, до складу якої входять такі компоненти:

1. Сервер каналу зв’язку – забезпечує інтерфейс між системою і клієнтами у формі реєстрації дистанційних розпоряджень клієнтів і створення відповідних електронних документів у базі даних системи ДБО. Окрім цього, сервер каналу здійснює введення інформації, що надходить від клієнта (наприклад, приймає дані, що введені клієнтом із клавіатури телефонного апарата) і передавання клієнтові відповідей системи. Функції і архітектура сервера каналу залежать від особливостей каналу: сервери телефонних каналів складаються з плати комп’ютерної телефонії і відповідного програмного забезпечення; сервер для каналу Internet – це програма на Internet – сервері.

2. Сервер обробки дистанційних розпоряджень – призначений для обробки зареєстрованих дистанційних розпоряджень клієнтів і формування на їхній основі документів (квитанцій, повідомлень, платіжних доручень тощо) і реальних проведень на внутрішніх рахунках системи ДБО.

3. Операційний день системи ДБО (окремий програмний комплекс або складова частина системи автоматизації банківських операцій) – призначений для збереження інформації про клієнтів, рахунки, проведені операції тощо.

Упровадження технології ДБО є вигідним як для банків, так і для клієнтів. Клієнтам технологія ДБО забезпечує такі переваги порівняно з обслуговуванням у межах філійної моделі: можливість проведення операції в будь-який час і в будь-якому місці без відвідування банку; доступність актуальної інформації про стан рахунків, надходження коштів тощо; прискорення обігу коштів на внутрішньому ринку; здешевлення банківських операцій. Банкові технологія ДБО забезпечує: конкурентні переваги відносно інших банків, які не надають послуги ДБО, – зростання масштабів бізнесу, оскільки збільшення кількості клієнтів не обмежується кількістю філій і відділень чи персоналом банку; екстериторіальність банківського обслуговування – банк може обслуговувати іногородніх та іноземних клієнтів, без відкриття додаткових відділень; можливість забезпечення цілодобового сервісу, що актуально для залучення віддалених клієнтів; спрощення розширення бізнесу і впровадження нових продуктів – оскільки всі операції здійснюються на централізованому комп’ютері, то вводити додаткові послуги можна швидко, без суттєвих організаційних витрат; можливість інтегрування технології ДБО з іншими банківськими і фінансовими продуктами та послугами (отримання

Готівки та оплати товарів і послуг), суттєве скорочення організаційних витрат у десятки і сотні разів за рахунок вивільнення персоналу і зниження додаткових (накладних) витрат на управління відділеннями. Витрати, пов’язані зі здійсненням дистанційних операцій банку, суттєво знижуються. Досвід західних банків свідчить, що вартість проведення простої банківської операції у відділенні становить 1 долар; телефоном через оператора -40 центів; через інтерактивну автоматизовану систему ДБО – одиниці і навіть частки цента.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 6.3.1. Основні поняття дистанційного банківського обслуговування