Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – ПЕРСПЕКТИВИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Як відомо, мультимедійні ЗМІК залежать від розвитку інформаційних технологій у будь-яких відкритих демократичних суспільствах. Революційний вплив інформаційних технологій стосується способу життя людей, їхньої освіти й роботи, а також взаємодії уряду та громадянського суспільства. Мультимедійні технології швидко стають життєво важливим стимулом розвитку світової економіки. Вони також надають можливість багатьом ініціативним індивідуумам, фірмам та спільнотам в усіх частинах земної кулі більш ефективно і творчо вирішувати економічні та соціальні проблеми.

У визначенні нового типу суспільства як інформаційного закладена ідея нової фази історичного розвитку економічно передових країн. Це не прихід якогось “пост промислового суспільства”, а створення нового соціального зразка, який є наслідком “другої промислової революції”, що головно грунтується на застосуванні мікроелектронної технології. Процес інформатизації охоплює всі сфери соціальної діяльності: від повсякденного життя до міжнародних зв’язків, від сфери дозвілля до виробничих відносин. 1, звичайно, не дивно, що він так чи інакше торкнувся й України.

Сьогодні потрібно не лише заохочувати перехід до мультимедійних технологій, а й якомога повніше реалізувати його економічні, соціальні та культурні переваги. Для досягнення цих цілей важливо зосередитися на таких ключових моментах:

– проведення економічних і структурних реформ з метою створення умов відкритості, ефективності, конкуренції та новаторства.

Котрі доповнювались би заходами щодо адаптації ринку праці, розвитку людських ресурсів та забезпечення соціальної злагоди;

– управління мікроекономікою, яке допоможе підприємствам та споживачам складати більш точні плани, бути впевненішими у майбутньому, ефективніше використовувати переваги нових інформаційних технологій;

– розробка інформаційних мереж, що гарантуватимуть швидкий, надійний, безпечний та економний доступ за допомогою конкурентоспроможного ринку до нововведень у мережевих технологіях, сервісі тощо;

– розвиток людських ресурсів, спроможних відповідати вимогам інформаційної епохи, готових до навчання протягом усього життя та здатних задовольняти зростаючий попит на фахівців із мультимедійних технологій у багатьох секторах економіки;

– активне використання мультимедійних технологій державним сектором, сприяння наданню послуг, необхідних для підвищення рівня доступності влади для всіх громадян.

Передові держави світу вже давно зрозуміли, що мультимедійні технології є рушієм далекосяжних структурних змін, які забезпечують швидкий і водночас гуманістичний прогрес країни, її політики та економіки. Вони сягають набагато далі технічного прогресу в звичайному розумінні цього слова. Як уже зазначалося, нові мультимедійні технології відкривають широкі можливості для підвищення ефективності роботи державних установ, поліпшення якості обслуговування громадян, підвищення рівня освіти і розширення її доступності, а також забезпечення конкурентоспроможності на світових ринках.

Фахівці розглядають мультимедійні технології як новий засіб масової інформації та комунікації. Особливості цих ЗМІК такі:

* комунікаційна модель “багато – багатьом”, завдяки якій споживачі отримують повну інформацію;

* гіпермедійне представлення інформації;

* інтерактивна природа;

* значно ширший масштаб інформації;

* відсутність територіально-часових обмежень поширення та отримання інформації;

* низька вартість аудиторного контакту;

* висока оперативність інформування;

* можливість передавання достатньо повної інформації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – ПЕРСПЕКТИВИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ