Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / Перевод с английского под редакцией профессора Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1996.

2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / За редакцією С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001.

3. Голова С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. – Київ: Екаунтінг, 2006.

4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Переклад з англійської за редакцією С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2008.

5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення/ Переклад з англійської за редакцією С. Ф. Голова. – К: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2008.

6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

7. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 7. – Луганськ: “Футура” ДСД “Лугань”, 2002.

8. Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt. Intermediate Accounting (vol. I, vol. II). 1998. John Wiley &; Sons, Inc.

9. Epstein B. J., Mirza A. A. IAS 2001 Interpretation and Application. New York: John Wiley &; Sons, Inc.2001.

10. International Accounting Standards 2009. IASC.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ