Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – Багатоканальне (кабельне та ефірно-кабельне) телебачення

Стан багатоканального (кабельного та ефірно-кабельного) телебачення України визначається такими показниками: телемережі систем багатоканального ефірно-кабельного телебачення типу ММДС, МІТРІС, “Телесело” – 76; потужні кабельні телемережі (з кількістю абонентів понад 20 000) – 56; інші кабельні телемережі – 727.

Кількість абонентів кабельного телебачення та систем багатоканального ефірно-кабельного телебачення продовжує зростати і становить уже понад 4,7 млн. Аудиторія глядачів сягнула більше 14,1 млн.

Інформаційна політика України   Губерський Л. В.   Багатоканальне (кабельне та ефірно кабельне) телебачення

Рис. 6.14. Стан ліцензування кабельних телемереж у 2003-2004 рр.

При цьому залишається досить високою кількість порушень операторами кабельних мереж Законів України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформацію”, “Про авторське право та суміжні права”, “Про рекламу” – у зв’язку з недостатнім правовим урегулюванням кабельного телебачення як виду господарської та інформаційної діяльності і як суспільного явища загалом, що має потужний вплив на психологію і формування світогляду телеглядачів.

Типовими порушеннями є: трансляція контрафактної (не ліцензованої) відеопродукції; ретрансляція телепрограм інших телерадіоорганізацій без їхнього дозволу; ретрансляція більшої, ніж це зазначено в ліцензії, кількості телеканалів; самовільна зміна програм, які ретранслюються; порушення стандартів і норм технічної якості мовлення; перевищення обсягів реклами; будівництво кабельних телемереж за межами визначеної території без відповідного дозволу; формування програмного наповнення телемереж без урахування думки телеглядачів; безпідставне вимкнення та ліквідація існуючих систем колективного прийому телебачення, які створюють конкуренцію кабельним телемережам; нездорова конкуренція організацій кабельного телебачення на спільних територіях розташування кабельних телемереж тощо.

Над розв’язанням цих проблем при Національній раді продовжує працювати робоча група з питань діяльності організацій кабельного телебачення, до складу якої входять представники всіх областей і регіонів України, громадських організацій, державних установ.

Продовжується робота з уведення до правового поля діяльності всіх виявлених організацій кабельного телебачення. Загальна кількість виявлених кабельних телемереж (потужних разом з іншими) становить 783.

У 2005 р. було видано 50 ліцензій на телемережі кабельного та 7 ліцензій на телемережі систем багатоканального ефірно-кабельного телебачення.

Інформаційна політика України   Губерський Л. В.   Багатоканальне (кабельне та ефірно кабельне) телебачення

Рис. 6.15

Кількість кабельних телемереж

Таким чином, на 783 виявлені кабельні телемережі всього видано 525 ліцензій на право користування каналами мовлення.

Діяльність приблизно 230 суб’єктів господарювання, які надають послуги кабельного телебачення, продовжує здійснюватися без ліцензії Національної ради. Найбільше таких не узаконених суб’єктів кабельного мовлення продовжує працювати в Донець

Інформаційна політика України   Губерський Л. В.   Багатоканальне (кабельне та ефірно кабельне) телебачення

Рис. 6.16. Загальна кількість виданих ліцензій

Кій (44), Львівській (14), Дніпропетровській (14), Запорізькій (14), Луганській (14) областях та Автономній Республіці Крим (15). Тут необхідне втручання інших регуляторних органів.

Проводове мовлення

Цей вид розповсюдження програм з кожним роком різко скорочується, хоч і зараз залишається найдоступнішим джерелом інформації і надійним засобом оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях, особливо в сільській місцевості та в окремих регіонах, зокрема в Криму, Карпатах. За останнє десятиріччя кількість абонентів проводового радіомовлення в Україні скоротилася майже втричі. Низька абонентна плата й видатки, що не покриваються нею, зробили проводову мережу нерентабельною. Особливо збитковою ця система стала в сільській місцевості.

Таблиця 6.9. Стан ліцензування проводового мовлення по регіонах України

Область, регіони

Кількість районних центрів

Кількість чинних ліцензій, у тому числі ОДТРК

Проліцензовано ТРО у 2004р.

Проліцензовано ТРО у 2005 р.

Крим

14

11

3

2

27

23

0

1

16

13

4

0

Дніпропетровська

22

9

2

2

17

15

4

4

23

16

2

1

Закарпатська

13

2

1

0

Запорізька

20

13

2

1

Івано-Франківська

14

12

4

2

Київська

25

29

8

2

Кіровоградська

21

22

1

2

Луганська

17

21

5

3

Львівська

20

28

3

2

Миколаївська

19

6

3

0

Одеська

26

4

0

2

Полтавська

25

32

6

4

Рівненська

16

19

0

1

Сумська

18

18

7

0

Тернопільська

17

19

1

0

Харківська

27

28

3

0

Херсонська

18

16

4

1

Хмельницька

20

21

3

0

Черкаська

20

22

8

0

Чернівецька

11

14

4

0

Чернігівська

22

25

3

0

Інформаційна політика України   Губерський Л. В.   Багатоканальне (кабельне та ефірно кабельне) телебачення

Рис. 6.17. Стан ліцензування проводового мовлення у 2004-2005 рр.

Основною причиною зменшення кількості радіоточок з 19,5 млн у 1990 р. до 8,5 млн у 2005 р. є відсутність коштів на ремонт і відновлення ліній зв’язку безпосередньо до сільських населених пунктів. Паралельно з погіршенням ситуації з проводовим мовленням проблемою стало поширення програм Національної радіокомпанії України у зв’язку зі зменшенням обсягів роботи потужних передавачів короткохвильових та середньохвильових діапазонів.

Незважаючи на введення режиму сприяння цьому виду мовлення, проліцензовано лише 30 редакцій районного радіомовлення. Національною радою у невідкладному порядку розглядаються питання оформлення дозвільних документів редакціям районного проводового радіо за фактично символічною оплатою.

В кількох регіонах (Вінницька, Одеська, Хмельницька області) руйнування проводових мереж стало повальним. 22 студії міськрайонного проводового мовлення отримали право мовлення з використанням ефірних передавачів, але в цілому цю проблему має бути вирішено в рамках Державної програми сприяння мовленню у віддалених та важкодоступних регіонах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – Багатоканальне (кабельне та ефірно-кабельне) телебачення