Господарське право України – Несинова С. В. – 7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

7.2. Суб’єкти процесу державної реєстрації.

7.3. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону).

7.4. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію.

7.5. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа – підприємець у порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” (2003 р.).

Ч. 2 ст. 58 ГК України зазначає, що відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.

Відомості про відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом.

Єдиний державний реєстр Юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) – автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців визначено у ст. 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”: державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців включає, зокрема:

– перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

– перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

– внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру;

– оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі – імені) або місця проживання фізичної особи – підприємця підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Слід зауважити також, що ч. 5 ст. 4 Закону “Про державну реєстрацію…” встановлює, що “представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом “.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця.

За проведення державної реєстрації справляється Реєстраційний збір (ст. 10 Закону) у такому розмірі:

– за проведення державної реєстрації юридичної особи – 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця – 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи – підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі 30% реєстраційного збору, встановленого реєстраційного збору.

– за заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням та за видачу дубліката оригіналу установчих документів, та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється реєстраційний збір у розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця зобов’язаний сформувати Реєстраційну справу. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який присвоюється при внесенні запису про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Державні реєстратори використовують бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців єдиних зразків. Ці бланки є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

Згідно зі ст. 9 Закону “Про реєстрацію…” У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Зазначаються: найменування юридичної особи; ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; місцезнаходження юридичної особи; місце проведення державної реєстрації; дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; прізвище та ініціали державного реєстратора; підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).

У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця Зазначаються: ім’я фізичної особи – підприємця; ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (далі – ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); місце проживання фізичної особи – підприємця; дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; місце проведення державної реєстрації; прізвище та ініціали державного реєстратора; підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).

Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Господарське право України – Несинова С. В. – 7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців