Гроші та кредит – Алєксєєв I. В

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – ВСТУП

Розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі грошей і кредиту в різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин – необхідна складова становлення фахових економічних знань студентів. Тому важливе місце в

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Розділ 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі грошей і кредиту в різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин – необхідна складова становлення фахових економічних знань студентів. Тому важливе місце в

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 1.1. Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей

Розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі грошей і кредиту в різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин – необхідна складова становлення фахових економічних знань студентів. Тому важливе місце в

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 1.2. Визначення поняття суті грошей

Визначення суті грошей і фундаментальних засад їх розвитку становить базовий рівень монетарної теорії. Поняття грошей привертало увагу спеціалістів з часів їх виникнення. З цього приводу англійський економіст Ендрюс писав: “Хоча гроші були в числі

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 1.3. Форми грошей, причини та механізм їх еволюції

Визначення суті грошей і фундаментальних засад їх розвитку становить базовий рівень монетарної теорії. Поняття грошей привертало увагу спеціалістів з часів їх виникнення. З цього приводу англійський економіст Ендрюс писав: “Хоча гроші були в числі

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 1.4. Вартість грошей

Гроші – це товар, що має власну внутрішню вартість на етапі зародження та становлення ринкових відносин. Завдяки цьому гроші виконували у світі товарів роль загального вартісного еквівалента. Будучи у формі паперових грошей, розмінних на

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 1.5. Функції грошей

Гроші – це товар, що має власну внутрішню вартість на етапі зародження та становлення ринкових відносин. Завдяки цьому гроші виконували у світі товарів роль загального вартісного еквівалента. Будучи у формі паперових грошей, розмінних на

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 1.6. Світові гроші

Розвиток міжнародних політичних та економічних відносин обумовлює функціонування грошей на світовому ринку. Світові гроші, як уже згадувалось, спочатку виступали у формі злитків благородних металів. Сучасний розвиток ринкових відносин привів до виникнення різноманітних міжнародних засобів

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Розділ 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

2.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати У процесі розвитку економічної думки виникали такі напрями кількісної теорії грошей: металістична (ототожнення грошового обігу з товарним обміном і стверджування, що золото та срібло вже за

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 2.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати

2.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати У процесі розвитку економічної думки виникали такі напрями кількісної теорії грошей: металістична (ототожнення грошового обігу з товарним обміном і стверджування, що золото та срібло вже за

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 2.2. Неокласичний варіант розвитку класичної теорії грошей

2.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати У процесі розвитку економічної думки виникали такі напрями кількісної теорії грошей: металістична (ототожнення грошового обігу з товарним обміном і стверджування, що золото та срібло вже за

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 2.3. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

Усупереч уявленням про внутрішню збалансованість ринкової економіки, Дж. Кейнс теоретично довів, що механізм ринкової конкуренції за нових умов економічного розвитку не в змозі самостійно, без втручання держави забезпечити ефективне використання головних факторів виробництва й

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 2.4. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії

Сучасний монетаризм належить до найважливіших напрямів західної економічної думки кінця 70 – початку 80-х років XX ст. Мета монетаристів – модернізація кількісної теорії, що перебувала в занепаді. Найяскравішою постаттю школи є М. Фрідман. Монетариста

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 2.5. Зближення концепцій монетаристів і неокейнсіанців у їхніх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах

Сучасний монетаризм належить до найважливіших напрямів західної економічної думки кінця 70 – початку 80-х років XX ст. Мета монетаристів – модернізація кількісної теорії, що перебувала в занепаді. Найяскравішою постаттю школи є М. Фрідман. Монетариста

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Розділ 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

3.1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей Грошовий обіг – це безперервний рух грошей, які обслуговують реалізацію товарів, послуг і нетоварні розрахунки в процесі суспільного відтворення. На мікроекономічному рівні грошовий обіг обслуговує кругообіг

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 3.1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей

3.1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей Грошовий обіг – це безперервний рух грошей, які обслуговують реалізацію товарів, послуг і нетоварні розрахунки в процесі суспільного відтворення. На мікроекономічному рівні грошовий обіг обслуговує кругообіг

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 3.2. Поняття грошового потоку

3.1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей Грошовий обіг – це безперервний рух грошей, які обслуговують реалізацію товарів, послуг і нетоварні розрахунки в процесі суспільного відтворення. На мікроекономічному рівні грошовий обіг обслуговує кругообіг

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 3.3. Структура грошового обігу

Відмінності в характері економічних відносин між суб’єктами грошового обігу дають підстави структурувати його на три сектори: – грошовий обіг (характерний еквівалентним, але безповоротним (одностороннім) рухом грошей від споживача до виробника); – фінансовий (охоплює фінансові

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 3.4. Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг

Відмінності в характері економічних відносин між суб’єктами грошового обігу дають підстави структурувати його на три сектори: – грошовий обіг (характерний еквівалентним, але безповоротним (одностороннім) рухом грошей від споживача до виробника); – фінансовий (охоплює фінансові

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 3.5. Швидкість обігу грошей

Відмінності в характері економічних відносин між суб’єктами грошового обігу дають підстави структурувати його на три сектори: – грошовий обіг (характерний еквівалентним, але безповоротним (одностороннім) рухом грошей від споживача до виробника); – фінансовий (охоплює фінансові

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 3.6. Закон кількості грошей, необхідних для обігу

Закон грошового обігу полягає в тому, що впродовж даного періоду часу для обігу необхідна лише певна, об’єктивно зумовлена маса купівельних і платіжних засобів. Зміст цього закону можна відтворити рівнянням Де КФ – фактична маса

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 3.7. Механізм поповнення маси грошей в обігу

Закон грошового обігу полягає в тому, що впродовж даного періоду часу для обігу необхідна лише певна, об’єктивно зумовлена маса купівельних і платіжних засобів. Зміст цього закону можна відтворити рівнянням Де КФ – фактична маса

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 3.8. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг

Грошовий обіг обслуговує готівкові гроші та гроші в безготівкових розрахунках. Для розрахунків готівкою використовують банкноти і розмінні монети. Банкноти мають примусовий офіційний курс і не можуть не прийматися під час розрахунків. Монети використовують як

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Розділ 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

4.1. Суть і структура грошового ринку Грошовий ринок – це особливий сектор ринку, на якому грошові кошти рухаються від власників заощаджень до позичальників, тобто гроші як специфічний товар постійно змінюється під впливом попиту та

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 4.1. Суть і структура грошового ринку

4.1. Суть і структура грошового ринку Грошовий ринок – це особливий сектор ринку, на якому грошові кошти рухаються від власників заощаджень до позичальників, тобто гроші як специфічний товар постійно змінюється під впливом попиту та

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 4.2. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші

4.1. Суть і структура грошового ринку Грошовий ринок – це особливий сектор ринку, на якому грошові кошти рухаються від власників заощаджень до позичальників, тобто гроші як специфічний товар постійно змінюється під впливом попиту та

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 4.3. Механізм формування пропозиції грошей

На монетарному ринку пропозиція завжди протистоїть попиту на гроші. Банківська система скеровує пропозицію грошей, тобто оперативно змінює масу грошей в обігу відповідно до зміни попиту на гроші. У розпорядженні центрального банку є економічні важелі,

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 4.4. Рівновага на грошовому ринку та процент

На монетарному ринку пропозиція завжди протистоїть попиту на гроші. Банківська система скеровує пропозицію грошей, тобто оперативно змінює масу грошей в обігу відповідно до зміни попиту на гроші. У розпорядженні центрального банку є економічні важелі,

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 4.5. Грошовий ринок та інфляція

У кейнсіанській макроекономічній моделі формою вияву інфляції є динаміка цін, імпульс до зростання яких може виходити як від попиту, так і від пропозиції. На рис. 4.4 показано лінію сукупного попиту Md і лінію сукупної

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Розділ 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

5.1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи Грошова система – це запроваджена державою форма організації грошового обігу в країні. Основними елементами грошової системи є: – грошова

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 5.1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи

5.1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи Грошова система – це запроваджена державою форма організації грошового обігу в країні. Основними елементами грошової системи є: – грошова

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 5.2. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу

5.1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи Грошова система – це запроваджена державою форма організації грошового обігу в країні. Основними елементами грошової системи є: – грошова

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 5.3. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи

Регулювання грошового обігу – сукупність заходів, що відбуваються в сфері грошового обігу з метою забезпечення його сталості, стримування інфляції, гнучкого забезпечення грошима потреб сфери обігу; є складовою частиною грошово-кредитної політики держави. Визначальна роль у

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 5.4. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання

Регулювання грошового обігу – сукупність заходів, що відбуваються в сфері грошового обігу з метою забезпечення його сталості, стримування інфляції, гнучкого забезпечення грошима потреб сфери обігу; є складовою частиною грошово-кредитної політики держави. Визначальна роль у

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 5.5. Фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання ринкової економіки. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту

Фіскально-бюджетна політика – це сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат. Основними функціями фіскально-бюджетної політики є: – вплив на стан господарської кон’юнктури; – перерозподіл національного доходу; – накопичення необхідних ресурсів для фінансування

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 5.6. Суть, причини та наслідки інфляції

Фіскально-бюджетна політика – це сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат. Основними функціями фіскально-бюджетної політики є: – вплив на стан господарської кон’юнктури; – перерозподіл національного доходу; – накопичення необхідних ресурсів для фінансування

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 5.7. Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ

Грошові реформи – це повна або часткова структурна перебудова державою існуючої в країні грошової системи. Головною функцією грошової реформи є стабілізація грошового обігу. Грошові реформи у вузькому розумінні поділяють на такі типи: 1. Грошові

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Розділ 6. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

6.1. Кредит: необхідність, суть, теорії, форми та види Необхідність кредиту Унаслідок розвитку процесів обміну товарами виникає кредит. Кредитні відносини з’являються і розвиваються на підставі кругообігу капіталу, який є безперервним, але при цьому не відкидаються

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 6.1. Кредит: необхідність, суть, теорії, форми та види

6.1. Кредит: необхідність, суть, теорії, форми та види Необхідність кредиту Унаслідок розвитку процесів обміну товарами виникає кредит. Кредитні відносини з’являються і розвиваються на підставі кругообігу капіталу, який є безперервним, але при цьому не відкидаються

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Необхідність кредиту

6.1. Кредит: необхідність, суть, теорії, форми та види Необхідність кредиту Унаслідок розвитку процесів обміну товарами виникає кредит. Кредитні відносини з’являються і розвиваються на підставі кругообігу капіталу, який є безперервним, але при цьому не відкидаються

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Суть кредиту

6.1. Кредит: необхідність, суть, теорії, форми та види Необхідність кредиту Унаслідок розвитку процесів обміну товарами виникає кредит. Кредитні відносини з’являються і розвиваються на підставі кругообігу капіталу, який є безперервним, але при цьому не відкидаються

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Теорії кредиту

6.1. Кредит: необхідність, суть, теорії, форми та види Необхідність кредиту Унаслідок розвитку процесів обміну товарами виникає кредит. Кредитні відносини з’являються і розвиваються на підставі кругообігу капіталу, який є безперервним, але при цьому не відкидаються

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Форми та види кредиту

6.1. Кредит: необхідність, суть, теорії, форми та види Необхідність кредиту Унаслідок розвитку процесів обміну товарами виникає кредит. Кредитні відносини з’являються і розвиваються на підставі кругообігу капіталу, який є безперервним, але при цьому не відкидаються

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 6.2. Процент за кредит

Процент за кредит, або позичковий процент, – це плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування позиченими коштами. Формування процентної ставки залежить від багатьох чинників, а саме: – рівня облікової ставки НБУ; – терміну

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 6.3. Функції та роль кредиту

Процент за кредит, або позичковий процент, – це плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування позиченими коштами. Формування процентної ставки залежить від багатьох чинників, а саме: – рівня облікової ставки НБУ; – терміну

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – Розділ 7. КРЕДИТНІ СИСТЕМИ

7.1. Поняття кредитної системи У теорії існує два підходи до визначення суті кредитної системи: – сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини; – сукупність банків і спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 7.1. Поняття кредитної системи

7.1. Поняття кредитної системи У теорії існує два підходи до визначення суті кредитної системи: – сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини; – сукупність банків і спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 7.2. Банківська система: принципи побудови, цілі та механізм функціонування

7.1. Поняття кредитної системи У теорії існує два підходи до визначення суті кредитної системи: – сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини; – сукупність банків і спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 7.3. Центральні банки, їх функції та операції

В умовах ринкової економіки центральні банки, зазвичай, є установами юридично незалежними від виконавчих органів влади, їх головне призначення – забезпечення стійкості національної грошової одиниці й регулювання та координація діяльності грошово-кредитної сфери. У своїй діяльності

Гроші та кредит – Алєксєєв I. В. – 7.4. Комерційні банки та класифікаційні ознаки їх видів

В умовах ринкової економіки центральні банки, зазвичай, є установами юридично незалежними від виконавчих органів влади, їх головне призначення – забезпечення стійкості національної грошової одиниці й регулювання та координація діяльності грошово-кредитної сфери. У своїй діяльності