Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації

Основна сфера діяльності Комітету з питань свободи слова та інформації (Http://www. rada. gov. ua/svobodaslova/) – розроблення та вдосконалення законодавчої бази держави, що регулює відносини в інформаційній сфері, діяльність засобів масової інформації, сприяє утвердженню свободи слова. Комітет здійснює підготовку законодавчих актів, що стосуються діяльності електронних та друкованих засобів масової інформації, правовідносин у сфері реклами, розвитку мережі Інтернет.

У своїй діяльності Комітет співпрацює з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Державним комітетом зв’язку та інформатизації України. Для підготовки законопроектів Комітет залучає провідних вітчизняних фахівців у сфері інформаційного законодавства, співпрацює з Громадською радою з питань свободи слова та інформації. Комітет регулярно ініціює та організовує парламентські слухання, присвячені проблемам інформаційних відносин та свободі слова в Україні, реагує на звернення громадян щодо порушення їх права на інформацію та свободу слова.

Громадська Рада з питань свободи слова та інформації є постійно діючим консультативно-дорадчим органом у сфері співпраці громадських організацій з Комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями Ради.

Основними завданнями Ради є:

– подання на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації пропозицій щодо основних засад національної інформаційної політики, розвитку інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки України;

– попередній розгляд, фахова експертиза проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань, віднесених до відання Комітету, зокрема на предмет відповідності положенням законодавства Європейського Союзу;

– підготовка довідок про виконання Україною своїх зобов’язань у рамках міжнародних угод та зобов’язань у сфері інформаційних відносин, внесення пропозицій щодо покращення стану дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері інформаційних відносин;

– відстеження та аналіз діяльності центральних і місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, пов’язаної з реалізацією національної інформаційної політики, дотриманням свободи слова та права на доступ до інформації;

– регулярне інформування Комітету про ситуацію в інформаційному просторі України, її регіонах, діяльність центральних та місцевих органів державної влади, пов’язану з реалізацією національної інформаційної політики, дотриманням свободи слова та права на доступ до інформації;

– надання експертно-аналітичної допомоги Комітету в його діяльності;

– проведення досліджень, необхідних для наукового обгрунтування питань, пов’язаних із внесенням змін до законодавства України у сфері інформаційних відносин;

– ведення роз’яснювальної роботи, популяризація у суспільстві перспективних ідей, пов’язаних зі зміною законодавства України у сфері інформаційних відносин;

– залучення фінансової допомоги для вирішення питань розробки сучасної нормативно-правової бази.

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України розроблено положення про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі для затвердження його Кабінетом Міністрів України. Цим положенням передбачається створення Національної комісії як постійного позавідомчого державного експертного і контролюючого органу. Національна комісія у своїй діяльності буде керуватися Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також відповідним Положенням і відповідати за утвердження здорового способу життя, належного стану моральності суспільства, контролювати обіг продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

Основними завданнями Національної комісії є:

– координація роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, які виконують виховні, інформаційні, освітні та оздоровчі функції;

– аналіз процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі, розробка рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо їх правового регулювання;

– контроль за дотриманням законодавства України у сфері захисту суспільної моралі;

– участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів, національних програм міжнародних договорів України у сфері захисту суспільної моралі;

– посилення науково-методичного та інформаційного забезпечення роботи, спрямованої на розвиток духовності та моральності громадян, використання можливостей засобів масової інформації у пропаганді національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей;

– залучення дитячих і молодіжних громадських організацій до виконання заходів щодо розвитку духовності та зміцнення моральних засад, виховання трудової моралі.

Передбачаються такі обов’язки Національної комісії:

– аналіз теле-, радіо-, відеопродукції, репертуару кінотеатрів, кіно – і відеоустановок, відеозалів, друкованої продукції засобів масової інформації, а також видовищних заходів стосовно їх відповідності вимогам законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

– попередження розповсюдження та заборона демонстрації фільмів, програм, інформаційних матеріалів, видовищних заходів тощо, які можуть завдати шкоди моральності суспільства;

– консультативна допомога органам державної влади і місцевого самоврядування, установам і організаціям всіх форм власності, фізичним і юридичним особам з питань державного регулювання і контролю за обігом продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

– створення бази даних (каталогу) всіх видів продукції сексуального чи еротичного характеру і продукції, що містить елементи порнографії, насильства і жорстокості;

– створення архіву та бібліотеки матеріалів порнографічного характеру та матеріалів, що пропагують насильство і жорстокість;

– моніторинг практики застосування законодавства з питань захисту суспільної моралі, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення тощо.

Відповідно до покладених завдань Національна комісія буде мати правої

– отримувати від органів державної влади і місцевого самоврядування, засобів масової інформації документи, інформацію щодо їх діяльності;

– отримувати копії фільмів, аудіо-, відеозаписи теле – і радіопрограм, продукцію друкованих засобів масової інформації, які необхідні для виконання її завдань та проведення експертизи;

– проводити у межах своєї компетенції перевірки діяльності засобів масової інформації, установ і організацій всіх форм власності, що займаються діяльністю з обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, а також продукції, що містить елементи, порнографії, насильства і жорстокості;

– вносити пропозиції стосовно притягнення до відповідальності засобів масової інформації та їх керівників, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі; ініціювати питання про припинення дії ліцензії на діяльність з обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, за умови виявлення порушень законодавства у сфері захисту суспільної моралі тощо.

Національна комісія буде формуватися з провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, психіатрів, сексопатологів, фахівців у галузі інформації та інших, які рекомендуються для участі у роботі Національної комісії установами і організаціями, в яких вони працюють. Члени Національної комісії не зможуть бути засновниками (співзасновниками) чи мати фінансову зацікавленість у жодному засобі масової інформації чи телерадіокомпанії. Організаційне забезпечення роботи Національної комісії здійснюватиме секретаріат, який функціонує у складі центрального апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Фінансування Національної комісії забезпечуватиме Державний комітет телебачення і радіомовлення України за рахунок коштів державного бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації