Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Фактор еквівалентності

Інформаційні операції стали сьогодні важливою частиною військової стратегії. Вже Р. Ніксон вважав, що долар, вкладений у пропаганду, важливіший за долар, вкладений в озброєння, оскільки він починає працювати відразу. Проте ми ще не достатньо розуміємо, що несуть з собою ці нові можливості впливу. Апологет цього напрямку в США У. Швартау заявляє: “Більшість людей і, зрозуміло, більшість у Вашингтоні, навіть не уявляють собі, які проблемні питання слід поставити заради створення національної інформаційної політики”*192. Перед суспільством (особливо це стосується країн з перехідною економікою) стоять завдання стабілізації. Серед них – і створення нової макроідентичності*193. У країнах СНД практично зупинився перехід від типу “радянська людина” до нових типів ідентичності, включаючи входження в різні добровільні асоціації, тимчасом як у США до подібних асоціацій входять майже 75% населення. Тобто створюється більш багатошарова і, отже, більш стабільна структура.

*192: { Schwartau W. An introduction to information warfare // War in the information age: new challenges for U. S. security policy. – Washington etc., 1997. – P. 59.}

*193: { Авраамова E. M. Формирование новой российской макроидеи тичности // Общественные науки и современность. – 1998. – № 4.}

Комунікативна система не хаотична, не випадкова: воно постійно перебудовується, набуваючи більш оптимальної форми. Які саме фактори впливають на збільшення впливу? Розглянемо деякі з них.

Фактор еквівалентності.

Країни, що перебувають на постіндустріальному рівні розвитку, однаково готові до впливу через однотипну роль інформаційного складника. Водночас країни, які ще не досягли подібного рівня, не мають саме інформаційних точок вразливості. Проте вони, в свою чергу, можуть впливати на постіндустріальні країни на рівних. Як пишуть Р. Пфальцграфф і Р. Шульц “Постіндустріальні суспільства, більше залежні від інформації, стануть найбільш вразливими в інформаційній війні”*194. Однотипно, наприклад, діють терористи, для яких взаємодія зі ЗМІ стає сьогодні обов’язковим елементом стратегії.

*194: { Pfalzgraff R. L., jr., Shultz R. H. Future actors in changing security environment // War in the information age; new challenges for U. S. security. – Washington etc., 1997. – P. 14.}

Фактор соціального середовища.

Людино, що зазнає впливу інформаційної операції, приймає рішення не сама по собі, а зважаючи на своє соціальне середовище. Американці під час війни у В’єтнамі враховували цей фактор: багато хто не дезертирував доти, доки не отримував підтвердження від родичів чи друзів, що уряд В’єтнаму виконає свої обіцянки щодо гарного поводження та інших аспектів програми амністії*195. Отже, йдеться про те, що слід враховувати наявні соціальні мережі впливу, будуючи свою комунікацію з урахуванням уже наявних взаємовідносин.

*195: { Katz P. P. Communication theory and research and their application to psychological operations 11 Military propaganda. Psychological warfare and operations. – New York, 1982. – P. 26.}

Комунікації мають соціальний характер, що має братися до уваги при плануванні взаємодії. Завданням стає перетворення масової комунікації в конкретне прийняття рішення на індивідуальному рівні:

Інформаційна політика   Почепцов Г. Г.   Фактор еквівалентності

Маємо створені сходи, де відображено зниження рівня. При цьому рішення реально приймається на останньому щаблі, передається ж у зовсім іншій площині. Маємо невідповідність.

Фактор візуального домінування.

Останні інформаційні кампанії довели важливість контролю саме візуальної складової комунікації. Це пов’язано з такими характеристиками. З одного боку, телебачення стало домінантним серед інших ЗМІ щодо впливу на масову свідомість. З іншого боку, візуальне повідомлення не тільки краще сприймається і довше зберігається в пам’яті, а й сприймається як правдиве (“краще один раз побачити, ніж сто разів почути”). Водночас вербальне повідомлення обов’язково проходить відповідну перевірку на ступінь відповідності реальності при обробці його людиною. Військові дії в Перській затоці продемонстрували результати такого контролю: не було фотографій розбитих американських танків чи вбитих/поранених солдат. Контроль над візуальною картинкою призвів до її відсутності в телевізійних новинах, що відбилося у породженні комп’ютерної анімації в новинах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Фактор еквівалентності