Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 10.3. Управління фінансуванням необоротних активів

Фінансування оновлення необоротних активів підприємства здійснюється за такими двома варіантами: використання власного капіталу підприємства; змішане фінансування за рахунок власного і позикового капіталу.

При виборі варіантів фінансування необоротних активів підприємства враховуються нижченаведені основні фактори:

– визначається достатність власних фінансових ресурсів для оновлення необоротних активів і забезпечення економічного розвитку підприємства в майбутньому періоді;

– розраховується вартість довгострокового фінансового кредиту в порівнянні з прибутком, що генерується оновлюваними видами необоротних активів;

– вивчається досягнуте співвідношення використання власного і позикового капіталу, що визначає рівень фінансової стійкості підприємства;

– оцінюється доступність довгострокового фінансового кредиту для підприємства.

У процесі фінансування інвестиційної діяльності підприємства використовують різні інструменти довгострокового фінансування: традиційні і нетрадиційні (рис. 10.1).

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   10.3. Управління фінансуванням необоротних активів

Рис. 10.1. Інструменти довгострокового фінансування підприємства

До традиційних інструментів довгострокового фінансування належать:

– звичайна акція – цінний папір, що дає П власнику право голосу на зборах акціонерів, а також право на одержання дивідендів;

– привілейована акція – цінний папір, що не дає її власнику права голосу на зборах акціонерів, але дає прибуток у вигляді фіксованих дивідендів;

– облігація – цінний папір, що засвідчує вкладення її власником коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати її номінальну вартість у передбачений термін зі сплатою фіксованого відсотка;

– кредитування – передбачає придбання підприємством устаткування та інших необоротних активів на підставі використання:

– проектних кредитів. Вони видаються під здійснення конкретних інвестиційних проектів, являють собою найбільш ризиковий вид довгострокового кредитування і видаються під розроблений бізнес-план;

– іпотечних кредитів. Вони являють собою довгострокові кредити під заставу нерухомості і земельних ділянок;

– кредитних ліній. Це найбільш гнучкий вид довгострокового кредитування. При цьому використовуються: рамкова кредитна лінія, що відкривається банком підприємству для оплати поставок у рамках одного великого контракту;

– револьверних кредитних ліній, що використовуються переважно в міжнародній практиці, являють собою ланцюжок продовжуваних в межах установленого терміну кредитних операцій;

– синдикованих кредитів. Ця форма використовується при фінансуванні дуже великих проектів, для яких проводиться спеціальне об’єднання кредитних ресурсів ряду банків, тобто утворюється синдикат.

Довгострокове фінансування необоротних активів підприємства пов’язане з використанням таких нетрадиційних Інструментів: опціон, заставні операції, лізинг, франчайзинг, процентні свопи.

Опціон надає право купувати або продавати певні види власності у певний час, за певною ціною і відповідно до угоди, в тому числі цінні папери.

На практиці використовуються різні види опціонів, у тому числі американський і європейський.

Опціон американський-являє собою опціонний контракт, на підставі якого надається право купівлі або продажу об’єктів опціонної угоди в будь-який момент до закінчення терміну дії опціону.

Опціон європейський – це опціонний контракт, що дає право купівлі або продажу об’єктів опціонної угоди тільки в момент закінчення терміну дії опціону.

Існують такі види опціонних контрактів:

– право на пільгову купівлю акцій;

– варант;

– опціон продавця (опціон ПУТ);

– опціон покупця (опціон КОЛЛ).

Отже, довгострокове фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства включає традиційні і нетрадиційні фінансові інструменти. Оптимальне поєднання різних фінансових інструментів дає можливість забезпечити інвестиційну діяльність підприємства необхідними фінансовими ресурсами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 10.3. Управління фінансуванням необоротних активів