Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Класифікатори

Класифікатори, по суті, е словами-приправами для будь-якого інформаційного повідомлення. По-перше, це слова та поєднання, корисні для опису власної “позитивної й конструктивної позиції”. По-друге, це “контрастуючі слова” для того, щоб у негативному вигляді охарактеризувати противника.

Класифікатори зазвичай відображають загальний напрям поточної політики владних структур, перш за все інформаційної. Типовий варіант повідомлення в новинах: “Акція проводиться на гроші… (варіанти: Б. Березовського; кримінальних структур; іноземних спецслужб; міжнародних терористичних центрів…) “; “Метою акції є… (варіанти: дестабілізація ситуації в країні; створення негативного іміджу нашої держави в світі; перешкоджання роботі органів влади…)”; “Державні органи… (варіанти: пропонують вирішити питання цивілізованим способом; демонструють готовність до конструктивного діалогу; займають позитивну і прагматичну позицію; не сприймають ультиматумів…)”; “Правоохоронні структури…(варіанти: неухильно дотримуються вимог закону; діють адекватно ситуації; застосовують відповідні сили та засоби; мужньо протистоять деструктивним силам і антидержавним елементам…)”; “Прості громадяни… (варіанти: не підтримують акцію; засуджують організаторів безладдя; виявляють розуміння до дій правоохоронних органів; схвалюють дії глави держави під час кризової ситуації…)”.

Для посилення смислового та емоційного ефекту класифікатори поєднують з відповідним відеорядом.

Коментарі

Мета – створення такого контексту, в якому думки людини йдуть у потрібному напрямі. Повідомлення про факт супроводжує інтерпретація коментатора, який пропонує читачу чи глядачу декілька розумних варіантів пояснення. Від спритності коментатора залежить створення необхідного варіанту найправдоподібнішим.

Для цього звичайно використовується декілька додаткових прийомів. По-перше, включення у пропагандистські матеріали так званих “двосторонніх повідомлень”, які містять аргументи “за” та “проти” певної позиції. “Двосторонні повідомлення” ніби попереджують аргументи опонента та у разі майстерної їх критики сприяють створенню певного імунітету проти них.

По-друге, дозуються позитивні та негативні елементи. Для того щоб позитивна оцінка виглядала більш правдоподібною, до характеристики описуваної точки зору потрібно додати небагато критики. Всі критичні зауваження, фактичні дані, що використовуються, порівняльні матеріали при цьому підбираються так, щоб необхідний висновок був достатньо очевидним.

По-третє, здійснюється підбір фактів посилення або ослаблення висловів. Висновки не входять у текст наведених повідомлень. їх повинні зробити ті, для кого призначена інформація.

По-четверте, проходить операція порівняння матеріалів для посилення важливості, демонстрації тенденцій і масштабності подій.

Необхідний ефект також можна отримати шляхом структуризації подачі повідомлень.

Констатація факту

Бажаний стан справ подається ЗМІ як факт, що відбувся.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Класифікатори