Фінансове право – Лучковська С. I. – Тема 12. Правове регулювання державних і місцевих видатків

1. Поняття державних і місцевих видатків, їх ознаки й класифікація.

2. Фінансування державних і місцевих видатків, його принципи.

3. Зміст кошторисно-бюджетного фінансування. Кошторис.

4. Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів.

1. Поняття державних і місцевих видатків, їх ознаки й класифікація

Як державні, так і місцеві видатки є публічними видатками, оскільки призначені для задоволення суспільних потреб і відповідно мають публічний характер.

За матеріальним змістом публічні видатки – це прямі, безперервні, цільові грошові витрати з державного та місцевих бюджетів, а також інших централізованих грошових фондів, пов’язані з функціонуванням держави та місцевого самоврядування.

Як економічна категорія публічними видатками є економічні відносини з приводу використання фондів коштів держави, місцевого самоврядування, що спрямовуються на виконання завдань і функцій останніх.

Фінансово-правовий аспект поняття видатків полягає в тому, що публічні видатки – це врегульована нормами фінансового права система фінансово-правових відносин, які виникають, змінюються або припиняються у зв’язку з використанням фондів коштів держави, місцевого самоврядування для задоволення загальнодержавних і місцевих публічних інтересів.

Публічним видаткам притаманні такі основні ознаки:

– грошовий характер;

– цільовий характер використання коштів, спрямування на здійснення програм та заходів, що передбачені відповідним кошторисом;

– постійний характер використання коштів;

– відображення розподілу Й перерозподілу публічних доходів;

– забезпечення можливості виконання завдань і функцій держави й місцевого самоврядування;

– визначення пріоритетів державної політики в цілому;

– забезпечення функціонування як держави в цілому, так і окремих її регіонів.

Видатки класифікуються за різними критеріями:

1) за джерелом фінансування:

– централізовані-покриваються за рахунок централізованих фондів коштів (бюджетів і державних цільових фондів);

– децентралізовані – покриваються за рахунок децентралізованих фондів коштів (власних коштів підприємств, установ, організацій);

2) за формою власності:

– державні-здійснюються органами державної влади;

– муніципальні (місцеві)-здійснюються органами місцевого самоврядування;

3) за економічною характеристикою:

– поточні – забезпечують фінансування поточної діяльності;

– капітальні – спрямовані на розширене відтворення, соціально-економічний розвиток, зміцнення матеріально-фінансової бази;

4) за характером участі в суспільному виробництві:

– видатки на фінансування основних засобів;

– видатки на фінансування оборотних засобів;

– видатки на створення резервів;

5) за роллю в суспільному виробництві:

– видатки на розвиток матеріального виробництва;

– видатки на розвиток нематеріальної сфери;

6) за галузевою ознакою:

– видатки на фінансування промисловості;

– видатки на фінансування сільського господарства;

– видатки на фінансування освіти;

– видатки на фінансування науки;

– видатки на фінансування культури;

– видатки на фінансування соціального забезпечення тощо:

7) за суспільним призначенням:

– видатки на розвиток економіки;

– видатки на правоохоронну діяльність;

– видатки на соціально-культурні заходи;

– видатки на обслуговування державного чи місцевого боргу;

– видатки на оборону;

– видатки на зовнішньоекономічну діяльність тощо; Основне місце серед видатків посідають видатки бюджетів –

Державного бюджету та місцевих бюджетів. Проте вони не охоплюють усі публічні видатки, оскільки інша частина видатків здійснюється за рахунок спеціальних цільових фондів, а також за рахунок коштів державних і комунальних підприємств, організацій, установ, які вони отримують в результаті своєї діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансове право – Лучковська С. I. – Тема 12. Правове регулювання державних і місцевих видатків