Фінансове право України – Воронова Л. К. – 8.3. Бюджетна система України

Ст. 2 Закону України “Про бюджетну систему України” в редакції від 29.06.1995 p., який був чинним до прийняття Бюджетного кодексу України, бюджетну систему України було визначено як поєднання Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, визначення зведеного бюджету з подальшою деталізацією складових зведених бюджетів різного рівня (ст. 2 Закону України від 29.06.1995 р.). Ст. З цього закону визначає поняття бюджетного устрою: організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури і взаємозв’язок між окремими ЇЇ ланками. Чинне бюджетне законодавство не дає такого визначення.

Ці положення є відображенням конституційних норм (ст. 132,133 Конституції України), які визначають засади територіального устрою України (ст. 132), систему адміністративно-територіального устрою (ст. 133): фактично відповідно до ст. 133 Конституції України бюджетна система України складається з:

Державного бюджету України;

Місцевих бюджетів:

А) бюджету Автономної. Республіки Крим;

Б) обласних бюджетів;

В) районних бюджетів;

Г) бюджетів районів у містах;

Д) бюджетів місцевого самоврядування: бюджети територіальних громад сіл; бюджети територіальних громад селищ; бюджети територіальних громад міст та їх об’єднань.

Підставами для поділу бюджетів на місцеві та бюджети місцевого самоврядування є повноваження певних органів влади щодо їх прийняття й виконання та особливості формування дохідної частини бюджетів. Доходи місцевих бюджетів складаються із закріплених доходів (ст. 66 Бюджетного кодексу), тобто тих, що надходять за рахунок розподілу загальнодержавних податків і зборів. Бюджети місцевого самоврядування містять як подібні доходи (ст. 64 Кодексу), так і значні власні надходження, доходи, що формуються з власних джерел відповідних територіальних громад: місцевих податків і зборів; плати за землю; податку із власників транспортних засобів, податку на промисел; коштів від відчуження майна; плати за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності (ст. 69 Кодексу). Бюджети місцевого самоврядування визначають як базові.

На відміну від Закону України “Про бюджетну систему України” в редакції від 29.06.1995 p., де склад бюджетної системи і зведеного бюджету було визначено в одній статті (ст. 2), в чинному Бюджетному кодексі – дві статті: ст. 5 “Структура бюджетної системи України” і ст. 6 “Зведений бюджет”. Незважаючи на те, що ст. б складається із 6 частин, фактично їх поєднано у дві складові цієї статті: поняття зведеного бюджету та склад відповідних зведених бюджетів (України, Автономної Республіки Крим, області, району, міста з районним поділом), що побудований за однотипною схемою.

Зведений бюджет є сукупністю бюджетних показників усіх бюджетів на певній території. Його використовують для аналізу та прогнозування економічного й соціального розвитку держави, територіальних громад. Зведені бюджети існують на рівні держави, Автономної Республіки Крим, області, району, міста з районним поділом. Частини 2-6 ст. 6 Бюджетного кодексу побудовані за єдиною схемою, за якою зроблено визначення відповідного зведеного бюджету як сукупності показників бюджетів, що існують на території дії зведеного бюджету. Так, зведений бюджет України охоплює показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей і міст Києва та Севастополя. Відповідно визначено й інші зведені бюджети.

Зведені бюджети призначені для:

– розрахунків соціальних та фінансових нормативів, норм складання проектів бюджетів;

– аналізу ефективності бюджетних витрат;

– з’ясування підстав надання трансфертів.

Зведені бюджети не затверджуються, а мають розрахунково-інформаційний характер.

Бюджетний період для всіх бюджетів, що становлять бюджетну систему, – один календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року. Сам закон про Державний бюджет України має бути прийнятий до 1 грудня року, що передує плановому. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Бюджетний період для Державного бюджету України може бути інший за особливих обставин:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, необхідність усунення природних чи техногенних катастроф.

У разі, якщо Державний бюджет України прийнято на інший бюджетний період, місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий самий період.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінансове право України – Воронова Л. К. – 8.3. Бюджетна система України