Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Загальні положення і принципи перебудови федерального управління Америки

Генеральний бухгалтерський офіс (General Accounting Office – GAO) регулярно складає перелік так званих областей високого ризику, в яких федеральний уряд найбільш уразливий для обману і зловживань. На сьогодні необхідність у реформуванні досягла критичного рівня, оскільки десять років тому цей перелік охоплював вісім областей, а зараз у нього включено вже 22 області. У переважній більшості випадків обман полягає в тому, що уряд за своїми програмами одержує від комерційних організацій неадекватні послуги за занадто високу ціну.

Як зазначається у президентському документі, у процесі реформування уряд має спиратися на три таких фундаментальних принципи:

1) орієнтуватися на громадян, а не на бюрократію;

2) забезпечувати конкретність і результативність усіх своїх дій і програм;

3) використовувати ринкові механізми й активно підтримувати інновації через розвиток конкуренції.

Президентський документ є вихідною точкою для реформування всієї системи державного федерального управління. Для цього в ньому:

– визначено п’ять загальноурядових і дев’ять відомчих напрямків поліпшення федерального управління із зобов’язанням надати основні результати перетворень усім громадянам США;

– зазначено зобов’язання адміністрації президента найближчим часом досягти негайних, конкретних і вимірюваних результатів.

До загальноурядових ініціатив включені такі:

– стратегічне управління людськими ресурсами;

– розгляд бюджету на новий фінансовий рік в одному пакеті зі звітом про виконання бюджету за минулий фінансовий рік;

– розвиток конкуренції джерел постачання товарів і послуг для державних потреб;

– розвиток електронного уряду;

– поліпшення фінансового управління.

Усі загальноурядові ініціативи взаємно підсилюють одна одну. Наприклад, планування потоків робочої сили і реструктуризація розглядаються як частина ініціативи “Стратегічне управління людськими ресурсами” і в той же час є ключовим елементом ініціативи “Інтеграція затвердження бюджету і звіту про його виконання”.

Реструктуризація урядових закладів передбачає взаємні організаційні і кадрові зміни, що відбуваються на основі ініціатив “Розвиток конкуренції” і “Розширення електронного уряду”. Аналогічно ініціатива “Інтеграція затвердження бюджету і звіту про його виконання” буде підтримувати поліпшення програм виконання й економії, що досягаються відповідно до ініціативи “Розвиток конкуренції”, і буде розвивати переваги використання фінансових і бухгалтерських інформаційних систем, що є частиною ініціативи “Поліпшення фінансового управління”.

Згідно з ініціативою президента, конгрес з метою сприяння процесам реформування державного управління має:

– активно підтримувати реформування урядового управління;

– вимагати, щоб урядові заклади чітко визначали свої проблеми;

– забезпечувати необхідні інвестиції і засоби;

– допомагати державним установам у подоланні бар’єрів на шляху змін;

– не обмежувати зусилля уряду з реформування.

Як наслідок цієї ініціативи, президент сподівається на реформування всієї системи державного управління США, для того щоб:

– ієрархічну, командну і контролюючу бюрократію зробити більш відповідальною;

– перенести акценти з процесів на результати;

– поліпшити ефективність і рівень гармонізації управлінських функцій;

– підвищити рівень кваліфікації, знань і можливостей державних службовців, що дасть змогу повністю задовольнити потреби і очікування американських громадян.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Загальні положення і принципи перебудови федерального управління Америки