Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Функціонування підприємства, незалежно від виду його діяльності і форми власності, в умовах ринку визначається йога здатністю приносити прибуток. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим фактором стимулювання виробничо-господарської діяльності підприємства і створює фінансову основу для його розширення, задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. Прибуток – це найважливіший узагальнюючий показник в системі оцінкових показників ефективності виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства.

Основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства такі:

– оцінка динаміки абсолютних показників фінансових результатів (прибутку і рентабельності);

– визначення напряму і розміру впливу окремих факторів на суму прибутку та рівень рентабельності;

– виявлення та оцінка можливих резервів зростання прибутку й рентабельності;

– аналіз порога прибутку.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає такі основні елементи дослідження:

– зміна кожного показника за аналізований поточний період (“горизонтальний аналіз показників фінансових результатів за звітний період);

– дослідження структури відповідних показників та їх зміни (“вертикальний аналіз” показників);

– зміна показників фінансових результатів за відповідний період (“трендовий аналіз” показників).

Загальним фінансовим результатом діяльності підприємства є балансовий прибуток, формалізований розрахунок якого може бути представлений формулою:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Де Р6 – балансовий прибуток (збиток);

Р° – прибуток (збиток) від реалізації продукції; Р*- прибуток (збиток) від іншої реалізації; Р° – результат від інших позареалізаційних операцій. Результат від реалізації продукції визначається таким чином:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Де /V – виручка від реалізації продукції;

Я” – витрати на виробництво реалізованої продукції;

Н” – податки (ПДВ, акцизи, спецподатки та експортні мита).

5.3.1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції

Прибуток відображає загальний фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємства. Найважливіший складник загальної величини прибутку – це прибуток від реалізації продукції, величина якої формується під впливом таких показників-факторів: обсяг реалізації; структура продукції; відпускні ціни на сировину, матеріали, паливо, тарифи на енергію та перевезення; рівень витрат матеріальних і трудових ресурсів тощо.

Методика формалізованого розрахунку цих показників може бути представлена в такому вигляді:

1. Розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації продукції:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Де АР – зміна прибутку від реалізації продукції за аналізований період;

Р – прибуток звітного року; Р0 – прибуток базисного року; /-фактори, що впливають на розмір прибутку. 2. Вплив на прибуток відпускних цін на реалізовану продукцію (АР,):

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Де А/,” = ^РіЧі – реалізація у звітному році в цінах звітного року;

М(0 =^Ро<7і – реалізація у звітному році в цінах базисного

Року;

Р – ціна продукції; щ – кількість продукції. 3. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції (ЛР,):

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Де к, – коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції у відпускних цінах, визначається за формулою:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

К2 – коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції за повною собівартістю:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Де 8,0 – фактична собівартість реалізованої продукції за звітний рік у цінах і тарифах базисного року;

Б0 – собівартість реалізованої продукції базисного року. 4. Вплив на прибуток змін у структурі та асортименті реалізованої продукції (АР,):

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Дв Рі-0 – прибуток, одержаний від фактично реалізованої продукції у цінах і за собівартістю базисного року.

5. Вплив на прибуток економії від зниження собівартості продукції (АР,):

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Де Б, – фактична собівартість реалізованої продукції.

6. Вплив на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції (ДР5).

7. Вплив на прибуток змін у цінах на матеріали і тарифи на послуги (АР6) можна визначити окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства