Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.3.2. Науково-технічний та інноваційний потенціал промислових комплексів України

Науково-інноваційна сфера належить до тих галузей господарського комплексу України, в яких відбулися найістотніші зміни в умовах трансформації економічних відносин. На думку спеціалістів з Інституту географії HAH України, загальні тенденції розвитку наукової діяльності в нашій державі свідчать про руйнацію існуючої системи організації наукових досліджень та неефективність діяльності наукових ресурсів у країні. Загалом науковий потенціал України зазнає істотних структурних змін, які пов’язані зі скороченням діяльності великих (переважно державних) наукових установ, конструкторських бюро і проектних організацій, що розміщені у найбільших містах та орієнтовані на широкомасштабні й комплексні фундаментальні дослідження. Натомість поступово зростає частка невеликих комерційно спрямованих наукових інституцій, що розвиваються як у найбільших містах України, так і в тих, що розташовані неподалік. Вони надають окремі спеціалізовані науково-технічні послуги, пов’язані насамперед із впровадженням іноземних технологій, маркетингом і рекламною діяльністю.

Деформація організаційної та галузевої структур наукового комплексу України виявляється на регіональному рівні. Знижується роль традиційних осередків інноваційної діяльності держави, особливо в низці обласних центрів та у великих містах. Натомість зростає значення наукового комплексу ядер промислових агломерацій – Київського, Харківського, Дніпропетровського, Донецького. За даними класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), із 458 міст України лише 120 здійснюють регулярні витрати на технологічні інновації. Причому на 20 міст України припадає майже 90 % усієї інноваційної діяльності держави у промисловості, а на ядра промислових агломерацій – 53 % (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Розвиток промислових науково-технологічних інновацій у найбільших наукових центрах України, 2006 р.

Географія промислових комплексів   Іщук С. І.   3.3.2. Науково технічний та інноваційний потенціал промислових комплексів України

Географія промислових комплексів   Іщук С. І.   3.3.2. Науково технічний та інноваційний потенціал промислових комплексів України

Отже, для України характерна висококонцентрована структура формування інновацій із переважанням декількох основних центрів науково-дослідних робіт у промисловості. Серед них насамперед слід виокремити Київ, на який припадає понад 28 % від усіх загальних інноваційних витрат. Потужний науковий потенціал міста формується завдяки розвиненій мережі НДІ, конструкторських бюро і лабораторій, а також низці недержавних науково-дослідних установ та проектних організацій. Наука у столиці залишається дієздатною та конкурентоспроможною завдяки статусу міста, його міжнародній орієнтованості, розвитку процесів дифузії інновацій на європейському і світовому рівнях. Особливістю наукового комплексу Києва є його виняткова спеціалізація на фундаментальній інноваційній діяльності в галузях обробної промисловості, зокрема в машинобудуванні, приладо – та верстатобудуванні, транспортному та авіаційному будуванні.

Науково-інноваційна сфера Харкова посідає друге місце за обсягами науково-технічних розробок в Україні. її дослідження спрямовані переважно на пошук новітніх технологій в енергетичній сфері, системі постачання газу, а також у добувній промисловості (див. табл. 3.2). Науковий потенціал міста підтримує низка НДІ технічного профілю, переважна більшість із яких займається фундаментальними і прикладними розробками.

Приблизно однакові позиції за обсягами витрат на технологічні інновації посідають ядра Донецько-Макіївської та Дніпропетровсько-Дніпродзержинської промислових агломерацій (6-7 % від загальних показників). Характерною особливістю цих міст є те, що їх наукова діяльність спрямована переважно на обслуговування підприємств обробної промисловості. Витрати на інновації в добувних галузях та системі енергопостачання незначні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.3.2. Науково-технічний та інноваційний потенціал промислових комплексів України