Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 5.2.1. Основні елементи карткової платіжної системи

5.2.1. Основні елементи карткової платіжної системи

Картка – інструмент безготівкових розрахунків, тому її існування пов’язане з функціонуванням певної платіжної системи.

Для кращого розуміння всіх процесів, пов’язаних із платіжними картками, детально спинимося на визначенні основних складових платіжної системи.

Платіжна система – це набір платіжних інструментів, банківських процедур і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, поєднання яких забезпечує грошовий обіг разом з інвестиційними та організаційними правилами і процедурами, що регламентують використання цих інструментів та механізмів.

Платіжна картка – це персоніфікований платіжний інструмент, що надає можливість користувачеві картки здійснювати безготівкові розрахунки з оплати товарів/послуг, а також отримувати готівку у відділеннях банків і банківських автоматах (банкоматах).

Прийняття картки до оплати і видача готівки за нею здійснюється підприємствами торгівлі/сервісу і банками, які є членами платіжної системи, що обслуговує картки.

Платіжна картка являє собою пластину стандартних розмірів, виготовлену зі спеціальної, стійкої до будь-яких пошкоджень пластмаси.

Основна функція платіжної картки – забезпечення ідентифікації особи, що її використовує, як суб’єкта платіжної системи. Для цього на пластикову картку наносять логотипи банку-емітента і платіжної системи, що обслуговує картку, ім’я власника картки, номер його рахунку, строк дії картки. Крім цього, на картці може бути фотокартка власника і його підпис.

Ураховуючи технічні й економічні аспекти, асоціації пропонують користувачам цілу серію комплементарних карткових продуктів, які призначені для різних сегментів ринку з урахуванням інтересів та особливостей власників карток, а також фінансових і торговельних установ, які є учасниками програм.

У процесі розрахунків за допомогою карток у системі беруть участь: держателі (власники) карток, банк-емітент, торговельні установи та заклади сфери послуг, банк-еквайр, процесинговий центр (рис. 5.9).

Держателі карток – це фізичні особи, які за договором з кредитно-фінансовою установою використовують її платіжну картку для оплати в безготівковій формі вартості товарів чи послуг, а також для отримання через банківські установи та банкомати готівкових коштів.

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   5.2.1. Основні елементи карткової платіжної системи

Рис. 5.9. Схема взаємодії учасників карткового проекту:

1 – оформлення і видача картки клієнтові;

2 – надання картки для оформлення покупки чи оплати послуг: 3,4 – запит на авторизацію;

5,6 – результат авторизації;

7 – передача товару та чека на нього власникові картки;

8 – передача чеків на куплені товари;

9 – зарахування коштів за куплені товари на рахунок торговельного закладу; 10-13 – розрахунки банку-емітента з банком-еквайром за проведені трансакції;

14 – надання витягу про проведення трансакції;

15 – розрахунки власника картки з банком-емітентом.

Банк-емітент – це банк, що займається випуском платіжних карток і наданням їх у розпорядження клієнтів. При цьому картки залишаються власністю банку, а клієнти отримують право на їх використання. Банки-емі-тенти відкривають власникам карток спеціальні рахунки і виконують функції процесингу.

Основні функції банку-емітента можуть бути окреслені таким чином:

– аналіз кредитоспроможності та фінансового стану клієнта, відкриття карткового рахунку, визначення кредитного ліміту;

– емісія (випуск) карток – кодування і запис персональних даних власника картки та іншої інформації, ембосинг (створення рельєфного зображення на картці), відправлення картки клієнтові, поновлення картки;

– авторизація – відповідь (дозвіл) на запит продавця про можливості здійснення трансакції, якщо її сума перевищує разовий ліміт або якщо підприємство торгівлі чи послуг має сумнів щодо особи клієнта і законності використання картки. Авторизацію можна виконувати двома шляхами:

– через електронний термінал на підприємстві торгівлі або послуг (у режимі реального часу);

– телефоном (голосова авторизація – в автономному режимі).

– підготовка і відправлення власникові картки витягу із зазначенням сум і термінів погашення заборгованості;

– робота з клієнтами – відповіді на запити, розгляд скарг. Надаючи картку, банк-емітент бере на себе тим самим гарантійні зобов’язання із забезпечення платежів за карткою.

Характер цих гарантій залежить від платіжних повноважень, наданих клієнтові і зафіксованих класом картки.

Банк-еквайр – це банк, що здійснює технологічне та інформаційне обслуговування і виконання розрахунків із ними за операції, які здійснені за допомогою платіжних карток.

Банки-еквайри надають комплекс послуг підприємствам торгівлі і фірмам сервісу, які приймають картки для оплати за товари та послуги.

Обов’язки банку-еквайра визначаються його роллю щодо обслуговування торговельних пунктів карткових систем:

– процесинг карткових трансакцій, поданих до банку підприємством торгівлі або послуг, – обробка даних про трансакцію для введення в систему інформаційного обміну між учасниками платіжної системи;

– обмін інформацією про договір і сплата комісійних на користь банку-емітента за обмін даними про трансакцію з використанням карток між емітентом та еквайром;

– розгляд заявок підприємств торгівлі або послуг на приєднання до системи розрахунків, аналіз кредитоспроможності нових підприємств торгівлі або послуг, перевірка підприємств торгівлі або послуг, щодо яких є підозра в шахрайстві або зловживаннях;

– маркетинг, допомога підприємствам торгівлі або послуг у купівлі обладнання для роботи з платіжними картками.

Банк може виконувати одночасно функції емітента й еквайра. Але в результаті конкуренції ставка дисконту, що сплачується торговельною організацією, постійно знижується й операції еквайрингу можуть давати дохід тільки великим банкам і спеціалізованим установам, які отримують економію на масштабах операцій. Тому еквайринг сконцентрований у небагатьох установах.

Процесинговий центр – спеціалізований інформаційно-обчислювальний центр, який виконує збирання, обробку, зберігання та передачу банкам інформації про необхідність переказу з рахунків осіб – держателів платіжних карток грошових коштів за одержані товари і послуги та інші карткові операції на рахунки одержувачів.

Наступним елементом платіжної системи є розрахунковий банк, який забезпечує оперативне проведення взаєморозрахунків. У розрахунковому банку банки – члени платіжної системи відкривають кореспондентські рахунки.

Взаеморозрахунки потрібні, оскільки кожний банк-еквайр здійснює перерахування пунктам обслуговування за “картковими” платежами як своїх клієнтів, так і власників карток інших банків-емітентів, які входять до певної платіжної системи. Тому відповідні кошти мають бути потім перераховані сквайру цими “іншими” банками.

5.2.2. Платіжні асоціації

Платіжні асоціації відіграють вирішальну роль в організації функціонування карткових розрахунків. Вони розробляють загальні правила, обов’язкові для всіх учасників системи, проводять аналіз операцій і координують діяльність системи, акумулюють ресурси для застосування нових технологій і створення гігантських комунікацій, які забезпечують швидкий і надійний обмін фінансовою інформацією.

Асоціації Visa, Master Card, EuroPay розробили єдину технологію видачі, оформлення і використання карток, суть якої полягає ось у чому.

Усі параметри картки – формат, величина, кількість знаків, розміщення символів і написів – точно визначені інструкціями асоціації. Стандартизація – необхідна й обов’язкова умова для виготовлення і подальшого використання картки.

Урегулювання розрахунків у системах платіжних асоціацій наведено нарис. 5.10.

Асоціації пропонують користувачам цілу серію карткових продуктів, які призначені для різних сегментів ринку з урахуванням інтересів та особливостей власників карток, а також фінансових і торговельних установ, що беруть участь у програмах. Прикладом може бути сімейство платіжних і кредитних карток компанії Visa International: Electron, Visa Classic, Visa Business, Visa Premier, Gold. Перші три – це дебетові картки для банківських автоматів і торговельних терміналів. Інші відображають функції кредитної і дебетової карток.

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   5.2.1. Основні елементи карткової платіжної системи

Рис. 5.10. Урегулювання розрахунків у системах платіжних асоціацій

Картки вказаних видів забезпечують власникові швидкий доступ до коштів, що зберігаються на рахунку, надійну систему розрахунків, можливість користуватися банківським кредитом і низкою додаткових послуг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 5.2.1. Основні елементи карткової платіжної системи