Господарське право України – Несинова С. В

Господарське право України – Несинова С. В. – ПЕРЕДМОВА

Особливістю господарської діяльності є її безперервний розвиток, поява нових форм здійснення господарської діяльності тощо. Постійна зміна та прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність та визначають порядок й необхідні умови для здійснення окремих

Господарське право України – Несинова С. В. – Розділ 1. Загальні підстави здійснення господарської діяльності

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 1.1. Господарське право як галузь права. 1.2. Принципи господарського права. 1.3. Господарська діяльність: поняття і види. 1.4. Особливості здійснення підприємницької діяльності. 1.5. Господарські відносини та

Господарське право України – Несинова С. В. – ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 1.1. Господарське право як галузь права. 1.2. Принципи господарського права. 1.3. Господарська діяльність: поняття і види. 1.4. Особливості здійснення підприємницької діяльності. 1.5. Господарські відносини та

Господарське право України – Несинова С. В. – 1.1. Господарське право як галузь права

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 1.1. Господарське право як галузь права. 1.2. Принципи господарського права. 1.3. Господарська діяльність: поняття і види. 1.4. Особливості здійснення підприємницької діяльності. 1.5. Господарські відносини та

Господарське право України – Несинова С. В. – 1.2. Принципи господарського права

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 1.1. Господарське право як галузь права. 1.2. Принципи господарського права. 1.3. Господарська діяльність: поняття і види. 1.4. Особливості здійснення підприємницької діяльності. 1.5. Господарські відносини та

Господарське право України – Несинова С. В. – 1.3. Господарська діяльність: поняття і види

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 1.1. Господарське право як галузь права. 1.2. Принципи господарського права. 1.3. Господарська діяльність: поняття і види. 1.4. Особливості здійснення підприємницької діяльності. 1.5. Господарські відносини та

Господарське право України – Несинова С. В. – 1.4. Особливості здійснення підприємницької діяльності

Підприємницька діяльність може здійснюватись як Просте підприємництво, тобто підприємництво без створення юридичної особи (воно здійснюється фізичними особами, що набули в установленому порядку статусу суб’єкта підприємницької діяльності), Складне підприємництво, тобто за умови створення юридичної особи.

Господарське право України – Несинова С. В. – 1.5. Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських правовідносин

Ст. 3 ГК України окреслює коло відносин, які за своєю природою можуть вважатися господарськими. До них належать господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами господарювання при

Господарське право України – Несинова С. В. – 1.6. Методи господарського права

Під методами господарського права слід розуміти сукупність прийомів та способів впливу на господарські правовідносини. Комплексний характер господарських правовідносин, які поєднують у собі організаційні та майнові відносини, зумовлює складний характер методів правового регулювання. У літературі

Господарське право України – Несинова С. В. – 1.7. Система господарського права

Під методами господарського права слід розуміти сукупність прийомів та способів впливу на господарські правовідносини. Комплексний характер господарських правовідносин, які поєднують у собі організаційні та майнові відносини, зумовлює складний характер методів правового регулювання. У літературі

Господарське право України – Несинова С. В. – ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

2.1. Система джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види. 2.2. Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання. 2.3. Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин. 2.4. Регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів (кодексів), законів

Господарське право України – Несинова С. В. – 2.1. Система джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види

2.1. Система джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види. 2.2. Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання. 2.3. Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин. 2.4. Регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів (кодексів), законів

Господарське право України – Несинова С. В. – 2.2. Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання

Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання здійснюється на основі єдиного нормативно-правового акта – Конституції України – акта, що має найвищу юридичну силу. Конституція України встановлює загальні принципи здійснення підприємницької діяльності. Так, згідно зі ст.

Господарське право України – Несинова С. В. – 2.3. Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин

Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання здійснюється на основі єдиного нормативно-правового акта – Конституції України – акта, що має найвищу юридичну силу. Конституція України встановлює загальні принципи здійснення підприємницької діяльності. Так, згідно зі ст.

Господарське право України – Несинова С. В. – 2.4. Регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів (кодексів), законів та інших актів, що мають силу закону

Основним джерелом права у правовій державі виступають закони. Саме вони, як вища форма прояву державної волі народу, є основою для усіх інших правових актів. Законом Вважається державний нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює

Господарське право України – Несинова С. В. – 2.5. Регулювання господарських відносин підзаконними нормативними актами

Систему підзаконних нормативних актів очолюють Укази Президента України – нормативні акти, що видаються на основі Конституції і законів України. З метою ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку національної економіки, прискорення економічних реформ, вирішення соціальних

Господарське право України – Несинова С. В. – 2.6. Роль судової практики для вдосконалення господарського законодавства

Нормативні акти правотворчості відрізняються від актів роз’яснення чи тлумачення правових норм. Це повною мірою стосується і Актів судових органів, що мають подібний характер. Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 47 Закону України від

Господарське право України – Несинова С. В. – ТЕМА 3. ДЕРЖАВА, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання. 3.2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. 3.3. Засоби державного регулювання господарських відносин. 3.4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини.

Господарське право України – Несинова С. В. – 3.1. Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання

3.1. Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання. 3.2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. 3.3. Засоби державного регулювання господарських відносин. 3.4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини.

Господарське право України – Несинова С. В. – 3.2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку

У сфері господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну) економічну і соціальну політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб’єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому. Згідно зі

Господарське право України – Несинова С. В. – 3.3. Засоби державного регулювання господарських відносин

У сфері господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну) економічну і соціальну політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб’єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому. Згідно зі

Господарське право України – Несинова С. В. – 3.4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини

Система оподаткування в Україні, податки і збори встановлюються виключно законами України. Система оподаткування будується за принципами економічної доцільності, соціальної справедливості, поєднання інтересів суспільства, держави, територіальних громад, суб’єктів господарювання та громадян. Згідно з ч. 2

Господарське право України – Несинова С. В. – 3.5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

Система оподаткування в Україні, податки і збори встановлюються виключно законами України. Система оподаткування будується за принципами економічної доцільності, соціальної справедливості, поєднання інтересів суспільства, держави, територіальних громад, суб’єктів господарювання та громадян. Згідно з ч. 2

Господарське право України – Несинова С. В. – 3.6. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки

Держава здійснює управління державним сектором економіки відповідно до засад внутрішньої і зовнішньої політики. Ч. 2 ст. 22 ГК України визначає, що Суб’єктами господарювання державного сектора економіки Є суб’єкти, що діють на основі лише державної

Господарське право України – Несинова С. В. – ТЕМА 4. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

4.1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання. 4.2. Установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб. 4.3. Класифікація суб’єктів господарської діяльності. 4.4. Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 4.5. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця. 4.1. Загальна

Господарське право України – Несинова С. В. – 4.1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання

4.1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання. 4.2. Установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб. 4.3. Класифікація суб’єктів господарської діяльності. 4.4. Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 4.5. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця. 4.1. Загальна

Господарське право України – Несинова С. В. – 4.2. Установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб

Згідно зі ст. 57 ГК України установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта господарювання. Стосовно змісту установчих документів, вимоги до нього

Господарське право України – Несинова С. В. – 4.3. Класифікація суб’єктів господарської діяльності

Згідно зі ст. 57 ГК України установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта господарювання. Стосовно змісту установчих документів, вимоги до нього

Господарське право України – Несинова С. В. – 4.4. Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

Поняття юридичної особи міститься у ст. 80 ЦК України, ч. 1 якої під юридичною особою розуміє організацію, створену і зареєстровану в установленому законом порядку. Вона наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та

Господарське право України – Несинова С. В. – 4.5. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця

Найпростішою формою здійснення підприємницької діяльності є форма приватного підприємництва фізичними особами, тобто без створення підприємств чи інших юридичних осіб. Ринкова економіка надає можливості людині, яка має бажання, знання, кошти або майно і на яку

Господарське право України – Несинова С. В. – ТЕМА 5. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ

5.1. Поняття та характерні риси підприємств. Види підприємств. 5.2. Особливості правового становища державних і комунальних підприємств. 5.3. Підприємства колективної власності. 5.4. Приватні підприємства. 5.5. Правове становище орендних підприємств в Україні. 5.1. Поняття та характерні

Господарське право України – Несинова С. В. – 5.1. Поняття та характерні риси підприємств. Види підприємств

5.1. Поняття та характерні риси підприємств. Види підприємств. 5.2. Особливості правового становища державних і комунальних підприємств. 5.3. Підприємства колективної власності. 5.4. Приватні підприємства. 5.5. Правове становище орендних підприємств в Україні. 5.1. Поняття та характерні

Господарське право України – Несинова С. В. – 5.2. Особливості правового становища державних і комунальних підприємств

Державне унітарне підприємство Утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки і входить до сфери його управління. Найменування державного унітарного підприємства

Господарське право України – Несинова С. В. – 5.3. Підприємства колективної власності

Підприємством колективної власності Визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника. Підприємства колективної власності засновані на власності їх трудових колективів. Такі підприємства можуть створюватися лише фізичними особами в результаті добровільного

Господарське право України – Несинова С. В. – 5.4. Приватні підприємства

Приватним підприємством Визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або декількох громадян, іноземців, осіб без громадянства і його (їх) праці або з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство що діє на

Господарське право України – Несинова С. В. – 5.5. Правове становище орендних підприємств в Україні

Приватним підприємством Визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або декількох громадян, іноземців, осіб без громадянства і його (їх) праці або з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство що діє на

Господарське право України – Несинова С. В. – ТЕМА 6. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

6.1. Поняття, види та основи функціонування господарських товариств. 6.2. Установчі документи господарських товариств. 6.3. Особливості правового статусу акціонерного товариства – публічного та приватного. 6.4. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою

Господарське право України – Несинова С. В. – 6.1. Поняття, види та основи функціонування господарських товариств

6.1. Поняття, види та основи функціонування господарських товариств. 6.2. Установчі документи господарських товариств. 6.3. Особливості правового статусу акціонерного товариства – публічного та приватного. 6.4. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою

Господарське право України – Несинова С. В. – 6.2. Установчі документи господарських товариств

Ст. 4 Закону України “Про господарські товариства” визначено, що установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного

Господарське право України – Несинова С. В. – 6.3. Особливості правового статусу акціонерного товариства – публічного та приватного

Акціонерним товариством Є господарське товариство, яке має статутний фонд, розділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства,

Господарське право України – Несинова С. В. – 6.4. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю

Товариством з обмеженою відповідальністю Є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої

Господарське право України – Несинова С. В. – 6.5. Поняття і сутність повного і командитного господарських товариств

Товариством з обмеженою відповідальністю Є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої

Господарське право України – Несинова С. В. – ТЕМА 7. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 7.2. Суб’єкти процесу державної реєстрації. 7.3. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону). 7.4. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію. 7.5.

Господарське право України – Несинова С. В. – 7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 7.2. Суб’єкти процесу державної реєстрації. 7.3. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону). 7.4. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію. 7.5.

Господарське право України – Несинова С. В. – 7.2. Суб’єкти процесу державної реєстрації

Суб’єктами процесу державної реєстрації є: 1. Державний реєстратор На території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, який: проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; проводить резервування найменувань юридичних осіб; передає органам державної статистики (далі

Господарське право України – Несинова С. В. – 7.3. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону)

1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. 2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору

Господарське право України – Несинова С. В. – 7.4. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію

1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. 2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору

Господарське право України – Несинова С. В. – 7.5. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа –

Господарське право України – Несинова С. В. – ТЕМА 8. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Ліцензування окремих видів господарської діяльності як умова здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання. 8.2. Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії. 8.3. Відповідальність за правопорушення у сфері ліцензування господарської діяльності. 8.1. Ліцензування окремих

Господарське право України – Несинова С. В. – 8.1. Ліцензування окремих видів господарської діяльності як умова здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання

8.1. Ліцензування окремих видів господарської діяльності як умова здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання. 8.2. Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії. 8.3. Відповідальність за правопорушення у сфері ліцензування господарської діяльності. 8.1. Ліцензування окремих