Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Головне управління інформаційної політики

Головне управління інформаційної політики (Http://www. president. gov. ua/ authofstate/prezidlist/prezidentadmin/inform_politic/) є структурним підрозділом Адміністрації Президента України. Основним завданням управління є аналітично-інформаційне забезпечення діяльності Президента України щодо формування та реалізації державної інформаційної політики. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідним Положенням.

Управління відповідно до покладених на нього завдань узагальнює та вносить на розгляд Президента України, Глави Адміністрації Президента України пропозиції:

– щодо створення умов для вільного доступу громадян до інформації про діяльність Президента України та Адміністрації Президента;

– усунення недоліків у виконанні указів, розпоряджень, доручень Президента України з питань інформаційної політики;

– впорядкування механізмів надання громадянам інформаційних послуг органами виконавчої влади;

– визначення ефективних способів залучення громадськості до процесів формування засад громадянського суспільства;

– надання підтримки у створенні і розвитку інформаційних та консультативних центрів в органах виконавчої влади;

– удосконалення взаємодії органів виконавчої влади із засобами масової інформації та громадськими організаціями;

– узагальнює аналітично-інформаційні та довідкові матеріали за результатами щоденного моніторингу інформаційного простору, готує щотижневі аналітично-інформаційні огляди за результатами такого моніторингу;

– взаємодіє зі ЗМІ з питань підготовки та поширення інформації про діяльність Президента України та Адміністрації Президента;

– веде базу даних щодо наявних в інформаційному просторі України ЗМІ;

– забезпечує діяльність Прес-центру Адміністрації, організовує проведення прес-конференцій, брифінгів за участю керівників структурних підрозділів Адміністрації та керівників центральних органів виконавчої влади (за згодою);

– веде базу даних щодо управлінь (відділів) з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю, прес-служб органів державної влади України;

– відповідає за інформаційно-технічне обслуговування Веб – сторінки Президента України в Інтернеті;

– готує в межах своєї компетенції матеріали для розгляду на засіданнях Ради з питань інформаційної політики при Президентові України;

– розробляє за дорученням Президента України, Глави Адміністрації Президента України або за власного ініціативою самостійно чи разом з іншими структурними підрозділами Адміністрації проекти указів, розпоряджень та доручень Президента України з питань інформаційної політики.

До складу Головного управління інформаційної політики Адміністрації Президента України входять такі структурні підрозділи:

Управління моніторингу та аналізу медіа-простору:

– відділ моніторингу вітчизняних і закордонних ЗМІ та Інтернет-видань;

– відділ моніторингу та аналізу громадсько-політичних подій;

Управління з питань взаємодії зі ЗМІ та органами державної влади:

– відділ з питань взаємодії зі ЗМІ;

– відділ з питань взаємодії з органами державної влади;

– Інтернет-відділ.

Управління Прес-служби Президента України:

– прес-секретар Президента України – керівник управління;

– відділ інформаційного забезпечення заходів за участю Президента України;

– відділ організаційного забезпечення заходів за участю Президента України;

– відділ технічного забезпечення заходів за участю Президента України.

Окрім того, слід вказати на важливе значення для формування державної інформаційної політики діяльності Управління стратегічних ініціатив, яке є структурним підрозділом Адміністрації Президента України. Основним завданням Управління стратегічних ініціатив є інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Президента України щодо політичного керівництва і контролю за стратегічно важливими для розвитку та безпеки України проектами. Управління стратегічних ініціатив займається розробкою стратегічних ініціатив та пропозицій, спрямованих на забезпечення інтересів держави, а також розробкою стратегій представлення України у світовому інформаційному просторі в контексті реалізації стратегічних проектів. До складу Управління стратегічних ініціатив входять: відділ стратегічного планування та аналізу; відділ стратегічних проектів відділ стратегічних комунікацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Головне управління інформаційної політики