Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Методичний інструментарій оцінки вартості коштів з урахуванням фактора інфляції дозволяє розраховувати дійсну і майбутню вартість з урахуванням інфляційних процесів, що відбуваються в ринковій економіці, що розвивається. Підставою для проведення цих розрахунків слугує реальна процентна ставка.

Реальна ставка доходності-це зароблена кредитором номінальна процентна ставка, відкоректована з урахуванням зміни купівельної спроможності грошей. Номінальна процентна ставка – це ставка, виражена в тій або іншій валюті без поправок на інфляцію, а реальна процентна ставка коректує номінальну на рівень інфляції. Наприклад, якщо нарахована номінальна процентна ставка складає 8% річних, а рівень інфляції також дорівнює 8%, то реальна ставка доходності дорівнюватиме нулю.

Якщо ж номінальна процентна ставка складає 8% річних, а рівень інфляції, що змінюється пропорційно зміні індексу споживчих цін, складає 5%, то розрахунок реальної ставки доходності слід виконувати за формулою:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Де /Иф – рівень інфляції;

І1 – реальна ставка позичкового відсотка, що враховує інфляцію.

Підставивши у (3.19) показники нашого прикладу, розрахуємо реальну ставку доходності, що у даному випадку складає 2,857% річних.

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Якщо передбачуваний рівень інфляції складає 5% у рік, то очікувана реальна ставка доходності – 2,857% річних. Якщо ж рівень інфляції виявиться вище 5%, то і реальна ставка буде менше 2,857%.

Розглянемо приклад зміни вартості в умовах інфляційної економіки.

Приймаємо:

Р – початкова сума коштів;

– сума коштів, отримана з урахуванням фактора інфляції;

І.- заданий річний рівень інфляції;

/- номінальна річна ставка позичкового відсотка.

Задамо річний рівень інфляції /. і номінальну річну ставку позичкового відсотка /. Розрахуємо інфляційну суму використовуючи формулу (3.2):

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Запишемо дану суму у вигляді такого виразу:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

А потім, перетворивши дане рівняння, одержимо співвідношення

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Дане співвідношення являє собою відому формулу І. Фішера, в якій сума (/. + іі) є величиною, яку слід додати до реальної ставки доходності для компенсації інфляційних втрат. Ця величина називається інфляційною премією.

Знаючи формулу І. Фішера, необхідно при підрахунку процентної ставки, що враховує інфляцію, обов’язково використовувати в розрахунку добуток /1, тому що він впливає на загальну величину ставки позичкового відсотка іі (3.20). Чим більше значення /та і, тим істотніше відхилення показника іс

Приклад.

Якщо / = 30% і /. = 20%, то часто за процентну ставку приймається сума (/ + і) = 30 + 20 = 50%. Проте існує ще добуток / на У нашому прикладі він складає 0,3 х 0,2 = 0,06, або 6%. Тому при обрахуванні об’ємних показників, коли враховуються десятки мільйонів гривень, ця величина дає істотне відхилення.

3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Проведення подібних розрахунків пов’язане з розрахунком інфляційної премії і загального рівня номінального доходу, що забезпечує відшкодування можливих інфляційних втрат і одержання необхідного рівня реального прибутку.

З позиції фінансового планування врахування реальної процентної ставки дає велику перевагу, тому що дозволяє робити розрахунки як номінальної (PV), так і реальної вартості грошей (FV) з урахуванням фактора інфляції.

Реальна майбутня вартість (real future value) розраховується за такою формулою:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Де FV – реальна майбутня вартість вкладу; п – період розміщення вкладу. Номінальна майбутня вартість (nominal future value) розраховується за формулою:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Де Л/и – номінальна майбутня вартість вкладу.

Для розрахунку майбутнього рівня ціни (Цмр) використовується формула:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Для знаходження реальної майбутньої вартості можна використовувати також формулу:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Приклад.

У віці 20 років клієнт поклав на рахунок 100 гр. од. Яку кількість грошей одержить клієнту віці 65 років (з урахуванням зміни реальної купівельної спроможності)? Номінальна процентна ставка складає 8% річних. Існує два способи розрахунку необхідних даних – простий і складний.

1. За формулою (3.21) розраховуємо реальну майбутню вартість вкладу:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

2. Можливий поетапний варіант розв’язання цієї задачі. Спочатку розраховується номінальна майбутня вартість за формулою (3.22).

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Потім обчислюється майбутній рівень інфляції за формулою (3.23).

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

І нарешті, визначається реальна майбутня вартість за формулою (3.24).

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Кінцевий результат той самий. Таким чином, існує два способи обчислення реальної майбутньої вартості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції