Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – Європейський ринок інформаційних продуктів та послуг

Глобалізація світової економіки, зумовлена швидкоплинними змінами, посилила нерівність економічного розвитку регіонів, загострила міжнародну конкуренцію та перерозподіл сфер політичного й економічного впливу на регіональних ринках, де стикаються численні національні інтереси та пріоритети потужних транснаціональних корпорацій, представників провідних виробничих галузей інформаційної індустрії. Значні можливості обміну інформаційними продуктами і послугами впливають на регіональний попит, координують виробництво, заохочують інвестиції в інформаційно-комунікаційну індустрію, створюють нові потужності для співробітництва в різних сферах – від традиційних, де запроваджуються нові технології, до інтелектуальних, високотехнологічних, які визначають прогресивний потенціал економіки майбутнього. Аналіз нинішнього стану індустрії європейського ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) свідчить, що інтелектуальні ресурси досягли рекордних результатів: абсолютне зростання європейського ринку ІКТ пов’язане з розширенням можливостей обігу мультимедійних продуктів, з розвитком мобільної електронної комерції, зокрема контрактингу, консалтингу, інтернет-маркетингу, інтернет-банкінгу, інтернет-телефонії, РR-брендингу тощо.

Європейський ринок ІКТ переживає стадію динамічної еволюції, попри потрясіння останніх років на ринках розвинутих країн. Так, сервіс ІКТ зріс на 38%, обладнання ІКТ – на 33%, програмне забезпечення – на 10%, комунікативні технології – на 13%. Європейський ринок ІКТ охоплює виробництво продуктів та послуг у галузях промислової індустрії, приладобудування, телекомунікацій, електронної комерції та Інтернет, інтелектуальної власності, мас-медіа, реклами й рекламного сервісу, гуманітарної сфери, державного й корпоративного управління, банківської та фінансової сфери, страхування тощо.

Основні виробництва галузі інтелектуальної власності – індустрія кіно, звукозапису, програмного забезпечення, патентування, ліцензування, авторського права, ноу-хау, розважальних продуктів – випередили таких традиційно провідних експортерів, як сільське господарство, автотранспортні послуги й автомобільна промисловість. У 2004 р. експорт ліцензій, за даними Європатенту, становив 25 163 млрд. доларів, 2005 р. – 60 300 млрд. доларів. Лідерами на європейському ринку інтелектуальної власності є Велика Британія, Франція, ФРН, країни Бенілюксу, країни Північної Європи, Австрія, Португалія, Італія. Вони займають 98,4% європейського ринку інтелектуальної власності. Чистий щорічний прибуток європейського ринку інтелектуальної власності становив у 2004-2005 рр. понад 17 млрд. доларів.

Значну роль на європейському ринку ІКТ відіграє виробництво аудіовізуального контенту, більше того, аудіовізуальна індустрія виступає чинником жорсткої політичної та економічної конкуренції, політичного тиску у відносинах між країнами. Частка Європи на світовому ринку аудіовізуальних продуктів становить 35%. За даними Європейської аудіовізуальної обсерваторії, оборот провідних аудіовізуальних корпорацій у 2004 р. становив 76,8 млрд. доларів (81% – телепрограми та телесеріали, 19% – кіно – і відео-продукти, зокрема за країнами: ФРН – 45%, Франція – 42% ринку кінострічок, Італія – 21,8%, Іспанія – 13,5, Франція – 34,8%, ФРН – 17,5% ринку телесеріалів).

Подальшого розвитку набуває індустрія програмного забезпечення. Майже в усіх європейських країнах сформувалися потужні компанії, які ведуть успішний бізнес у галузі створення оригінального програмного забезпечення і надання мультимедійних продуктів та послуг. Саме галузь програмного забезпечення зумовила прибутки (без експорту) у ФРН – 166,31%, Швеції – 140,41%, Франції – 131,20%. Наприклад, прибутки у сфері комп’ютерного розважального бізнесу (обсяг світового ринку 700 млрд. доларів) у Європі становили у 2004 р. 7,3 млрд. доларів, у 2005 р. – 35,3 млрд. доларів, у 2007 р. передбачається прибуток 58 млрд. доларів.

За останні роки швидкий розвиток інформаційних технологій і лібералізація медіа-ринків викликали глибокі зміни в структурі європейської медіа-індустрії. Національні уряди сприяють концентрації медіа-компаній, у водячи більш м’які норми щодо власності на засоби масової інформації. Медіа-компанії поєднують стратегію злиття й поглинання зі стратегією інтернаціоналізації й диверсифікації, входять у суміжні комунікаційні ринки.

Так, європейський ринок медіа, обсяг якого становить більше 361 млрд євро, складається з п’яти секторів: видавництва, преса, відеопродукція, продукція медіа, радіо і телебачення (див. рис. 4.12).

Інформаційна політика України   Губерський Л. В.   Європейський ринок інформаційних продуктів та послуг

Риє. 4.12. Відсотковий розподіл прибутків по секторах європейського медіа-ринку

П’ятдесят європейських медіа-компаній розташовано в таких країнах, як Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Іспанія й Велика Британія (див. рис. 4.13 і табл. 4.6).

Серед ФПГ європейського медіа-ринку виокремлюється Bertelsmann, яка є транснаціональним медіа-холдингом, чия ді-

Інформаційна політика України   Губерський Л. В.   Європейський ринок інформаційних продуктів та послуг

Рис. 4.13. Розподіл п’ятдесяти провідних медіа-компаній європейських країн

Таблиця 4.6. Найбільші медіа-компанії Європи

Компанія

Країна

Оборот (млрд. євро)

1

Berteismann

Німеччина

28,3

2

Lagardere

Франція

26,2

3

Reed-Elsevier

Велика Британія – Нідерланди

23,4

4

Fininvest

Італія

17,0

5

Havas

Франція

15,1

6

BBC

Велика Британія

—-

12,4

7

Reuters

Німеччина

12,4

8

Mediaset

Італія

10,0

9

Axel Springer

Німеччина

8,3

Таблиця 4.7. Діяльність найбільших європейських медіа-компаній

Країна

Видавництва

Телебачення

Франція

Hachette, Havas *+, Hursant *+

Canal Plus *+, TF1

ФРН

Bauer *,

Bertelsmann *+, Random House, Burda, Springer *

Bertelsmann *+, IRTL Group

Італія

Benedetti, Monti, Rizzoli +

Cecchi Gori Communications, IMediaset *+

Люксембург

CLT*+, SES

Нідерланди

Reed Elsevier +, VNU +, Walters Kluwer +

NetHold +, Polygram +

Іспанія

Editorial Planeta, Grupo Prisa*+, Prensa Española

Antena

Велика Британія

News International *+, Pearson *+, Reed International Pic +, United News &; Media *+

BSkyB *+, Cable and Wireless, Capital Radio +, Carlton, IEMAP +, Granada, Thorn EMI Pіc+, Virgin +

* Компанії з національною перехресною власністю в засобах масової інформації.

+ Компанії зі значними іноземними медіа-холдингами.

Яльність охоплює весь спектр засобів масової інформації. Холдинг займає провідні позиції в європейській медіа – та розважальній індустрії. У нього входять видавничі фірми, музичні компанії, клуби з розповсюдження книг та аудіовізуальної і музичної продукції, періодична преса, теле – і радіостанції та виробництво телевізійних програм, сервісні медіа-компанії, а також компанії з виробництва мультимедійних продуктів і ділової інформації.

Основні компанії холдингу: книжкове видавництво Random House; музична компанія BMG, одна з найбільших у світі сервісних медіа-компаній Arvato; видавець газет і журналів компанія Gruner + Jahr, що займає провідні позиції в європейському журнальному бізнесі; європейський лідер з теле – і радіомовлення RTL Group, компанія з виробництва і поширення ділової інформації Bertelsmann Springer. Клієнтами книжкового й музичного клубу Bertelsmann є 41 млн. користувачів, що робить його першим

Як на світовому, так і на регіональних ринках. Bertelsmann також посідає провідне місце в інтернет-бізнесі і є другою у світі компанією у сфері електронної комерції. Bertelsmann AG має свої підрозділи в 63 країнах світу.

Феноменальний розвиток Інтернет та World Wide Web сприяє розвитку економіки на основі ІКТ: обсяг трансакцій, здійснених за допомогою мережі, з нуля доларів у 1994 р. зріс до 4,5 млрд доларів у 1997 p., у 2002 р. перевищив 823 млрд доларів. За прогнозами компанії Forester Research, електронна комерція динамічно розвиватиметься до 2010 p., а обсяг трансакцій у цій сфері інформаційного бізнесу становитиме 12 275 млрд доларів, що зумовить великий вплив на розподіл прибутків між країнами. Так, 8 і % світового ринку електронної комерції контролюють країни з ознаками інформаційного суспільства, де електронна комерція дедалі більшою мірою замінює традиційну торгівлю, де значно зростає роль послуг та інтелектуальних продуктів: 42% – США, 24% – країни Західної Європи, 15% – Японія.

Індустрія телекомунікацій є найбільш перспективним елементом європейського ринку ÎKT. Мережі мобільного, супутникового, бездротового, кабельного зв’язку охоплюють території, де живе 90% населення Європи. Впровадження нових технологій і послуг впливає на збільшення обсягів та підвищення якості телекомунікаційного сервісу, а потенціал розвитку мереж нового покоління включає подальше злиття стільникового зв’язку з ІКТ (мобільний Інтернет з широкосмуговим сервісом), високошвидкісну передачу інформації, глобальний роумінг, мультимедіа, бізнес В2В тощо. Нові послуги мобільного зв’язку надають практично необмежені можливості доступу до інформаційних ресурсів глобального значення, в тому числі і через Інтернет. У 2005 р. обсяг мобільного сектора Європи в електронній комерції становив 614 млрд євро, в тому числі: 38,5% – бездротовий зв’язок, 4% – Інтернет, 0,3% – кабельний. Зокрема, лідер у сфері телекомунікацій Європи, третій світовий оператор зв’язку Deutsche Telecom, власність якого у 1996 р. оцінювалася приблизно в 60 млрд доларів, за рахунок лібералізації 25 % валової вартості компанії отримала 13,3 млрд доларів прибутку.

Розвиток міжнародного інформаційного бізнесу, динаміка розширення і різноманітність послуг (послуги електронної та мобільної комерції, страхових ризиків, прикладного, програмного забезпечення, зв’язку, електронного врядування, дистанційної освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, інформацій-но-документального менеджменту, мас-медіа, реклами, транспортного, розважального, туристичного бізнесу тощо) зумовлюють попит на PR як з боку виробників інформаційних продуктів і послуг, так і з боку їхніх реальних та потенційних споживачів. На європейському ринку інформаційних технологій сформувався динамічний попит на такі PR-послуги, як лобіювання, корпоративний, фінансовий, кризовий, політичний, урядовий, комерційний, промисловий, мережевий PR. Стратегія розвитку PR-бізнесу враховує сприятливу ринкову кон’юнктуру, тенденції діяльності ФПГ та провідних європейських PR-компаній, зокрема, Barson Marsteller, GTS, Edelmann PR World Wide, співробітництво яких забезпечує надприбутки на ринку інформаційних технологій, створення нових форм і структур, здатних конкурувати на світових ринках

Найприбутковішим бізнесом PR вважається лобіювання – ефективний спрямований вплив на прийняття рішень владними структурами в інтересах промислових, комерційних, фінансових груп та неурядових організацій. Високотехнологічні програми лобіювання виявляють свою конкурентоспроможність на глобальному, регіональному та національному рівнях.

Сучасна практика лобіювання PR-послуг включає:

* офіційні та неофіційні комунікації з урядовими структурами;

* лобі-комунікації та безпосередню участь у парламентських засіданнях, колегіях відповідних до інтересів лобіювання урядових та спеціалізованих відомств;

* PR-консалтинг при підготовці законопроектів;

* промоушн представництв уряду та бізнесових кіл на міжнародних форумах (PR-лобі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі;

* вплив на прийняття рішень через громадську думку і засоби масової комунікації;

* організація та моніторинг бізнесових пропозицій;

* PR-супроводження та фінансування виборчих кампаній.

Про успішність лобі-бізнесу свідчить той факт, що, за даними PR-агенцій, тільки у Брюсселі 1980 р. налічувалося 439 груп тиску на інститути Європейського Союзу (ЄС), у 2000 р. їхня кількість сягнула понад 10 000 і зумовила гостру конкуренцію на ринку PR-послуг. Відкритість європейських інститутів, стратегічний курс на економічне зростання на основі нових технологій стимулює інтерес PR-агенціЙ до глобального ринку інформаційних технологій та його можливостей. Так, за підтримки груп тиску у 1994 р. було проведено експертно-аналітичне дослідження щодо забезпечення конкурентоспроможності Європи (країн ЄС) в інформаційному секторі світового господарства, яке втілилося в рекомендації і пропозиції для Європейської Ради ЄС щодо оптимізації європейської інформаційної індустрії, лібералізації телекомунікацій, розвитку європейського ринку інформаційних продуктів та послуг, формування європейського інтелектуального потенціалу для подальшого забезпечення європейських інтересів на глобальному рівні. Лобісти відіграють конструктивну роль у діалозі членів Європарламенту з групами інтересів та спільнотами споживачів, проте важливо, щоб цей діалог був прозорим і вільним від нечесної гри. Аналіз подій і тенденцій на регіональних ринках, що здійснюється експертами PR-лобіювання, має стабільний попит і високий комерційний рейтинг серед провідних бізнесових та фінансових структур. До послуг PR-лобіювання звертаються відомі корпорації (Microsoft, Sun Microsystems, Vodavon, LG, Samsung тощо), держави та середні фірми, які потребують послуг системного аналізу, інтерпретацій і прогнозування в галузях високих технологій. Так, у Голландії чверть усього лобі-бізнесу PR становлять зв’язки з урядовими структурами і провідними інформаційними компаніями. Відносини з органами влади – найприбутковіша сфера діяльності PR-агенцій у ФРН, де діє близько 5000 груп лобі, які консультують федеральний та земельні уряди і впливають на прийняття рішень з економічного розвитку на базі ІКТ, інвестування в галузі інформаційної індустрії (програмного забезпечення, телекомунікацій, виробництва мікропроцесорів, приладобудування), інформатизації суспільства за програмою “е-Europe”, “е-Еurоре +”. На сучасному рівні розвивається PR-лобіювання інформаційної індустрії у Великій Британії (British Telecom Vodavon, Janet), Італії (Berlusconi, Mediaset), Швейцарії та інших європейських країнах.

Динамічно зростає попит на PR-послуги ІКТ у фінансовій сфері міжнародного співробітництва, яке здійснюється на основі наукових соціологічних досліджень, консалтингу та розробки програмних стратегій. Нові технології трансформують характер фінансового бізнесу, сприяють його відкритості для суспільства, уможливлюють оперативне інформування на глобальному рівні і використання інформаційних продуктів і послуг для ефективних фінансових операцій.

До спектра PR-послуг у фінансовій сфері відносять:

* рекомендації з фінансової аналітики;

* позиціонування на ринку шляхом досліджень різних комунікативних потоків;

* створення іміджу корпорацій і підтримання ділової репутації для заохочення попиту на її акції;

* прогнозування наслідків злиття компаній та PR-супроводження нових брендів;

* підтримку інвестиційних потоків.

PR-послуги у фінансовій сфері передбачають аналіз ринку цінних паперів, операцій з акціями, ф’ючерсами, опціонами, коливання курсів валют, супроводження контрактингу, банкінгу, брендингу, постачання фінансової інформації для ЗМК. Провідну роль на європейському ринку фінансової аналітики відіграє корпорація Reuters, 93% діяльності якої припадає на постачання фінансової інформації та продаж інформаційних продуктів і послуг. Діяльність компанії поширюється на 98 країн світу за такими напрямами, як надання бізнес-інформації для глобальних і локальних мереж, забезпечення потреб мережевих фінансових ринків, постачання спеціалізованої фінансової інформації для професійних аналітиків поза фінансовими ринками, поширення ділової інформації через ЗМК. Фінансовою аналітикою Reuter, що становить 93% діяльності компанії, інформаційними продуктами Reuter Financial, Instinet, інформаційними послугами Reuterspace послуговуються майже 100 країн світу, 900 бізнес-порталів у мережі Інтернет, світові агенції ділової інформації та регіональні PR-корпорації. Так, тільки продукт Reuters 3000 Xtre надає можливість отримати: хронологічну і довідкову інформацію щодо акцій (зміна цін 100 000 акцій із 160 бірж 67 країн світу); динаміку котировок за 4000 індексів 56 країн; звітну документацію 31 000 компаній, зареєстрованих на біржах; довідки з економічних показників (3000) 73 країн; котировки в режимі on-line; аналіз інформації щодо валютних та грошових ринків (валюти, депозитів, контрактів, майбутніх відсоткових ставок, свопів, опціонів, прогнозування економічних показників у країнах Європи); ексклюзивні інтерв’ю з представниками органів влади та фінансових установ. Як світовий лідер фінансової аналітики та бізнес-інформування Reuter має частки в інших корпораціях, зокрема ТІВСО Software (44%), Riskmetrics (42%), ITN (20%) тощо, з якими здійснює спільні проекти створення глобальної закритої бізнес-мережі типу Інтернет, європейського порталу для приватних інвесторів, бізнес-додатків вузької спеціалізації, інтегрованих до мереж Reuter, бездротового дата-провайдера в Європі. Зважаючи на репутацію Reuter як світового дилера фінансової інформації, можна стверджувати про безпосередній вплив корпорації на світові й регіональні політичні та економічні процеси.

Тенденції на європейському інформаційному ринку реалізуються на рівні національних суб’єктів, виявляють специфіку економічного розвитку та проблеми включення в процеси міжнародної інтеграції. Ринок інформаційних продуктів та послуг в Україні відображає регіональні стратегії, формує національні моделі Й засоби.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – Європейський ринок інформаційних продуктів та послуг