Гроші і кредит – Колодізєв О. М

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – ВСТУП

О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух. А. С. Пушкин Головною метою інтеграційного процесу освіти і науки залишається об’єднання зусиль наукової та освітянської громадськості, урядів країн Європи з метою напрацювання єдиних вимог, критеріїв

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ

Тема 1. Сутність і функції грошей. Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. Тема 3. Грошовий ринок. Тема 4. Грошові системи. Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ Вартість поєднує одні багатства з іншими, а

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Тема 1. Сутність і функції грошей. Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. Тема 3. Грошовий ринок. Тема 4. Грошові системи. Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ Вартість поєднує одні багатства з іншими, а

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 1.1. Походження грошей

Тема 1. Сутність і функції грошей. Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. Тема 3. Грошовий ринок. Тема 4. Грошові системи. Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ Вартість поєднує одні багатства з іншими, а

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Раціоналістичний напрям

Починаючи з Аристотеля і до ХУЛІ ст. у теорії грошей досить поширеною була думка, що гроші виникли внаслідок угоди між людьми або були запроваджені законодавчими актами держави задля полегшення обміну товарів. Таке трактування походження

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

За місцем у товарному виробництві й обміні гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший, тобто є загальним еквівалентом. Гроші є загальним еквівалентом і абсолютно ліквідним активом – такий погляд

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Ліквідність

За місцем у товарному виробництві й обміні гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший, тобто є загальним еквівалентом. Гроші є загальним еквівалентом і абсолютно ліквідним активом – такий погляд

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 1.3. Форми грошей та їх еволюція

Сучасна ринкова економіка використовує різні форми грошей, виникнення яких пов’язане з тривалим розвитком суспільного обміну. За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв грошових властивостей: повноцінні (товарні та металеві) і неповноцінні (паперові та кредитні).

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Металеві гроші

Сучасна ринкова економіка використовує різні форми грошей, виникнення яких пов’язане з тривалим розвитком суспільного обміну. За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв грошових властивостей: повноцінні (товарні та металеві) і неповноцінні (паперові та кредитні).

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Неповноцінні гроші

Неповноцінні гроші – це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості (рис. 1.12)*13. *13: {Демківський А. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / А. В. Демківський. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.} Рис.

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Паперові гроші

Неповноцінні гроші – це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості (рис. 1.12)*13. *13: {Демківський А. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / А. В. Демківський. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.} Рис.

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Кредитні гроші

Кредитні гроші – це гроші особливого типу, що нерозмінні на золото, а в обіг випускаються центральним (національним) банком як банкноти. Початковою формою кредитних грошей була боргова розписка (документ, яким оформлювалися кредитні відносини між позичальником

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Депозитні гроші

Кредитні гроші – це гроші особливого типу, що нерозмінні на золото, а в обіг випускаються центральним (національним) банком як банкноти. Початковою формою кредитних грошей була боргова розписка (документ, яким оформлювалися кредитні відносини між позичальником

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Електронні гроші

Кредитні гроші – це гроші особливого типу, що нерозмінні на золото, а в обіг випускаються центральним (національним) банком як банкноти. Початковою формою кредитних грошей була боргова розписка (документ, яким оформлювалися кредитні відносини між позичальником

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Пластикові (платіжні) картки

Пластикові (платіжні) картки – це персоніфікований платіжний інструмент, що надає особі, яка користується карткою, можливість безготівкової оплати товарів і послуг, а також одержати наявні кошти у відділеннях (філіях) банків і банківських автоматах. Пластикова картка

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Банкнота

Наступним етапом еволюції квазігрошей стала банкнота. Банкнота – вексель банку, що виписаний під придбані у своє розпорядження векселі приватних осіб. У такому розумінні її називають “класичною” банкнотою. Спочатку банкнота випускалась у вигляді особливих векселів,

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 1.4. Функції грошей та їх еволюція

В економічній літературі є декілька поглядів щодо функцій грошей в економіці. Так, представники класичної теорії визнавали наявність п’яти функцій грошей (рис. 1.17): міри вартості; засобу обігу; засобу утворення скарбів, накопичень і заощаджень; засобу платежу;

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Функція міри вартості

В економічній літературі є декілька поглядів щодо функцій грошей в економіці. Так, представники класичної теорії визнавали наявність п’яти функцій грошей (рис. 1.17): міри вартості; засобу обігу; засобу утворення скарбів, накопичень і заощаджень; засобу платежу;

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

Ціна монети – пульс держави і досить правильний спосіб пізнати її сили. М. Ф. Аруе 2.1. Сутність та економічна основа грошового обігу Один із найважливіших чинників ефективного функціонування ринкової економіки – високий рівень розвитку

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 2.1. Сутність та економічна основа грошового обігу

Ціна монети – пульс держави і досить правильний спосіб пізнати її сили. М. Ф. Аруе 2.1. Сутність та економічна основа грошового обігу Один із найважливіших чинників ефективного функціонування ринкової економіки – високий рівень розвитку

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 2.2. Модель грошового обігу. Грошові потоки та їх балансування

Грошовий обіг здійснюється між певними суб’єктами ринку і складається з певних грошових потоків. Грошовий потік Грошовий потік – це рух грошей, який має певний напрям, пов’язаний з обслуговуванням руху відповідного потоку товарів та послуг

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Грошовий потік

Грошовий обіг здійснюється між певними суб’єктами ринку і складається з певних грошових потоків. Грошовий потік Грошовий потік – це рух грошей, який має певний напрям, пов’язаний з обслуговуванням руху відповідного потоку товарів та послуг

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Безготівковий обіг

Безготівковий обіг – сума платежів за певний період часу, які не потребують використання готівки. Він здійснюється двома способами: переказуванням грошових коштів з одного рахунку на інший у кредитних закладах та проведенням взаємозаліків зустрічних вимог

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Жиророзрахунки

Цікавим, на наш погляд, є доручення про кредитовий переказ у системі “жиро”. Зупинимося на ньому докладніше. Жиророзрахунки (від італ. giro – обіг) – різновид безготівкових розрахунків, проведених банками й ощадними касами шляхом перерахування сум

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Розрахунковий чек

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. Є кілька видів розрахункових чеків: акцептовані та неакцептовані

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Прості й переказні векселі

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. Є кілька видів розрахункових чеків: акцептовані та неакцептовані

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Акредитив

Акредитив – грошовий документ, за яким одна кредитна установа згідно із заявою клієнта доручає іншій здійснити за рахунок спеціально заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги або виплатити

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Інкасо

Інкасо (інкасові доручення) застосовуються у випадках, коли банк за дорученням свого клієнта отримує гроші на основі розрахункових документів і зараховує ці кошти на його рахунки у банку. Інкасо – доручення експортера своєму банкові одержати

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база

Нормальне функціонування грошей у структурі грошового обігу забезпечується певною кількістю грошей. Розмір цієї величини є важливою характеристикою стану грошового обігу і ринкової кон’юнктури в країні, а безпосередньо зміни кількості грошей в обігу впливають на

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу

Грошовий обіг – це рух грошей у процесі товарного обігу, надання послуг, погашення боргових зобов’язань. У зв’язку з цим виникає запитання: яка саме кількість грошей необхідна на ринку в певний час для безперебійного забезпечення

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Швидкість обігу грошей

Грошовий обіг – це рух грошей у процесі товарного обігу, надання послуг, погашення боргових зобов’язань. У зв’язку з цим виникає запитання: яка саме кількість грошей необхідна на ринку в певний час для безперебійного забезпечення

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

Біржа – це храм нових язичників. їх боги – зливки або кухлі золота; їх святі ікони – банківські білети або державні облігації; їх благочестиві вправи – спекуляції на збільшенні чи зменшенні фондів; врешті-решт, їх

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку

Біржа – це храм нових язичників. їх боги – зливки або кухлі золота; їх святі ікони – банківські білети або державні облігації; їх благочестиві вправи – спекуляції на збільшенні чи зменшенні фондів; врешті-решт, їх

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 3.2. Інституційна модель грошового ринку

Інституційна модель грошового ринку відображає взаємозв’язки між суб’єктами грошового ринку, що реалізуються через потоки грошей та інструментів (рис. 3.4)*53. *53: { Гроші та кредит: підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф.

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Міжбанківський ринок

Міжбанківський ринок відіграє важливу роль у забезпеченні нормальних умов функціонування грошового ринку. Він є об’єктом державного регулювання, механізмом впливу державних органів на діяльність комерційних банків, стан грошово-кредитної та валютної системи і безпосередньо на економіку

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Комерційні банки

Міжбанківський ринок відіграє важливу роль у забезпеченні нормальних умов функціонування грошового ринку. Він є об’єктом державного регулювання, механізмом впливу державних органів на діяльність комерційних банків, стан грошово-кредитної та валютної системи і безпосередньо на економіку

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів (фондовий ринок) охоплює частину кредитного ринку і повністю ринок інструментів власності (рис. 3.6). Іншими словами, цей ринок інтегрує операції щодо випуску та обігу боргових інструментів, інструментів власності, а також їхніх похідних.

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Фондова біржа

Головним інститутом фондового ринку є фондова біржа. На світовому фондовому ринку на сьогодні функціонує близько 200 фондових бірж, які, з позиції правового статусу, мають певні особливості. Фондова біржа – це біржа, що оперує цінними

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Цінні папери

Взагалі цінні папери можна об’єднати у такі групи (дод. В, рис. В1 та В2). Пайові цінні папери – цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Власники привілейованих акцій мають такі права

1. Право на фіксовані дивіденди, розмір яких наперед відомий і зазначений в акції. Розмір дивідендів за привілейованими акціями може коригуватись залежно від розміру дивідендів за простими акціями, але AT зобов’язується платити дивіденди за привілейованими

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Інвестиційний сертифікат

1. Право на фіксовані дивіденди, розмір яких наперед відомий і зазначений в акції. Розмір дивідендів за привілейованими акціями може коригуватись залежно від розміру дивідендів за простими акціями, але AT зобов’язується платити дивіденди за привілейованими

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Ощадний сертифікат

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошей (грошових коштів), яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків за ним (гл. 5 Закону України “Про цінні папери і

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Депозитні сертифікати банків

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошей (грошових коштів), яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків за ним (гл. 5 Закону України “Про цінні папери і

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Опціон

Опціон – цінний папір, що є результатом опціонного контракту, відповідно до якого один з його учасників придбаває право купівлі або продажу певної кількості цінних паперів за обумовленою ціною протягом деякого періоду часу, а інший

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Ф’ючерс

Ф’ючерс – типовий біржовий терміновий контракт, купівля і продаж якого означають зобов’язання поставити або отримати зазначену в ньому кількість продукції за ціною, яка була встановлена під час завершення операції*69. Принцип полягає у тому, що

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Форвардний контракт

Форвардний контракт – стандартний документ (двостороння угода), який підтверджує зобов’язання особи придбати (продати) базовий актив (товари, цінні напери, кошти та їх характеристики, які е предметом виконання зобов’язань за деривативом) у певний час та на

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Варант

Форвардний контракт – стандартний документ (двостороння угода), який підтверджує зобов’язання особи придбати (продати) базовий актив (товари, цінні напери, кошти та їх характеристики, які е предметом виконання зобов’язань за деривативом) у певний час та на

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

За монетаризму головним завданням науки й освіти, всіх технологій і менеджменту є навчити гроші робити гроші. К. Кушнер 4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи Сучасна економіка – складна система, всі частини якої тісно

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – 4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи

За монетаризму головним завданням науки й освіти, всіх технологій і менеджменту є навчити гроші робити гроші. К. Кушнер 4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи Сучасна економіка – складна система, всі частини якої тісно

Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Грошова система держави

За монетаризму головним завданням науки й освіти, всіх технологій і менеджменту є навчити гроші робити гроші. К. Кушнер 4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи Сучасна економіка – складна система, всі частини якої тісно