Фінансове право – Лучковська С. I

Фінансове право – Лучковська С. I. – ВСТУП

Навчальний посібник розроблено насамперед для застосування студентами економічних спеціальностей при вивченні дисципліни “Фінансове право”. Курс “Фінансове право” є нормативною навчальною дисципліною з циклу професійної підготовки й посідає особливе місце серед правових дисциплін, ЯКІ викладаються

Фінансове право – Лучковська С. I. – РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

МОДУЛЬ 1 Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави й органів місцевого самоврядування 1. Поняття, зміст і функції фінансів. 2. Фінансова система України, її складові 3. Поняття та зміст фінансової діяльності держави й органів

Фінансове право – Лучковська С. I. – МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 1 Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави й органів місцевого самоврядування 1. Поняття, зміст і функції фінансів. 2. Фінансова система України, її складові 3. Поняття та зміст фінансової діяльності держави й органів

Фінансове право – Лучковська С. I. – Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави й органів місцевого самоврядування

МОДУЛЬ 1 Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави й органів місцевого самоврядування 1. Поняття, зміст і функції фінансів. 2. Фінансова система України, її складові 3. Поняття та зміст фінансової діяльності держави й органів

Фінансове право – Лучковська С. I. – 1. Поняття, зміст і функції фінансів

МОДУЛЬ 1 Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави й органів місцевого самоврядування 1. Поняття, зміст і функції фінансів. 2. Фінансова система України, її складові 3. Поняття та зміст фінансової діяльності держави й органів

Фінансове право – Лучковська С. I. – 2. Фінансова система України, її складові

У науковій і навчально-методичній літературі існують різні ПІДХОДИ до визначення поняття “фінансова система”, зокрема під фінансовою системою розуміють: 1) сукупність фінансових інститутів (ланок), кожен з яких сприяє формуванню, розподілу й використанню фондів грошових коштів

Фінансове право – Лучковська С. I. – 3. Поняття та зміст фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування

У науковій і навчально-методичній літературі існують різні ПІДХОДИ до визначення поняття “фінансова система”, зокрема під фінансовою системою розуміють: 1) сукупність фінансових інститутів (ланок), кожен з яких сприяє формуванню, розподілу й використанню фондів грошових коштів

Фінансове право – Лучковська С. I. – 4. Форми та методи фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування

Ефективність фінансової діяльності значною мірою визначається конкретними діями та процедурами, що застосовуються при її здійсненні. Загалом метод є сукупністю засобів чи операцій практичного або теоретичного засвоєння (пізнання) дійсності2. До методів фінансової діяльності держави й

Фінансове право – Лучковська С. I. – 5. Органи публічної влади, які здійснюють фінансову діяльності держави й місцевого самоврядування

Фінансова діяльність здійснюється через компетентні органи публічної влади (державні органи й органи місцевого самоврядування). Всю систему таких органів поділяють на органи загальної і спеціальної компетенції. До органів фінансової діяльності загальної компетенції належать законодавчий орган,

Фінансове право – Лучковська С. I. – Тема 2. Фінансове право як галузь права

1. Поняття фінансового права, його предмет і метод. 2. Місце фінансового права в системі права України. 3. Система фінансового права, її складові. 4. Джерела фінансового права. 1. Поняття фінансового права, його предмет і метод