Гроші та кредит – Михайловська І. М

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – ПЕРЕДМОВА

Проблема державного регулювання грошово-кредитної системи одна з найбільш актуальних у теорії та практиці вітчизняної економіки. Актуальність даного питання висунула на передній план дослідження в галузі економічних наук, вивчення сутності та механізмів функціонування категорій “гроші”

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – ТЕМА1. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 1.1. Економічна сутність грошей та концепції їх походження. 1.2. Історичні аспекти зміни форм грошей та їх характеристика. 1.3. Функції грошей та механізм їх взаємодії. 1.4. Роль грошей у

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 1.1. Економічна сутність грошей та концепції їх походження

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 1.1. Економічна сутність грошей та концепції їх походження. 1.2. Історичні аспекти зміни форм грошей та їх характеристика. 1.3. Функції грошей та механізм їх взаємодії. 1.4. Роль грошей у

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 1.2. Історичні аспекти зміни форми грошей та їх характеристика

Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку від предметів першої необхідності до так званих електронних грошей. Високий рівень розвитку фінансово-економічних відносин та істотне ускладнення вимог ринку до грошового еквівалента зумовлювали зміну форм грошей, більш

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 1.3. Функції грошей і механізм їх взаємодії

В економічній літературі з теорії грошових відносин, якщо розглянути її в ретроспективі, склався далеко не однозначний підхід до визначення функцій грошей. Важливим аспектом пізнання функцій грошей є насамперед принцип історизму. Гроші не є статичною

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 1.4. Роль грошей у ринковій економіці

Роль грошей є результатом їх функціонування і виявляється у стимулюючому чи гальмуючому впливі грошей на певні економічні процеси. Такий вплив забезпечується самою наявністю грошей на ринку, завдяки чому всі економічні суб’єкти функціонують у грошовому

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 1.5. Історичні аспекти походження гривні

У різні історичні періоди слово “гривня” означало мідяну монету у дві з половиною копійки, згодом – у три, і, нарешті, назву “гривеник” дістала у народі срібна монета вартістю у десять копійок (зберігалася ця традиція,

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 2.1. Поняття грошового обороту та його економічна основа. 2.2. Модель грошового обороту. Сутність грошових потоків. 2.3. Поняття грошової маси, грошові агрегати та грошова база. 2.4. Швидкість обігу грошей.

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 2.1. Поняття грошового обороту та його економічна основа

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 2.1. Поняття грошового обороту та його економічна основа. 2.2. Модель грошового обороту. Сутність грошових потоків. 2.3. Поняття грошової маси, грошові агрегати та грошова база. 2.4. Швидкість обігу грошей.

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 2.2. Модель грошового обороту. Сутність грошових потоків

Вивчення закономірностей та особливостей руху грошей у процесі суспільного відтворення неможливе без побудови моделі грошового обороту. У багатьох виданнях [1,2,3,4,5] автори пропонують групування суб’єктів грошового обороту у чотири великі групи: O фірми – суб’єкти

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 2.3. Поняття грошової маси, грошові агрегати та грошова база

Сукупний грошовий оборот забезпечується певною масою грошей, величина якої має важливе значення для діяльності центрального банку та грошово-кредитного регулювання економіки країни. Зміна маси грошей, що циркулює в економічній системі, може суттєво вплинути на реальний

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 2.4. Швидкість обігу грошей

Швидкість обігу грошей характеризує частоту, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей (гривня, долар тощо) використовується у середньому для реалізації товарів і послуг за певний період (рік, квартал, місяць) [2, с 8]. Виходячи

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 2.5. Суть закону грошового обігу

Грошовий обіг підпорядковується своєму специфічному закону. Сутність його полягає у тому, що протягом певного періоду часу для безінфляційного обігу необхідна лише певна, об’єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів. Якщо формалізувати суть цього закону,

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 3.1. Сутність та специфіка функціонування грошового ринку. 3.2. Структура грошового ринку. 3.3. Попит на гроші. 3.4. Пропозиція грошей. Ключові слова та терміни O грошовий ринок O попит на

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 3.1. Сутність та специфіка функціонування грошового ринку

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 3.1. Сутність та специфіка функціонування грошового ринку. 3.2. Структура грошового ринку. 3.3. Попит на гроші. 3.4. Пропозиція грошей. Ключові слова та терміни O грошовий ринок O попит на

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 3.2. Структура грошового ринку

Грошовому (монетарному) ринку характерний складний механізм функціонування. Для його вивчення важливе значення має структуризація грошового ринку. Слід зауважити, що це питання є дискусійним і недостатньо висвітленим у літературі. Серед вітчизняних економістів, на наш погляд,

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 3.3. Попит на гроші

Попит на гроші – одне з ключових і найскладніших явищ ринку грошей. Його вивчення виявилося центральною проблемою сучасної теорії грошей. Економічна теорія розглядає попит на гроші як попит на певний запас грошей. Слід відрізняти

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 4.1. Сутність грошової системи та основні її елементи. 4.2. Структура грошової системи. 4.3. Види грошових систем та їх еволюція. 4.4. Становлення та розвиток грошової системи України. Ключові слова

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 4.1. Грошова система: сутність, структура та основні її елементи

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 4.1. Сутність грошової системи та основні її елементи. 4.2. Структура грошової системи. 4.3. Види грошових систем та їх еволюція. 4.4. Становлення та розвиток грошової системи України. Ключові слова

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 4.2. Структура грошової системи

Кожна країна формує власну грошову систему, прагнучи надати їй повну незалежність, і визначається її внутрішнім законодавством, тобто є явищем суто національним. Наявність такої суверенної грошової системи є однією з ключових ознак політичної та економічної

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 4.3. Види грошових систем та їх еволюція

У процесі еволюції товарного господарства грошові системи поступово замінили одна одну. Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодією, які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи. В сучасних умовах грошові

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 4.4. Становлення та розвиток грошової системи України

У процесі еволюції товарного господарства грошові системи поступово замінили одна одну. Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодією, які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи. В сучасних умовах грошові

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 5.1. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти. 5.1.1. Сутність, причини та закономірності розвитку інфляції. 5.1.2. Види інфляції та її наслідки. 5.1.3. Показники вимірювання інфляції. 5.1.4. Особливості

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 5.1. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 5.1. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти. 5.1.1. Сутність, причини та закономірності розвитку інфляції. 5.1.2. Види інфляції та її наслідки. 5.1.3. Показники вимірювання інфляції. 5.1.4. Особливості

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 5.1.1 Сутність, причини та закономірності розвитку інфляції

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 5.1. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти. 5.1.1. Сутність, причини та закономірності розвитку інфляції. 5.1.2. Види інфляції та її наслідки. 5.1.3. Показники вимірювання інфляції. 5.1.4. Особливості

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 5.1.2. Види інфляції та її наслідки

У сучасній економічній літературі зустрічається велика кількість класифікацій видів інфляції. При цьому автори не завжди дотримуються певних критеріїв для визначення того чи іншого виду, не завжди виділяють загальну ознаку, за якою об’єднуються в єдину

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 5.1.3. Показники вимірювання інфляції

Інфляція належить до основних індикаторів, що характеризують макроекономічну нестабільність. Вона характеризує несприятливі зміни в цінах, які свідчать про виникнення певних змін у товарно-грошових відносинах і розподілі сукупного доходу. Точно вимірювати цінову інфляцію можна за

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 5.1.4. Особливості та етапи розвитку інфляційних процесів в Україні

Економіка України була глибоко інфляційною і у складі колишнього СРСР. Тому перш ніж розглядати особливості інфляційного процесу в Україні, слід відзначити основні специфічні риси економічного і соціального життя суспільства у перехідний період від адміністративно-командних

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 5.2. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу

5.2.1. Сутність та види грошових реформ Грошова реформа Є складним еталоном антиінфляційної політики і спрямовується на усунення наслідків інфляції в грошовій сфері і створення монетарних та економічних передумов для стабілізації грошей. Головною функцією монетарної

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 5.2.1. Сутність та види грошових реформ

5.2.1. Сутність та види грошових реформ Грошова реформа Є складним еталоном антиінфляційної політики і спрямовується на усунення наслідків інфляції в грошовій сфері і створення монетарних та економічних передумов для стабілізації грошей. Головною функцією монетарної

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 5.2.2. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні

В літературі з питань грошових відносин найчастіше вітчизняними спеціалістами розглядається грошова реформа в Україні, яка проводилась з 2 по 16 вересня 1996 р. Але необхідно зазначити, що особливі умови проведення реформи в Україні визначили

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 6.1. Сутність валюти та її класифікація. 6.2. Валютний курс і фактори, що впливають на нього. 6.3. Світова валютно-фінансова система та її еволюція. 6.4. Шляхи становлення національної валютної системи

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 6.1. Сутність валюти та її класифікація

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 6.1. Сутність валюти та її класифікація. 6.2. Валютний курс і фактори, що впливають на нього. 6.3. Світова валютно-фінансова система та її еволюція. 6.4. Шляхи становлення національної валютної системи

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 6.2. Валютний курс і фактори, що впливають на нього

Розвиток зовнішньоекономічних відносин вимагає особливого інструменту, за допомогою якої о суб’єкти, що діють на міжнародному ринку, могли б підтримувати між собою тісні фінансові взаємозв’язки. Таким інструментом виступають банківські операції з обміну іноземної валюти. Найважливішим

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 6.3. Світова валютно-фінансова система та її еволюція

Найважливішим елементом міжнародних валютних відносин виступає валютна система. Розрізняють національну та Світову валютні системи. Світова валютна система розвивається на регіональному та глобальному (світовому) рівнях. І у свою чергу регіональні, світові та національні валютні системи

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 6.4. Шляхи встановлення національної валютної системи України

Формування валютної системи України розпочалося одночасно з формуванням національної грошової системи, складовою якої вона є. Однак у вирішенні цього питання молода незалежна держава мала багато труднощів, а саме: 1 .Україна змушена була взяти на

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 6.5. Валютне регулювання і валютний контроль як інструменти стабілізації валютної політики в Україні

Важливим призначенням національної валютної системи є розроблення і реалізація державної Валютної політики Як сукупності організаційно-правових та економічних заходів у сфері міжнародних валютних відносин, спрямованих на досягнення визначених державою цілей. Основними цілями валютної політики є

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 6.6. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

Узагальнену оцінку економічного стану країни, ефективності її світо-господарських зв’язків дають на підставі платіжного балансу. Функціонально платіжний баланс відіграє роль макроекономічної моделі, яка систематично відображає економічні операції, здійснені між національною економікою та економіками інших країн

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙІ СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 7.1. Загальні методологічні основи кількісної теорії грошей. 7.2. Основні постулати абстрактної теорії грошей. 7.2.1. Номіналістична теорія грошей. 7.2.2. Металістична теорія грошей. 7.2.3. Марксистська теорія грошей. 7.3. Напрями монетарної

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.1. Загальні методологічні основи кількісної теорії грошей

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 7.1. Загальні методологічні основи кількісної теорії грошей. 7.2. Основні постулати абстрактної теорії грошей. 7.2.1. Номіналістична теорія грошей. 7.2.2. Металістична теорія грошей. 7.2.3. Марксистська теорія грошей. 7.3. Напрями монетарної

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.2. Основні постулати абстрактної теорії грошей

7.2.1. Номіналістична теорія грошей Суть Номіналістичної теорії грошей Полягає у запереченні товарної природи грошей і визначенні їх як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості. Згідно з цією теорією гроші виникають як продукт погодженості між

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.2.1. Номіналістична теорія грошей

7.2.1. Номіналістична теорія грошей Суть Номіналістичної теорії грошей Полягає у запереченні товарної природи грошей і визначенні їх як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості. Згідно з цією теорією гроші виникають як продукт погодженості між

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.2.2. Металістична теорія грошей

Металістичпа теорія грошей ототожнює грошовий обіг з товарним обміном і стверджує, що золото й срібло вже за своєю природою є грошима. Вона не враховує суспільної природи грошей, вважає гроші простим засобом обміну, а резервній

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.2.3. Марксистська теорія грошей

У працях А. Сміта Класична політична економія, Включаючи вчення про гроші, знайшла свій розвиток і послідовне вираження. А. Сміт намагався зробити крок від найпростішого формулювання трудової теорії вартості до розкриття реальної системи товарно-грошового обміну

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.3. Напрями монетарної теорії грошей

7.3.1. Класична кількісна теорія грошей Перші спроби теоретично осмислити суть грошей та їх місце у господарському житті суспільства були зроблені античними мислителями Ксенофонтом, Платоном, а особливо Арістотелем. Ідеї Аристотеля щодо визначення суті й функцій

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.3.1. Класична кількісна теорія грошей

7.3.1. Класична кількісна теорія грошей Перші спроби теоретично осмислити суть грошей та їх місце у господарському житті суспільства були зроблені античними мислителями Ксенофонтом, Платоном, а особливо Арістотелем. Ідеї Аристотеля щодо визначення суті й функцій

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.3.2. Неокласична кількісна теорія грошей

“Кон’юнктурний”варіант М. І. Туган – Барановського. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. пожвавилися дискусії навколо кількісної теорії грошей, що зумовлювалося низкою об’єктивних обставин. По-перше, йдеться про високий рівень розвитку державно-монополістичного капіталізму і поглиблення

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.3.3. Сучасний монетаризм

Сучасний монетаризм – один із найвпливовіших напрямків економічної думки, який від кінця 1970-х – початку 1980-х рр. багато в чому визначає зміст економічної політики провідних країн світу. Якщо кейнсіанство в середині 1930-х рр. домінувало

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – 7.4. Основні аспекти грошово-кредитної політики України у світі сучасних монетарних теорій

Сучасна економічна думка, незалежно від конкретного теоретичного спрямування, визнає відповідальність держави за стан розвитку економіки країни, а отже і її право впливати на економічне життя суспільства. Відмінності у поглядах окремих теоретиків стосуються лише ступеня

Гроші та кредит – Михайловська І. М. – ТЕМА 8. КРЕДИТ УРИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 8.1. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту. 8.2. Види кредиту. 8.3. Сутність, організація та технологія банківського кредитування. 8.4. Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його