Господарське право – Вінник О. М. – 2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми його реалізації

Право комунальної власності на засоби виробництва в об’єктивному розумінні – це сукупність правових норм, що регулюють відносини комунальної власності.

Право комунальної власності на засоби виробництва в суб’єктивному розумінні – це юридично визначена і забезпечена можливість територіальної громади – як суб’єкта цього права – використовувати належне їй майно (володіти, доцільно, економно й ефективно користуватися і розпоряджатися) на свій розсуд і в своїх інтересах.

Право комунальної власності виділилося з права державної власності і та цей час зберігає значний генетичний зв’язок з ним. Зокрема, основною підставою набуття права комунальної власності є безоплатна передача державою майна територіальним громадам.

Первісне виділення об’єктів комунальної власності проходило ще в рамках державної власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 04.11.1991 р. “Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю та власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)”. Цією постановою був визначений перелік підприємств, установ і організацій, майно яких передавалось у комунальну власність (на рівні області), вказано, що все інше державне майно складає загальнодержавну власність, і встановлено порядок вирішення питань про передачу окремих об’єктів загальнодержавної власності в комунальну власність і навпаки.

У подальшому в основному здійснювався перерозподіл об’єктів між загальнодержавною (державною) і комунальною власністю шляхом їх передачі. Нині порядок такої передачі регулюється Законом України від 3 березня 1998 р. “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”.

Особливістю передачі, яка також засвідчує збереження зв’язку між державною та комунальною власністю, є те, що передача об’єктів здійснюється безоплатно: передача підприємств провадиться разом з усіма активами і пасивами, лімітами, фондами, планами фінансово-господарської діяльності тощо, а об’єктів незавершеного будівництва – також з проектно-кошторисною документацією. Крім безоплатної передачі, підставами набуття права комунальної власності є створення та придбання майна в порядку, встановленому законодавством.

Реалізація територіальною громадою функцій власника здійснюється відповідним органом місцевого самоврядування через використання таких повноважень:

Розробка і затвердження стосовно відповідної територіальної громади програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету та звіту про його виконання, місцевих програм приватизації, переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, порядку та умов приватизації комунальної власності;

Прийняття рішень про створення, ліквідацію та реорганізацію підприємств, установ та організацій комунальної власності; щодо відчуження майна, в тому числі виробничо-господарського призначення;

Розгляд проектів планів підприємств і організацій, що діють на базі комунальної власності відповідної територіальної громади, здійснення контролю за їх виконанням;

Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;

Внесення пропозицій про передачу або продаж у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності;

– передача іншим органам, зокрема відділам, управлінням виконавчого комітету відповідної ради повноважень щодо управління майном, що належить до комунальної власності даної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

Господарське управління окремими частинами комунального майна стосовно засобів виробництва здійснюється голошиїм чином управліннями, департаментами та відділами виконкому, комунальними господарськими об’єднаннями – в частині делегованих їм функцій органом місцевого самоврядування (його виконкомом) через такі повноваження: створення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств та організацій, визначення мети та предмета їх діяльності (затвердження статутів і положень), здійснення контролю за ефективністю використання ними комунального майна, встановлення підвідомчим підприємствам економічних лімітів і нормативів, розміщення комунальних замовлень тощо.

Господарське відання комунальним майном здійснюється комунальними підприємствами, які функціонують з метою отримання прибутку.

Оперативне управління комунальним майном здійснюється комунальними установами – закладами освіти, охорони здоров’я тощо та комунальними підприємствами, діяльність яких дотується з місцевого бюджету.

Корпоративні права виникають у територіальної громади в результаті створення комунальних та участі в створенні змішаних господарських товариств (зазвичай AT і ТОВ), набуття корпоративних прав у вже створених господарських організаціях корпоративного типу; основні засади управління комунальними (за аналогією з державними) корпоративними правами відповідно до гл. 18 ГК України.

Переданий комунального майна в користування та/або управління суб’єктами господарювання, які функціонують на базі колективної та приватної власності, здійснюється на підставі відповідних договорів: оренди (регулюється Законом “Про оренду державного та комунального майна”), лізингу (відповідно до Закону “Про лізинг”), концесії (закони “Про концесії”, “Про концесії на…”).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Господарське право – Вінник О. М. – 2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми його реалізації