Господарське право – Вінник О. М

Господарське право – Вінник О. М. – ВСТУП

Ускладнення відносин у сфері вітчизняної економіки, пов’язане із завершенням переходу від планово-розподільчої до змішаної (або соціально-орієнтованої ринкової) економіки, відбилося і на їх правовому регулюванні. Кодифікація господарського законодавства в результаті прийняття 16 січня 2003 р.

Господарське право – Вінник О. М. – ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Тема 1. Господарська діяльність 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя. 2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності. 3. Види господарської

Господарське право – Вінник О. М. – РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Тема 1. Господарська діяльність 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя. 2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності. 3. Види господарської

Господарське право – Вінник О. М. – Тема 1. Господарська діяльність

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Тема 1. Господарська діяльність 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя. 2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності. 3. Види господарської

Господарське право – Вінник О. М. – 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Тема 1. Господарська діяльність 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя. 2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності. 3. Види господарської

Господарське право – Вінник О. М. – 2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності

Ключовим поняттям господарського права є поняття господарської діяльності, яке ми знаходимо в різних нормативно-правових актах, зокрема: Законі України від 16 квітня 1991 р. “Про зовнішньоекономічну діяльність”, у ст. 1 якого знаходимо таке визначення: “Господарська

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Види господарської діяльності

Господарська діяльність надзвичайно різноманітна, що викликає потребу її класифікації з метою забезпечення оптимального правового регулювання господарської діяльності як такої та певних її видів, ураховуючи специфіку останніх. Господарську діяльність можна класифікувати за різними ознаками. За

Господарське право – Вінник О. М. – ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

1. Поняття, значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності. 2. Державний рівень організації та управління господарською сферою країни. 3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.

Господарське право – Вінник О. М. – 1. Поняття, значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності

1. Поняття, значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності. 2. Державний рівень організації та управління господарською сферою країни. 3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.

Господарське право – Вінник О. М. – 2. Державний рівень організації та управління господарською сферою країни

Хоча всі рівні організації господарської діяльності необхідні, проте державний має особливе значення, зумовлене роллю держави в суспільному житті. Як відомо, однією з основних функцій держави є організація життя в суспільстві з метою забезпечення умов

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки

В економіці України значна питома вага належить публічним секторам економіки – державному та комунальному. Функціонування цих секторів з метою забезпечення відповідних категорій публічних інтересів – народу України, Української держави, територіальних громіад. Відтак, основні засади

Господарське право – Вінник О. М. – ТЕМА 3. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ

1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. 2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. 3. Методи правового регулювання господарських відносин. 1. Поняття ознаки та види господарських правовідносин Сфера господарювання є надзвичайно складною з

Господарське право – Вінник О. М. – 1. Поняття ознаки та види господарських правовідносин

1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. 2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. 3. Методи правового регулювання господарських відносин. 1. Поняття ознаки та види господарських правовідносин Сфера господарювання є надзвичайно складною з

Господарське право – Вінник О. М. – 2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин

У сфері господарювання можуть виникати й інші відносини, що не мають усіх ознак господарських відносин, а відтак не регулюються Господарським кодексом і нормами інших нормативно-правових актів господарського законодавства. До таких відносин ст. 4 ГК,

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Методи правового регулювання господарських відносин

Подвійність природи господарських правовідносин (поєднання в них організаційних і майнових елементів, приватних і публічних інтересів як рушіїв дій їх суб’єктів) породжує чисельність методів правового регулювання, що є особливістю господарського права як галузі права. Методи

Господарське право – Вінник О. М. – ТЕМА 4. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

1. Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання. 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. 3. Система господарського законодавства. 4. Господарсько-правові норми: поняття та види. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства. 1. Конституційні засади правопорядку в

Господарське право – Вінник О. М. – 1. Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання

1. Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання. 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. 3. Система господарського законодавства. 4. Господарсько-правові норми: поняття та види. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства. 1. Конституційні засади правопорядку в

Господарське право – Вінник О. М. – 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

1. Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання. 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. 3. Система господарського законодавства. 4. Господарсько-правові норми: поняття та види. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства. 1. Конституційні засади правопорядку в

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Система господарського законодавства

Господарське законодавство складається з великого масиву взаємопов’язаних між собою нормативно-правових актів різної юридичної сили, що регулюють господарські відносини. В своїй сукупності ці нормативно-правові акти складають систему господарського законодавства. Система господарського законодавства – це розташування

Господарське право – Вінник О. М. – 4. Господарсько-правові норми: поняття та види

Акти господарського законодавства здебільшого мають комплексний характер, тобто складаються з правових норм різних галузей права, приурочених до одного предмета (господарських договорів певного виду, суб’єкта господарювання певної господарсько-правової форми або органу господарського управління тощо). Проте

Господарське право – Вінник О. М. – 5. Питання вдосконалення господарського законодавства

Враховуючи вищенаведені ознаки сучасного господарського законодавства України, можна дійти висновку, що в ньому чимало застарілих, колізійних норм, а також прогалин, що зумовлено запровадженням в економіку України нових для неї ринкових відносин, які ще не

Господарське право – Вінник О. М. – ТЕМА 5. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

1. Господарське право як галузь права. 2. Господарське право як галузь правової науки. 3. Господарське право як навчальна дисципліна. 1. Господарське право як галузь права Своєрідність господарських правовідносин, що складають предмет правового регулювання, та

Господарське право – Вінник О. М. – 1. Господарське право як галузь права

1. Господарське право як галузь права. 2. Господарське право як галузь правової науки. 3. Господарське право як навчальна дисципліна. 1. Господарське право як галузь права Своєрідність господарських правовідносин, що складають предмет правового регулювання, та

Господарське право – Вінник О. М. – 2. Господарське право як галузь правової науки

Господарське право як галузь права слід відрізняти від науки господарського права за предметом, методами та завданням. Наука господарського права вивчає історію становлення та розвитку, системи правового регулювання господарських відносин в Україні та за кордоном,

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Господарське право як навчальна дисципліна

Господарське право як галузь права слід відрізняти від науки господарського права за предметом, методами та завданням. Наука господарського права вивчає історію становлення та розвитку, системи правового регулювання господарських відносин в Україні та за кордоном,

Господарське право – Вінник О. М. – РОЗДІЛ II. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права). 2. Основи правового статусу суб’єктів господарювання. 3.Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень. 4. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських

Господарське право – Вінник О. М. – ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права). 2. Основи правового статусу суб’єктів господарювання. 3.Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень. 4. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських

Господарське право – Вінник О. М. – 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права)

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права). 2. Основи правового статусу суб’єктів господарювання. 3.Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень. 4. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських

Господарське право – Вінник О. М. – 2. Основи правового статусу суб’єктів господарювання

Відповідно до ч. 1 ст. 55. Господарського кодексу України, суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень

Однією з категорій суб’єктів господарських правовідносин нарівні з суб’єктами господарювання є суб’єкти організаційно-господарських повноважень. Це особи, які мають повноваження щодо організації господарської діяльності, управління іншими суб’єктами та/або контролю за їх діяльністю. Розрізняють юридичні та

Господарське право – Вінник О. М. – 4. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських відносин

Особливе становище притаманне суб’єктам внутрішньогосподарських відносин, до яких належать: Відокремлені підрозділи, філії, представництва господарські їх організацій зі статусом юридичної особи; Цехи, лабораторії, відділи, департаменти господарських організацій, територіальне розташування яких збігається з основним місцезнаходженням такої

Господарське право – Вінник О. М. – ТЕМА 7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ

1. Поняття підприємства та його основні ознаки. 2. Види та організаційно-правові форми підприємств. 3. Особливості правового становища окремих видів підприємств. 3.1 Підприємства державної форми власності (державних комерційних і казенних підприємств). 3.2 Підприємства комунальної форми

Господарське право – Вінник О. М. – 1. Поняття підприємства та його основні ознаки

1. Поняття підприємства та його основні ознаки. 2. Види та організаційно-правові форми підприємств. 3. Особливості правового становища окремих видів підприємств. 3.1 Підприємства державної форми власності (державних комерційних і казенних підприємств). 3.2 Підприємства комунальної форми

Господарське право – Вінник О. М. – 2. Види та організаційно-правові форми підприємств

Підприємства можуть бути різних видів та організаційно-правових форм. Відповідно до ст. 63 ГК України, підприємства класифікуються за різними ознаками: 1. Залежно від форм власності в Україні можуть діяти підприємства таких видів: – приватне підприємство,

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Особливості правового становища окремих видів підприємств

3.1. Підприємства державної форми власності (державних комерційних і казенних підприємств) Підприємства державної форми власності були основним суб’єктом господарювання за планово-розподільчої економіки, і в ринкових умовах господарювання (з притаманною ринковим відносинам конкуренцією) їх частка серед

Господарське право – Вінник О. М. – 3.1. Підприємства державної форми власності (державних комерційних і казенних підприємств)

3.1. Підприємства державної форми власності (державних комерційних і казенних підприємств) Підприємства державної форми власності були основним суб’єктом господарювання за планово-розподільчої економіки, і в ринкових умовах господарювання (з притаманною ринковим відносинам конкуренцією) їх частка серед

Господарське право – Вінник О. М. – 3.2. Підприємства комунальної форми власності

Значною мірою подібними (за своїм правовим становищем) до державних підприємств є комунальні підприємства, оскільки перші й другі функціонують на базі публічних (державної та комунальної) форм власності (комунальна власність, відповідно до першої редакції Закону “Про

Господарське право – Вінник О. М. – 3.3. Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи

Господарський кодекс України (ст. 93) за ознакою форми власності, на базі якої функціонують підприємства, виділяє такий їх різновид, як підприємства колективної власності. До них належать: Виробничий кооператив; Колективне підприємство (в тому числі колективне сільськогосподарське

Господарське право – Вінник О. М. – 3.4. Приватні підприємства

Різновидом підприємств за ознакою форми власності, на базі якої функціонує підприємство, є приватні підприємства. Особливості правового становища таких підприємств регламентуються законодавством лише схематично. Так, відповідно до ст. 113 ГК, приватним підприємством є підприємство, що

Господарське право – Вінник О. М. – 3.5. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства

За критерієм участі іноземного інвестора та його частки у статутному капіталі (складеному майні підприємства) законодавець виділяє дві категорії підприємств, яким притаманна певна специфіка: підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства. Особливості правового становища підприємств

Господарське право – Вінник О. М. – 3.6. Орендні підприємства

За критерієм участі іноземного інвестора та його частки у статутному капіталі (складеному майні підприємства) законодавець виділяє дві категорії підприємств, яким притаманна певна специфіка: підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства. Особливості правового становища підприємств

Господарське право – Вінник О. М. – ТЕМА 8. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

1. Поняття та характерні риси господарських товариств. 2. Класифікація господарських товариств. 3. Форми господарських товариств. 3.1 Повне товариство. 3.2 Командитне товариство. 3.3 Акціонерне товариство. 3.4 Товариство з обмеженою відповідальністю. 3.5 Товариство з додатковою відповідальністю.

Господарське право – Вінник О. М. – 1. Поняття та характерні риси господарських товариств

1. Поняття та характерні риси господарських товариств. 2. Класифікація господарських товариств. 3. Форми господарських товариств. 3.1 Повне товариство. 3.2 Командитне товариство. 3.3 Акціонерне товариство. 3.4 Товариство з обмеженою відповідальністю. 3.5 Товариство з додатковою відповідальністю.

Господарське право – Вінник О. М. – 2. Класифікація господарських товариств

Господарські товариства можуть бути різних видів і форм. Поділ господарських товариств на види здійснюється за певними ознаками, а на ( форми – за сукупністю ознак. Класифікація господарських товариств має практичне значення: законодавство передбачає застосування

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Форми господарських товариств

Залежно від особливостей створення, правового статусу засновників та учасників, порядку управління, організаційної структури та інших ознак господарські товариства можуть мати такі форми (хоча законодавець їх визначає як види); повне товариство (ПТ), командитне товариство (КТ).

Господарське право – Вінник О. М. – 3.1. Повне товариство

Залежно від особливостей створення, правового статусу засновників та учасників, порядку управління, організаційної структури та інших ознак господарські товариства можуть мати такі форми (хоча законодавець їх визначає як види); повне товариство (ПТ), командитне товариство (КТ).

Господарське право – Вінник О. М. – 3.2. Командитне товариство

Командитне товариство – це таке господарське товариство, в якому один або більше учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть по його боргах додаткову відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може

Господарське право – Вінник О. М. – 3.3. Акціонерне товариство

Акціонерне товариство (AT) – це таке господарське товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість часток рівної номінальної вартості, виражених в акціях, і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім власним майном; акціонери несуть

Господарське право – Вінник О. М. – 3.4. Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю – це таке господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів, і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном; учасники, які повністю сплатили свої

Господарське право – Вінник О. М. – 3.5. Товариство з додатковою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю – це таке господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів, і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном; учасники, які повністю сплатили свої