Фінансове право – Роль В. Ф

Фінансове право – Роль В. Ф. – Вступ

Проблеми регулювання фінансових відносин є одними з найактуальніших для сучасного етапу розвитку України. Фінанси служать матеріальною основою існування держави, джерелом грошового забезпечення його функцій. Тому воно прагне детально регламентувати суспільні відносини, які виникають при

Фінансове право – Роль В. Ф. – Модуль 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Проблеми регулювання фінансових відносин є одними з найактуальніших для сучасного етапу розвитку України. Фінанси служать матеріальною основою існування держави, джерелом грошового забезпечення його функцій. Тому воно прагне детально регламентувати суспільні відносини, які виникають при

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Проблеми регулювання фінансових відносин є одними з найактуальніших для сучасного етапу розвитку України. Фінанси служать матеріальною основою існування держави, джерелом грошового забезпечення його функцій. Тому воно прагне детально регламентувати суспільні відносини, які виникають при

Фінансове право – Роль В. Ф. – 1.1. Поняття фінансів. Фінансова система держави

Проблеми регулювання фінансових відносин є одними з найактуальніших для сучасного етапу розвитку України. Фінанси служать матеріальною основою існування держави, джерелом грошового забезпечення його функцій. Тому воно прагне детально регламентувати суспільні відносини, які виникають при

Фінансове право – Роль В. Ф. – 1.2. Фінансова діяльність держави

Об’єктивна необхідність фінансів (існування товарно-грошових відносин, розподіл сукупного суспільного продукту, контроль за господарською діяльністю) робить абсолютно необхідною діяльність з їх управління. Реалізуючи на практиці розподільчу і контрольну функції, які сприяють ефективному розподілу національного доходу

Фінансове право – Роль В. Ф. – 1.3. Методи і форми здійснення фінансової діяльності

Сутність фінансової діяльності розкривається на окремих стадіях, якими і визначаються особливості її здійснення. 1. На стадії формування централізованих і децентралізованих фондів відбувається утворення бюджетних фондів (Державного бюджету України і місцевих бюджетів), децентралізованих фондів. 2.

Фінансове право – Роль В. Ф. – 1.4. Органи, що здійснюють фінансову діяльність

Держава керує фінансовою діяльністю через державні органи, що наділені спеціальною компетенцією. Залежно від характеру діяльності, повноважень в галузі фінансової діяльності всі органи, що є її учасниками, діляться на дві групи. У фінансовій діяльності беруть

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

2.1. Поняття фінансового права, його предмет і метод. 2.2. Принципи та функції фінансового права 2.3. Система і джерела фінансового права. 2.4. Місце фінансового права в системі права України. 2.1. Поняття фінансового права, його предмет

Фінансове право – Роль В. Ф. – 2.1. Поняття фінансового права, його предмет і метод

2.1. Поняття фінансового права, його предмет і метод. 2.2. Принципи та функції фінансового права 2.3. Система і джерела фінансового права. 2.4. Місце фінансового права в системі права України. 2.1. Поняття фінансового права, його предмет

Фінансове право – Роль В. Ф. – 2.2. Принципи та функції фінансового права

Особливості предмета і методу фінансово-правового регулювання конкретизуються у принципах фінансового права. Термін “принцип” походить від лат. рRincipium, яке означає основні найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу та соціальну сутність явища, його спрямованість

Фінансове право – Роль В. Ф. – 2.3. Система і джерела фінансового права

Фінансове право, як і будь-яка галузь права, складається з великої кількості фінансово-правових норм. Разом вони складають складну систему. Усередині системи фінансово-правові норми групуються в різні підрозділи для регулювання фінансових відносин, що складаються відповідно до

Фінансове право – Роль В. Ф. – 2.4. Місце фінансового права в системі права України

Через власний предмет і метод правового регулювання фінансове право обгрунтовано визнається самостійною галуззю єдиної правової системи держави. Але самостійність фінансового права не означає його абсолютної відособленості. Фінансове право тісно пов’язане з усіма галузями правової

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ І ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

3.1. Фінансово-правові норми: їх зміст, особливості і види. 3.2. Фінансово-правові відносини: поняття, особливості і види. 3.1. Фінансово-правові норми: їх зміст, особливості і види Фінансово-правові норми – вихідні первісні елементи, з яких складається фінансове право

Фінансове право – Роль В. Ф. – 3.1. Фінансово-правові норми: їх зміст, особливості і види

3.1. Фінансово-правові норми: їх зміст, особливості і види. 3.2. Фінансово-правові відносини: поняття, особливості і види. 3.1. Фінансово-правові норми: їх зміст, особливості і види Фінансово-правові норми – вихідні первісні елементи, з яких складається фінансове право

Фінансове право – Роль В. Ф. – 3.2. Фінансово-правові відносини: поняття, особливості і види

У процесі впливу держави за допомогою правових норм на відносини у сфері фінансової діяльності виникають, змінюються і припиняються фінансові правовідносини. Учасники цих відносин виступають як конкретні носії прав і обов’язків, установлених правовими нормами. Фінансово-правові

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 4. Правові основи фінансового контролю в Україні

4.1. Сутність, значення та елементи фінансового контролю. 4.2. Види фінансового контролю. 4.3. Методи фінансового контролю 4.4. Організація та органи фінансового контролю. 4.1. Сутність, значення та елементи фінансового контролю До кількості загальних функцій управління відносяться

Фінансове право – Роль В. Ф. – 4.1. Сутність, значення та елементи фінансового контролю

4.1. Сутність, значення та елементи фінансового контролю. 4.2. Види фінансового контролю. 4.3. Методи фінансового контролю 4.4. Організація та органи фінансового контролю. 4.1. Сутність, значення та елементи фінансового контролю До кількості загальних функцій управління відносяться

Фінансове право – Роль В. Ф. – 4.2. Види фінансового контролю

Контроль, як установлення відповідності заданого стану фактичному у сфері фінансової діяльності при його розгляді з соціальної точки зору можна підрозділити на Державний і Суспільний. На сьогодні існують певні підстави стверджувати, що правомірно виділяти і

Фінансове право – Роль В. Ф. – 4.3. Методи фінансового контролю

Для фінансового права характерна широка різноманітність методів фінансового контролю. Метод Фінансового контролю можна – сукупність способів, засобів і прийомів у здійсненні контрольних функцій. Слід зазначити, що аналіз методів фінансового контролю грунтується на досягненнях як

Фінансове право – Роль В. Ф. – 4.4. Організація та органи фінансового контролю

Функції державного фінансового контролю розподіляються між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами управління фінансовою і кредитно-грошовою системою. Конкретні форми й методи розподілу таких функцій визначаються особливостями політичної системи держави. При цьому обов’язково

Фінансове право – Роль В. Ф. – Модуль 2. РОЗКРИТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНОГО СКЛАДУ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Тема 5. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 5.1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави. 5.2. Поняття бюджетного права, його предмет і особливості. Бюджетно-правові норми та правовідносини. 5.3. Бюджетний устрій і бюджетна

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 5. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Тема 5. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 5.1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави. 5.2. Поняття бюджетного права, його предмет і особливості. Бюджетно-правові норми та правовідносини. 5.3. Бюджетний устрій і бюджетна

Фінансове право – Роль В. Ф. – 5.1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави

Тема 5. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 5.1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави. 5.2. Поняття бюджетного права, його предмет і особливості. Бюджетно-правові норми та правовідносини. 5.3. Бюджетний устрій і бюджетна

Фінансове право – Роль В. Ф. – 5.2. Поняття бюджетного права, його предмет і особливості. Бюджетно-правові норми та правовідносини

Фінансово-правові норми, які регулюють бюджетні відносини, утворюють центральний розділ фінансового права – бюджетне право. Бюджетне право Є системою фінансово-правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають при визначенні бюджетного устрою, складу доходів і витрат

Фінансове право – Роль В. Ф. – 5.3. Бюджетний устрій і бюджетна система України

Кожна держава має свою бюджетну систему і встановлює принципи її побудови, з тим щоб власний бюджет мала сама держава, її частини (якщо це федерація) та всі адміністративно-територіальні одиниці, тобто бюджетний устрій в державі визначається

Фінансове право – Роль В. Ф. – 5.4. Принципи та порядок розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів

Держава залишає за собою право встановлювати основи розподілу доходів і видатків бюджетів різного рівня та піклуватися про: 1) збалансованість кожного бюджету незалежно від об’ємів закріплених за ним джерел доходів, забезпеченні кожної адміністративно-територіальної одиниці можливістю

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

6.1. Поняття і принципи бюджетного процесу. 6.2. Стадії бюджетного процесу. 6.1. Поняття і принципи бюджетного процесу Щодо сутності і змісту бюджетного процесу існує безліч точок зору. Але більшість учених, юристів-фінансистів, грунтуючись на ст. 2

Фінансове право – Роль В. Ф. – 6.1. Поняття і принципи бюджетного процесу

6.1. Поняття і принципи бюджетного процесу. 6.2. Стадії бюджетного процесу. 6.1. Поняття і принципи бюджетного процесу Щодо сутності і змісту бюджетного процесу існує безліч точок зору. Але більшість учених, юристів-фінансистів, грунтуючись на ст. 2

Фінансове право – Роль В. Ф. – 6.2. Стадії бюджетного процесу

Як було вказано вище, під стадією бюджетного процесу необхідно розуміти окремий етап здійснення бюджетної діяльності. Розглянемо зміст кожної стадії. 1. Стадія складання проекту бюджету Стаття 116 Конституції України поклала обов’язок складання проекту бюджету і

Фінансове право – Роль В. Ф. – 1. Стадія складання проекту бюджету

Як було вказано вище, під стадією бюджетного процесу необхідно розуміти окремий етап здійснення бюджетної діяльності. Розглянемо зміст кожної стадії. 1. Стадія складання проекту бюджету Стаття 116 Конституції України поклала обов’язок складання проекту бюджету і

Фінансове право – Роль В. Ф. – 2. Стадія розгляду і затвердження бюджету

Проекти бюджетів і актів про них вносять на розгляд відповідних представницьких органів виконавчі органи. Конституція України в ст. 96 встановила, що не пізніше 15 вересня Кабінет Міністрів України представляє у Верховну Раду України проект

Фінансове право – Роль В. Ф. – 3. Виконання бюджету

Основним документом для виконання бюджету є бюджетний розпис, що складається Міністерством фінансів України і затверджується міністром фінансів протягом місяця після вступу в силу закону про Державний бюджет. Розпис складається так, щоб по можливості вдалося

Фінансове право – Роль В. Ф. – 4. Завершення бюджету

Основним документом для виконання бюджету є бюджетний розпис, що складається Міністерством фінансів України і затверджується міністром фінансів протягом місяця після вступу в силу закону про Державний бюджет. Розпис складається так, щоб по можливості вдалося

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 7. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІЛЬОВИХ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ

7.1. Поняття, класифікація та основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів. 7.2. Правовий режим бюджетних цільових фондів. 7.3. Правовий режим державних і місцевих позабюджетних фондів. 7.1. Поняття, класифікація та основи правового регулювання цільових

Фінансове право – Роль В. Ф. – 7.1. Поняття, класифікація та основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів

7.1. Поняття, класифікація та основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів. 7.2. Правовий режим бюджетних цільових фондів. 7.3. Правовий режим державних і місцевих позабюджетних фондів. 7.1. Поняття, класифікація та основи правового регулювання цільових

Фінансове право – Роль В. Ф. – 7.2. Правовий режим бюджетних цільових фондів

У складі Державного бюджету України і місцевих бюджетів утворюються цільові фонди коштів для їх найефективнішого та оперативного використання для досягнення певної соціальної й економічної мети. До Державного бюджету України включені Державний фонд сприяння зайнятості

Фінансове право – Роль В. Ф. – 7.3. Правовий режим позабюджетних фондів

Крім цільових бюджетних фондів, в Україні створюються та функціонують позабюджетні цільові фонди коштів. За цільовим призначенням такі фонди, також як і бюджетні, можуть бути соціальними, економічними і суспільно-політичними. Створюються такі фонди органами державної влади

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

8.1. Сутність і значення державних доходів. 8.2. Структура і методи забезпечення державних доходів. 8.1. Сутність і значення державних доходів У сучасних умовах державні доходи є складною структурно розгалуженою системою різних видів грошових надходжень на

Фінансове право – Роль В. Ф. – 8.1. Сутність і значення державних доходів

8.1. Сутність і значення державних доходів. 8.2. Структура і методи забезпечення державних доходів. 8.1. Сутність і значення державних доходів У сучасних умовах державні доходи є складною структурно розгалуженою системою різних видів грошових надходжень на

Фінансове право – Роль В. Ф. – 8.2. Структура і методи забезпечення державних доходів

Залежно від порядку формування та характеру використання державні доходи підрозділяються на централізовані і децентралізовані. До централізованих доходів відносяться кошти, які спрямовані на формування централізованих фондів – Державного і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, Фонду соціального

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 9. ПОДАТКОВЕ ПРАВО

9.1. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки. 9.2. Податок на прибуток підприємств. 9.3. Правове регулювання податків з населення. 9.4. Податки, що сплачують юридичні та фізичні особи. 9.5. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 9.1. Система

Фінансове право – Роль В. Ф. – 9.1. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки

9.1. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки. 9.2. Податок на прибуток підприємств. 9.3. Правове регулювання податків з населення. 9.4. Податки, що сплачують юридичні та фізичні особи. 9.5. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 9.1. Система

Фінансове право – Роль В. Ф. – 9.2. Податок на прибуток підприємств

Податок на прибуток є класичним варіантом прямого податку. Оподаткування прибутків юридичних осіб здійснюється в Україні на підставі Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року. Платниками податку є: 1. З числа

Фінансове право – Роль В. Ф. – 9.3. Правове регулювання податків з населення

Податки з населення (фізичних осіб) – це податок з доходів фізичних осіб, податок на промисел та ін. Податок з доходів фізичних осіб – плата фізичної особи за послуги, що надаються їй територіальною громадою, на

Фінансове право – Роль В. Ф. – 9.4. Податки, що сплачують юридичні та фізичні особи

Змішані податки, тобто ті, що сплачують і юридичні, і фізичні особи, – податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; земельний податок. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин

Фінансове право – Роль В. Ф. – 9.5. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Податкове правопорушення – це протиправне винне діяння (дія чи бездіяльність), що виражається у невиконанні або неналежному виконанні платниками податків фінансових обов’язків перед бюджетом, державними цільовими фондами або в порушенні органом (посадовою особою) державної податкової

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 10. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

10.1. Поняття державного кредиту, його значення, види та функції. 10.2. Особливості інституту державного кредиту. 10.1. Поняття державного кредиту, його значення, види та функції У єдиній системі державних доходів основне фіскальне навантаження несуть, безумовно, різні

Фінансове право – Роль В. Ф. – 10.1. Поняття державного кредиту, його значення, види та функції

10.1. Поняття державного кредиту, його значення, види та функції. 10.2. Особливості інституту державного кредиту. 10.1. Поняття державного кредиту, його значення, види та функції У єдиній системі державних доходів основне фіскальне навантаження несуть, безумовно, різні

Фінансове право – Роль В. Ф. – 10.2. Особливості інституту державного кредиту

Державний кредит є складовою частиною кредиту, він має свої особливості, які проявляються досить чітко. Специфічність державного кредиту найбільш яскраво виявляється при порівнянні його з таким видом кредиту, як банківський. При цьому можна виділити наступні

Фінансове право – Роль В. Ф. – Тема 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

11.1. Поняття та особливості державного боргу. 11.2. Форми державного боргу. 11.3. Межі державного боргу та управління ним. 11.4. Правовий режим державних цінних паперів. 11.1. Поняття та особливості державного боргу Використання державою механізму державного боргу